Нашата любов

 

Химнът на Любовта

Из Първо послание на св. ап. Павла до Коринтяни
Да говоря всички езици човешки и дори ангелски, щом любов нямам, ще бъда мед, що звънти, или кимвал, що звека. Да имам пророчески дар и да зная всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че да мога и планини да преместям, - щом любов нямам, нищо не съм. И да раздам всичкия си имот, да предам и тялото си на изгаряне, - щом любов нямам, нищо ме не ползува. Любовта е дълготърпелива, пълна с благост >>>

Hymn to Love

If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers, and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver my body to be burned, but have not love, I gain nothing. Love is patient and kind >>>

Божият закон

Из Евангелие по Матея и Книга Изход на Свещеното Писани
Възлюби Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум: тази е първа и най-голяма заповед; а втора, подобна ней, е: възлюби ближния си като себе си >>>

Синайското законодателство

Епископ Вениамин Владивостокски и Приморски

Два месеца след като по чудесен начин Бог извел израилския народ от Египетската земя, Мойсей разположил на стан народа в Синайската пустиня. За да принесе благодарствена молитва на Бога на Авраама, Исаака и Иакова, Който го избрал за спасител на израилския народ, Мойсей се изкачил сам на Синайската планина. Полуизпълнил мисията, възложена му от Йехова, на върха на свещената планина Мойсей се обърнал с пламенна молитва към Бога. По време на молитвата Господ се явил на Мойсей и Му казал, че желае да сключи завет с израилския народ . >>>

Десетослов на Христовото законодателство

Св. Григорий Палама

Господ, Бог твой, е Господ един, познаваем в Отец, Син и Свети Дух: по Отец е нероден; по Син - роден, безначален, вечен, безстрастен, като Слово, Което след като чрез Себе Си помаза придобитото от нас, се нарече Христос; и по Дух Свети, Който произлиза от Отец не чрез раждане, а чрез изхождане. Този Бог е един и Този Бог е истинен, Който е Господ един в Троица от Ипостаси. По природа, по воля, по слава, по сила и по действие, и по всички качества на Божествеността Той е неразделен. Него само ще обичаш и Нему само ще служиш от цялото си съзнание, с цялото си сърце и с цялата си сила. И ще бъдат думите Му и заповедите Му в сърцето ти, за да ги вършиш. >>>

О любви

Свт. Филарет (Дроздов) - Пространный Православный Катихизис

 :: О союзе веры и любви :: О Законе Божием и заповедях :: О разделении заповедей на две скрижали
 :: О первой :: О второй :: О третьей :: О четвертой :: О пятой :: О шестой :: О седьмой :: О восьмой :: О девятой :: О десятой заповеди :: Как использовать учение о вере и благочестии

 

  Авва Доротей онагледил с удивително нагледно връзката между любовта към Бога и любовта към хората:

"Да си представим голям кръг. Да предположим, че този кръг е нашият свят, че центърът на кръга е Бог, а точките, образуващи радиусите на кръга са хора. Едни от тях са по-близо до центъра, т.е. до Бог, а други са по-далече от Него. Колкото хората се приближават към средата на кръга чрез своята любов към Бога, толкова те се приближават и един към друг; и обратно: отдалечавайки се един от друг поради неприязън, те едновременно се отдалечават и от Бог. Такава е същността на любовта: колкото се съединяваме с ближния, толкова се съединяваме и с Бог".

Божиите заповеди - морални основи на живота

  > The Ten Commandments The Moral Foundation of Society Bishop Alexander (Mileant)

 :: The Laws of Nature and Morality :: Historical Circumstances of the Ten Commandments :: The Significance of the Ten Commandments :: The First Commandment :: The Second :: The Third :: The Fourth :: The Fifth :: The Sixth :: The Seventh :: The Eighth :: The Ninth :: The Tenth Commandment
  > Заповеди Божии - Моральные основы жизни Епископ Александр (Милеант)
 :: Законы природы и нравственности. Обстоятельства возникновения Десяти Заповедей. Значение Заповедей Божиих. 1-я заповедь. 2-я. 3-я. 4-я. 5-я. 6-я. 7-я. 8-я. 9-я. 10-я.
 > Mandamientos de Dios Obispo Alejandro Mileant
 :: Las Leyes naturales y morales. Las circunstancias en que surgieron los Diez mandamientos. La importancia de los Divinos Mandamientos. Explicación de los Diez mandamientos del Antiguo Testamento a la luz de la doctrina de Cristo.
 > Os Mandamentos de Deus Fundamentos Morais da Vida Bispo Alexander (Mileant).

