СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската църква
www.Pravoslavieto.com  
Старий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа
ПСАЛТИР (Книга на Хваленията)

 

Псалом 83

Началнику на хора. На гетско свирало. От Кореевите синове. Псалом.

 

 

Колко са мили Твоите жилища, Господи на силите!
3. Копнее душата ми и чезне за Господните двори; сърцето ми и плътта ми с възторг се стремят към живия Бог.
4. И птичка си намира жилище, и лястовица - гнездо, дето да положи пилците си, при Твоите олтари, Господи на силите, Царю мой и Боже мой!
5. Блажени, които живеят в дома Ти: те непрестанно ще Те хвалят.
6. Блажен човек, чиято сила е в Тебе, и чиито пътеки в сърцето са насочени към Тебе.
7. Като преминават долината на плача, те намират извори в нея, и дъжд я покрива с благословия;
8. минават от сила в сила, явяват се пред Бога, на Сион.
9. Господи, Боже на силите! Чуй молитвата ми, послушай, Боже Иаковов!
10. Боже, наш Защитниче, надникни и милостно погледни лицето на Твоя помазаник!
11. Защото един ден в Твоите двори е по-добър от хиляда дни. Желая по-добре да бъда при прага на Божия дом, отколкото да живея в шатрите на нечестието.
12. Защото Господ Бог е слънце и щит, Господ дава благодат и слава; Той не лишава от блага ония, които ходят непорочно.
13. Господи на силите, блажен оня човек, който се уповава на Тебе!
Коль возлюблeнна селeнiя твоя, Господи сил.
Желает и скончавается душа моя во дворы Господни; сердце мое и плоть моя возрадовастася о Бозе живе.
Ибо птица обрете себе храмину, и горлица гнездо себе, идеже положит птенцы своя, oлтари твоя, Господи сил, царю мой и Боже мой.
Блажени живущии в дому твоем; в веки веков восхвалят тя.
Блажен муж, eмуже eсть заступление eго у тебe;
восхождeния в сердцы своем положи, во юдоли плачевней, в месте, eже положи; ибо благословение даст законополагаяй.
Пойдут от силы в силу; явится Бог богов в Сионе.
Господи Боже сил, услыши молитву мою, внуши, Боже Иаковль. Защитниче наш, виждь, Боже, и призри на лице христа твоего.
Яко лучше день eдин во дворех твоих паче тысящ; изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже жити ми в селениих грешничих.
Яко милость и истину любит Господь, Бог благдать и славу даст; Господь не лишит благих ходящих незлобием.
Господи Боже сил, блажен человек уповаяй на тя.

 

С В.  П И С А Н И Е


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com