СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската църква
www.Pravoslavieto.com  
Старий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа
ПСАЛТИР (Книга на Хваленията)

 

Псалом 63

Началнику на хора. Псалом Давидов.

Чуй, Боже, гласа ми, кога Ти се моля; запази живота ми от врага, който ме застрашава;
3. укрий ме от заговора на коварните, от бунта на злодейците,
4. които изостриха езика си като меч; изопнаха лъка си - язвителните си думи,
5. за да стрелят скришом върху непорочния; те стрелят внезапно върху него и не се боят.
6. Те се утвърдиха в зло намерение; съветваха се да заложат примки и думаха: кой ще ги види?
7. Дирят неправди, правят разследване подир разследване дори до вътрешния живот на човека и до дълбочината на сърцето.
8. Но Бог ще ги порази със стрела: те ще бъдат внезапно пронизани;
9. с езика си ще поразят сами себе си; всички, които ги видят, ще бягат от тях.
10. И всички човеци ще се уплашат, ще възвестят делото Божие и ще разберат, че това е Негово дело.
11. А праведникът ще се развесели в Господа и ще се уповава Нему; и ще бъдат похвалени всички прави по сърце.

С В.  П И С А Н И Е


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com