СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската църква
www.Pravoslavieto.com  
Старий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа
ПСАЛТИР (Книга на Хваленията)

 

Псалом 150

(Алилуия.)

Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му.
2. Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие.
3. Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли.
4. Хвалете Го с тимпан и хора, хвалете Го със струни и органи.
5. Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни.
6. Всичко, що диша, да хвали Господа! Алилуия.

 

Псалом Давидов, на едноборството с Голиата

 У Евреите няма този псалом; той е преведен от гръцки. 

Бях най-малък от братята си и най-млад в дома на баща си; пасях бащините си овци.
2. Ръцете ми направиха орган, пръстите ми нагласяваха псалтир.
3. И кой би възвестил на моя Господ? Сам Господ, Сам Той ме чу.
4. Той прати Своя вестител, взе ме от бащините ми овци и ме помаза с елея на Своето помазание.
5. Братята ми бяха прекрасни и големи, но Господ не благоволи да избере измежду тях.
6. Излязох аз срещу чужденеца, и той ме прокле със своите идоли.
7. Но аз измъкнах меча му, обезглавих го и избавих от позор синовете Израилеви.

 

С В.  П И С А Н И Е


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com