 :: As Leis da Natureza e Moralidade. As Circunstâncias da Origem dos Dez Mandamentos. O Significado dos Dez Mandamentos. Primeiro Mandamento. Segundo Mandamento. Terceiro Mandamento. Quarto Mandamento. O Quinto Mandamento. Sexto Mandamento. Sétimo Mandamento. Oitavo Mandamento. O Nono Mandamento. O Décimo Mandamento

О заповедях Божиих и о святых добродетелях

Преп. Паисий Величковский
Крины сельные или цветы прекрасные, собранные вкратце от Божественного Писания.
 > Св. Паисий Величовски

Любовь царица добродетелей

Епископ Александр Милеант

Лестница к Небу :: Таинственная природа любви :: Вспомним о Возлюбившем нас :: Любовь к Богу и к ближним :: Примеры любви :: Примеры любви из русской поэзии :: О любви - Святитель Игнатий (Брянчанинов)

 

 

За подражаването на светия Христов живот

Св. Тихон Задонски

Христос Господ презрял в тоя свят почестите, славата и богатството, макар че като Господ на всички можел да има всичко. Ти не търсиш ли почести, блаженство и слава в тоя свят? Христос живял в смирение на земята: ти не живееш ли в гордост и разкош? Христос бил към всички любвеобилен и милосърден: ти не мразиш ли и не се ли озлобяваш към подобни на тебе човеци? ... Ето така сравнявай твоята душа с Христовия живот и каквото забележиш противно, по всякакъв начин се старай да го изправиш, и да го последваш. >>>

Обичайте приятелите си

Св. Николай Велимирович

... Любовта е олтар, на който винаги трябва да се върши жертвоприношение. Любовта е божество, което иска винаги пред лицето му да гори жертва, за да се види то отново в светлина. Истинската любов, Божествената любов се отнася винаги към онова, което е най-добро у човека. ... Каквато любов към приятелите предлага един човек, такива приятели ще намери. Всеки има такива приятели, каквито заслужава. Според вида и големината на жертвата се намират и приятелите. Аз трябва да се откажа от всичко низко, за да мога да имам за приятел онзи, чиято душевна висота обичам. И трябва да се откажа от себичността, за да обичам несебичен приятел. И трябва да се откажа от грубостта, обичайки благороден приятел. Приятелството е едно школуване. >>>

Начини да вършим добри дела

Св. Бенедикт Нурсийски

Преди всичко обичай Господ Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с цялата си сила. Обичай ближния като самия себе си. Не убивай. Не прелюбодействай.  Не кради. Не таи в душата си страстни желания. Не лъжесвидетелствай.
Уважавай всеки човек. Не прави на другите това, което не искаш на теб да сторят. Откажи се от себе си, за да следваш Христа. Бъди строг към собственото си тяло. Не върви подир удоволствията. Обичай поста. Подкрепяй бедните. >>>

Sola Fide. Оправдание чрез вяра или дела? Сравнение на православното учение за спасението с протестантското учение

Иерей Николай

Съдържа: Общ поглед към протестантизма :: Причина за Реформацията. Католическата практика на индулгенциите :: Основи на протестантското вероучения :: Православният възглед за спасението :: Спасението и свободната воля :: Библейски основи на протестантската и православната сотериология :: Исторически причини за разпространението на протестантството :: Психологически причини за разпространението на протестантството :: Заключение. Православната аскетика и протестантската прелест.
Виж също:
 > Накратко за учението за спасение само чрез вяра
 > How Orthodox teaching on salvation differs from that of the Protestants Paul Jacobson нов прозорец

