СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската църква
www.Pravoslavieto.com  
Старий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа
ПСАЛТИР (Книга на Хваленията)

 

Псалом 95

(Хвалебна песен Давидова. При съграждане дома Господен.)

Възпейте Господу песен нова, възпейте Господу, цяла земьо;
2. пейте Господу, благославяйте името Му, благовестете от ден на ден Неговото спасение;
3. разгласяйте между народите славата Му, по всички племена - чудесата Му;
4. защото велик е Господ и достохвален, по-страшен е Той от всички богове.
5. Защото всички богове на народите са идоли, а Господ небесата сътвори.
6. Слава и величие са пред лицето Му, сила и великолепие - в светилището Му.
7. Въздайте Господу, племена народни, въздайте Господу слава и чест;
8. въздайте Господу слава на името Му, носете дарове и идете в Неговите двори;
9. поклонете се Господу със свето благолепие. Трепери пред лицето Му, цяла земьо!
10. Кажете на народите: Господ царува! затова е твърда вселената, няма да се поклати. Той ще съди народите по правда.
11. Да се веселят небесата и да тържествува земята; да шуми морето и онова, що го изпълня;
12. нека се радва полето и всичко, що е в него, и да ликуват всички дъбравни дървета
13. пред лицето на Господа, защото иде, защото Той иде да съди земята. Той ще съди вселената по правда, и народите - по Своята истина.

С В.  П И С А Н И Е


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com