СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската църква
www.Pravoslavieto.com  
Старий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа

Псалтир*

У Евреите: "Книга на Хваленията"
Виж също: Св. цар и пророк Давид Псалмопевец

    1       2         3        4        5         6       7        8        9     10    
  11      12       13      14       15       16      17      18      19      20
  21      22       23      24       25       26      27      28      29      30
  31      32       33      34       35       36      37      38      39      40
  41      42       43      44       45       46      47      48      49      50
  51      52       53      54       55       56      57      58      59*     60
  61      62       63      64       65       66      67      68      69      70
  71      72       73      74       75       76      77      78      79      80
  81      82       83      84       85       86      87      88      89      90
  91      92       93      94       85       96      97      98      99*    100    
101     102     103     104     105      106    107    108     109     110    
111     112     113     114     115      116    117    118     119     120
121     122     123     124     125      126    127    128     129     130
131     132     133*    134     135      136    137    138     139     140  
141     142     143     144     145      146    147    148     149     150 

* с тълкувания (рус.)

По-долу:

Псалтир на църковнославянски език и английски език нов прозорец

Тълкувания на псалмите (рус.)

Как да възприемаме старозаветната жестокост и проклятия и как е правилно да се молим по Псалтира?

Псалми в богослужебна употреба

Утреня:

Часове:

Вечерня:

Повечерие: 4, 6, 12, 69, 90, 142.

Преди причастие: 22, 23, 115.

Св. Литургия: 102, 145.

Погребение: 118.

Молебени

Псалмите по съдържание

 

Относно номерацията на псалмите

Както в еврейската (масоретската) Библия, така и в преводите Й, общият брой на псалмите е един и същ (150 псалoма), но тяхното разделение не е еднакво. Между преводите на Септуагинта, Вулгата, българският и славянските преводи, от една страна, и еврейския текст и новите протестантски преводи, от друга страна, съществуват следните различия:

Поради това номерацията в синодалния превод се различава от еврейския и протестантския текст както следва:

Славянски преводи
Септуагинта
Вулгата
1 - 8 9:1-39 10 - 112 113:1-26 114:1-9;
115:1-10
116 - 145 146:1-11;
147:1-9
148 - 150
Протестантски
преводи
Еврейски (Масоретски)
1 - 8 9:1-21;
10:1-18
11 - 113 114:1-8;
115:1-18
116:1-19 117 - 146 147:1-20 148 - 150

 

Съединяването на пс. 9 и пс. 10 в Септуагинта е прието поради азбучния ред на стиховете им. В останалите случаи е отдадено предпочитание на еврейското деление.

Катизми

За богослужебни цели, в Православната Църква е прието делението на Псалтира на 20 дяла, наречени катизми:

1 катизма – псалом 1 - 8;
2 катизма – псалом 9 - 16;
3 катизма – псалом 17 - 23;
4 катизма – псалом 24 - 31;
5 катизма – псалом 32 - 36;
6 катизма – псалом 37 - 45;
7 катизма – псалом 46 - 54;
8 катизма – псалом 55 - 63;
9 катизма – псалом 64 - 69;
10 катизма – псалом 70 - 76;
11 катизма – псалом 77 - 84;
12 катизма – псалом 85 - 90;
13 катизма – псалом 91 - 100,
14 катизма – псалом 101 - 104;
15 катизма – псалом 105 - 108;
16 катизма – псалом 109 - 117;
17 катизма – псалом 118 псалом;
18 катизма – псалом 119 - 133;
19 катизма – псалом 134 - 142;
20 катизма – псалом 143 - 150.