СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската църква
www.Pravoslavieto.com  
Старий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа
ПСАЛТИР (Книга на Хваленията)

 

Псалом 47

Песен. Псалом. От Кореевите синове.

Велик е Господ и всехвален в града на нашия Бог, на светата Негова планина.
3. Прекрасна възвишеност, радост на цяла земя е планина Сион; на северната й страна е градът на великия Цар.
4. В неговите жилища Бог е познат като застъпник:
5. защото, ето събраха се царете и всички минаха покрай него;
6. видяха и се почудиха, смутиха се и удариха на бяг;
7. страх и мъка ги обхвана там, като жена, кога ражда;
8. с източния вятър Ти съкруши тарсиските кораби.
9. Както сме слушали, така и видяхме в града на Господа на силите, в града на нашия Бог: Бог ще го утвърди навеки.
10. Ние размишлявахме, Боже, за Твоята благост сред Твоя храм.
11. Както Твоето име, Боже, така и Твоята хвала е до краищата на земята; Твоята десница е пълна с правда.
12. Да се весели планина Сион, (и) да се радват иудейските дъщери заради Твоите съдби (Господи).
13. Идете около Сион и го обиколете, пребройте кулите му:
14. обърнете сърцето си към неговите укрепления; разгледайте неговите домове, за да разкажете на бъдещия род,
15. защото този Бог е Бог наш на вечни векове: Той ще бъде наш вожд до самата смърт.

С В.  П И С А Н И Е


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com