Православие и инославие

 

:: Православие

:: Инославие

:: Иноверие

:: Култове, ереси и секти

 

Православие

  Истините на православната вяра

Иеромонах д-р Антим Шивачев

Що е това Църква? Коя е истинската Църква? Учението Й в общи черти
Правило на вярата
Pазличия между християнските църкви относно Правилото на вярата
Догматите на Православната църква и различията между християнските църкви относно догматите
  > Света Троица. Pазличия
  > Въплъщение. Pазличия
  > Светът. Pазличия
  > Изкуплението. Pазличия
  > Светият дух. Pазличия
  > Църквата. Pазличия
За тайнствата на Светата църква. Pазличия между християнските църкви относно таинствата вообще
  > Кръщение
  > Миропомазване
  > Покаяние или Изповед
  > Причастие
  > Маслоосвещение
  > Брак
  > Свещенство
За Възкресението на мъртвите и за бъдещия вечен живот. Pазличия между християнските църкви

Из завета на митрополит Климент Търновски (Васил Друмев) към православния българин

Нашият народ, както знаят това и всичките наши учени хора, беше див, скитнически, разпилян, без единство, без отечество, без съзнание целта на своето съществование, без място в историята на народите, а следователно и без бъдуще. Но Православието, тази Божествена истина, с която именно просветиха народът ни нашите равноапостоли... >>>

Българинът в криза - езичник, християнин или неверник

Славка Гребенарова, Slavic Gate

Социологическите проучвания след 1989 г. показаха, че общото равнище на религиозност сред българите-християни, измервано с определена религиозна идентификация, се е повишило. Изтъкнато бе, че през 1992-1993 г. е налице т.нар. междинна фаза във възстановяване на религиозността в страната след 45 години войнстващ атеизъм. След рухването на бариерите, налагани от тоталитарния режим, дори се заговори за "религиозен бум".  >>>

Интервю с дякон Андрей Кураев

Дякон Кураев, да започнем с духовната ситуация у нас, в България. Нашето общество е разграбвано от нетрадиционни, теософски или либерално - християнски религиозни движения и организации. Малцина се обръщат към Православието. Не можем да си обясним: ако истината е в нас, защо не сме в състояние да предпазим народа си от сектантството, което поробва човешкия дух?  >>>

 

  Ако някой има правилна вяра, но не живее съобразно с тази вяра,
тя нищо не го ползва в делото на спасението…
Знаеш ли ти защо езичниците се отказват да вярват?
Затова, защото очакват да им докажем нашата вяра с дела, не само с думи…

св. Йоан Златоуст

 

What is Orthodoxy? Връзка извън нашия сайт.

General Info & Topics

  За нашето поражение  

Дякон Андрей Кураев

Християнството е едва ли не единственият мироглед в света, който е убеден в неизбежността на собственото си историческо поражение. То е провъзгласило една от най-мрачните есхатологии - то предупреждава, че в края на краищата на силите на злото ще бъде "дадено да водят война със светиите и да ги победят" (Откр. 13:7). Евангелието обещава, че портите адови няма да надделеят над Църквата; че Църквата е непобедима. Но "непобедима" не означава обезателно "победоносна".

Съдържание: Защо историята има край? :: Християнството в цивилизацията на свободното време :: Земна власт за господаря на ада :: Гонения в името на търпимостта :: Есхатологична етика

Спасение и вера по православному учению

Из сочинения архиепископа (Финляндского) Сергия: "Православное учение о спасении"

Содержание: I. Общее понятие о спасении Учение о спасении Ветхого и Нового Завета :: Учение свв. Отцов :: Сущность спасения
II. Прощение грехов и нравственное изменение человека
III. Облечение человека во Христа
Учение Св. Писания и свв. Отцов :: Свобода человека в усвоении правды Христовой :: Зачаточный характер праведности крещения :: Задача жизни человека после крещения
IV. Вера как условие спасения Вера во Христа, как средство к познанию любви Божией :: Почему так трудно верить для естественного, грешного человека? :: Значение веры в свободно-благодатном акте возрождения человека :: Вера христианина после крещения :: Вера спасающая - свободна и активна :: Вера и дела

Christianity or the Church? Връзка извън нашия сайт.

Archbishop Hilarion (Troitsky)

The Church was designed to reflect the perfect unity of the Three-One God :: To be Christian means to belong to the Church :: The Falsification of the Church with Christianity

Usually, people prefer to remain silent concerning a matter which they know nothing about and do not understand. This, of course, is completely sensible. Let us imagine, for example, a person who knows nothing about chemistry but who, nevertheless, constantly insists upon interfering in the affairs of chemists. He corrects their scientific formulae which have been obtained with great difficulty, changing their order or replacing one with another. We would agree that such a person is acting with the highest degree of imprudence and that we can only have pity for him. There is one field, however, in which too many people consider themselves to be complete masters, in fact, almost legislators; that is the area concerning the Christian faith and the Church. >>>

The Orthodox Church Връзка извън нашия сайт.

Rev. Thomas Fitzgerald

An ever-growing number of persons from various backgrounds are becoming interested in the Orthodox Church. These individuals are discovering the ancient faith and rich traditions of the Orthodox Church. They have been attracted by its mystical vision of God and His Kingdom, by the beauty of her worship, by the purity of her Christian faith, and by her continuity with the past. These are only some of the treasures of the Church which has a history reaching back to the time of the Apostles. >>>

First Visit to an Orthodox Church - Twelve Things I Wish I'd Known

Frederica Mathewes-Green

Orthodox worship is different! Some of these differences are apparent, if perplexing, from the first moment you walk in a church. Others become noticeable only over time. Here is some information that may help you feel more at home in Orthodox worship—twelve things I wish I’d known before my first visit to an Orthodox church. >>>

Виж също:

Първи стъпки :: Нашата вяра :: Нашата надежда :: Нашата любов :: Православието през вековете :: Православен бит, морал и изкуство

 

      Каза му Иисус:
    Аз съм пътят и истината и животът;
    никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.

    (Иоан 14:6)

Инославие

"Какво е необходимо да знае съвременният православен християнин"

архимандрит Лазар Абашидзе, Тавор прес, София

  :: Как да се отнасяме към другите християнски (неправославни) вероизповедания
  :: Какво е било винаги отношението на църквата към еретиците
  :: Ще се спасят ли еретиците
  :: Може ли да встъпваме в молитвени отношения с неправославни християни (еретици)
  :: Какво е "анатема" може ли някой да отмени анатема, наложена от събор
  :: Как да се отнасяме към икуменизма от православна гледна точка
  :: Други теми

The "tree" of churches .pdf

О ста ересях вкратце. Откуда они начались и от чего произошли

Преп. Иоанн Дамаскин

Величието на Бога и нищожността на боговете

Архимандрит Александър Милеант

Неотдавна актрисата Шърли Маклейн (Shirley MacLaine) предизвика възторг у много американски телезрители, когато, стоейки с разперени ръце на брега на Тихия океан, запя: "Аз съм Бог, аз съм Бог, аз съм Бог!" Това се излъчи в телевизионната серия "Out on the Limb" през 1987 година. Вярващите хора биха могли да игнорират глупавото изстъпление на смахнатата актриса, ако то не беше запланиран акт за популяризацията на движението Нов век (New Age). >>>

> The greatness of God and the triviality of gods - Bishop Alexander Mileant

Една монофизитка от Ирак разказва Връзка извън нашия сайт.

Родът й е от Ниневия - древната столица на Асирийската империя. Библейският град, където Бог пратил пророк Йона, за да предупреди жителите му за гибелта, която ги очаква, ако не се покаят за греховете си (книга Йона). Три дена ниневийци, во главе с царя, нито яли, нито пили, молели Бога на Йона за пощада и дълбоко се разкайвали за греховете си. "Оттогава, от проповедта на Пророка ние вярваме в Единия Бог и пазим вярата си от езическите народи, които чрез насилие се опитват да ни я отнемат. Земята ни е напоена с кръвта на мъченици". Веднъж влязла да се черкува с дъщеря си в един централен софийски храм. Помислили я за арабка мюсюлманка. Наложило се да обяснява, че е християнка, потомка на древния асирийски народ. >>>

 

  Истините на православната вяра

архимандрит д-р Антим Шивачев

Съдържа изложени в популярна форма основните верови истини на Православието в сравнение с Католицизма и Протестантските деноминации.

:: Що е Църква и коя е истинската Църква?
:: Различия между християнските църкви относно Правилото на вярата и основните догмати (за св. Троица, за Въплъщението, за света, за изкуплението, за Св. Дух, за Църквата)
:: Различия между християнските църкви относно св. Тайнства, Възкресението на мъртвите и бъдещия вечен живот

Христовата Църква, Римокатолическата Църква, Протестантството и сектите

Светител Теофан Затворник

Из книгата  "Какво е необходимо да знае съвременният православен християнин" от архимандрит Лазар Абашидзе, изд. "Тавор", София

Относно самопрелъстяването и самомнението на аскетическите западни писатели

Непонятно е състоянието на самопрелъстяване и бесовска прелест за онези, които не са възпитани в духовен подвиг според преданието на Православната Църква: те смятат това бедствено състояние за най-правилно и благодатно. Характерното за тях  самомнение срещаме ярко и живописно представени от западния писател Тома Кемпийски. >>>

Orthodox Christian Information Centre Връзка извън нашия сайт.

A site which aims to help answer questions that inquirers to the Orthodox Faith—mainly Protestants and Roman Catholics—typically have.

