Лоно Авраамово, детайл от композицията "Страшния Съд" в манастира Dechani манастир.  

 

 

Св. праведен праотец Авраам и племенника му Лот

2000 година преди Рождество Христово

Чества се на 9 октомври и в Неделята между 11 и 17 декамври - Неделя на св. Праотци

 

Неделя на св. пратотци, канон, песен 5

Видел еси, яко же есть можно человеку видети, Троицу,
и Тую угостил еси, яко друг присный, преблаженне Аврааме.

Миней, м. ноември, 8-ми ден, песен 7

Яко страннолюбивии древле, Авраам боголюбец и Лот славный,
учредиша ангели, и обретоша общение со ангелы, зовуще:
свят, свят свят еси Боже Отец наших.

Лоно Авраамово, детайл от композицията "Страшния Съд" в манастира Дечани в Косово и Метохия, Сърбия.

По-долу:

Виж също:

 

Старозаветните патриарси

В Древна Юдея наричали патриарси ръководителите на Синедриона - върховният юдейски съд. Старият Завет разказва за десет патриарха преди Потопа - Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малелеил, Иаред, Енох, Мафусал, Ламех и Ной (Бит. 5:1-32). След Потопа, до получаването на Закона от св.пророк Мойсей патриарси били Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф.

Pravoslavieto.com

Мелхиседек и Авраам. Фреска в манастира Панагия Сумела (Sumela Monastery) в Турция. Снимка: yandex.ru
Мелхиседек и Авраам.
Фреска в манастира Панагия Сумела (Sumela Monastery) в Турция. Снимка: yandex.ru

 

 

Авраам - "баща на множество". Предобраз на Христовата жертва

Авраам (на еврейски език "баща на множество") е старозаветният патриарх - родоначалник на народа, избран от Бог да съхрани Истинската вяра, и с когото Той сключил завет (Бит. 11:26).

Най-важните епизоди от Свещената история, които са свързани с Авраам са

 - явяването на три ангела в Содом и
 - жертвоприношението на Исаак , сина на Авраам - един от предобразите на Новозаветната жертва на Господ Иисус Христос. 

Pravoslavieto.com


Авраам посреща Мелхиседек.
Мозайка от XIII век в базиликата "Сан Марко" във Венеция.

 

Св. праотец Авраам. Изображение в Киевския псалтир от 1397 година.
Св. праотец Авраам.
Изображение в Киевския псалтир от 1397 година.

 

Свв. Богородица, Авраам, Исаак и Иаков спасяват душите на праведниците на Последния Съд.  Иконопис от манастира Св. Мойсей Египетски (Deir Mar Musa al-Habashi) край Nebk, Сирия
Свв. Богородица, Авраам, Исаак и Иаков спасяват душите на праведниците на Страшния Съд.
Иконопис от манастира Св. Мойсей Египетски (Deir Mar Musa al-Habashi) край Nebk, Сирия

 

 

 

Явяването на три ангела в дъбравата Мамрé

 

Посещението на Авраам (т.н. Старозаветна Троица). Икона от преп. Андрей Рубльов от Свето-Троицката Сергиева Лавра в Русия.
Посещението на Авраам от три ангела в дъбравата Мамрé от три ангела в дъбравата Мамрé (Бит. 18:1-16).
Икона от преп. Андрей Рубльов (т.н. Старозаветна Троица) от Свето-Троицката Сергиева лавра в Русия.

Книга Битие 18:1-16

"И яви се Господ на Авраама в дъбрава Мамре, ... той дигна очите си и погледна: и ето, трима  мъже стоят срещу него. Като ги видя, затече се ... да ги посрещне и се поклони доземи, и рече: Господарю, ако съм намерил благоволение пред очите Ти, не отминавай Твоя раб; ще донесат малко вода, ще умият нозете ви; и ще си починете под това дърво, аз пък ще донеса хляб, и вие ще подкрепите сърцата си; след това вървете (по пътя си); защото затова именно минахте край вашия раб. Те рекоха: стори, както казваш. ... И те ядоха.

Тогава го попитаха: де е жена ти Сарра? ... И един от тях рече: Аз пак ще дойда при тебе (догодина) по това време, и жена ти Сарра ще има син. ... И рече Господ на Авраама: защо Сарра се засмя (в себе си) и каза: нима наистина мога да родя, когато съм остаряла? Има ли нещо мъчно за Господа? В уреченото време догодина Аз ще бъда у тебе, и Сарра (ще има) син. ...

И станаха ония мъже и тръгнаха оттам към Содом (и Гомора); а Авраам отиде с тях да ги изпроводи".

 

 

Жертвоприношението на Исаак

Жертвата на Ааврам. Стенопис от XVI в. в съборната черква в манастира Ставроникита. Icon of Abraham's sacrifice of Isaac, from the Diakonikon of the Katholikon of the Monastery of Stavroniketa
Жертвата на Авраам (Бит. 22:2–14).
Стенопис от XVI в. в съборната черква в манастира Ставроникита в Света Гора Атон

 

Слика
Жертвоприношението на Авраам. Мозайка от катедралата г. Монреал.

