СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската църква
www.Pravoslavieto.com  
Старий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа
ПСАЛТИР (Книга на Хваленията)

 

Псалом 110

Алилуия

Ще (Те) славя, Господи, от все сърце в съвета на праведните и в събранието.
2. Велики са делата на Господа, многожелани за всички, които ги обичат.
3. Неговото дело е слава и красота, и Неговата правда пребъдва вечно.
4. Паметни направи Той Своите чудеса; милостив и щедър е Господ.
5. Храна дава на ония, които Му се боят; вечно помни Своя завет.
6. Силата на делата Си яви на Своя народ, за да му даде езичниците за наследие.
7. Делата на ръцете Му са истина и съд; всички Негови заповеди са верни,
8. твърди отвека довека, основани върху истина и правота.
9. Той прати избавление на Своя народ; установи навеки Своя завет. Свето и страшно е Неговото име!
10. Начало на мъдростта е страхът Господен; здрав разум имат всички, които изпълняват Неговите заповеди. Неговата хвала ще пребъдва вечно.

С В.  П И С А Н И Е


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com