СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската църква
www.Pravoslavieto.com  
Старий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа
ПСАЛТИР (Книга на Хваленията)

 

Псалом 31

Псалом Давидов. Учение.

Блажен е оня, комуто беззаконията са простени, и чиито грехове са покрити!
2. Блажен е онзи човек, комуто Господ няма да вмени грях, и в чийто дух няма лукавство!
3. Докле мълчах, изтощиха се костите ми от вседневното ми охкане,
4. защото денем и нощем тежеше над мене Твоята ръка; свежестта ми изчезна като през лятна засуха.
5. Но аз Ти открих греха си и не скрих беззаконието си; аз казах: "ще изповядам Господу моите престъпления", и Ти сне от мене вината на греха ми.
6. Затова всеки праведник ще Ти се помоли овреме, и тогава разливът от многото води няма да го достигне.
7. Ти си моя закрила: Ти ме пазиш от скръб; окръжаваш ме с радост на избавление.
8. "Ще те вразумя - казва Бог, - ще ти насоча пътя, по който да вървиш; ще те ръководя, Моето око е над тебе."
9. "Не бивайте като кон, като неразумна мъска, чиито челюсти трябва да се обуздават с юзда и оглавник, за да ти се покоряват."
10. Много са скърбите за нечестивеца, а който се уповава на Господа, него милост окръжава.
11. Веселете се в Господа и радвайте се, праведници; тържествувайте, всички прави по сърце.

С В.  П И С А Н И Е


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com