СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската църква
www.Pravoslavieto.com  
Старий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа
ПСАЛТИР (Книга на Хваленията)

 

Псалом 146

(Алилуия.)

Хвалете Господа, защото е добро нещо да се пее на нашия Бог, защото това е сладостно, - хвала достойна.
2. Господ съзижда Иерусалим, събира изгнаниците на Израиля.
3. Той изцерява съкрушените по сърце и лекува техните скърби;
4. изчислява броя на звездите; всички тях нарича с имената им.
5. Велик е Господ наш, и велика е силата Му, и разумът Му - неизмерим.
6. Господ въздига смирени, а нечестиви унижава доземи.
7. Пейте поред славословие Господу: пейте с гусли на нашия Бог.
8. Той покрива небето с облаци, приготвя за земята дъжд, прави да расте по планините трева (и злак човеку за полза);
9. дава на добитъка храната му и на малките вранчета, които викат към Него.
10. Не на конската сила Той гледа, нито към бързината на човешките нозе благоволи;
11. Господ благоволи към ония, които Му се боят, към ония, които се уповават на Неговата милост.

С В.  П И С А Н И Е


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com