СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската църква
www.Pravoslavieto.com  
Старий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа
ПСАЛТИР (Книга на Хваленията)

 

Псалом 82

Песен. Псалом Асафов.

Боже, не премълчавай, не бъди безмълвен! Не оставай в покой, Боже,
3. защото, ето Твоите врагове шумят, и ония, които Те мразят, са дигнали глава;
4. против Твоя народ съставиха коварен заговор и се съветват против ония, които Ти пазиш;
5. казаха: "да отидем и да ги изтребим измежду народите, та да се не споменува вече име Израил."
6. Сговориха се единодушно, сключиха против Тебе съюз:
7. селищата Едомови и измаилтяни, Иоав и агаряни;
8. Гевал, Амон, Амалик и филистимци с жителите тирски.
9. Присъедини се към тях и Асур: те станаха мишца за синовете Лотови.
10. Стори им същото, каквото на мадиамците, каквото на Сисара, каквото на Иавина при поток Кисон,
11. които бидоха изтребени в Аендор и станаха тор за земята.
12. Постъпи с тях, с техните князе, както с Орива и Зива и с всички техни вождове, както със Зевея и Салмана,
13. които казаха: "да си вземем за владение Божиите селища".
14. Боже мой! нека бъдат те като прах във вихрушка, като слама пред вятър.
15. Както огън изгаря гора, и както пламък опалва планини,
16. тъй и Ти ги погни с Твоята буря и с Твоята вихрушка ги докарай в смущение;
17. изпълни лицата им с безчестие, та да потърсят Твоето име, Господи!
18. Да се посрамят и да се смутят навеки, да се посрамят и загинат,
19. и да познаят, че Ти, Който едничък имаш име Господ, си Всевишний над цялата земя.

С В.  П И С А Н И Е


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com