 

Книга Битие 22:2–14

"Бог рече: вземи едничкия си син Исаака, когото ти обичаш, и иди в земя Мория, и там го принеси в жертва всесъжение на една от планините, която ще ти покажа.
3. Авраам стана сутринта рано, оседла ослето си, взе със себе си двама от своите слуги и сина си Исаака; нацепи дърва за всесъжението и стана та отиде на мястото, за което Бог му говори.
4. На третия ден Авраам дигна очи и видя отдалеч мястото.
5. И рече Авраам на слугите си: останете вие тука с ослето; пък аз и син ми ще отидем там, ще се поклоним и ще се върнем при вас.
6. И взе Авраам дърва за всесъжението и натовари сина си Исаака; взе в ръце огън и нож, и тръгнаха двамата заедно.
7. Тогава Исаак проговори на баща си Авраама и рече: тате! Той отговори: ето ме, синко. Той рече: ето огънят и дървата, а де е агнето за всесъжение?
8. Авраам рече: Бог ще Си предвиди, синко, агне за всесъжение. И вървяха нататък двамата заедно.
9. И стигнаха до мястото, за което му бе казал Бог; и направи там Авраам жертвеник, наслага дървата и, като свърза сина си Исаака, тури го на жертвеника върху дървата.
10. Тогава Авраам протегна ръка и взе ножа, за да заколи сина си.
11. Но Ангел Господен му викна от небето и рече: Аврааме, Аврааме! Той отговори: ето ме!
12. Ангелът рече: не дигай ръка върху момчето и не прави му нищо; защото сега познах, че се боиш от Бога и не пожали едничкия си син за Мене.
13. Подигна Авраам очи и видя: ето, отзаде му овен, който се бе заплел с рогата си в гъстака. Авраам отиде, взе овена и го принесе всесъжение вместо сина си (Исаака).
14. И нарече Авраам онова място: Иехова-ире *; затова и сега се казва: на планината Господ ще предвиди."

 

 

 

Житие на светия и праведен праотец Авраам

Св. праотец АвраамКогато Бог смеси езиците по време на Вавилонското стълпотворение, (почти 2600 г. преди Р.Хр.) хората се разпръснаха по земята и се разделиха на много народи, забравиха истинския Бог и започнаха да се покланят на идоли, направени от самите тях: на животни, на слънцето, луната и други природни явления. Само в потомството на Сим се намираха все още някои хора, които вярваха в единия истински Бог. Измежду тях най-предан на Господа бе светият праотец Авраам. Него Бог избра да запази истинската вяра сред хората.

Отначало той се наричаше Аврам и беше най-младият син на Тара, а Тара имаше още двама синове - Аран и Нахор. Първият от тях, Аран, умря млад и остави след себе си син Лот, когото Аврам взе за да го възпитава.

Тара и неговите синове живееха в Ур Халдейски. Но Господ благоволи да отдели благочестивия Аврам, Своя избраник, от развратената среда на идолопоклонниците. Веднъж Бог му се яви и му каза:

- Излез от твоята земя, от твоя род и от дома на баща си, и иди в земята, която ще ти покажа. Аз ще произведа от тебе голям народ, ще те благословя и ще прославя името ти. И ти ще бъдеш причина за благословението на мнозина. Ще благословя ония, които те благославят, а тези, които те злословят, ще прокълна. И ще бъдат благословени в теб всички земни племена.

Аврам тогава беше на 75 години. Той с вяра се подчини на Божията воля: взе със себе си своята жена Сара, баща си, племенника си Лот и всичките си слуги заедно със стадата си, излезе от Ур Халдейски и тръгна към Ханаанската земя, която Бог му бе посочил. Известно време те останаха в Харан, където баща му умря. След това той продължи своя път заедно с Лот и семейството си.

Когато пристигна в Ханаанската земя, Аврам спря до Сихем, до дъбравата Море (Дъбрава - горичка, считана от някои за свещена, неприкосновена; дъбова гора; или изобщо - горичка). Тук Господ му се яви и му обеща да даде тази земя на потомството му. В памет на това явяване и от благодарност към Бога за обещанието Аврам издигна на това място жертвеник. После премина цялата тази земя по дължина, на юг, и направи между Ветил и Гай друг жертвеник на Господа.

 

Св. праотец Авраам. Източник: ikona.ruАврам и неговите спътници се заселиха в Сихемската долина. В началото те живееха заедно и имаха много добитък, сребро и злато. Но после, за да се избегне раздора между техните домашни и слугите, Аврам пусна Лот и му заръча да си избере земя. Той си избра цветущата равнина, напоявана от водите на Иордан.

След раздялата им Бог се яви на Аврам и му каза:

- Вдигни очите си и от мястото, на което се намираш сега, погледни на север и на юг, на изток и на запад: цялата земя, която виждаш от планината, ще дам на теб и на твоето потомство навеки. А потомството ти ще бъде като земния пясък. Стани и обиколи тази земя надлъж и нашир, защото на теб и на твоето потомство ще я дам навеки.

Послушен на Божията света воля, Аврам се отправи на юг и се засели в дъбравата Мамре: там издигна жертвеник на Господа.

В Иорданската равнина, която Лот избра за свое жилище, имаше пет града (Содом, Гомора, Адама, Севоим и Бела (или Валака)) - те бяха управлявани от отделни царе, но вече 12 години се намираха в подчинение на Еламския цар. На 13-тата година те се разбунтуваха срещу него, но той ги победи и взе в плен много жители на тази страна, между които и Лот. Щом научи за това, Аврам въоръжи своите слуги, нападна и разби неприятелите. Освободи Лот и всички пленници, отне цялата плячка, заграбена от враговете, и я върна на тези, на които принадлежеше.

