СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската църква
www.Pravoslavieto.com  
Старий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа
ПСАЛТИР (Книга на Хваленията)

 

Псалом 78

Псалом Асафов

Боже, езичници дойдоха в Твоето наследие, оскверниха светия Твой храм, Иерусалим обърнаха на развалини;
2. труповете на Твоите раби предадоха за храна на птиците небесни, телата на Твоите светии - на земните зверове;
3. проляха кръвта им като вода около Иерусалим, и нямаше, кой да ги погребе.
4. Станахме за присмех на съседите си, срам и поругание за околните си.
5. Докога, Господи, ще се гневиш непрестанно, докога ще пламти Твоята ревност като огън?
6. Излей гнева Си върху народите, които Те не познават, и върху царствата, които не призовават Твоето име,
7. защото те изпоядоха Иакова и жилището му опустошиха.
8. Не ни спомняй греховете на нашите деди, скоро да ни изпреварят Твоите щедрости, защото сме много изтощени.
9. Помогни ни, Боже, Спасителю наш, заради славата на името Си; избави ни и прости ни греховете наши заради Твоето име!
10. Защо езичниците да казват: "де е техният Бог?" Дано пред очите ни стане известно между езичниците отмъщението за пролятата кръв на Твоите раби.
11. Да дойде пред Твоето лице стенанието на затворника; със силата на Твоята мишца запази обречените на смърт.
12. Седмократно върни в пазвата на нашите съседи хулите, с които хулеха Тебе, Господи.
13. А ние, Твой народ и овци на Твоето пасбище, вечно ще Те славим и от рода в род ще разгласяме Тебе хвала.

С В.  П И С А Н И Е


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com