Спасение и вера по православному учению

Из сочинения архиепископа (Финляндского) Сергия: "Православное учение о спасении"

Содержание: I. Общее понятие о спасении Учение о спасении Ветхого и Нового Завета :: Учение свв. Отцов :: Сущность спасения
II. Прощение грехов и нравственное изменение человека
III. Облечение человека во Христа
Учение Св. Писания и свв. Отцов :: Свобода человека в усвоении правды Христовой :: Зачаточный характер праведности крещения :: Задача жизни человека после крещения
IV. Вера как условие спасения Вера во Христа, как средство к познанию любви Божией :: Почему так трудно верить для естественного, грешного человека? :: Значение веры в свободно-благодатном акте возрождения человека :: Вера христианина после крещения :: Вера спасающая - свободна и активна :: Вера и дела

   


"Аз съм Господ, Бог твой, Който те изведох от Египетската земя, от дома на робството; да нямаш други богове, освен Мене." (
Изх. 20:2)

Първата Божия заповед

В първата заповед на народа се открил Сам Йехова като истинен, единствен Бог. Тъй като Той Сам ги извел от Египет, юдеите вече познавали Неговото чудесно действие. Изявилият се на Синай Бог не е плод на човешкото въображение; Той не е прост символ на природата (подобно на езическите идоли); Той не е и изобретение на човешкия ум (подобно на боговете на Нил). Tой е единственият, жив Бог с всички свойства на Своето лично Битие. Но, бидейки точно такъв, Той в същото време е невидим и нищо - нито на небето, нито на земята, - не може да бъде уподобено на Него.

Вж. също:

Основи на Православието: Нашата вяра: За Триипостасния Бог

   

 


"Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята;
не им се кланяй и не им служи"
(6Изх. 20:4-5).

Втората Божия заповед

Православен Катехизис

:: За кумирите (идолите), за св. икони и иконопочитанието.
:: За греховете против втората Божия заповед: користолюбие, чревоугодие, горделивост, суетност и лицемерие, които са прояви на идолопоклонство.
:: За добродетелите, предписвани от втората заповед: безкористие и щедрост, въздържание и пост, смирение и благочестие.

> О второй заповеди Православный Катихизис Святитель Филарет Московский

Почитта към Пресвета Богородица и светиите

:: Защо Православната църква почита Богородица и светиите? Свещ. Георги Вълев
Провиняваме ли се ние, православните християни, срещу втората Божия заповед, като, вярвайки в Бога и служейки Нему, почитаме още света Богородица, светите апостоли, светите мъченици и всички други святи хора, отдали живота си за Божия прослава? Провиняваме ли се с това, че в тяхна чест устройваме празници, издигаме храмове, служат се литургии и прочие?
За да отговорим на този въпрос, нека първо си изясним що е кумир. Кумирът е идол, който е поставен от човек на мястото на истинския Бог. Кумирът е лъжливо божество, с което човекът се опитва да измести Бога. Но може ли нещо да измести Бога? Не, разбира се, защото Бог е единственият и всемогъщ Господар на Вселената. Има обаче и днес хора, които се опитват да заместят Бога с нещо низше и преходно и правят това свой Бог. Такива хора са суеверните идолопоклонници. >>>
:: За църковното почитане на Богородица
"Наименованието Богородица - пише Антиохийският патриарх Йоан - е съставено от много Отци и е употребявано от тях и писмено и устно. Никой от църковните Отци не е отхвърлял това название; напротив - мнозина са се ползвали от него и при това - знаменити." Такива са: св. Игнатий Богоносец, св. Юстин Философ, св. Ириней - епископ Лионски, св. Дионисий Александрийски - Отци от II и III век; св. Атанасий Велики, Св. Иоан Златоуст, св. Василий Велики, св. Ефрем Сирин - църковни Отци от IV век. "Който отрича, че Мария е родила Бога, той няма да види славата на Неговата Божественост" - възкликва св. Ефрем Сирин.
Св. Атанасий Велики, св. Йоан Златоуст, св. Василий Велики, св. Григорий Богослов, а след тях и много други употребяват в произведенията си термина "Богородица". Св. Отец Прокъл - Константинополски архиепископ - в едно свое слово за Рождество, на поставения му въпрос: "Ти мечтаеш да видиш нещо невиждано - нима жена може да роди Бог?" дава великолепен отговор: "Аз не казвам, че жена може да роди Бог, аз казвам, че Бог може да се въплъти и да се роди от жена, защото за Него всичко е възможно." >>>

