СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската църква
www.Pravoslavieto.com  
Старий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа
ПСАЛТИР (Книга на Хваленията)

 

Псалом 98

(Псалом Давидов.)

Господ царува: да треперят народите! Той седи на херувими: да се тресе земята!
2. Велик е Господ на Сион и високо е Той над всички народи.
3. Да славят Твоето велико и страшно име: то е свето!
4. И могъществото царево обича съд. Ти утвърди справедливостта; съд и правда Ти извърши у Иакова.
5. Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: то е свето!
6. Моисей и Аарон между свещениците и Самуил между ония, които призовават името Му, викаха към Господа, и Той ги слушаше.
7. В облачен стълб Той им говореше; те пазеха Неговите заповеди и наредбите, които им беше дал.
8. Господи, Боже наш! Ти ги слушаше; Ти беше за тях Бог, Който прощава и наказва за делата им.
9. Величайте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на светата Негова планина, защото свет е Господ, Бог наш.

С В.  П И С А Н И Е


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com