Православие и хилиазъм

Проф. д-р Тотю Коев

Темата православие и хилиазъм е актуална по няколко причини:
1. Защото православието, както показва самото му име, отразява изконното Христово учение, а като Христово то всякога е актуално;
2. Защото хилиазмът като концепция винаги е съпътствал християнството, съпътства го и днес;
3. Защото хилиазмът е тема, с която много се спекулира. >>>

Православие, римо-католичество, протестантизм, сектантство. Сравнительное богословие

Протоиерей Митрофан Зноско-Боровский, 1998

2. Судьбы Христовой церкви в мире, по слову Господа и Апостолов. Долг и обязанности христианина в отношении Церкви
3. Отступления от Церкви Христовой от II по XX столетие
4. Западное миссионерство на Востоке
5. Единство Церкви. Отношения между предстоятелями Церквей
6. Притязании римских епископов на главенство Церкви. Причины, вызвавшие возвышение Римской кафедры
7. Постановления Вселенских Соборов, коими утверждается неизменность догматических вероопределений
8. Догматические отступления Рима
9. Истоки римской теории главенства и непогрешимости Папы. Непогрешимость Пап в свете исторических фактов
10. Отступления Рима в совершении Таинств
11. Рим и Россия
12. Упадок Римской Церкви в XIV и XV столетиях как причина возникновения протестантизма
13. Протестантизм. Реформация в Германии, Швейцарии, Англии
14. Лютеранство. Положительная сторона первых реформаторов
15. Отвержение Церковного Предания и авторитета Соборной Апостольской Церкви в вопросах веры и церковной организации
16. Учение о состоянии человека по падении и об оправдании его верою
17. Отвержение апостольского понимания Церкви и священства
18. Учение о Таинствах и отвержение живой связи между Церковью земной и небесной
19. Англиканское вероисповедание
20. Кальвинизм – реформаторство – пресвитериане
21. Сектантство
22. Секты XVI века: Социниане-унитарии :: Анабаптисты :: Меннониты ::
23. Секты XVII и XVIII веков: Баптисты :: Квакеры :: Методисты ::
24. Секты XIX-XX веков: "Ученики Христа", или Кампбеллиты :: Мормоны или "святые последних дней" :: Адвентисты 7-го дня
25. Свидетели Иеговы
26. "Кристиан Сайенс" – "христианская наука"
27. Ереси и секты в России. Их происхождение
28. После Второго Ватиканского Собора. Заключительное слово о протестантизме и православии. Экуменическое движение

 

  "Горко на света от съблазните, защото съблазни трябва да дойдат; обаче горко на оногова човека, чрез когото съблазън дохожда" (Maт. 18:7).

Ако има отстъпничество и разногласие, вас какво ви смущава? Всичко това е превидено и предречено, както изкусният кормчия предвижда и разказва на пътниците за предстоящите бури и несгоди. "Трябва да има помежду ви ереси" ["airesei", в смисъл разногласия], говори апостолът, "за да изпъкнат достойните между вас" (1 Кор. 11:19).

Ако една група от пътниците в [Христовия] кораб си направи корито и се спусне в морето да си плува отделно, изпълнете се с жалост към тях. И толкова. Техният отчаян пример, тяхното вироглаво хвърляне в погибел утвърждава вашата вяра в кораба на спасението, който е един единствен.

светител Николай (Велимирович) Охридски    

 

Католицизъм

  Лъжеученията на папството

Изобличени в творенията на френския свещеник, доктор на богословието, о. Владимир Гете (1816 - 1892)

Съдържа извадки от книгите му, изясняващи богословски и исторически несъстоятелността на догмата за папската непогрешимост, както и други еретически нововъведения на Римокатолицизма
Съдържание: За автора и творчеството му :: За папата и неговата непогрешимост според Св. Писание, Св. Предание, Св. отци и Църковните събори :: Из "Съвременното папство, осъдено от папа Григорий (Двоеслов)" :: Из "Еретическото папство": Ереста Filioque. Ереста за непорочното зачатие на Св. Дева Мария. Светото сърце - ерес против Боговъплъщението.  Учението за чистилището. Нововъведенията в св. Евхаристия.

The Papacy: Its Historic Origin and Primitive Relations with the Eastern Churches

by Abbé Guettée

 :: The papal authority condemned by the Word of God
 :: Of the authority of the bishops of Rome in the first three centuries
 :: Teachings of various church fathers.
 :: Of the authority of the bishops of Rome during the sixth, seventh, and eighth centuries.
 :: That the Papacy, by her novel and ambitious pretentions, was the cause of the schism between the Eastern and Western churches.

Защо не сме римокатолици?

Архимандрит Ириней (Винарт)

Авторът на това изложение, архимандрит Ириней (Винарт), бивш римокатолически свещеник в Париж, е родоначалник, пръв идеолог и организатор на Френската православна църква. Заедно с група католически свещеници и миряни, той приема Православието в Париж през 1936 г., като акт на едно пълно и свободно убеждение, че истинската Христова Църква, която е запазила апостолското предание и вероучителната истина неповредени, това е Източната Православна Църква. Пръв израз на това убеждение е именно настоящето кратко изложение. >>>

Френски журналист приел Православието: "Избрах живота пред смъртта"

"То не може да се обясни. То е тайнство. Всъщност изборът не е между православието и католицизма. Това, което избрах е животът пред смъртта. Аз не съм против католицизма, не воювам с него. Католицизмът има своите достойнства и своята роля в света. Той е социален, хуманен, но целта на човека не е да живее добре на земята, а да достигне до спасение. ... За човек, който си остава светски, е все едно дали ще се числи към Католическата или Православната църква, или ще се определя като невярващ, но за решилия да живее по Бога няма друг път освен светото Православие.

... аз копнея за живо общение с Христос и тук, в Православието, се срещам с Него и Той ми говори: Литургията, старчеството, иконите, песнопенията... в Православието всичко ни приближава към Бога. ... Католическите свещеници говорят за Христос като за нещо далечно и непостижимо. Аз им говоря как човек лично може да се срещне с Христос в сърцето си. И Той да го съпътства през целия му живот. ... Когато моят баща беше на смъртно легло, ми каза: „Ти намери най-доброто за себе си. Всичко в живота е вятър, освен да се молиш и да обичаш!" Милостив е Бог, че даде и на моя баща по плът в края на живота си да разбере истината." >>>

Иоан-Павел II в България 24 май 2002

На св. ап. Петър ли даде Иисус ключовете на царството?

Из слово на Блажени Августин, епископ Ипонски

"... ще ти дам ключовете на царството небесно, и каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небесата; и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата" (Мат. 16:19). Но тези "ключове" и правото да "свързва и развързва" всъщност получава не един човек, а Едната Вселенска Църква. А за това, че действително цялата Църква получава това право, а не само една личност, обърнете внимание на друго място от Свещеното Писание, където Господ казва същото на всички Свои апостоли: "И като рече това, духна и им казва: приемете Духа Светаго" (Йоан 20:22); "Истина ви казвам: каквото свържете на земята, ще бъде свързано на небето; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небето" (Мат. 18:18). Така че Църквата свързва, Църквата развързва; Църквата, основана на крайъгълния Камък - Самият Иисус Христос (Еф. 2:20), е тази, която свързва и развързва. >>>

Критический разбор Римского учения о папской власти

Проф. В. С. Вертоградов

Основания, заимствуемые из Евангелия, истории апостольской и Церкви Вселенской

Непогрешим е само Господ, който основа Църквата, а не папата

Интервю със свещеник Станой Андонов

 ...Първият Ватикански събор, който римокатолиците имат за Осми Вселенски събор, но на който са участвали само римски епископи и кардинали, и решенията на този Поместен събор не са задължителни за цялата Вселенска икуменическа Църква, се състоя на 8 декември 1869 година. Там ...се приема догмата за папската непогрешимост. Според него, когато папата говори "екс катедра", т.е. при изпълнение на своите пастирски и учителски задължения към християните католици, той е непогрешим.

Но непогрешим е само Господ, който основа Църквата. Непогрешимост има само тогава, когато ръководителите, главите на всички Поместни църкви в целия свят свикат по свое съгласие, доброволно, бъдещ събор и присъстват представените и записани въпроси, които се разглеждат, било догматически, било литургически, било църковно-правни и след събора се приеме резолюция, подписана от всички делегати, подпечатана. Само решенията на Вселенския Събор имат санкцията на непогрешимост. Всичко друго е от лукаваго. Върховенството на Римския папа над целия християнски свят, противоречи на установеното от Христа Съборно начало. >>>

  Мястото на Блажени Августин в Православната църква

Йеромонах Серафим Роуз

Съдържа: Кратко житие на бл. Августин
1. Мястото на бл. Августин в Православната църква
2. Противоречието между благодат и свободна воля
3. Доктрината за Предопределението
4. Мнения от Галия – V век
5. Мнения от VІ век - Изтока и Запада
6. Девети век - св. Фотий Велики
7. По-късните векове - св. Марк Ефески
8. Съвременни мнения за Бл. Августин. Бележка върху съвременните хулители на Бл. Августин

Рим и Болгария

Митрополит Пловдивский Кирилл

Доклад, произнесен от бъдещия Български патриарх Кирил на руски език пред комисията "Ватикана и Православната църква" на Московското Всеправославно съвещание, 8 - 17 юли 1948 г.

Други текстове

  > Лурд и "непорочното зачатие" - Свещ. Ангел Величков

В края на миналата година се навършиха точно сто и петдесет години от едно нововъведение на Римокатолическата църква, противоречащо на автентичното църковно предание и на определенията на Седемте вселенски събора – т. нар. "догмат за непорочното зачатие на света Богородица". Събитието е свързано с местността край гр. Лурд в Южна Франция, където са засвидетелствани чудотворни явления на Божията Майка и където се стичат поклонници от целия католически свят. Но през миналата година на тържествата по случай годишнината натам се отправиха и немалко православни християни, включително и българи, запленени от разказите за многобройни изцеления. (До момента са установени около седемдесет случая на излекувани по чудесен начин на това място.) >>>

  > No new dogmas please - Bishop Kallistos of Diokleia

Could ecumenism recover if the Catholic Church defined the Virgin Mary as Co-Redeemer? That is the project being pushed in the United States. А Greek Orthodox bishop who teaches in the University of Oxford explains his opposition.

  > A Comparison of the Mysticism of Francis of Assisi With That of St. Seraphim of Sarov - by Fr. George Macris

Studying the biographical data of Francis of Assisi, a fact of the utmost interest concerning the mysticism of this Roman Catholic ascetic is the appearance of stigmata on his person. Roman Catholics regard such a striking manifestation as the seal of the Holy Spirit. In Francis' case, these stigmata took the form of the marks of Christ's passion on his body.
The stigmatisation of Francis is not an exceptional phenomenon among ascetics of the Roman Catholic world. Stigmatisation appears to be characteristic of Roman Catholic mysticism in general, both before it happened to Francis, as well as after. [...] Before proceeding with an explanation of Francis' stigmatisation from an Orthodox mystical standpoint — the primary purpose of this paper — an investigation of stigmata as physiological phenomena will be undertaken, since such an investigation will contribute valuable information for a subsequent Orthodox evaluation of the "mysticism" of the Roman Catholic saint. >>>

 

Протестантство

Sola Scriptura. "Единствено Писанието" Връзка извън нашия сайт.