След победата си Аврам тръгна да се връща и някои царе излязоха да го посрещнат. Мелхиседек, цар Салимски, свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино, и благослови Аврам с думите:

- Благословен е Аврам от Всевишния Бог, Владетеля на небето и земята. Благословен е и Всевишният Бог, Който предаде твоите врагове в ръцете ти.

Аврам поднесе на Мелхиседек десетата част от цялата военна плячка. После Содомският цар му предложи да задържи за себе си имуществото, взето от неприятелите, но той отказа да вземе каквото и да било.

Оттогава Аврам стана много известен в Ханаанската земя. Неговите успехи възбудиха завист и опасения сред обитателите и. Една нощ Господ му каза във видение:

- Не бой се, Авраме, Аз съм твой щит. За теб се приготвя голяма награда.

Аврам отговори:

- Господи! С какво ще ме наградиш? Аз нямам деца: Ти не ми даде. Моя дом го управлява Елиезер от Дамаск, той и ще ми бъде наследник.

- Не той - каза Господ, - а твоят роден син ще ти бъде наследник.

След това Господ изведе Аврам на двора и му рече:

- Погледни към небето и преброй звездите, ако можеш: толкова многобройно ще бъде и твоето потомство.

Аврам повярва на обещанието и тази вяра му се вмени за праведност - тя послужи за основа на неговия праведен и богоугоден живот.

На следващия ден по Божие повеление Аврам разсече на две тригодишни телица, коза и овен, и сложи едната част срещу другата. Към тях бяха добавени гургулица и млад гълъб. Аврам пазеше труповете от хищните птици. При залез слънце го налегна сън и го обхвана ужас и голям мрак. Тогава Господ се приближи до него и каза:

- Знай, че твоите потомци в продължение на 400 години ще бъдат пришълци в чужда земя, ще бъдат в робство и угнетение. Но Аз ще съдя народа, у когото ще бъдат роби, и след това те ще дойдат тук с голямо имущество. А ти ще отидеш при твоите отци в мир и ще бъдеш погребан на преклонни години. Едва в четвъртото си поколение потомците ти ще се върнат тук, защото беззаконията на аморейци още не са стигнали върха си.

Щом слънцето залезе и се стъмни, между разсечените животни премина дим като от пещ и огнен пламък. В този ден Господ сключи Своя завет с Аврам и му каза:

- На твоето потомство давам тази земя, от Египетската река (Нил) до река Ефрат.

 

Изминаха много години, откакто Аврам се пресели в Ханаанската земя. След откровението в Ур Халдейски, Бог още три пъти му повтори обещанието за многобройното потомство, което трябва да произлезе от него. Но жена му Сара не раждаше, а освен това те бяха вече в преклонна възраст. Бездетството беше за него голямо изпитание.

Сара мислеше, че в нея е препятствието за изпълнението на Божието обещание, и предложи на Аврам да вземе за съпруга и своята слугиня, египтянката Агар. Тя му роди син Измаил.

Когато Аврам беше на 99 години, Господ му се яви и му каза:

- Аз съм твоят Бог. Благоугождавай Ми и бъди непорочен: и Аз ще сключа Моя завет с теб и ще ти дам многобройно потомство.

Аврам падна на земята с чувство на благоговение и покорност. Бог му каза:

- Отсега ти няма да се наричаш Аврам, но името ти ще бъде Авраам. (Името Аврам е почетно наименование и означава "баща на висотата", "издигнат баща". А Авраам е име, което изразява изпълнение на обещанието и означава "баща на много" или "баща на много народи") Защото Аз ще те направя баща на много народи; племена и царе ще произлязат от тебе. Ще сключа Моя вечен завет с теб и с твоите потомци: ще бъда Бог на теб и на потомците ти, и ще ви дам цялата Ханаанска земя за вечно наследство. Видим знак на завета между Мен и вас трябва да бъде това, че всяко дете от мъжки пол трябва да бъде обрязвано. Осем дни след раждането трябва да се обрязва всеки младенец от мъжки пол, не само от вашите деца, но и от слугите, купени от чужденци. Необрязаният, като нарушител на Моя завет, се лишава от общение със своя народ. Също и жена си не наричай Сара, но името и да бъде Сарра. (Първото име, Сара, означава "господство", т.е. господарка, и е обща почетна титла. А Сарра означава "княгиня" или "жена с високо положение") Аз ще я благословя и от нея ще произлязат царе и народи.

Авраам се зарадва и се засмя, но в същото време с недоумение питаше за себе си:

- Нима стогодишен човек ще има деца? И нима Сарра на деветдесет години ще роди?

Но Господ повтори Своето обещание, предрече и името на техния бъдещ син - Исаак.

 

Скоро след това Господ отново се яви на Авраам при дъбравата Мамре по следния начин. Веднъж по обяд Авраам седеше край своята шатра. По едно време той вдигна поглед и видя пред себе си трима странници. Веднага побърза да ги посрещне, поклони им се до земята и каза:

- Господарю мой! Ако съм намерил благоволение пред очите Ти, не отминавай Твоя раб. Ще донесат малко вода и ще умият нозете ви. След това отдъхнете под това дърво. (Мамврийския дъб, под чиято сянка Авраам се е удостоил да приеме Самия Господ). А аз ще донеса хляб, за да се подкрепите за из път.

