СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската църква
www.Pravoslavieto.com  
Старий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа
ПСАЛТИР (Книга на Хваленията)

 

Псалом 104

 

Славете Господа; призовавайте Неговото име; разгласявайте между народите делата Му;
2. възпейте Го и пейте Му; разказвайте за всички Негови чудеса.
3. Хвалете се с Неговото свето име: да се весели сърцето на ония, които търсят Господа.
4. Търсете Господа и Неговата сила, търсете винаги лицето Му.
5. Спомняйте си чудесата Му, които е сторил, личбите Му и съдбите от устата Му,
6. вие, семе Авраамово, Негови раби, синове Иаковови, Негови избраници.
7. Той е Господ, Бог наш: Неговите съдби са по цяла земя.
8. Той вечно помни завета Си, словото, що е заповядал в хиляди родове,
9. що е завещал на Авраама, и клетвата Си на Исаака,
10. и турил това за закон Иакову и за вечен завет Израилю,
11. думайки: тебе ще дам Ханаанската земя за дял на вашето наследие.
12. Когато те бяха още малко на брой, твърде малко, и бяха пришълци в нея
13. и преминаваха от народ в народ, от царство у друго племе, -
14. никому не позволяваше да ги обижда и на царете за тях забраняваше:
15. "не се докосвайте до Моите помазани, и на Моите пророци не правете зло."
16. И призова глад на земята; всяко хлебно стъбло изтреби.
17. Прати пред тях човек: за роб биде продаден Иосиф.
18. Стегнаха в окови нозете му; в желязо се намери душата му,
19. докле се изпълни словото Му: словото Господне го изпита.
20. Царят прати, и владетелят на народите го развърза и го освободи;
21. постави го за господар над дома си и управител над всичките си владения,
22. за да поучава велможите му по душата си и старейшините му да учи на мъдрост.
23. Тогава дойде Израил в Египет, и Иаков се пресели в Хамовата земя.
24. И размножи Бог твърде много Своя народ и го направи по-силен от враговете му.
25. Възбуди в сърцето им омраза против народа Си, и лукавство - против рабите Му.
26. Изпрати Своя раб Моисея и Аарона, когото избра.
27. Те показаха между тях думите на Неговите личби и чудесата (Му) в Хамовата земя.
28. Прати тъмнина и произведе мрак, и те се не възпротивиха на словото Му.
29. Превърна водата им в кръв и измори рибата им.
30. Земята им произведе много жаби, дори в спалнята на царете им.
31. Той каза, и нападнаха разни насекоми и мушици по всички техни предели.
32. Вместо дъжд напрати върху тях град, палещ огън върху земята им,
33. и уби лозята им и смоковниците им, и изпотроши дърветата в техните предели.
34. Каза, и нападнаха скакалци и гъсеници безброй;
35. и изпоядоха всичката трева по земята им, и изпоядоха плодовете на нивите им.
36. И порази всичко първородно в земята им, начатъците на всичката им сила.
37. И изведе израилтяните със сребро и злато, и нямаше болен в колената им.
38. Зарадва се Египет поради тяхното излизане, понеже беше го страх нападнал от тях.
39. Простря облак (тям) за сянка, и огън, за да (им) свети нощем.
40. Искаха, и Той им прати пъдпъдъци и с хляб небесен ги насищаше.
41. Разтвори камък, и потекоха води, потекоха като река по сухите места,
42. защото Той си спомни Своето свето слово към раба Си Авраама,
43. и изведе Своя народ в радост, Своите избрани във веселие,
44. и даде им земите на народите, и те наследиха труда на другородците,
45. за да спазват наредбите Му и да изпълняват законите Му. Алилуия!

С В.  П И С А Н И Е


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com