СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската църква
www.Pravoslavieto.com  
Старий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа
ПСАЛТИР (Книга на Хваленията)

Псалом 1

Псалом Давидов.

Блажен е оня човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои и в сборището на развратители не седи,
2. а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем!
3. И ще бъде той като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време, и чийто лист не вехне; и във всичко, що върши, ще успее.
4. Не тъй са нечестивците, (не тъй;) но те са като прах, що вятърът измита (от земното лице).
5. Затова нечестивците не ще устоят на съда, и грешниците - в събранието на праведните.
6. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.
Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалищи губителей не седе;
но в законе Господни воля eго, и в законе eго поучится день и нощь.
И будет яко древо насажденое при исходищих вод, eже плод свой даст во время свое, и лист eго не отпадет; и вся, eлика аще творит, успеет.
Не тако нечестивiи, не тако; но яко прах, eгоже возметает ветр от лица земли.
Сего ради не воскреснут нечестивiи на суд, ниже грешницы в совет праведных.
Яко весть Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет.

С В.  П И С А Н И Е


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com