Свещеник Иоан Уайтфорд

Православно изследване на протестантското учение за самодостатъчността на Св. Писание
Съдържа:
 :: Има ли надежда за протестантите?
 :: Защо единствено Писанието
 :: Слабостите на учението Sola Scriptura - три неправилни допускания
 :: Православният подход към истината
На други езици:
  > Sola Scriptura: In the Vanity of Their Minds A complete refutation of the heresy of sola scriptura, the central doctrine of Protestantism - John Whiteford Връзка извън нашия сайт. zip
  > Только Одно Писание Несостоятельность протестантской точки зрения на Священное Писание - Джон Уайтфорд Връзка извън нашия сайт.

Luther Had His Chance (On Luther's letters to The Patriarch Jeremias of Constantinople, 1576-1581)

Stephen Runciman

It was inevitable that, sooner or later, the Protestant Churches, protesting against Roman autocracy, should seek to find out about a Church which had made such a protest from the earliest times.

Martin Luther's chief interest in the Eastern Question lay in the belief, which he shared with many of his evangelical contemporaries, and with many of the Greeks themselves before the fall of Constantinople, that the end of the world was near and that the Grand Turk was Antichrist: though he had an alternative candidate in the person of the Pope ... >>>

Related Articles:
  > Selected Excerpts from the Three Answers: selected texts from the Three Answers of Patriarch Jeremiah II to the Lutheran Tubingen scholars regarding the "Augsburg Confession" (16th cent.)
  > Justification by Faith Alone? The Reply of Patriarch Jeremiah II to the Lutheran Tubingen Theologians (16th cent.)

  > The Confession of Augsburg (1530 AD)

Sola Fide. Оправдание чрез вяра или дела? Сравнение на православното учение за спасението с протестантското учение

Иерей Николай

Съдържа: Общ поглед към протестантизма :: Причина за Реформацията. Католическата практика на индулгенциите :: Основи на протестантското вероучения :: Православният възглед за спасението :: Спасението и свободната воля :: Библейски основи на протестантската и православната сотериология :: Исторически причини за разпространението на протестантството :: Психологически причини за разпространението на протестантството :: Заключение. Православната аскетика и протестантската прелест.
Виж също:
 > Накратко за учението за спасение само чрез вяра
 > Differences Between Orthodox Teaching on Salvation And That of Protestants - Paul Jacobson нов прозорец

Вяра и дела. За православната вяра. Екзегетично изследване на Посланието на ап.Павел до Римляните, 4:17-25

Проф. архим. Яков (Жак) Халил

... Откъсът Рим 4:17-25, който в четвърта глава свидетелствува за цялостното учение на апостол Павел за оправданието чрез вярата и неговата съгласуваност със светата Библия, доказва, че вярата според апостол Павел не е просто възприемане от човека; човекът не е неизбежно и пасивно воден към приемането на божественото - "пасивното оправдание" е погрешно разбиране на оправданието чрез вярата, тъй като в "пасивното оправдание" човекът няма никакво участие.
Примерът на Авраам, който разгледахме и анализирахме като типичен пример за оправданието чрез вярата в силата Господня, която възкресява мървите, е доказателство срещу представата за пасивно оправдание. >>>

Спасение и вера по православному учению

Из сочинения архиепископа (Финляндского) Сергия: "Православное учение о спасении"

Содержание: I. Общее понятие о спасении Учение о спасении Ветхого и Нового Завета :: Учение свв. Отцов :: Сущность спасения
II. Прощение грехов и нравственное изменение человека
III. Облечение человека во Христа
Учение Св. Писания и свв. Отцов :: Свобода человека в усвоении правды Христовой :: Зачаточный характер праведности крещения :: Задача жизни человека после крещения
IV. Вера как условие спасения Вера во Христа, как средство к познанию любви Божией :: Почему так трудно верить для естественного, грешного человека? :: Значение веры в свободно-благодатном акте возрождения человека :: Вера христианина после крещения :: Вера спасающая - свободна и активна :: Вера и дела

Учение об оправдании верою у апостола Павла в контексте иудаизма I в. по Р. Х.

Павел Лебедев

:: Отношение к закону :: О "делах закона" :: Понимание веры. ... Подводя итоги проделанного анализа текстов и фактов по учению об оправдании Божием, как оно было представлено в раннем иудаизме и у ап. Павла, можно заключить следующее.

    1. Обнаружилось единство понимания ап. Павлом и иудаизмом "праведности Божьей", являющейся ни чем иным, как верностью Бога обещаниям, данным Своему народу в рамках заключенного с ним завета-договора, что и является, выражаясь языком юридической метафоры, Божье оправдание Израиля, т.е. признание его праведным, невиновным, как в кризисные моменты истории, так и на метаисторическом эсхатологическом суде.

    2. Ап. Павел признавал, вместе с иудаизмом своего времени, важность закона как средства выражения Израилем своей верности и послушания Богу завета; особенно ап. Павел настаивал на необходимости исполнения этической части закона ("добрые дела", "повиновение веры"), от чего во многом будет зависеть исход эсхатологического Суда.

    3. Ап. Павел разрабатывал свое учение оправдания в полемике с иудейским "оправданием делами закона", т.е., согласно ап. Павлу, неправильным пониманием как праведности Божьей, так и верности через закон, которой ожидал от Своего народа Бог, т.к. Израиль выявлял свою избранность и обособленность вопреки замыслам Бога.

    4. Ап. Павел утверждал, что, т.к. праведность (т.е. верность завету) Бога открылась в "Евангелии Иисуса Христа", то только верующие во Христа и верные Ему являются принадлежащими избранному народу завета и получают оправдание, независимо от принадлежности, которую иудеи I в. н.э. как раз и стремились отстоять и утвердить "делами закона": обрезанием, соблюдением кашрута, субботы и т.д. Целью отстаивания своей религиозно-национальной идентичности для иудеев было получить оправдание Бога перед лицом неверных язычников, но это обособление, по апостолу, противоречило замыслам Бога и было, в конечном счете, противлением Его воле. >>>

  Да станеш православен. Пътешествие към древната Христова вяра

Питър Гилкуист

След дълго и мъчително пътуване две хиляди изтощени евангелски протестанти най-после намират пътя към дома. Това е историята на шепа смели мъже и техните паства, които рискуват доходоносната си работа, сигурността си и одобрението на най-бизките си приятели, за да се покорят на Божия призив.
Това е също и историята на всеки вярващ, който търси Църквата. Където Господ е Христос. Където се проповядват святост, отговорност и Божието всемогъщество. Където общението е нещо повече от събиране за вечеря на полуготова храна в мазето на църковната сграда. И където модните умлечения отстъпват място на апостолското служение и учение.
Това е книга за християни, които търсят начин да вдъхнат живот на собствените си църкви. Това е също така и книга за напълно разочарованите - за онези, които са потеглили на своя собствен изследователски поход. Най-сетне, това е книга и за православните християни, които се нуждаят от обновление.

  Завръщане у дома. Защо протестантските пастори стават православни

Под редакцията на о. Питър Гилкуист

1. Православно съживление в ORU
2. От евангелизъм към Православие
3. Да преплуваш Босфора
4. Последният влак за дома
5. Случай от историята на Западната консервативна баптистка семинария

Дейността на протестантските мисионери в България

:: Анализ и преценка на дейността на първите протестантски мисионери в България Маньо Стоянов из кн. "Начало на протестантката пропаганда в България"

Иконоборчество. Иконоборческа ерес. Iconoclasm

:: Кратко описание
:: Светци - изповедници и борци за иконопочитанието
:: Иконоборство проф. Тотю Коев
:: Седми вселенски събор 787 г.
:: Кратка история на иконоборството и победата на Православието

 > Reformation and iconoclasm

Iconoclasm: the destruction of works of art on the grounds that they are impious. The the first Iconoclastic Riot occurred at the beginning of February in the city church of Wittenberg. It was followed by many similar attacks on art works in other places, notably in Zurich in September 1523. >>>

Orthodox Christian Information Center: Especially for Inquirers Връзка извън нашия сайт.

The "inquirers" pages have been set up as a missionary effort to provide information to non-Orthodox Christians who are interested in Holy Orthodoxy. ... Before becoming Anglican I had been in the evangelical charismatic tradition for many years. I then discovered Calvinism, joining the Presbyterian confession for a few years until I was introduced to liturgy, the "sacramental worldview," and catholic ideas in general. ... The key question "What is the Church?" is what drove my own journey. >>>

Дорога к Дому - сайт посвящён искренним протестантам Връзка извън нашия сайт.

Сайт для ознакомления протестантов с Православием. Разделы: свидетельства, полемика, основы и др.

 

 

Православие и друговерие

Иудаизмът, християнството, ислямът

Блажени Теофилакт Охридски, Иеромонах Серафим (Роуз)

Из книгата "Какво е необходимо да знае съвременният православен християнин" от архимандрит Лазар Абашидзе, Тавор прес, София

 ислям

Джамията в Кордоба, Испания

Ислям

 > Ислям Петър Вълчев
:: Религиозното състояние на арабите преди появяването на исляма
:: Животът на Мохамед
:: Свещена писменост и предание на мюсюлманите
:: Вероучение на исляма
:: Обреди и морал на исляма
:: Главни направления и секти в исляма

 > Ислямът в Европа
:: Евроислямът в цифри - Светлана Сухова
:: Еврохалифат - Светлана Сухова

 > Какво означават големия и малкия джихад? Свещ. Стефан Хедли

 > Ислямският "закон за отстъплението" (апостасията)

Българите мохамедани (помаци)

 > В името на какво забравяме българомохамеданите в Гърция Доцент Сашо Станев

Държавата, обществото и историческата ни наука са в непростим дълг към съдбата на ислямизираните българи, значителен дял от които се пада на така наречените помаци, т.е. на помохамеданчените, но все още непотурчени българи. Името "помак" е етническо и се употребява единствено за мохамеданите българи. С него никога не са наричани помохамеданчените представители на други народи, живеещи на Балканския полуостров: сърби, гърци, евреи и власи. Tова наименование е ново, възникнало е едва преди няколко столетия и то не се среща никъде в по-старата историческа книжнина, каквато е византийската например. >>>

 > Българите мохамедани (помаци) нямат своя самостоятелна история Проф. д.и.н. Петър Петров
Критичен анализ на разпространяваната в Интернет, и акламирана от Българският Хелзинкски комитет, книга на Хюсеин Мехмед "Помаците и торбешите в Мизия, Тракия и Македония", издадена през 2007 г.
 > Българите мюсюлмани в Македония Васил Кънчов, 1900

Православието и ислямът Връзка извън нашия сайт. Orthodoxy and Islam Връзка извън нашия сайт. Православие и ислам Връзка извън нашия сайт.

