СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската църква
www.Pravoslavieto.com  
Старий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа
ПСАЛТИР (Книга на Хваленията)

 

Псалом 129

Песен на възлизане.

От дън душа викам към Тебе, Господи.
2. Господи, чуй гласа ми. Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми.
3. Господи, ако Ти забелязваш беззаконията - кой ще устои, Господи?
4. Но в Тебе е прошката, нека благоговеят пред Тебе.
5. Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам.
6. Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража - утрото, много повече, отколкото стража - утрото.
7. Нека се уповава Израил на Господа, защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението,
8. и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония.

С В.  П И С А Н И Е


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com