СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската църква
www.Pravoslavieto.com  
Старий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа
ПСАЛТИР (Книга на Хваленията)

 

Псалом 114

Алилуия

Радвам се, че Господ чу гласа ми, молбата ми;
2. наклони към мене ухо, и затова ще Го призовавам през всичките си дни.
3. Смъртни болки ме обвзеха, адски мъки ме постигнаха; аз срещнах утеснение и скръб.
4. Тогава призовавах името Господне: Господи! избави душата ми.
5. Милостив е Господ и праведен, и милосърден е нашият Бог.
6. Господ пази простодушните: аз бях изнемогнал, и Той ми помогна.
7. Върни се, душо моя, в твоя покой, защото Господ ти стори добро.
8. Ти избави душата ми от смърт, очите ми - от сълзи, и нозете ми - от препъване.
9. Ще ходя пред лицето на Господа в земята на живите.

С В.  П И С А Н И Е


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com