Обширен сайт на български, английски и руски езици. Съдържа четива, посветени на историята и учението на исляма от Православна гледна точка. Светоотечески писания и съвременно сравнително богословие, полемика, свидетелства на бивши мюсюлмани и др.

  Bell´s Introduction to the Qur'an"

Completely revised and enlarged by W. Montgomery Watt, 1970

Few books have exercised a wider or deeper influence upon the spirit of man than the Qur'an. By Muslims it is regarded as a revelation from God. It is used in their public and private devotions, and is recited at festivals and family occasions. It is the basis of their religious beliefs, their ritual, and their law; the guide of their conduct, both public and private. It moulds their thought, and its phrases enter into literature and daily speech. A book thus held in reverence by over four hundred millions of our fellow-men is worthy of attention. It also demands serious study; for it is by no means an easy book to understand. It is neither a treatise on theology, nor a code of laws, nor a collection of sermons, but rather a medley of all three, with other things thrown in. >>>

 юдаизъм

 

Диалог с Трифоном иудеем

Иустин Философ

"Разговор (Диалог, Беседа) с Трифоном иудеем" является самым большим по объему из сохранившихся его творений. По своему характеру и жанру оно существенно отличается от двух первых: св. Иустин отступает здесь от их "монологической" формы, и форма "диалога" позволяет ему достаточно четко оттенить столкновение двух религиозных мировоззрений — христианства и иудаизма. Поэтому, если "Апологии" обнажают преимущественно грани соприкосновения первохристианской Церкви с язычеством, то в "Разговоре" проявляются несколько иные аспекты бытия Тела Христова во враждебном мире*. Оппонентом св. Иустина в "Разговоре" выступает некий Трифон — личность, скорее всего, реальная. >>>

Целта на папата е създаването на нова религия

Архим. Сергий (Язаджиев)

Един от най-показателните синдроми на нашата апокалиптична епоха е системното и засилващо се сближаване между папизма и юдейството. Папизмът е едно анахронично завръщане от Новия Завет към Стария, при което тълкуването на Стария Завет се изопачава в съзвучие с неговата интерпретация от книжниците и фарисеите от времето на Господа Иисуса Христа. Самата идея на папизма за световна централизация на Църквата и стремежът му за доминиране над целия Християнски свят, напомнят юдейството с неговите глобалистични домогвания. >>>

Каббала Връзка извън нашия сайт.

Лев А. Тихомиров (1852-1923), из книги "Религиозно-Философские основы истории"

Появление каббалы :: Каббалистическое мировоззрение :: Практическая Kаббала :: Общее значение каббалы :: Примечания

 

Какво може да кажем за източните религии - будизма и други подобни?

Блажени Теофилакт Български и Иеромонах Серафим (Роуз)

Из книгата "Какво е необходимо да знае съвременният православен християнин" от архимандрит Лазар Абашидзе, Тавор прес, София

За някои различия между будизма и християнството

Иво Братанов

Откъс от статията "Бил ли е Иисус Христос в Индия"

  Православният път към спасението и източните и окултните мистически учения

Йерей Владимир Елисеев, изд. "Тавор"

  > Видимият  и невидимият свят [Защо е невидим невидимият свят? :: Целта на нашето съществуване на земята :: Самоволното проникване в невидимия свят е недопустимо :: Правилната последователност в познанието на невидимото]

  > Етап на духовното виждане [Три вида на възможни въздействия върху нас от страна на падналите духове :: Какво е духовно зрение :: Условия за избавяне от духовната слепота :: Пътят на класическата йога и покаянието :: Будизмът и Православието :: За действеността на покаянието :: Църквата и окултизмът, вярата и съмнението :: Основание, условия и плодове на духовното виждане :: Оръдията на духовното виждане - умът и сърцето :: Измамността на нашите впечатления]

  > Етап на сетивното виждане на невидимия свят [Непозволени от Бога начини на отваряне на сетивата :: Раджа-йога :: Мантра-йога - метод на кришнаитите, тибетския будизъм, ТМ и други учения :: Агни-йога :: Последиците от самоволното отваряне на чувствата и опасностите в съвременния живот :: За онези, които са способни сетивно да виждат духове]

  > Три течения в окултните и мистическите учения :: Православната гносеология и плодовете на неправославието :: Законът на духовния живот

Прераждането. Източник: himalayanacademy.com.

Прераждането - истина или лъжа?

Архимандрит д-р Павел Стефанов

Съществува ли прераждане и съвместимо ли е то с християнството? От време на време жълтият печат поднася платени сензационни истории за деца, които си спомняли предишни животи. После се оказва, че тези случаи са най-обикновени мистификации. Но ако прераждането важи за всички, защо само някои хора могат уж да го потвърдят, а милиарди други - не? Психологията смята, че всъщност става въпрос за едно често явление, наречено с френското название "дежа вю". При него човек преживява като личен опит нещо случайно чуто, видяно, прочетено. >>>

Древната Църква и "прераждането"

Александра Карамихалева

Сред тези християни, които са преминали в своите духовни търсения през различни източни религии и окултни учения, се шири твърдението, че уж в древност в Евангелието открито и ясно се е говорело за прераждане на душите. ... Ще потърсим отговора най-напред в самия Нов Завет. По-специално ще видим как и кога е определен съставът на новозаветния сборник и дали в древните сборници е имало книги и пасажи, които не съществуват в Библияте, позната ни днес. ... Какво е било отношението на древните християни към прераждането? Да разгърнем писанията на най-древните църковни писатели - защитници на вярата, творили през II-III век. ... В християнството централно място заема Възкресението. Тази вяра не може да се съвместява с доктрината за прераждането. >>>

Има ли след смъртта прераждания?

Aрхим. Серафим (Алексиев)

...Соломон говори: "Няма нищо ново под слънцето. Случва се да казват за нещо: Виж на, това е ново! – Но то е било вече през вековете преди нас!" (Екл. 1:9-10). Тези думи на премъдрия Давидов син са верни и по отношение на повтарящите се човешки заблуди. Те намират своето пълно оправдание и в усърдно разпространяваното днес индуистко учение за прераждане на душите. Християни, практически скъсали с вярата си, изневерили на Господа, забравили духа на Св. Евангелие, в търсенето да си обяснят някои неразрешими на пръв поглед загадки в човешкия живот считат, че откриват жадувания отговор в баснословното учение за превъплъщаването на душите в нови и нови тела. Това учение е защищавано днес от йогисти, окултисти, теософи, дъновисти и други. Примамливостта на това тъмно учение се крие в три негови привидни "предимства" >>>

Има ли прераждане според Библията

Анна Маринова, ЦВ 2002

Напоследък се среща многобройна литература, проповядваща вяра в кармата и прераждането. Авторите на тези книги не само че не отричат и не се противопоставят на християнството открито, напротив, те твърдят, че Библията (респ. християнството) приема вярата в прераждането, а Господ Иисус Христос бил (според тях) само един велик учител (такъв като Буда, Кришна, Мохамед), едно от многобройните въплъщения (аватари) на Божеството. Той ни бил открил една малка частица от истинското (всемирно) познание. В сбита форма учението за прераждането се състои в следното >>>

Виж също:

Учението на Дънов за душата

 

  Кришнаизъм и международно общество за Кришна съзнание

Наталия Буфиус (съст.), изд. "Тавор"

Последователно и без излишни увлечения съставителя е събрал материали за историята и учението на това движение. Всяка една тема е съпоставена с учението на Светата Православна църква. Разгледан е и въпросът за превъплащението, така популярен в източните учения. В края на книгата е поместена извадка от книгата на "Индийска философия" на Сарвепалли Радхакришнана, озаглавена "Истинският Кришна". >>>

Две преображения: Христос и Кришна

Георги Тодоров

Бог не прави религии. Той е изпратил Своя Син за спасение на людете и Синът е Пътят. Религиите, които не водят в Христос - не водят в Пътя, в Бог и спасението. Следователно водят другаде. Отклоняват. Ала Бог не е изкусител. Той не създава пътища, които отклоняват от Неговото Царство. Кой тогава произвежда стотиците религии? [...] Бхагавадгита е всепризнатата кулминация в индийската словесна и религиозна култура. А кулминацията в самата Бхагавадгита е знаменитата глава ХI, в която Кришна разкрива пред княз Арджуна своя истински, отвъден "божествен" образ. Въпросната глава ХI нерядко пряко се сравнява с евангелското Преображение Христово. Дори понякога бива изрично именувана "Преображение Господне". >>>

 

Езичество

Българският нео-паганизъм

Петър Марчев

България е езическа страна. Има ли някой желание да оспори това? Ами влезте в неделя в полупразните храмове, после надникнете в препълнените чакални на всевъзможните биоенерголечители, екстрасенси, врачки, ясновидки, гадателки, астроложки, контактьори, откровени магьосници и прочие съвременни шамани. Чия е вината за това потресаващо духовно невежество?

Съществува ли в днешна България духовен преход от атеизъм и марксизъм към езичество и окултизъм?

