СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската църква
www.Pravoslavieto.com  
Старий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа
ПСАЛТИР (Книга на Хваленията)

 

Псалом 121

Песен на възлизане. Давидова.

Зарадвах се, когато ми казаха: да идем в дома Господен.
2. Ето, нозете ми стоят в твоите порти, Иерусалиме, -
3. Иерусалиме, който си устроен като град, сглобен в едно,
4. където възлизат колената, Господните колена, по закона Израилев, да славят името Господне.
5. Там стоят престолите на съда, престолите на дома Давидов.
6. Искайте мир за Иерусалим: да добруват ония, които те обичат!
7. Да бъде мир в твоите стени, добруване - в твоите чертози!
8. Заради моите братя и моите ближни казвам: мир тебе!
9. Заради дома на Господа, нашия Бог, желая ти добро.

С В.  П И С А Н И Е


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com