СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската църква
www.Pravoslavieto.com  
Старий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа
ПСАЛТИР (Книга на Хваленията)

 

Псалом 97

Псалом (Давидов).

Възпейте Господу песен нова, защото Той чудеса извърши. Неговата десница и Неговата света мишца Му доставиха победа.
2. Господ яви Своето спасение, пред очите на народите откри Своята правда.
3. Спомни си Той Своята милост (към Иакова) и верността Си към Израилевия дом. Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог.
4. Възклицавайте Господу, цяла земьо; тържествувайте, веселете се и пейте;
5. пейте Господу с гусли, с гусли и с глас псаломски;
6. при звука на тръби и рог тържествувайте пред Царя Господа.
7. Да шуми морето и онова, що го изпълня, вселената и които живеят в нея;
8. да ръкопляскат реките, да ликуват с тях планините
9. пред лицето на Господа, защото Той иде да съди земята. Той ще съди вселената праведно, и народите - вярно.

С В.  П И С А Н И Е


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com