Стефан Чурешки

...Пристрастявяйки се към източния окултизъм и теософията, България несъмнено се отдалечава от Европа. Но по-важно е, че психическото и интелектуално здраве на народа е застрашено от налагането в общественото пространство на непривични за българина и нелогични за християнското мислене източни мистически учения. Най-тъжно и опасно е положението на младежта, която чрез лавината на окултните книги и "тибетско-будистки мистики" насилствено се отлъчва от православното християнство и от духа на традиционната българска култура. >>>

 

Окултизъм

Астрологията - древна като греха

Александра Карамихалева, ЦВ

Що е астрологията и какви са нейните корени? Защо предсказанията на хороскопите понякога се сбъдват?
...Астрологията е древно изкуство или псевдонаука, която твърди, че предсказва събитията на земята, човешкия характер и съдба чрез наблюдение на постоянните звезди, слънцето, луната и планетите. Макар астрологията да претендира за авторитет и правдивост поради древния си произход, ще възразим, че не всичко древно е добро, истинно и спасително. Окултизмът е древен почти колкото греха и те имат едни и същи корени: гордостта, богоборството, общуването с демони. >>>

 книга Православната църква за окултизма. Пътища водещи към ада

Сборник беседи статии и разкази, изд. Тавор, София

Съдържа: Молитва из последованието молебно пеене за обръщане на заблудени :: Последование за отричане от занимания с окултизъм :: Сатаната и тъмните сили :: Изповед на една самоубийца :: Черната магия :: Шаманството ::
Слово против лечението с хипноза :: Кодиране :: Един спиритически сеанс :: Геопатогенните зони :: За "Розата на света" и за много друго :: Източните единоборства  :: Наркоманията - полет в бездната :: За телевизора :: Чудовища за малките :: Картите - дяволска примка :: Не, нашият живот не е игра :: Сквернословието :: Грехове против тялото :: Невидимата бран и други.

 

Гностицизъм, Теософия

Гностически произведения

Александър Мен

 :: Гностически произведения. Учители и секти на гностиците. Писмени паметници на древния гностицизъм
 :: Антропософия (като тълкуване на Библията)
 :: Апокрифи и Аграфи - незаписаните изречения, приписвани на Иисус Христос

Гностики

Протоиерей С.В. Булгаков, из "Справочник по ересям, сектам и расколам"

Гностики - еретики первых веков христианства. В основе их учения, которое они выставляли как истинное религиозное знание (γνώσιζ), лежали начала греческой философии, иудейского богословия и восточных религий, особенно Зароастра, в смеси с христианским вероучением. >>>

 

  Библията и теософският спиритизъм и окултизъм

Д. Т. Ласков, София, 1918, изд. "Тавор"

Брошура посветена на разрастващия се в началото на 20 век интерес към учението на Петър Дънов, което днес отново набира сили. Анализът на автора - тогавашен преподавател в Духовната семинария, ще бъде особено ценен за интересуващите се от окултизъм, гадаене, спиритизъм и прочие езически феномени. >>>

Theosophy

Fr. Alexey Young

According to J.K. Baalen, 'Theosophy, or Divine Wisdom is the apostate child of Spiritism mixed with Buddhism. It is far more complicated and more intricate than Spiritism; at the same time its world and-life view is more complete and fascinating". The founder of Theosophy was Helena Petrovna Blavatskaya, known to her followers as Madame Blavatskv or simply "H.P.B.' Born in Russia in 1848, she was the daughter of noble parents, granddaughter of a princess and, through the Dolgoruky family, a descendent of the 12th century saint, Michael of Chernigov. In her youth she rejected Orthodox Christianity and, in fact, proclaimed "a venomous hatred of Christianity" throughout her whole life. >>>

Дъновизъм под маската на християнство - Свилен Тутеков

 

Дъновизъм

 

Петър Дънов (Беинса Дуно)

:: Живот и дело на Петър Дънов
:: Религиозните убеждения на Петър Дънов
:: Нравственото учение на Петър Дънов
:: Дъновизъм под маската на християнство
:: Паневритмия
:: Теософия
:: Библията и теософският спиритизъм и окултизъм

Ваклуш Толев

Макар че Ваклуш Толев е завършил православен богословски факултет, някои от основните идеи в религиозната му доктрина са антихристиянски. Учението му е смесица от православно християнство, източни религии, окултизъм, езотеризъм и дори прабългарска символика. Толев критикува основни дъновистки концепции, но е повлиян силно от идеите на Дънов, за което е наричан следдъновистки окултист. Ето някои от основните разлики между религиозното учение на Толев и догматическите истини на Православната Църква. >>>

New Age

 

Are We Living in a New Age? Връзка извън нашия сайт.

Jason Barker

The growing influence of the New Age movement raises several important questions: What is the New Age movement? What are some of its characteristics? Should Christians be concerned about the New Age? >>>

Rei-KiРейки: окултният капан за болни хора

Петър Марчев
Модата на екстрасенсите вече отшумява; но на духовния бит-пазар излизат нови "модни" артикули - като "системата за естествено самолечение РЕЙКИ"... РЕЙКИ е японска дума. Първият йероглиф РЕЙ означава "тайнствена сила" или "Трансцендентален Дух". Йероглифът "КИ" означава "Жизнена сила, Светлина или Енергия на биоплазмата". >>>

Deepak Chopra

Jason Barker

An overview of the history and teachings of the popular New Age guru.

 

Против темного наступления

Иерей Алексей Мороз, кандидат педагогических наук

К оккультизму относятся: магия, хиромантия, гадание, спиритизм, сатанизм, беснование, полтергейст, астрология, НЛО, заговоры, теософия, антропософия, масонство в своем мистическом течении, каббала, алхимия. Оккультизм не исповедует ни одну из религий, но он собирает все мистическое, что присутствует в каждом течении, пытается это обобщить, построить какую-то систему. Оккультизм - это безбожие.  >>>

  Число Зверя. На пороге третьего тысячелетия

Иеромонах Анатолий (Берестов)

Записки современного врача-священника об экстрасенсах, колдунах, влиянии телевидения и оккультных наук на наше здоровье.

1. Оккультизм. Что это такое? :: 2. Оккультная болезнь :: 3. Оккультисты свидетельствуют о вреде оккультизма :: 4. Оккультизм, подсознание и воля человека :: 5. Манипулирование сознанием человека и феномен "открытой личности" :: 6. "Православные" оккультисты :: 7. Свет и тьма, или Кому служат оккультисты :: 8. Защита от оккультных воздействий :: 9. Техногенный оккультизм: телевидение и дети, воздействие телевидения на взрослых, мир виртуальной реальности, компьютерное психозондирование :: 10. Электронейрофизиологические проблемы медитации и экстрасенсорики

 

                                                     

Култове, ереси и секти


:: Секта и сектантско съзнание
:: Древнохристиянски ереси и секти
:: Богомилство
:: Добросамарянство и Нестинарство
:: Култът към Ванга
:: Магия и чародейство
:: Свидетели на Йехова
:: Анабаптизъм, квакерство, шейкъри
:: Мормонизъм ("Църква на светиите от последните дни")
:: Петдесетници, харизматици, харизматично движение
:: Виссарион ("Църква на Последния завет")
:: Семейството (Деца на Бога, The Family)
:: Мун, муунисти
:: Раел
:: Справочник "Мир сект" и други сайтове

Възобновяването на езичеството и ересите в България върви по пътя на науката

Стефан Чурешки 

Освен тракийския и тангристкия философски постулат на съвременното езичество и окултизъм, в популярната историческа наука почти официално е възприето и едно превъзнасяне на богомилството. Мистификацията със средновековните еретици е не по-малка и от мистификацията на "тангризма" . Наистина изворите тук са несравнено повече и по-разнообразни, но правените обобщения и исторически заключения в историографията също страдат от предубеденост, текстова недостатъчност и логическа неправомерност в доказателствената си част. Неподправените български свидетелства - книжовни паметници, устно народно предание и поетическсо творчество в течение на 1100 години не пазят и следа от богомилството, освен ако не се броят текстовете против богомилите като исторически извор. Да се правят изводи за живота и верските представи на богомилите само от написаните книги срещу тях е равнозначно на това да се правят изводи за сериозно политическо учение само от критиката против него!

Внимание: секти! Тоталитарни и деструктивни религиозни обществa

Сектантството е начин на живот, мислене и поведение, по същество предполагащ заробване на човешката личност. Следствие от това е отчуждението, което бива отчуждение от себе си и отчуждение от другите. Съгласно чл. IХ на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, "всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията". Оттук по необходимост следва, че съществуването на сектантство и сектантски организации противоречи на едно основно човешко право, а борбата със сектите като организации, ограничаващи това право, е напълно в съгласие с горецитирания международноправен документ.

 :: Определение за секта
 :: Що е секта?
 :: Как да разпознаем сектата
 :: Характерни особености. Последици върху личността на адептите
 :: Природа на сектантското съзнание
 :: Ако ваш близък попадне в секта
 :: Социални условия за възникване на секти

 книга Ловът на души. Книга за сектите

Николай Ангелов. Рецензия - проф. д-р Т. Коев
Увод. Секти, видове, разпространение

 > Култове, произлезли на базата на дохристиянските религии:
 :: Луциферианство
 :: "Вуду" (Воду) - негърската религия
 :: Съвременно луциферианство

 > Секти, произлезли на базата на християнството (протестантизма):
 :: "Църква на Иисус Христос и светиите от последните дни" (Мормони)
 :: "Обединителна църква" (Муунити)
 :: "Деца на Бога" ("Семейство на любовта", "Семейството")
 :: "Адвентисти от седмия ден" (Съботяни)
 :: "Свидетели на Йехова" (Библия на стражевата кула)
 :: Християнска наука ("Църква на Христос науковереца")
 :: "Всемирно бяло братство"

 > Секти, произлезли на базата на нехристиянската религия:
 :: "Врата на Бога" (Баха-у-лла - Бахайци)
 :: Трансцедентална медитация ("Наука за съзидателния разум")
 :: "Международно общество за Кришна съзнание" (ISKCON)
 :: "Мисия на Божествената светлина"
 :: Ошо

 > Някои възможности за манипулации и сектоорганизиране със средствата на съвременната наука:
 :: Църква на новото схващане (Сциентолози)

 > Апокалиптични" секти, извършващи самоубийства:
 :: "Храм на народа"
 :: "Клон Давидов"
 :: "Юс Малос" - Бялото братство от Киев
 :: Теургия (Магия)
 > Обобщение

 книга Срещу сектите

Александър Долев

 :: Нахлуването
 :: Исторически преглед 864-1396 година
 :: Същност на ересите и сектите
 :: Родина и седалище на съвременните секти
 :: Характеристики на теологията на сектите
 :: Идеологията на сектите
 :: Характеристики на сектите
 :: Жертвите на сектите
 :: Методите на сектите
 :: Сектите като пирамидални структури
 :: Целите на сектите
 :: Резултати от делата на сектите
 :: Стратегическите цели на сектите и техните покровители от чужбина

