Иконография и иконопочитание

 

Иконография

За православната икона накратко

В областта на изкуството православната църква притежава безценни съкровища - иконите.
Икона е дума от гръцки произход (eikon), която означава "образ", "портрет". Иконописта е изкуство, зародило се във Византия през ІV век и разпространено в целия православен свят. Отначало икона са наричали всяко изображение на Спасителя, Божията майка, светец, ангел или събития от историята на Църквата, независимо от това дали става дума за скулптура или живопис. Днес иконата е нещо повече от образ: тя не само украсява храма или илюстрира Свещеното писание, но тя е предмет, органически вписан в богослужението. Това обяснява значението, което Църквата придава на иконата - не на всяко изображение, а именно на онзи специфичен образ, който тя сама e изработила в борбата срещу езичеството и ересите, образ, за който в иконоборческия период е заплатила с кръвта на мъченици и изповедници, образ на православието като цяло. Затова е невъзможно нито да се обясни, нито да се разбере църковно изкуство извън Църквата. >>>

Богословие на иконата

Таня Спасова, ЦВ 1998
Преди император Лъв III да издаде официалните си декрети против иконите, Константинополският патриарх Герман I използвал аргументите на отците от Трулския събор срещу зараждащото се иконоборство, а именно:
"Във вечна памет на живота и в плът на нашия Господ Иисус Христос, на Неговото страдание, на Неговата смърт, носеща спасение, и на изкуплението на света, което е резултат от тях, ние сме приели традицията да Го изобразяваме в човешкия Му облик, т.е., във видимото Му Богоявление, разбирайки, че по този начин прославяме унижението на Бога Слово".  >>>

Богословие Иконы - книги

 > Богословие иконы Православной Церкви - Леонид А. Успенский

 > Богословие Иконы - И.К. Языкова
 > Мысли об Иконе - Инок Григорий (Круг)

 

 

Богословие в багри

"Да се застане пред икона е като да се стои под отворено звездено небе"...

Светите ангели и архангели в православната иконография

Св. Ангел > Св. Архангел Михаил
:: Св. архангел Михаил води Мойсей в Обетованата земя
:: Чудото в Колоса
:: Св. архангел Михаил и душите на праведниците и грешниците
> Св. Архангел Гавриил
:: Свето Благовещение
> Светите ангели
:: Явяването на три ангела в дъбравата Мамрé (т.н. Старозаветна Троица)

Сцени от Свещеното Писание на Стария Завет

Праотецът Адам. Детайл от стенописа Слизане в ада в църквата "Хора" в Истанбул > Старозаветни сцени и личности
 > Лоно Авраамово
"Лоно Авраамово" е иносказателен, образен библейски израз, чрез който съвременниците на Иисус Христос обозначавали мястото, в което душите на праведниците ще се наслаждават на блаженство и покой след като напуснат този свят. В юдейската традиция изразът “пребивавам в Лоното Аврамово” е значел да блаженстваш след смъртта. Спасителят е употребил израза “лоно Авраамово” в притчата за богаташа и Лазар. >>>

Св. Йоан Кръстител и Предтеча Господен

Св. Йоан Кръстител Господен. Стенопис от манастира Грачаница в Косово. ... Св. Йоан Предтеча e последният старозаветен пророк и пръв предвестник на Новия Завет.
В центъра на композицията сред скалист пейзаж се извисява внушителната фигура на Св. Йоан Предтеча в цял ръст и фронтално положение на тялото. С дясната си ръка той благославя. Жестът на благословението е кръстовиден - показалецът, средният пръст и кутрето са протегнати, а палецът е поставен върху безименния кръстовидно. В лявата ръка пророкът държи свитък, разгънат с текст от Свещеното писание: "Покайте се, защото се приближи царството небесно", а също и жезъл (като символ на духовна власт и сила), който завършва на върха с кръст. Под централното изображение на пророка в двата долни края на иконата, отдясно и отляво, са прибавени второстепенни иконографски детайли. >>>

Господ Иисус Христос в иконописта

Господ Иисус Христос. Изображение в римската катакомба Св. Марцелинус и Петър. Източник: shroud.com > Първите икони на Спасителя Леонид Успенски
Църковното предание ни учи, че първата икона на Спасителя се е появила по времето на Неговия земен живот. Това е иконата, която познаваме под името "Неръкотворен образ на Спасителя". Според преданието този образ, отпечатал се по чуден начин върху кърпата, която Спасителят допрял до Своя Лик, бил изпратен от Самия Него на Авгар, владетел на град Едеса (в северозападна Месопотамия).
 > Св. Убрус. Неръкотворният образ на Христос. Пренасяне неръкотворния образ на Господ Иисус Христос
 > Иисус Христос Вседържител (Пантократор)