:: Почитта към светиите в Православната църква - проф. Тотю Коев

Светостта като състояние на нравствена извисеност на отделната личност е тема, върху която може всякога да се разсъждава. При все това има случаи и поводи, когато е наложително тя да бъде обсъждана.
Две са причините или съображенията ми да се спра тук на тази тема:
1) всички сектантски общности отричат въобще светиите и съответно почитта към тях, а сега у нас те са много и са твърде агресивни, и 2) не са малко тези измежду православните, които поради недостатъчна религиозна просветеност или поради засиления рационализъм в нашето време се отнасят с по-голяма или по-малка доза скептицизъм по въпроса за светиите и за почитта към тях. Въпросната тема е в генетическа връзка с молитвите за умрелите, с почитта към иконите и почитта към Кръста. Тук разглеждам темата частично и предимно през библейско-психологическата призма. >>>

  > За молитвата към Света Богородица :: За молитвата към светиите ::  За молитвата пред иконите и др. глави от кн. "За молитвата" от св. Иоан Кронщадски

Молитва за християнско смирение

  Гордост и смирение

Архимандрит Серафим (Алексиев)

Част първа. За гордостта :: Развитието на гордостта :: Борба с тщеславието :: Надменността :: Възгордяване против самия Бог :: Гибелността на гордостта
Част втора. За смирението :: Степените на смирението :: Величието на смирението :: Парадоксът на смирението :: Лицемерното смирение

Гордостта - основа на болната мистика нов прозорец

Архимандрит Серафим (Алексиев), глава от книгата "Болна и здрава мистика"

...Попитали веднъж преподобни Паисий Велики, коя добродетел е най-висока. Той отговорил: "Оная, която се върши тайно и никой не знае за нея". Но кой днес върши тайно своите добри дела? Кой не търси признания и похвали? Кой днес е чист от гордост, за да се смята достоен да общува с ангели и небесни жители? >>>

Постът, каноните и спасението

Жасмина Донкова

Въпросът за изясняването на същността и предназначението на поста в Православната църква е бил предмет на разглеждане през цялата история на Църквата. Това е една от причините той да намери място в творенията на почти всички свети отци и учители на Църквата, както и в изследванията на много съвременни богослови.
Сам Бог е поставил предписанието за поста още в Стария Завет, като е казал: "... обърнете се към Мене от все сърце с пост, плач и ридание" (Иоил. 2:12). Чрез поста Бог е искал да научи хората на послушание и въздържание.
... Проследявайки текстове от Свещеното Писание и каноните на Църквата, виждаме, че целта на поста е смиряването на човека пред Бога и усмиряване на плътските похоти и страсти. Това още веднъж доказва, че постът е не само благочестива традиция; той е Божествено установление и средство за общението ни с Бога. Той е част от пътя на нашето спасение. Затова основанието за спазване на поста не бива да се търси в някакво законничество, а в Божия промисъл за спасението на човека. >>>

Наставления за кротостта и смирението

Архиепископ Серафим (Соболев)

Смирението е най-главното средство, с помощта на което ние можем да извършим делото на нашето спасение.
Смирението е нещо повече от добродетел: то е цялостното християнско светоусещане, началото на новозаветния живот и самият този живот. Ето защо преп. Макарий Египетски в своите дивни творения говори, че смирението е признакът на християнството, т.е. критерият, по който можем да определим християни ли сме, или езичници; има ли в нас благодат, или няма; с Бога ли сме, или без Бога; щастливи ли сме, или нещастни. Без смирението нито една от добродетелите няма за нас никаква спасителна сила. И може ли да бъде другояче, когато самата благодат - главното средство за нашето спасение, ни се дарува от Бога, само ако имаме смирение. >>>