Totalitarian sects

 :: Totalitarian sects and freedom of conscience
 :: Ten control questions :: What to do afterwards
 :: What are totalitarian sects :: What to do if your loved one gets into a sect :: Legal Advice
 :: Religions that kill :: "People's Temple" :: "Branch Davidians" :: "Solar Temple" :: "Aum Shinrikyo" :: Heaven's Gate ::  :: "Movement for the revival of the Ten Commandments of God"
 :: Totalitarian sects - threat of the 21st century
 :: The most dangerous of contemporary destructive cults

 

 

Християнски ереси и секти

:: Арианство (ариани) 

:: Монтанизъм  (монтанисти)

:: Гностицизъм (гностици). Валентин. Маркион Синопски

:: Богомилство (богомили)

:: Докетизъм (докети)

:: Иконоборство (иконоборци)

:: Икуменизъм (икуменисти)

:: Манихейство (манихеи)

:: Несторианство (несториани)

:: Монофизитство (монофизити)

:: Монотелитство (монотелити)

:: Хилиазъм

:: Теософия

:: Филетизъм

:: Съборите на Православната църква

:: СХЕМАТИЧЕСКА ИСТОРИЯ НА ХРИСТИАНСТВОТО

богомилство

Богомилска проповед

Богомилството

:: Богомили. Богомилство. Поп Богомил
:: Определения и анатеми на богомилството в Боиловия синодик
:: Богомилство - Учение и нрави Йордан Иванов
:: Богомилството
:: Ересь богомильская Николай Тальберг
:: Беседа на св. Иларион Мъгленски с богомилите св. патриарх Евтимий
:: Св. Теодосий Търновски на втория събор против богомилите
:: Текст на Бориловия синодик на български език ald-bg.narod.ru
:: Синодик царя Борила pravenc.ru
:: Богомилски книги и легенди Йордан Иванов 1925

Нестинарство, добросамарянство

 

Нестинарка

Нестинарството – езическа ритуалност и болна мистика

Стефан Ненчев Стефанов

За нестинарството съществува сравнително обширна библиографска литература от историци, етнолози, културолози, фолклористи, психопатолози. Богословските публикации за нестинарството в България за разлика от съседна Гърция са оскъдни. Това се отнася и за задълбочени научно-богословски разработки по проблематиката. През 20-те, 30-те и 40-те години на миналия век в църковния периодичен печат у нас темата е дискутирана, вземано е отношение към нея, но не се създават традиции за целенасочено и многоаспектно изследване.
Светските, нецърковните изследователи и информатори вярно долавят и недвусмислено посочват, че нестинарката общност е принципно чужда на Православната църква във всяко едно отношение и представлява своебразна парацърковна структура. >>>

Добросамарянство и нестинарство – духовна същност и аспекти на взаимодействие

Стефан Н. Стефанов 

През 20-те години на ХХ век в България се заражда и разгръща своята дейност религиозното общество "Добрият самарянин", чиито последователи твърдо и последователно афишират себе си като истински православни. Те постоянно демонстрират външно и показно благочестие, което несъмнено прави впечатление на православновярващите. Външният, привидно православен декор обаче трудно прикрива духовната прелест и болната мистика, които царят в това псевдоправославно общество. >>>

 

Ванга

ВАНГА - Българската "пророчица"

:: Феноменът Ванга Димитър Попмаринов

Духовните търсения на съвременния човек са хаотични, неориентирани. Това се дължи на както на разбития духовет страж на народа - институцията на Българската православна църква (БПЦ), така и на масовото нахлуване на окултни, демонични течения. Неподготвеното духовно общество ги приема като ново откровение. Загубеният духовен може да се окаже пагубен за целия ни народ. В тази връзка ето какво представлява "феноменът Ванга" >>>

:: Духовете не ми дават мира. Живот и дело на баба Ванга архим. Павел (Стефанов)

... Феноменът Ванга не се поддава на материалистическо (атеистично) обяснение. Ключът към разгадаването на този проблем лежи другаде. ... Понякога тя изпада в транс, променя рязко лицето и гласа си и започва да говори от името на други хора. Самата тя изповядва, че предсказва, като общува с духовете на умрелите. ... Описва духовете като прозрачни и безцветни, но същевременно излъчващи светлина; те вървят, сядат, плачат, смеят се. Сред тях тя среща духовете на Ленин, Рьорих, Брама. Ванга описва духа на създателката на теософията Елена Блаватска като най-страшния дух, срещан от нея. Важна подробност е бучката захар, която Ванга изисква от посетителите да носят. В окултизма и магията кристалите играят основна роля като резонатор на личните “вибрации”. Гадателката е откровена пред близките си: “Духовете не ми дават мира. Тормозят ме, будят ме"...
Н
ейните възгледи за религията нямат нищо общо с християнството.,, ”Бог неможе да има на света, Бог е този свят. Няма Бог в човека, но има човек в Бога”. Раят и адът са “различни страни на живота без тяло. Ако умрелият е нужен на живите – това е рай”... Христос “няма фигура”, а бил “огромно огнено кълбо”. >>>

:: Българският нео-паганизъм Петър Марчев
... Какви са нещата при Ванга. Ето какво разказва нейната племенница Красимира Стоянова: "Била съм 16-годишна, когато веднъж в нашата къща в Петрич Ванга ми заговори. Само че това не беше нейният глас, не беше дори и тя, а някакъв друг човек, който говореше чрез нейните уста. Думите, които чух, нямаха нищо общо с разговора, който водехме преди това, все едно че някакво друго лице се намеси между нас. Чух: "Ето, ние те виждаме." Вкамених се от уплаха. Малко след това Ванга въздъхна и каза: "Ох, пуснаха ме силите"... Разказах й какво съм чула, а тя повтори: "О, това са силите, малките сили. Но има и големи, те са им началници. Когато решат да заговорят през моята уста, става ми лошо и после съм омърлушена през целия ден..." >>>

 > "Ванга е Храма" и "Храмът е Ванга" - детайли и фрески от Рупите
 > Ванга: кто дергал за веревочку? В.Ю. Питанов

 

 

Магия и чародейство (магьосничество)

Опитът да се влияе върху хора и събития чрез свръхестествени или окултни средства. "Черната" магия се стреми да причини зло чрез проклятие, произнесено в единение със зли духове. "Бялата" магия се опитва да обезсили проклятията и да използва окултни сили за доброто на човека, който я прилага, или на някой друг.
Несъмнено това невинаги е просто суеверие - често зад тези опити се крие духовна реалност, на която можем и трябва да се съпротивляваме, и да я надмогваме чрез силата на Бога и в името на Иисус Христос. ч

:: Кой ни направи магия - Благовест Ангелов
:: За магиите - Св. Никодим Светогорец
:: Библейската присъда над магиите

Йеховисти, Свидетели на Йехова

Jehovah's Witnesses
 


 


 


 


 

  Лъжеучението на "Свидетели на Иехова"

Архимандрит Александър Милеант, изд. "Тавор"

Авторът разкрива окултния характер на тази секта, като ни запознава с историята, устройството и проповядваното от нея лъжеучение. В края на книгата е поместена и беседата "Иисус Христос - Бог или човек?". Съдържание: Буен разцвет на култовете :: Сектата "Свидетели на Иехова" :: История на сектата :: Особености на сектата Заблужденията на иеховистите - Божествеността на Христос и учението за Светата Троица - Христовото възкресение и задгробния живот - Второто пришествие и хилядолетното царство :: Влияние на окултизма :: Иисус Христос: бог или човек? >>>

Варненски сектант забрани да преливат кръв на баба му

Варненски сектант забрани да преливат кръв на баба му
Майката Ирина Контева се опитва безуспешно засега да си върне сина Годислав, последовател на "Свидетели на Йехова" Наталия Вучкова. "Не зная къде работи сега. Не ми казва. Не сме говорили от лятото. Вече има може би пет месеца - не сме говорили. За да общуваме, му пускам изрезки от вестници в пощенската кутия." Така нарежда Ирина Контева - майка на последовател на "Свидетели на Йехова".

Jehovah's Witnesses: Bulgaria and Blood. What is the Biblical Position on Blood Transfusions?  Връзка извън нашия сайт.

Jason Barker, Southwest Institute for Orthodox Studies

The Bible explicitly condemns eating blood. The Noahide covenant forbids eating blood (Genesis 9:4), as do the Mosaic covenant and the ruling of the Jerusalem council (Leviticus 17:11–14; Acts 15:28–29).
These scriptures notably forbid the consumption of animal blood. Leviticus explicitly states that the blood of "beast or fowl" is to be poured out before the flesh can be eaten. Ironically, while the Society outlaws transfusions on the basis of Leviticus, they allow Witnesses to consume animal fat, which was similarly forbidden to the Israelites (Leviticus 3:17). Blood transfusions were not practiced at the times of the biblical writings, and thus are not directly addressed by the Bible. For this reason orthodox Jews, who rigorously follow kosher laws, allow transfusions while forbidding oral blood consumption. Jews and Christians have, through objective analysis of biblical regulations and medical evidence, determined that eating and digesting animal blood in no way resembles the intravenous replacement of human circulatory fluid.