Посещението на Авраам (т.н. Старозаветна Троица). Икона от преп. Андрей Рубльов от Свето-Троицката Сергиева Лавра в Русия.
Посещението на Авраам (т.н. Старозаветна Троица)
от преподобни Андрей Рубльов

Странниците се съгласиха да изпълнят молбата му. Тогава Авраам побърза в шатрата при Сарра и и каза да замеси по-скоро пшенично брашно и да изпече пресни хлябове. После изтича при стадото, избра едно крехко, хубаво теленце и заповяда на своя слуга да го приготви. Щом бяха готови хлябовете и теленцето, Авраам взе освен тях сирене и мляко, и постави всичко това пред гостите. Те започнаха да се хранят, а той стоеше под дървото и им прислужваше. По време на обяда странниците го попитаха:

- Къде е жена ти Сарра?

- Тук в шатрата е - отвърна им той.

Тогава един от тях каза (всъщност под вид на трима мъже Сам Господ, Който е троичен по Лица, се яви на Авраам):

- Следващата година по същото време Аз пак ще дойда при теб - тогава жена ти Сарра ще има син.

Сарра стоеше до входа на шатрата. Щом чу предсказанието, тя се засмя и си помисли:

- Аз ли ще имам това утешение в старините си? А и моят господар е стар.

Но Господ каза на Авраам:

- Защо Сарра се засмя? Нима има нещо невъзможно за Бога? В уреченото време Аз ще бъда при теб, и жена ти ще има син.

Тогава Сарра се уплаши. Тя почувства, че се намира пред Този, Който вижда нейните съкровени помисли и чувства. Смути се и започна да уверява, че не се е смяла. Но Господ я изобличи и още веднъж повтори, че тя се беше засмяла. Така Той откри Себе Си като Сърцеведец, а Сарра научи да бъде по - внимателна към собствените си помисли и по-покорна на Божиите обещания.

След това странниците станаха и се отправиха към Содом.

А "Авраам - по думите на св. апостол Павел, - без никакво основание за надежда, повярва с надежда, че ще стане баща на много народи, според казаното: "тъй многобройно ще бъде семето ти". И без да отслабне във вярата, той не помисли, че тялото му е вече умъртвяло (понеже беше току речи стогодишен) и утробата Саррина е в омъртвение; а в обещанието Божие се не усъмни чрез неверие, но остана твърд във вярата, като въздаде Богу слава, напълно уверен, че Той е силен да изпълни това, що е обещал. Затова му се вмени за праведност" (Рим. 4:18-22).

Повярвал в благодатното обещание за многобройното потомство, което ще произлезе от него, Авраам съпровождаше своите Божествени посетители с най-живо чувство на радост, благодарност и благоговение към тях.

 

По пътя Господ му откри за Своето намерение да погуби жителите на Содом и Гомора заради техните безчислени съгрешения. Авраам започна да умолява Бога да пощади нечестивите градове, защото може би (мислеше си той) в тях ще се намерят поне 50 праведници. Но не се намериха толкова праведници в тях. След това Господ му обеща, че заради молбите му ще пощади Содом и Гомора, ако в тях се намерят поне 40 праведници. После намали на 30, 20 и накрая 10. Но уви, в тези нещастни градове не се намериха и 10 праведника. Един единствен праведник там беше Лот, племенникът на Авраам.

Вечерта два Ангела дойдоха в Содом в образ на странници, а Лот седеше при градските врати. Щом ги видя, той им се поклони до земята и каза:

- Господари мои, елате и нощувайте в дома на вашия раб! Измийте нозете си, а на сутринта ще продължите своя път.

Странниците започнаха да отказват (понеже искаха да изпитат страннолюбието му), а той още по-силно започна да ги моли и те влязоха в дома му. Лот приготви пресни хлябове, нареди трапеза и ги нахрани. Но още не бяха легнали да спят, когато всички жители на Содом - млади и стари - обкръжиха Лотовия дом и започнаха да настояват да им предаде странниците за да блудстват с тях. Лот излезе да ги успокои и да ги уговори да не причиняват зло на гостите му, но те много го оскърбяваха и го заплашваха, че ще счупят вратата. Тогава Ангелите, които се бяха явили под вид на странници, поразиха содомците със слепота, а Лот въведоха в дома му. После му казаха да вземе роднините си и да напусне града, защото градът бе осъден да погине заради беззаконията на жителите му. Ангелите откриха на Лот кои са и направо му казаха, че са изпратени при него от Господа.

Започваше да се зазорява, а Лот все още се бавеше. Тогава Ангелите взеха за ръка него, жена му и дъщерите му, и ги изведоха навън. Единият от тях му каза:

- Спасявай душата си! Не поглеждай назад и никъде не се спирай по тази равнина. Бягай в планината, за да не погинеш!

- Не, Владико - отвърна Лот. - Ето, Твоят раб намери благоволение пред очите Ти и голяма е милостта, която Ти ми стори, защото спаси моя живот. Но аз не мога да се спасявам в планината: там може да ме застигне някакво бедствие и да умра. Ето, по-близо е до този малък град. (Сигор.) Благослови да избягам в него, за да запазя живота си.

Ангелът му рече:

- Заради теб ще сторя и това, и няма да съсипя града, за който ти говориш. Спасявай се в него, но никак не се бави, защото не мога да извърша моето дело, докато не си отидеш оттук.

