СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската църква
www.Pravoslavieto.com  
Старий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа
ПСАЛТИР (Книга на Хваленията)

 

Псалом 80

Началнику на хора. На гетско свирало. Псалом Асафов.

Радостно пейте на Бога, нашата твърдиня; възклицавайте към Бога Иаковов;
3. вземете псалом, дайте тимпан, сладкогласна гусла с псалтир;
4. тръбете с тръба в новомесечие, в определеното време, в деня на нашия празник,
5. защото това е закон за Израиля, наредби от Бога Иаковов.
6. Той установи това като свидетелство за Иосифа, когато тоя излезе из Египетската земя, дето чу звуци от език, който той не знаеше:
7. "Аз снех товара от раменете му, и освободих ръцете му от кошниците.
8. В утеснението си ти Ме повика, и Аз те избавих; изсред гръма те чух, при водите на Мерива те изпитах.
9. Слушай, народе Мой, и Аз ще ти свидетелствувам: о, да беше Ме послушал, Израилю!
10. Да нямаш други бог и да не се покланяш на другоземен бог.
11. Аз съм Господ, Бог твой, Който те изведе из Египетската земя; отвори устата си, и Аз ще ги изпълня."
12. Но Моят народ не слушаше гласа Ми, и Израил Ми се не покоряваше;
13. затова Аз ги оставих на техните упорити сърца; нека ходят по своите помисли.
14. О, да беше Ме слушал Моят народ, и Израил да ходеше в Моите пътища!
15. щях веднага да смиря техните врагове и да обърна ръката Си против техните потисници, -
16. ония, които мразят Господа, щяха да им се подмилкват, а тяхното добруване би се продължило завинаги;
17. щях да ги храня с тлъста пшеница и щях да ги насищам с мед от скала.

С В.  П И С А Н И Е


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com