Jehovah’s Witnesses’ broad interpretation of the passages above is in reality a case of eisegesis: the Society is using its doctrine to interpret the Bible, rather than using the Bible to inform its doctrine. Many people have endured untold suffering and death because the Watchtower Society does not "abound yet more and more in knowledge and in all judgment; that [they] may approve things that are excellent" (Philippians 1:9–10). >>>

Виж също сайтовете: 

анабаптисти, квакери, шейкъри

 

Шейкъри

 

 

 

 

Шейкъри. Обединено общество на вярващите във втората поява на Христос

Николай Генов

Шейкъри е популярното име на членовете на Обединеното общество на вярващите във втората поява на Христос. Те са секта, израснала на християнска основа и наричат още себе си Църква на хилядолетието. Името шейкъри произлиза от клатенето и тръскането им по време на религиозните служби. По този начин човек се отърсва (shaking off на английски) от своите грехове, вярват шейкърите. Според шейкърите Бог не е с три лица, а с две - Баща и Майка. Култът проповядва перфекционизъм, чистота и целомъдрие. >>>

 

Мормони, мормонизъм. Index

 

За мормоните накратко

Величка Величкова

Две новини от САЩ припомниха наскоро двете лица на една от най-прочутите религиозни секти, която де факто владее американския щат Юта - мормоните... Първата вест припомни полигамните забежки на мормоните... Втората вест осветява другата не по-малко колоритна физиономия на сектата - постиженията й в събирането на информация за генеалогичните данни на около 900 милиона жители на планетата. >>>

  Лъжеучението на мормоните

Архимандрит Александър Милеант

Авторът разкрива в критична светлина учението на Мормоните. Той ни запознава с историята на сектата и противоречията й с истинските основи на Христовото учение.
На други езици:  Лжеучение мормонов Игумен Александр (Милеант) Връзка в нов прозорец, извън Pravoslavieto.com. :: Mormonism By Fr. Alexey Young Връзка в нов прозорец, извън Pravoslavieto.com.

Съдържа:
 :: Личността на Джоузеф Смит :: Оценки за "Книга на мормон"
 :: Лъжеученията на мормоните За Бога :: За Христос :: Отношение към Писанието
 :: Проблемът за многоженството :: Мормонската "църква" и др.
Виж също беседата на архим. Милеант Величието на Бога и нищожността на боговете. The greatness of God and the triviality of gods - Bishop Alexander Mileant

Антимормон - Критический разбор истории и учения мормонов Връзка извън нашия сайт.

Сайт, посвященный критическому анализу мормонизма. Подробно описана история и организационная структура секты, методы вербовки новых адептов. Истории бывших мормонов. Форум, Гостевая книга.

Плод от застъпничеството на св. български новомъченици

Връщането ми към Православната Църква започна преди около седем години. След дълги лутания из лабиринта на човешките учения бях започнал да съзнавам, че единствено християнството е божествено учение. Ала коя беше истинската Христова Църква, едничката Невеста на Небесния Жених? В жажда за истинско покаяние и примирение с Бога бях отворил душата си доверчиво към всички, наричащи се християни. Така се случи, че попаднах при мормоните — в т. нар. "църква на Исус Христос на светиите от последните дни". Постепенно обаче започнах да виждам колко много са несъответствията между тяхното учение и Св. Писание. Това до известна степен разколеба доверието ми в тях, без обаче да прекрати мъчителното съмнение и борбата ми за истина. По неизменното правило на всички секти, мормоните бяха вложили в душата ми страх от адските мъки, в случай, че напусна тяхното общество — такава е логиката на всяко сектантско общество: "ако ни оставиш, ще гориш в ада!" >>>

Харизматици, харизматично движение, Глосолалия. Петдесетници. Неопетдесетници

 

 

Харизматично изцеляванеЗа харизматичните дарове

Размишления на един монах за дара на чуждите езици и неговото изчезване

Това, което ще ти кажа, прочетох у свети Иоан Златоуст. ... В първите времена Църквата е трябвало от една страна да се утвърди, като привлече нови членове, от друга, трябвало е да обори вековни предания и суеверия, повечето от които обаче са се опирали на мъдреци и гръцки философи. Или пък – естетизирани човешки страсти, които покривали практически човека... За да обори всичко това Църквата се е нуждаела от много и разтърсващи харизми. От тези дарове най-голямо впечатление и най-голяма слава носело "говоренето на чужди езици". Свети Иоан Златоуст е категоричен, че това време е отминало, Църквата се е утвърдила, лека-полека се е организирала и е трябвало вече да заживее в естествени условия. И така изчезнали не само дарът на чуждите езици, но и пророчеството, чудесата и откровенията... >>>

Духовната прелест

  :: Св. Григорий Синаит за духовната прелест
  :: Светоотечески напътствия за прелестта
  :: Прелестта е тънка духовна гордост, греховно състояние на нездрава мистика, свързано с погрешна висока оценка на вярващия в своите духовни преживявания или убеждението, че Бог изпитва особена любов към него; вид духовна измама, когато злите сили се представят за добри. >>>

Speaking In Tongues: An Orthodox Perspective

Fr. George Nicozisin

Speaking in Tongues, "Glossolalia," a popular practice with many Churches today, is a phenomenon which can be traced to the days of the Apostles. A decade ago, Speaking in Tongues was encountered only in Pentecostal Churches, Revival Meetings, Quaker gatherings and some Methodist groups. Today, Glossolalia is also found in some Roman Catholic and Protestant Churches. The Greek Orthodox Church does not preclude the use of Glossolalia, but regards it as one of the minor gifts of the Holy Spirit. >>>

  Современное харизматическое движение сектантства

Священник Игорь Ефимов

Съдържа: Kраткий исторический очерк секты пятидесятников :: Вероучение пятидесятников :: Современное состояние :: Неопятидесятничество в США (вторая половина XX века)

  Pentecost. The day of descent of the Holy Spirit on the Apostles Връзка извън нашия сайт.

Bishop Alexander (Mileant)

  Харизматичното "възраждане" като знамение на времето

Иеромонах Серафим (Роуз) (1934-1982)
  > Харизматическое "возрождение" как знамение времени Иеромонах Серафим (Роуз)
  > Charismatic Revival As a Sign of the Times by Fr. Seraphim Rose
  > на испански и португалски език

  Игра с огнем Връзка извън нашия сайт.

Вольфганг Бюне

Книга немецкого христианского писателя брата Вольфганга Бюне "Игра с огнем" предоставляет нашему читателю возможность ознакомиться с историей возникновения и развития пятидесятнического и харизматического движений и так называемого "пауэр — ивэнжелизма". В среде последователей эти движения получили название "три волны Святого Духа". В книге раскрыты богословие и практика движений, показано их несоответствие учению Евангелия и содержится призыв к каждому христианину "честно проверить себя в свете истин Святого Писания". :: Исторический очерк :: Анализ основных доктрин пятидесятнического учения

Относно православната гледна точка върху чудесата и знаменията виж също
Въведение в Православието: Апологетика: За чудесата и знаменията

Виссарион, Църква на Последния завет

Гуруто проповядва

Кратък сравнителен анализ между Екоови и Община на Единната Вяра на Висарион

Милка Христова

Екологията и новите религиозни движения
Кратка история: Екоови. Община на Единната Вяра
Малте и Висарион - еднакъв план на действие
- Лишаване от лична собственост
- Лишаване от лична собственост.
- Пълна финансова зависимост от групата.
- Откъсване от външния свят.
- Отричане на компетентна медицинска помощ.
- Отричане на официалните държавни институции.
- Обучение на децата в училището на движението.
- Пълен контрол върху живота, начина на обличане и храненето.
- Лишаване от сън за сметка на безкрайно дълги молитви и медитации.
Заключение

Виссарион. "Церковь Последнего Завета" Vissarion. Church of the Final Covenant

  >  "Церковь Последнего Завета" (секта Виссариона)
  > Рoссийского лжехриста финансируют из США
  > "Позови меня в даль светлую" или сказки дядюшки Виссариона - С. А. Максимов
  > Светова убила мужа за любовь к Виссариону - Татьяна Филиппова
  > В Городе Солнца Лиса Колобка не съедает. Эпидемия "виссарионства" поутихла, но не исчезла
     ***
  > Jesus of Siberia
  > Doomsday cult on the Taiga. The son of God came with a German license plate
  > Church of the Last Testament (Vissarion cult)
  > The commune of Vissarion. For happiness or for death?
  > Operation "B", or the new adventures of Vissarion-Torop in Novosibirsk
  > Locals Call for Siberian Vegetarian Sect to Be Outlawed
  > Could this be the son of God?
  > In Krasnodar Krai the leader of the religious "Liberation" community took his own life
  > Horseback 'Jesus' gathers his flock
  > Vissarion: "I am Jesus Christ . . . It was prophesied that I would return to finish what I started"
  > Vissarion celebrates birthday in Kazakhstan

David Berg

Деструктивни псевдохристиански культове: Семейството (Тhe Family, Children of God, COG)

Съдържание:
Общая информация о секте :: Письма бывших сектантов :: Документы секты "Семья" :: Сектантские изображения "пророка" Дэвида Берга

Муун, мунисти

Муун

"Обединителна църква на Муун" ("Mунисти")

Основател на Обединителната църква е Сан Мюнг Муун, роден в християнско семейство през 1920 година в Корея. През 1954 година той основава в Сеул своя църква, която нарича "Асоциация на Светия Дух за обединение на световното християнство". >>>

  Империята на Мун Връзка извън нашия сайт.

Томас Гандоу, изд. "Тавор"

Изключително подробно изследване върху историята, учението, средствата и целите на "Църква на обединението", възглавявана от Сан Мен Мун. Авторът разглежда не само теоретичните основи на това движение, но и религиозните му практики, както и последиците от тях върху привържениците му. Той ни запознава с начините, които мунистите използват за да привличат нови привърженици и дава съвети как те да бъдат разпознати, и да се предпазим от влиянието им. >>>

 

The Founder of Sahaja Yoga

Култът Сахаджа йога

Архимандрит доц. Павел Стефанов

Йога е древна източна религиозна практика, широко разпространена не само в своята родина – Индия, но през последните 40 години и по целия свят. Тя включва физически упражнения (асани), очиствания и медитация. Сахаджа йога е една от най-новите разновидности на йога.
Основателка на сектата е Шри Матаджи Нирмала Деви (Sri Mataji Nirmala Devi). Наричат я още "Великата Майка". >>>

Раел

Rael
 

Раел - пророк, застъпник на науката, библейски ревизионист и най-вече... преуспяващ бизнесмен

Французинът Клод Ворилон, който по-късно се прекръства на Раел и основава секта с това име, се представя за пророк като Мойсей и Мохамед и проповядва "научно" тълкуване на Библията. Ворилон твърди, че животът на Земята е бил донесен от извънземни, пристигнали с летящи чинии преди 25 000 години, и че хората са създадени чрез клониране. След среща с извънземните в началото на 70-те години те му възложили задачата да осъществи клонирането като "най-важен етап от човешкото развитие". Раел проповядва, че единствено клонирането ще позволи на човечеството да постигне безсмъртие, защото хората ще могат редовно да обновяват "телесната си обвивка". >>>

Методика катарсиса скорее усиливает гнев, чем смягчает его

Вопреки популярному мнению, "выпускание пара" при помощи просмотра боевика или ударов по боксерской груше не способствует снижению агрессии. На самом деле оно может лишь подбросить дров в огонь.

