ПРАВОСЛАВНА БИБЛИЯ И РЕСУРСИКнигите на Свещеното Писание
на Вехтия и Новия Завет
издаден на хартия от Св. Синод на Българската църква, София 1992 г.


НОВ ЗАВЕТ

 1. От Матея свето Евангелие (Мат.) Житие на св. евангелист Матей.
 2. От Марка свето Евангелие (Марк.) Житие на св. евангелист Марко
 3. От Лука свето Евангелие (Лук.) Житие на св. евангелист Лука
 4. От Иоана свето Евангелие (Иоан.) Житие на св. евангелист Йоан Богослов
 5. Деяния на светите апостоли (Деян.)Житие на св. евангелист Йоан Богослов
 6. Съборно послание на св. ап. Иакова (Иак.)
 7. I съборно послание на св. ап. Петра (1Петр.) Житие на св. ап. Петър
 8. II съборно послание на св. ап. Петра (2Петр.)
 9. I съборно послание на св. ап. Иоана Богослова (1Иоан)Житие на св. ап. Павел и Петър
 10. II съборно послание на св. ап. Иоана Богослова (2Иоан)
 11. III съборно послание на св. ап. Иоана Богослова (3Иоан)
 12. Съборно послание на св. ап. Иуда (Иуд.) Св. ап. Иуда, "брат Господен"
 13. Послание на св. ап. Павла до Римляни (Рим.) Житие на св. ап. Павел и ПетърЖитие на св. ап. Павел и Петър
 14. I Послание на св. ап. Павла до Коринтяни (1Кор.)
 15. II Послание на св. ап. Павла до Коринтяни (2Кор)
 16. Послание на св. ап. Павла до Галатяни (Гал.)
 17. Послание на св. ап. Павла до Ефесяни (Ефес.)
 18. Послание на св. ап. Павла до Филипяни (Филип.)
 19. Послание на св. ап. Павла до Колосяни (Кол.)

 20. I послание на св. ап. Павла до Солуняни (1Сол.)
 21. II послание на св. ап. Павла до Солуняни (2Сол.)
 22. I послание на св. ап. Павла до Тимотея (1Тим.) Св. ап. Тимотей
 23. II послание на св. ап. Павла до Тимотея  (2Тим.)
 24. Послание на св. ап. Павла до Тита (Тит)
 25. Послание на св. ап. Павла до Филимона (Филим.)
 26. Послание на св. ап. Павла до Евреите (Евр.)
 27. Откровение на св. ап. Иоана Богослова (Откр.)
 

СТАР ЗАВЕТ

 1. Първа книга Мойсеева - Битие Мойсеевото Петокнижие
 2. Втора книга Мойсеева - Изход
 3. Трета книга Мойсеева - Левит
 4. Четвърта книга Мойсеева - Числа
 5. Пета книга Мойсеева - Второзаконие
 6. Книга Иисус Навин Иисус Навин
 7. Книга Съдии Израилеви
 8. Книга Рут
 9. Първа книга Царства
 10. Втора книга Царства
 11. Трета книга Царства
 12. Четвърта книга Царства
 13. Първа книга Паралипоменон
 14. Втора книга Паралипоменон
 15. Първа книга на Ездра
 16. Книга на Неемия
 17. Втора книга на Ездра
 18. Книга на Товита
 19. Книга Иудит
 20. Книга Естир За Старозаветната Книга Естир
 21. Книга на Иовa Св. праведни Йов Многострадални
 22. Псалтир Житие на св. пр.
 23. Книга Притчи Соломонови Цар Соломон
 24. Книга на Еклисиаста
 25. Книга Песен на песните, от Соломона
 26. Книга Премъдрост Соломонова
 27. Премъдрост на Иисуса, син Сирахов
 28. Книга на пророк Исаия Св. пророк Исая
 29. Книга на пророк Иеремия Св. пророк Йеремия
 30. Книга Плач Иеремиев
 31. Послание на Иеремия
 32. Книга на пророк Варуха Библейски пророци
 33. Книга на пророк Иезекииля Житие на св. пр. Йезекиил
 34. Книга на пророк Даниила Житие на св. пр. Йезекиил
 35. Книга на пророк Осия Житие на св. пр. Осия
 36. Книга на пророк Иоиля Житие на св. пр.
 37. Книга на пророк Амоса Житие на св. пророк Амос
 38. Книга на пророк Авдий Житие на св. пророк Авдий
 39. Книга на пророк Иона Житие на св. пр. Йона
 40. Книга на пророк Михей Житие на св. пр. Михей
 41. Книга на пророк Наума Житие на св. пр. Наум
 42. Книга на пророк Авакума Житие на св. пр. Авакум
 43. Книга на пророк Софония Житие на св. пр. Софиний
 44. Книга на пророк Агей Житие на св. пр. Агей
 45. Книга на пророк Захария Житие на св. пр. Малахия
 46. Книга на пророк Малахия Житие на св. пр. Малахия
 47. I Книга Макавейска
 48. II Книга Макавейска
 49. III Книга Макавейска
 50. III книга на Ездра

 

Православна Библия на други сайтове

 :: daxy.com
 :: на други езици