Вж. също:

Въведение в Православието: Иконография и иконопочитание
Основи на Православието: Нашата надежда: За поста

ДУХОВНИ БИСЕРИ от Св. Писание и Св. отци:
Идолопоклонство. Користолюбие, чревоугодие, горделивост и тщеславие, суетност,  лицемерие. Безкористие, щедрост, въздържание, пост, смирение, благочестие.

   

 


"Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог, защото Господ няма да остави ненаказан оногова, който изговаря името Му напразно."
(Изх. 20:7).

Третата Божия заповед

Божието име е така свято, че не бива да бъде произнасяно напразно -  не само при клетвопрестъпления или лъжи, но и при всяко пусто суетно дело или разговор.
 > Святост: Какво и кой е свят?
 > "Свят, свят, свят Господ Саваот" (Ис.6:3)

 

   

 


"Почитай баща си и майка си, (за да ти бъде добре и) за да живееш дълго на земята, която Господ, Бог твой, ти дава."
(Изх. 20:13).

Шестата Божия заповед

Шестата заповед постановила неприкосновеността на човешкия живот, защото човекът е създаден по Божий образ.
  > За предназначението на човека. Образ и подобие Божие на човека

   

 


"Почитай баща си и майка си, (за да ти бъде добре и) за да живееш дълго на земята, която Господ, Бог твой, ти дава."
(Изх. 20:13).

Седмата Божа заповед: За заповедта "Не прелюбодействай!"

Св. Юстин Попович, ЦВ, 2002

Сред останалите същества човекът е едно от най-сложните: той е изтъкан от материя и дух, като и двете са безкрайно тайнствени и загадъчни. И двете прекрачват границите на видимото и невидимото, до такава степен ги надхвърлят, че цялата им тайна се съсредоточава в безкрайния Бог и Господ, тази свята и пресвята тайна на тайните. Като цяло и във всичко човекът е едновременно и видима, и невидима същност. Такива са и проявленията на неговото тяло и на душата му: невидимо във видимото, видимо в невидимото. >>>

Поучения в Пета неделя на Великия пост - на св. Мария Египетска

  :: Против прелюбодеянието - Св. Йоан Златоуст
  :: За достойнството и недостойнството на каещия се - Св. Димитрий Ростовски

Любовь и Седьмая Заповедь. Законная, незаконная, чистая и нечистая любовь

Содержание: (1) Необузданный секс - бич нашего времени; (2) Пропаганда безнравственности; (3) Нравственное по православному; (4) Десять Заповедей Ветхого Завета; (5) Толкование православными христианами; (6) Божественное происхождение заповедей; (7) Условия для здоровой продуктивной жизни; (8) Христианское Учение - ИСТИНА; (9) Скрепление телесных, интеллектуальных и духовных функций; (10) Физическая любовь; (11) Секс до брака; (12) Утрата потенциала любви; (13) Человек по природе однолюб; (14) Церковные отцы о Седьмой Заповеди; Заключение.

Виж също:

Православната читалня: Църква и общество: Дом, семейство, деца

   

 


"Не лъжесвидетелствувай против ближния си"
(Изх. 20:16).

Деветата Божия заповед: Между лъжесвидетелството и осъждането

Свещеник Божидар Главев, ЦВ

Лъжесвидетелството срещу ближния може да приеме много и най-различни форми - лъжа, клевета, осъждане, злословие, или да поеме в друга посока - ласкателство, преувеличени лицемерни комплименти и пр. Затова, за да вникнем по-дълбоко в значението на деветата Божия заповед, трябва да излезем от старозаветното законничество и да навлезем в сферата на далеч по-тънката новозаветна духовна медицина. Едно от отраженията на тази заповед в Новия Завет е: „Не съдете, за да не бъдете съдени" (Мат. 7:1). Каква е причината за тази Христова забрана и какво точно означава тя? >>>