Общи сайтове

 

Информационно-консультационный центр св.Иринея Лионского Връзка извън нашия сайт.

Обширен сайт по проблемите на новите религиозни движения, сектите и култовете

Cults In America Връзка извън нашия сайт.

Rev. Fr. George C. Papademetriou

Мир сект Справочник Връзка извън нашия сайт. zip 423 K

И.Куликов. Книга издана по благословению Преосвященного Иоанна, епископа Белгородского и Старооскольского, председателя Миссионерского Отдела  Русской Православной Церкви.

1. Деструктивные религиозные организации САТАНИСТСКОЙ ОРИЕНТАЦИИИ:
:: Сатанистские и демонические секты
:: Церковь саентологииЧто такое сайентология? Последователи сайентологического учения Рона Хаббарда являются одной из самых опасных религиозных сект, считают представители МВД РоссииСайентология запрещена  
:: Южный крест :: Черный ангел :: Общество сатаны :: "Российская церковь сатаны" :: "Синий лотос" :: Центр "Юнивер" :: "Зеленый орден" :: "Черный дракон" :: "Хабратц Хэрсе Хэор :: Бохер" :: Группы культа "Вуду" :: "Крысятницы" :: Братство "Мадра" :: "Церковь Нави" :: "Черное братство"

2. Деструктивные религиозные организации и некоторые религиозные группы матрицы "Экология духа, оккультизм и язычество":
:: Группы славянского язычества: группа Доброслава
:: Розенкрейцеры: "Международная Школа Золотого Розенкрейца" ::  "Экология сознания" :: "Движение Грааля" :: Некоторые группы религиозного движения "Нью Эйдж" :: Последователи учения Карлоса Кастанеды
:: "Белое Братство" :: "Семья Детей Бога" :: "Международный центр космического сознания" :: "Новый Акрополь" :: Центр йоги "Крылья совершенства"
:: "Ошмарий-Чимарий"  :: "Рэйки" :: "Энерсенс"  :: "Троянова тропа"
:: "Церковь Адамитов" :: "Церковь Последнего Завета" :: "Международный эзотерический центр "Vita" :: Храм "Шеол"
:: "Белая экология" :: Зеленое братство :: "Удмурт Вось" :: Некоторые группы нейролингвистического программирования :: "Тетрада" :: "Орден Храма Солнца" :: Центр "Единение" :: Бажовцы :: Школа единения "Всеволод" :: "Внутренний круг" последователей Порфирия Иванова :: Группа О.Андреева :: Группа Марии де Эльфана  :: "Школа Диворга" :: "Академия Золотова"

3. Религиозные группы и деструктивные религиозные организации восточной ориентации:
:: "Трансцендентальная медитация" :: Культ Раджниша (Ошо) :: Культ Сатьи Саи Бабы
:: "Международное Общество Сознания Кришны", Тоталитарные основы современного кришнаизма
:: Тантрические секты: "Тантра-Сангха" :: "Ананда Марга" :: "АУМ Синрике" :: "Радха Соами Сатсангх" :: "Брахма Кумарис" :: Последователи Бабаджи :: "Бахаи" :: "Шри Чайтанья Сарасват Матх" :: Культ Шри Чинмоя :: "Миссия Божественного Света" ::  Центр "Униведа" :: "Сахаджа-йога" :: Миссия Чайтаньи "Институт Знания о Тождественности" :: "Тоицу Кекай" :: "Восточный Дом" :: "Белый лотос" :: Культ Ауробиндо Гхоша :: Центр "Ананда"

4. Деструктивные религиозные организации западной ориентации:

:: "Свидетели Иеговы", Опасности для веры. Свидетели Иеговы, Свидетели Иеговы и Иисус Христос
:: "Семья" :: "Церковь Христа" (Бостонское движение) или тук :: "Церковь Объединения" :: "Церковь Откровения" :: "Ревнители истинного благочестия" :: Религиозная организация "Традиции, семья, собственность" :: Общество трезвенников братца Иоанна Чурикова :: Церковь Иисуса Христа Святых последних дней :: "Богородичный Центр" :: Секта скопцов

5. Коммерческие культы: "Гербалайф"

Приложения:
:: Криминальная направленность и опасность некоторых деструктивных религиозных организаций
:: Факторы, усиливающие сложность контроля над деструктивными религиозными организациями в условиях их запрещения
:: Общие черты некоторых деструктивных религиозных организаций :: Цели зарубежных организаций в их в активной поддержке некоторых деструктивных религиозных организаций
:: Признаки и критерии оценки деструктивности религиозной организации и использования ею психологического насилия
:: Использование некоторыми деструктивными религиозными организациями техник контроля сознания своих адептов

Медико - психологическая экспертиза собрания секты "новая жизнь"

Мун: Не сотвори себе кумира Връзка извън нашия сайт. 

СЕКТОВЕДЕНИЕ. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования

Александр Леонидович Дворкин, 2002

Предисловие
Раздел первый. Введение в сектоведение
   Глава 1. Вступление. Религия, которая убивает
   Глава 2. Тоталитарные секты: общие понятия. Часть 1.
   Глава 3. Тоталитарные секты: общие понятия. Часть 2.
Раздел второй. Секты-долгожители
   Глава 4. "Церковь Иисуса Христа святых последних дней" (мормоны)
   Глава 5. "Общество Сторожевой башни" "Свидетели Иеговы"
Раздел третий. Поствоенная эклектика: сайентология и мунизм
   Глава 6. Сайентология
   Глава 7. "Движение объединения" Сан Мен Муна
Раздел четвертый. Псевдоиндуистские секты
   Глава 8. Современный индуизм и гуруистские секты
   Глава 9. "Общество сознания Кришны"
   Глава 10. "Трансцендентальная медитация" (ТМ)
   Глава 11. Остальные псевдоиндуистские секты: Культ Шри Чинмоя; "Брахма Кумарис"; культ Сатьи Саи Бабы; культ Ошо Раджниша; "Сахаджа йога"; "Ананда марга"; псевдотантристы: "Ашрам Шамбалы", А. Лапин и другие; прочие.
Раздел пятый. Псевдобиблейские (псевдоевангельские) секты
Глава 12. "Семья" ("Дети Бога")
   Глава 13. "Церковь Христа"
   Глава 14. "Всемирная церковь Бога".
   Глава 15. "Поместная (Местная) церковь Уитнесса Ли
   Глава 16. "Движение веры" — Неопятидесятники
Раздел шестой. Секты отечественного происхождения (постсоветская эклектика)
Глава 17. "Богородичный центр" — "Православная Церковь Божией Матери Державная"
   Глава 18. "Белое братство"
   Глава 19. Секта Виссариона — "Община единой веры" — "Церковь последнего завета"
   Глава 20. Порфирий Иванов и секта "ивановцев"
Раздел седьмой. Культы "Новой эры"
   Глава 21. Движение "Нью эйдж"
Приложения

Россия - страна торжествующего язычества

Диакон Андрей Кураев

Наше общество было когда-то обществом победившего атеизма, не перевернувшись, как в сказке, через голову, чем оно стало сегодня? Православным? Ничего подобного. Оно стало обществом торжествующего язычества. .. Духовность, знаете ли, духовность! Не важно, какими путями идти к Богу, главное, к духовности идти. Сегодня, я думаю, уже не книжный опыт, не опыт истории религии, а реальный опыт жизненных трагедий помогает понять, что на самом деле отнюдь не все пути одинаковы. Есть такие пути, которые кончаются жизненной катастрофой, духовной катастрофой. Если вы возьмете любую традиционную религию, то увидите, что в ней существует своего рода техника религиозной безопасности: как уберечь себя от духовного прельщения, как различить духов, которые к тебе пришли, то откровение, которое тебя посетило. Помните, Высоцкий говорил: не все, что сверху - от Бога. Неправильно избранный религиозный путь может растоптать человеческую душу.

Вербальная нота Връзка извън нашия сайт.

... Посольствo Федеративной Республики Германия считает т. н. молодежными сектами в особенности нижеследующие группировки:
      - Ананда Марга (пути к блаженству)
      - Брахма Кумарис (индийское гуру-движение)
      - Экканкар (гуру-движение)
      - Фиат лукс (группа нового откровения с претензиями на исцеление человека)
      - Миссия божественного света (гуру-движение)
      - Дети Бога/семья любви (секта, основанная в Калифорнии покойным проповедником Мозе Давид Берг)
      - общество Кирпа Рухани Сатсенг/Тхакар Сингх (гуру-движение индуистского происхождения)
      - Международное общество сознания Кришны/ИСКОН (индийское гуру-движение)
      - движение Ошо/движение Бхагван (новоиндуистское гуру-движение)
      - Сайентолоджи (базирующийся на сочинениях Л. Рона Хаббарда психокупьт с исключительно экономической направленностью, который требует признания его как религиозной общины. Федеральным судом по трудовым спорам недавно определено, что организация "Сайентолоджи" является коммерческой структурой, которая не вправе претендовать на статус религиозной общины)
      - Шри Чинмой (миссионерская новоиндуистская группировка)
      - трансцедентальная медитация (движение, основанное гуру Махахириши Махеш Йоги)
      - универсальная жизнь/бывшая группа "Возвращение домой во имя Иисуса Христа'' (движение нового откровения вокруг проживающей в г. Вюрцбурге домохозяйки Габриеле Виттек)
      - церковь Объединения/движение Муна (мессианская организация вокруг корейского гражданина Сан Мен Мун)
      Германское Посольство пользуется этим случаем, чтобы возобновить Министерству иностранных дел Российской Федерации уверения в своем весьма высоком уважении. >>>

Как распознать проповедника тоталитарной секты? Връзка извън нашия сайт.

Единственный способ освободиться от секты - это никогда не вступать в нее Връзка извън нашия сайт.

 

Виж също:

Основи на Православието: Нашата вяра: Единство на Църквата. Ереси и разколи

Православието през вековете: История: Обща история

Православието през вековете: Съвремие: "Западното" християнство. Икуменизъм

Религии, ереси и секты Връзка извън нашия сайт.

'

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com