СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската църква
www.Pravoslavieto.com  
Старий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа
ПСАЛТИР (Книга на Хваленията)

 

Псалом 65

Началнику на хора. Началнику на хора. Песен.

Възкликни към Бога, цяла земьо!
2. Възпейте славата на името Му, въздайте Му слава и хвала.
3. Кажете Богу: колко си страшен в делата Си! Поради големината на Твоята сила, ще Ти се покорят Твоите врагове.
4. Цяла земя да Ти се поклони и да Ти пее, да пее на Твоето име (Вишний)!
5. Дойдете и вижте делата на Бога, страшния в делата Си над синовете човешки.
6. Той превърна морето в суша; през реката минахме пешком; там се веселихме в Него.
7. Със Своята мощ Той владее вечно; Неговите очи гледат над народите, да се не превъзнасят бунтовниците.
8. Благословете, народи, нашия Бог и възгласете Му хвала.
9. Той запази живота на душата ни и не даде да се поклати ногата ни.
10. Ти ни изпита, Боже, претопи ни, както се сребро претапя.
11. Ти ни вкара в примка, тури окови на чреслата ни,
12. постави човек над главата ни. Влязохме в огън и вода, и Ти ни изведе на свобода.
13. Ще вляза в Твоя дом с всесъжения, ще Ти въздам моите оброци,
14. които са изговорили устата ми и е изрекъл езикът ми в моята скръб.
15. Тлъсти всесъжения ще Ти възнеса, с кадение от овнешка тлъстина, жертва ще принеса волове и козли.
16. Дойдете, послушайте всички, които се боите от Бога, и аз ще ви разкажа, какво стори Той за душата ми.
17. Виках към Него с устата си и Го превъзнесох с езика си.
18. Да бях видял беззаконие в сърцето си, Господ не би ме послушал.
19. Но Бог послуша, чу гласа на молбата ми.
20. Благословен Бог, Който не отхвърли молитвата ми и не отвърна от мене милостта Си!

С В.  П И С А Н И Е


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com