Толкова е велика Божията милост към праведните! Заради немощния телом, но чист по душа Лот, и заради родството му с Божия избраник Авраам, Господ не само дари спасение на града, но и по Своето милосърдие се забави да изпрати справедливото наказание върху нечестивите градове докато праведникът ги напусне.

Лот скоро стигна в Сигор. Тогава Господ изля от небето дъжд от сяра и огън над Содом и Гомора, и изтреби тези градове заедно с цялата околност и жителите и. На мястото на страшното пепелище в тази равнина след това се образува солено езеро. (Днешното Мъртво море. Неговите води съдържат голямо количество сол, асфалт и планински смоли, и в тях не живее никакво живо същество. Дори бреговете му, покрити с кристали сол, представляват зрелище на пълно отсъствие на живот и напомнят за страшното Божие проклятие и наказание над нечестивите градове).

Гибелта на Содом и Гомор. Фреска от 1662 г. от Троицкий собор
Гибелта на Содом и Гомор.
Фреска от 1662 г. от Троицкий собор в Свято-Троицката Сергиева лавра

Но Лотовата жена, привързана към земните богатства, които остави в къщата си, не изпълни заповедта на Ангела. По пътя от Содом тя се обърна със съжаление назад, но беше наказана за непослушанието си и веднага се превърна в солен стълб.

Наказанието на жената на Лот. Фреска от 1662 г. от Троицкий собор в Свято-Троицката Сергиева лавра.  Lot's Wife. Наказание жены Лота
Наказанието на жената на Лот.
Фреска от 1662 г. от Троицкий собор в Свято-Троицката Сергиева лавра.

Въпреки всичко Лот се страхуваше да остане в Сигор - затова се изкачи на планината с двете си дъщери и там се засели в една пещера.

 

В това време Бог посети Сарра със Своята милост. Когато Авраам стана на сто години, тя му роди син и го нарекоха Исаак, според предсказанието на Господа, а на осмия ден Авраам го обряза. Тогава 90-годишната Сарра казваше:

- Смях ми стори Бог; който чуе за мен, ще се разсмее. ("Исаак" на еврейски означава "смях". Той бил наречен така, защото Сарра се засмяла, когато слушала обещанието за неговото раждане) Кой би рекъл на Авраам: Сарра ще кърми деца? Защото родих син в старините му.

Когато детето порасна и беше отбито, Авраам устрои по този случай голяма гощавка. А Сарра, щом видя че Измаил, когото роди египтянката Агар, се надсмива над нейния син Исаак, каза на Авраам:

- Прогони тази робиня и нейния син. Защото синът на робинята няма да бъде наследник заедно с моя син.

На Авраам му беше мъчно да слуша тези думи - той, като баща, обичаше и жалеше Измаил. Но Бог му каза:

- Не се огорчавай заради това момче и заради своята робиня. За всичко, което ти казва Сарра, послушай я, защото от Исаак потомството ще се нарече с твое име. Впрочем, и от сина на робинята ти Аз ще произведа народ, защото и той е твое семе.

Тогава Авраам, напълно предан на Божията воля, пусна Агар и сина й. Те тръгнаха, но скоро се заблудиха в пустинята и изнемогнаха до смърт от жажда. А Бог по чудесен начин ги спаси и утеши скърбящата майка с обещание да произведе от нейния син голям народ.

 

По това време Авраам се ползваше с изключително влияние и уважение сред съседните царе и владетели на Ханаан. Особеното Божие благоволение към него и покровителството свише беше така ясно за всички, че Герарският цар Авимелех искаше да сключи съюз с него. Но Авраам продължаваше да живее като странник и никъде не се установяваше за постоянно.

Целият му живот протече сред различни изпитания и представляваше образец на търпение, твърда и непоколебима вяра, упование на Бога и съвършена преданост на волята Му. Но на Господа бе угодно да изпрати на Авраам едно последно изпитание: то беше странно и непонятно за обикновените житейски човешки представи, и представляваше истинско изпитание на вярата и любовта му към Бога. Господ каза на Авраам:

- Вземи единствения си син Исаак, когото обичаш, отиди в земята Мория и там на една от планините, която Аз ще ти укажа, го принеси в жертва.

Без да гледа на цялата необичайност на тази заповед и на своята голяма родителска любов към Исаак, Авраам ни най-малко не се усъмни, че тя е от Бога, и че трябва да я изпълни без всякакво прекословие. Предаността му към Господа беше толкова голяма, че той не пожали своя единствен възлюбен син. В същото време той вярваше, че Исаак, който сега трябваше да умре бездетен, съгласно предишните обещания, ще бъде родоначалник на народ и прародител на обещания Избавител. Той мислеше, както казва апостолът, че Бог е силен и от мъртвите да възкреси сина му за да изпълни Своето обещание (Евр. 11:19).

Без да открива на някого намерението си, рано сутринта Авраам оседла един осел, взе със себе си Исаак и двама слуги, насече дърва за всесъжението, и се отправи към планинската страна на иевусеите, на мястото, което му указа Господ.

Иевусеи - ханаански народ, водещ началото си от Хамовия син Иевусей; тяхната страна се намирала в същата местност, където впоследствие бил построен Иерусалим на мястото на техния град Иевус на възвишението Сион.