Kак да преодолеем склонността да осъждаме строго ближните

Свети Никодим Светогорец

Oт самолюбието и самомнението у нас се поражда и друго зло, което ни причинява вреда, именно строгият съд и осъждане на ближния, след което ние не го считаме за нищо, и при случай го презираме и унижаваме. Този лош навик произхожда от гордостта. От нея се храни и расте, и, обратно, той я храни и увеличава... стой винаги със страх и трепет, като се боиш повече за себе си, отколкото за другите. И бъди уверен, че всяка добра дума за ближния и радостта за него са в тебе добри плодове и действие на Светия Дух. Напротив, всяка лоша дума и презрително осъждане към него произхождат от твоето злонравие и дяволско внушение. Затова, когато се съблазниш от някоя недобра постъпка на брата си, не давай дрямка на очите си, докато не изгониш от сърцето си тази съблазън и напълно не се примириш с него. >>>

Простено-Прости! Проповеди за неосъждането, покаянието и прошката

Слова и проповеди в Неделя Сиропустна

:: За неосъждането архиепископ Серафим (Соболев)
:: "Сега е властта на мрака" Архимандрит Серафим (Алексиев)
:: Простено - прости! проф. Тотю Коев
:: Неделя Сиропустна архимандрит Павел Стефанов
:: Неделя на прошката митрополит Антоний Сурожки

   

 


Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си, (нито нивата му) нито роба му, ни робинята му, ни вола му, ни осела му, (нито никакъв негов добитък) - нищо, което е на ближния ти.
 (Изх. 20:16).

Какво е старецът в православното предание

Епископ Калистос Уеър

Какво е старецът в живота на Православната църква, обяснява по забележителен начин известният богослов и преподавател в Оксфордския университет епископ Калистос Уеър в книгата си "Православният път". В православната традиция действието на Светия Дух в християнската общност по особен начин се разкрива в два "духоносни" образа: на старците, или на духовните отци, и на юродивите заради Христа.  >>>

  Сборник Светоотечески напътствия за прелестта

Как са изпадали в прелест гордите и как са я избягвали смирените, изд. Тавор. Kнигата MS Word zip-file тук.

 > Великото смирение на великите, спасяващо от прелестта
 :: Прелестта :: Гордостта :: Смирението

 > Светителят Игнатий Брянчанинов за духовния живот.
 :: За духовното ръководство :: Прелестта :: Вярата :: Покаянието :: Причащението :: Молитвата :: Трезвението :: Смирението :: Кръстът :: Истинското и лъжливото смиреномъдрие :: Виждането на своя грях :: Мрежите на светоуправника :: Чудното видение след смъртта на св. Игнатий Бранчанинов

 >  Съвети на съвременните старци към духовните чада
 :: Гордостта :: Смирението :: Трите стъпъла на служението Господу :: Вярата :: Молитвата :: Постът :: Любовта :: Гневът :: Обидите :: Трудът :: Разговорите и гостите :: Четенето :: Борбата с помислите :: Борбата с греховете :: Главното в живота :: Последните времена

  Из светогорската съкровищница

Изд. манастир "Св. Георги Зограф", Света Гора

 :: Свети Силуан Атонски
 :: Писма на стареца Йосиф Исихаст
 :: Съзерцание
 :: Поучения на стареца Ефрем
 :: Видение за човешките дела

За кротостта и смирението

Подбрани наставления из проповедите на архиепископ Серафим

Гневът

:: Гневете се, но не грешете Александра Карамихалева
:: Пораженията, които нанася гневът
:: Св. Писание за гнева
:: Светите отци за гнева
:: Съвременните старци за гнева

  Спасение и вера по православному учению

М. Новоселов

Общее понятие о спасении :: Прощение грехов и нравственное изменение человека :: Облечение человека во Христа :: Вера как условие спасения

 

Виж също:

Въведение в Православието: Първи стъпки: Православен духовен живот

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com