СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската църква
www.Pravoslavieto.com  
Старий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа
ПСАЛТИР (Книга на Хваленията)

 

Псалом 64

Началнику на хора. Псалом Давидов за пеене.

Тебе, Боже, подобава хвала на Сион, и Тебе ще се даде оброк (в Иерусалим).
3. Ти чуваш молитвата; към Тебе прибягва всяка плът.
4. Беззаконните дела ме надделяха; Ти ще очистиш нашите престъпления.
5. Блажен е оня, когото си Ти избрал и приближил да живее в Твоите двори; ще се наситим с благата на Твоя дом, на светия Твой храм.
6. Страшний в правосъдието, чуй ни, Боже, Спасителю наш, упование на всички земни краища и на ония, що са далеч в морето,
7. Който си поставил планините със силата Си и си с мощ препасан,
8. Който укротяваш шума на моретата, шума на вълните им и вълненията на народите!
9. И ще се уплашат от Твоите личби живеещите по краищата на земята. Ти ще подбудиш утро и вечер Тебе да хвалят.
10. Ти посещаваш земята, утоляваш жаждата й и обилно я обогатяваш: потокът Божий е пълен с вода; Ти приготвяш храните, понеже тъй си я устроил;
11. напояваш браздите й, уравняваш буците й, омекчаваш я с дъждовни капки, благославяш нейните израсляци;
12. увенчаваш годината на Твоята благост, и Твоите пътеки изпускат тлъстина,
13. изпускат върху пустинните пасбища, и хълмовете се опасват с радост;
14. ливадите се покриват със стада, и долините се кичат с храни, възклицават и пеят.

С В.  П И С А Н И Е


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com