Мория (от евр. "място, указано от Бога") - така се наричала земята на иевусеите и хълма в нея, на който Авраам по Божие указание отишъл да принесе Исаак в жертва на Бога. Св. Ефрем Сирин свидетелства за древно предание, според което принасянето на Исаак в жертва е станало на върха на същия хълм, на който била извършена и светата кръстна жертва от Христа - Божия Син.

На третия ден чрез особено знамение от Бога, Авраам още отдалеч видя планината, предназначена за жертвоприношението. Тогава той заповяда на своите слуги да останат там заедно с осела. Даде на Исаак дървата за всесъжението да ги носи, а сам той взе в ръцете си огън и нож. После двамата тръгнаха към планината.

По пътя Исаак попита баща си:

- Татко, ние имаме огън и дърва, а къде е агнето за всесъжение?

- Бог ще си намери агне за всесъжението, сине мой - отговори му Авраам.

И пак продължиха да се изкачват.

Щом стигна указаното място, Авраам направи жертвеник. Постави отгоре дървата, завърза Исаак и го сложи върху тях. След това протегна ръка да вземе ножа за да заколи сина си, но в същия момент от небето се чу Божествен глас, който му каза:

- Аврааме! Аврааме!

Авраам се спря за да чуе Божието повеление.

- Не посягай на момчето - продължи Господ - и не му прави нищо, защото сега познах, че се боиш от Бога и не пожали единствения си син заради Мене.

Тогава Авраам с чувство на дълбока радост и благодарност към Господа вдигна очи и видя зад себе си един овен, чиито рога се бяха заплели в храстите. После развърза Исаак и вместо него принесе в жертва овена. (Принасянето на Исаак в жертва на Бога от Авраам, по учението на Църквата, тайнствено изобразява Кръстната жертва на Спасителя, Неговата смърт и Възкресение).

След това Господ отново извика към Авраам:

- Кълна се в Себе Си, че понеже ти извърши това дело и не пожали единствения си син заради Мене, Аз ще те благословя и ще умножа твоето семе като небесните звезди и пясъка на морския бряг. Наследниците ти ще владеят градовете на враговете си и ще бъдат благословени в твоето семе всички земни народи за това, че ти послуша гласа Ми.

Получили това велико благодатно обетование, Авраам и Исаак със страх и радост се спуснаха от планината и се върнаха във Вирсава, където живееха тогава.

Дванадесет години след това Сарра почина и бе погребана в пещерата Махпела срещу Мамре, в Хеврон.

 

След три години, когато Исаак беше на 40 години, а Авраам на 140, светият праотец се възрадва да види сина си оженен за добродетелната Ревека, внучка на брат му Нахор. По-късно и сам той встъпи в ново съпружество с Хетура, от която имаше още шестима сина. Авраам живя 175 години, и след това с мир предаде душата си на Господа, на Когото така вярно служи и благоугоди през живота си.

Така светият праотец стана съсъд и образец на вярата в истинския Бог, която запази за идните поколения. Заради неговите високи качества и достойнства Господ го възлюби и нарече Себе Си Бог на Авраама. А Свещеното Писание го нарича "приятел Божий". Неговите ветхозаветни потомци, и даже праведните Моисей и Давид, призоваваха Авраам за ходатай пред Господа. От този родоначалник на юдейския народ, в чието потомство се съхраняваше истинската вяра на земята, произлезе по плът и Сам Христос. Всъщност потомството на Авраам, към което се отнасят Божиите обещания, се определя не толкова от плътската родствена връзка, а от духовната връзка чрез вярата - затова св. апостол Павел казва, че Авраам е "отец на всички необрязани вярващи, та и на тях да се вмени оправданието, и отец на обрязаните, ала не на онези, които само обрязване са приели, но които и вървят по стъпките на вярата на отца ни Авраама" (Рим.. 4:11-12).

В нашата бъдеща участ зад гроба само с верния Авраам можем да се надяваме да получим наследството на вечния живот и спасението. В притчата за богаташа и бедния Лазар Сам Спасителят говори за Авраам като за обитател на блажените жилища в Небесното Царство.

Заради молитвите на светия праведен Авраам, Своя праотец по плът, нека Господ Иисус Христос и нас да удостои с неговия блажен дял в Своето Царство, амин.

© Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите ("Четьи-Минеи") на св. Димитрий Ростовски.

Източник: Православен мъжки монастир “Св.Иоан Предтеча” край с. Жабляно

 

С В.  П И С А Н И Е. 
   С КЛАВИАТУРАТА: 
Натисни едновременно ALT+P, последвано от ENTER (Mac: COMMAND+P, ЕNTER)

Аврам

АВРАМ (отец высокий), АВРААМ (отец множества, Быт 11:27) сын Фарры, родился в Халдейском городе Уре. Еще живя в доме своего отца, он получил призвание Божие оставить свою землю, родных и дом отца своего, и идти в страну, которую Господь обещал указать ему (Быт 12:1 и Евр 1 1:8). Это Божие повеление сопровождалось обещанием, что ею потомство сделается великим народом, и что в нем благословятся все племена земные (Быт 12:3).

