СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската църква
www.Pravoslavieto.com  
Старий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа
ПСАЛТИР (Книга на Хваленията)

 

Псалом 147

(Алилуия.)

Хвали, Иерусалиме, Господа; хвали, Сионе, твоя Бог,
2. защото Той укрепява заворките на твоите порти, благославя твоите синове сред тебе;
3. утвърдява в твоите предели мир, с тлъста пшеница те насища;
4. праща на земята Своето слово; Неговото слово бързо върви;
5. дава сняг като вълна; сипе скреж като пепел;
6. хвърля градушката Си на късове; пред Неговия мраз кой ще устои?
7. Пра'ти словото Си, и всичко се разтапя; духне с вятъра Си, и води потекат.
8. Той яви Своето слово Иакову, Своите наредби и Своите съдби - Израилю.
9. На никой друг народ Той не е сторил това, и Неговите съдби те не знаят. Алилуия.

С В.  П И С А Н И Е


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com