СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската църква
www.Pravoslavieto.com  
Старий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа
ПСАЛТИР (Книга на Хваленията)

 

Псалом 48

Началнику на хора. От Кореевите синове. Псалом.

Чуйте това, всички народи; внимавайте в това всички, които живеете по вселената:
3. и прости, и видни, както богат, тъй и сиромах.
4. Устата ми ще изговорят мъдрост, и размишленията на сърцето ми - знание.
5. Ще наклоня ухо към притчата; с гусла ще открия гатанката си:
6. "защо да се боя в усилни дни, когато беззаконието на моите пътища ме обиколи?"
7. Вие, които се надявате на силите си и се хвалите с голямото си богатство, чуйте:
8. човек не може да изкупи брата си, нито да даде откуп Богу за него:
9. скъпа е цената за изкупване техните души, и това не ще бъде никога,
10. щото някой да остане да живее завинаги и да не види гроб.
11. Всеки вижда, че и мъдрите умират, както и невежите, и безсмислените загиват и оставят имота си на други.
12. Те си мислят, че домовете им са вечни, и че жилищата им са от рода в род, и земите си наричат със свои имена.
13. Но човек в почит не ще пребъде; ще се уподоби на животните, които загиват.
14. Тоя техен път е тяхно безумие, макар следващите подир тях да одобряват мнението им.
15. Като овци ги затварят в преизподнята; смъртта ще ги пасе, а на утрото праведниците ще господаруват над тях; силата им ще се изтощи; гробът е тяхното жилище.
16. Но Бог ще избави душата ми от властта на преизподнята, кога ме приеме.
17. Не бой се, кога човек богатее, кога славата на дома му расте:
18. защото, умирайки, нищо няма да вземе; славата му не ще отиде подире му;
19. макар приживе той да облажава душата си, и тебе хвалят, че си угаждаш;
20. той ще отиде в рода на своите бащи, които никога няма да видят светлина.
21. Човек, който е в почит и е неразумен, е подобен на животните, които загиват.

С В.  П И С А Н И Е


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com