Повинуясь Божественному призванию, Аврам с Сарою, своею женою, и Фаррою, своим отцом, и прочими родными отправился из Ура в Ханаан, но остановился на некоторое время в Харране, лежавшем на с.-в. от Месопотамии. Здесь Фарра умер (Быт 11:31, Деян 7:4). Авраму было тогда семьдесят пять лет от роду. Он продолжал свое путешествие по направлению к земле Ханаанской и. пришел в оную, дошел до Сихема, одного из древнейших городов Палестины, и раскинул свой шатер в дубраве Море, где снова было повторено ему обетование, что земля сия будет отдана его потомству (Быт 12:1-6).

По случаю голода в земле Ханаанской, Аврам был вынужден отправиться в Египет. Опасаясь, что красота Сары может обратить на себя внимание Египтян, и что они, узнавши о том. что она жена его, могут убить его для завладения ею, он выдал ее за свою сестру. Случилось именно так, как он предполагал: слуги Фараона, царя Египетского, так много говорили об ее красоте, что он послал за нею, и взял ее в свой дом, и осыпал Аврама знаками своей милости; но скоро Фараон узнал правду, что она не сестра, а жена Авраму и отпустил он Аврама и жену его, и все, что у него было (и Лота с ним; Быт 12:17-20).

Разбогатев скотом, золотом и серебром, он возвратился из Египта в Ханаан. Лот, его племянник, был вместе с ним, и также имел мелкий и крупный скот и шатры; и между пастухами скота Аврамова и Лотова происходили нередко споры. Так как очевидно, их собственность была слишком большою для совместного жительства, то Аврам благородно предложил своему племяннику прекратить раздоры полюбовным разъединением. Не вся ли земля пред тобою? сказал он ему, - отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево (Быт 13:9). Лот согласился, и избрал себе всю окрестность Иорданскую, орошаемую водою, и цветущую, как сад Господень, на которой стояли города Содом и Гоморра.

По разлучении с Лотом. Авраму явился Господь, и снова повторил ему обещание о том, что даст ему и его потомству на веки в наследство ту землю, которую он видит пред собою (Быт 13:15). И двинул Аврам свой шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу (ст. 18).

Когда на города долины Иорданской сделали нападение некоторые мелкие царьки и все князья соседних земель, Содом был взят, а Лот и его семейство отведены в плен. Получив известие об этом событии, Аврам немедленно вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318 человек, преследовал неприятелей до Дана, поразил их и возвратил все имущество, и Лота и его семейство обратно в Содом; при чем он великодушно отказался взять что-либо себе в награду за оказанную им услугу.

При возвращении с победы он был встречен Мелхиседеком, царем Салимским, священником Бога Всевышнего, который вынес ему хлеб и вино, и благословил его. Аврам дал ему десятую часть из всего (Быт 14:18-19).

 

Спустя два или три года после сего Господь снова явился Авраму в видении, повторил ему свои обетования, и сопровождал оные самым милостивым изъявлением Своего к нему благоволения. Он повелел ему принести Себе известную жертву, и, при захождении солнца, когда жертва была приготовлена, навел на него крепкий сон, и напал на него ужас и мрак великий; и вот дым кик бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными (жертвенными) животными. Во время сна Господь открыл Авраму, что потомки его будут пришельцами, в порабощении, в земле чужой, в продолжении 400 лет, что Он произведет суд над народами, у которого они будут с, порабощении (Быт 15:14), после чего снова возвратятся с большим имуществом в землю Ханаанскую, которая дастся его потомству, и что сам он отойдет к отцам своим в мире, и будет погребен в старости доброй (Быт гл. 15).

Все сие исполнилось в должное время с удивительною точностью. В тот же самый день, Господь подтвердил завет Свой относительно земли Обетованной; но Сара, жена Авраамова, была бездетна, и вот она предложила своему мужу взять себе в жену служанку свою, Агарь, родом Египтянку. Агарь родила ему сына, названного Измаилом.

На девяносто девятом году от роду, Аврам удостоился получить новое, весьма замечательное, видение Господа. Всемогущий открылся ему таким образом, что Аврам, исполненный благоговейного ужаса, пал на лице свое, и Господь говорил с ним. Во время сего Богоявления было повторено в самых торжественных и ясных выражениях обещание - касательно умножения его потомства, отношений оного к Богу, равно как о даровании им во владение всей земли Ханаанской: при чем его имя было изменено из Аврама в Авраам (т.е. отец множества народов), и видимым знаком завета между ним и Богом было установлено обрезание, в восьмой день по рождении, каждого младенца мужеского пола. В то же самое время имя Сары (госпожа моя) было изменено на имя Сарры (т.е. госпожа), и Аврааму было дано обещание, что Сарра родит ему сына и сделается материю народов и царей.

Услышав это, Авраам сказал Богу: “о, хотя бы Измаил был жив пред лицом Твоим! (17:18). В ответ на это Господь подтвердил свое обетование о рождении от Сарры сына: об Измаиле же сказал: “вот я благословлю его, и возращу его, и весьма, весьма размножу; двенадцать князей родятся от него, и Я произведу от него великий народ” (Быт 17:9-20).

Как скоро окончилось Богоявление, Авраам поспешил исполнить Божественное повеление, и в тот же самый день обрезал Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме его, весь мужеский пол, равно как был обрезан и сам.

Посещението на Авраам (т.н. Старозаветна Троица). Икона от преп. Андрей Рубльов от Свето-Троицката Сергиева Лавра в Русия.
Посещението на Авраам (т.н. Старозаветна Троица).
Икона от преп. Андрей Рубльов от Свето-Троицката Сергиева лавра в Русия.
 

Вскоре предстояло ему быть свидетелем нового Богоявления. Когда он сидел во время дневного зноя, при входе в шатер свой, к нему приблизились три мужа. Он принял их со всем радушием и гостеприимством, свойственными жителям восточных стран, и когда они ели, то спросили его о Сарре, и повторили обещание относительно рождения от нее сына. При этом случае, или в связи с означенными обстоятельствами, самим Богом был засвидетельствован патриархальный характер Авраама (Быт 18:19).

За свою веру он в тот же день удостоился откровения Божия касательно судьбы нечестивых городов долины Иорданской, и при сем случае ходатайствовал за оные. Несомненно, что ради Авраама, и как бы в ответ на его ходатайство, были спасены Лот и его семейство от внезапного истребления, постигшего Содом и Гоморру.

Гибелта на Содом и Гомор. Фреска от 1662 г. от Троицкий собор
Гибелта на Содом и Гомор.
Фреска от 1662 г. от Троицкий собор в Свято-Троицката Сергиева лавра

За сим Авраам поселился на время в Гераре, и здесь сделал старую попытку выдать Сарру за свою сестру. Здесь также исполнилось обещание Божие касательно рождения у него сына, названного Исааком и в восьмой день обрезанного, как то было заповедано Богом. Вследствие неприятностей, происшедших в семействе Авраама от недостойного обращения сына его от Агари, Измаила, с сыном от Сарры, Исааком, Господь поддержал Авраама точным и ясным обещанием, что в Исааке наречется семя его (Быт 21:10-13).

Авраам всегда удостаивался столь очевидной милости Божией и благословения Его во всем, что ни делал, что царь Авимелех решился заключить с ним союз вечной дружбы. Таким образом дело о колодезе с водою, отнятом у Авраама насильно рабами Авимелеховыми, кончилось в его пользу (Быт 21:23-31).

 

Теперь мы приступаем к одному из замечательнейших и важнейших событий в жизни патриарха. Господу угодно было испытать его, дабы он мог явить всему миру, на все последующие времена, разительнейший пример силы веры. Ему было повелено Господом взять единственного сына своего, Исаака, на котором должны были осуществиться все обетования Божии, и принести его во всесожжение Господу на отдаленной горе.

Без возражений и ропота, с полною покорностью, Авраам повиновался таинственному повелению, и отправился с Исааком в трехдневный путь в землю Мориа. Все приготовления для жертвоприношения были сделаны, и он поднял уже свой жертвенный нож для заклания своего сына, но ангел Господень воззвал к нему с неба и приказал не поднимать руки на отрока: “ибо теперь Я знаю, говорил он, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня” (Быт 22:12).

Оглянувшись, он усмотрел овна, запутавшегося в чаще кустарника рогами, взял его, и принес во всесожжение, вместо Исаака. За сим последовало повторение обетования Божия - умножит семя его, как звезды небесные, как песок на берегу моря (Быт 22:17).

Жертвата на Ааврам. Стенопис от XVI в. в съборната черква в манастира Ставроникита. Icon of Abraham's sacrifice of Isaac, from the Diakonikon of the Katholikon of the Monastery of Stavroniketa
Жертвата на Авраам.
Стенопис от XVI в. в съборната черква в манастира Ставроникита в Света Гора Атон

Авраам возвратился со своим сыном в Вирсавию. Это великое событие в жизни патриарха произошло, как думают, на горе Мориа. В память сего он дал имя этому месту: Иегова-ире (т.е. Господь усмотрит), указуя, как бы в пророческом духе, на ту великую жертву, которая, по исполнении времен, должна быть принесена на том же самом месте за грехи всех людей, “Авраам отец ваш, говорил однажды Спаситель неверующим Иудеям, рад был увидеть день Мой, и увидел и возрадовался (Ин 8:56).

Жизни Сарриной было 127 лет, и она умерла в Кириаф-Арбе (Хевроне). Авраам купил пещеру Махпелу, на поле Ефроновом, близ Хеврона, в собственность для погребения своего семейства, и похоронил в ней свою жену (Быт 23:19).

Исаак был уже теперь в зрелом возрасте, и вот Авраам призвал одного из своих слуг, вероятно, Элиезера (Быт 15:2), и взял с него клятву, что он выберет жену Исааку не из дочерей Хананеев, среди которых они тогда жили, но со своей родины и из его собственного рода. Элиезер успешно выполнил приказание своего господина, как то увидим далее из биографического очерка Исаака.

После того Авраам взял себе еще жену Хеттуру, и имел от нее несколько сыновей, но он сделал Исаака своим единственным наследником, и наконец в доброй старости, 175 лет от роду, опочил в мире, будучи погребен Исааком и Измаилом в той же самой Махпеловой пещере, в которой была погребена жена его Сарра. Авраам называется “другом Божиим,” и доселе еще с его именем на всем востоке тесно связано это наименование; именно некоторые города, в которых он жил, называются по-арабски: El khulil (т.е. друг). Место погребения и память об Аврааме, как отце верующих, еще и доселе священны для каждого Еврея. “Веровал Авраам Богу, говорит ап. Иаков, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим” (Иак. 11:23).

Архим. Никифор "Библейская Энциклопедия".
Труд и издание Архимандрита Никифора Москва. 1891. Репринтное издание 1990 г.

 

Виж също:

 

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com