Иконата на Рождество Христово

Рождество Христово. :: Рождество Христово в иконографията
 :: Бележките на един иконограф Монах Григорий Круг
Празникьт на Рождество Христово се появява още в началото на Християнството, вероятно в апостолския период. Апостолските правила отреждат ден за отбелязване на Раждането на Христа  25 декември,  показвайки  смисъла на този празник за Църквата: "Внимавайте братя, пръв празник сред празниците е на Христовото Рождество". Това специално наблягане на празнуването на Рождество Христово се характеризира от свети Йоан Златоуст така: "Няма да сгреши, този  който нарече празника на Рождество Христово майка на всички други празници…"
Както от един извор извират множество потоци, така всички празници изхождат от  празника на Рождество Христово, който е като ново сътворение на света. Въплъщаването на Словото Божие, което се празнува, става крайъгълен камък. Въплъщаването на Бога разделя тайнствено светлината от тъмнината, съгласно думите на св. Йоан  Богослов:  "Всеки дух който изповядва, че Иисус Христос дойде като човек е от Бога, и всеки дух, който не изповядва, че Иисус Христос  дойде като човек ,  не е от Бога, а е духът на Антихриста…">>>
 :: Иконата на Рождество Христово Леонид Успенски
 :: The Feast and the Icon of the Nativity Ouspensky, Lossky and Fr. Thomas Hopko
 :: Pope Saint Leo the Great (+ 18 February 461) warns the Christians against sun-worship
Christmas was established on the day of the pagan festival "Dies Natalis Solis Invicti" (Birthday of the Unconquered Sun). Pope Saint Leo the Great spoke to those who have brought elements of sun-worship into Christianity >>>

 

Богоявленската икона. Иконата на Светото Кръщение Господне

Кръщение Господне, гръцка икона.В основата на Богоявленската икона лежи евангелският разказ за Кръщението на Господ Иисус Христос в река Йордан от св. Йоан Предтеча.
В центъра на иконата, в реката, е изобразен Христос, а на речния бряг вдясно от Него - св. Йоан Кръстител, с вдигната ръка, облечен с овчи кожи. Светият Дух под формата на гълъб или лъч слиза над Спасителя, а на другия бряг ангели прославят явяването на Светата Троица, според Евангелието. >>>

 

Иконата на Преображение Господне

Св. Преображение Господне. Икона от ок.1403 година от Теофан Грек. Днес в Третяковската галерея в Москва. Източник: nsu.ru Преображението е фундаментална тема и богат извор, от който черпят знания Светите отци и богословите. По пътя на неговото разбиране се раждат много спорове и дискусии на плоскостта на догматиката за недостижимото Божие битие и енергията Му, която може да бъде известена. Разсъждения от този род са много важни за разбирането на Преображението в учението на Православната църква. Свети Григорий Палама казва, че Бог е наречен светлина не според Същността, а според Енергията Си. Фактът, че Христос се явил на учениците Си не като роб, а в Божествената Си слава, заедно с Отца и Светия Дух, карат Палама да заяви, че проявлението на Христовата божественост в същото време е и теофания на Троицата. ... Преображението е в центъра на богословието. То ни разкрива по антиномичен начин абсолютната недостъпност на Божията Същност и проявлението на Неговата неразделност. Бог се слива с енергиите Си и изцяло се открива в тях.

Изображения на Христовите Страдания

Разпятие Христово, Охридска икона от XIV в. Източник: soros.org. :: Моление Господне в Гетсиманската градина
 :: Целувката на Юда
 :: Залавянето на Христос
 :: Съдът на Пилат
 :: Бичуването на Христа
 :: Носене на Кръста
 :: Разпятие Христово
 :: Снемане от Кръста
 :: Оплакване
 :: Полагане в гроба

Пасхалната икона. Иконата на Възкресение Христово

Слизане в ада. Възкресение Христово. Икона от Мануил Панселинос (ок. 1295 или 1313 г.). В учението на Църквата слизането в ада е неразривно свързано с Изкуплението. Откакто Адам умрял, чрез самопринизяването на Спасителя трябвало да продължи това, което Адам прекъснал. Слизането в ада показва безгрешната природа на Христос и начало на Неговата слава. Независимо, че евангелистите нищо не казват за това мистериозно събитие, апостол Петър говори за него (Деян. 2:14-39) и в трета глава на първото си послание "...Той, като слезе, проповядва и на духовете, които бяха в тъмница" >>>
 > Иконография на Възкресението - Леонид Успенски
 :: Слизане в ада.
 ::  Възкресение Христово.
 :: Жените-мироносици и ангелът пред празния гроб

Иконата на Възнесение Господне

Иисус Христос и четири ангела. Детайл от изображение на Възнесение Христово на купола на църквата Св. София в Охрид, , от нач. на 12 век.Леонид Успенски

Празникът Възнесение Господне е празник, завършващ делото на нашето спасение. Всички събития, свързани с това дело - рождението на Христа, Неговите страдания, смърт и възкресение се завършват с възнесението Му. ... Изразявайки това значение на празника, на куполите в древните храмове художниците-иконописци често са изобразявали Възнесението, като са завършвали с него тяхната украса.
На пръв поглед като че ли православните икони на този празник не съответствуват напълно на своето название. Централно място в тях е отделено на групата на Божията Майка, Ангелите и Апостолите, докато главното действуващо лице - самият Спасител, Който се възнася, е изобразяван почти винаги по-умален и като че ли на втори план по отношение на останалите лица. Но тъкмо в това свое външно несъответствие православните икони на Възнесението отговарят на Свещеното Писание. Всъщност, когато четем в Евангелието и в Апостолските деяния разказа за Господнето Възнесение, оставаме със същото впечатление >>>

Слизане на Св. Дух - Иконата на Петдесетница

Св. Петдесетница >  Иконата на празника Петдесетница Леонид Успенски
 :: Невидимото присъствие
 :: Броят и разположението на Апостолите
 :: Основните свойства на Църквата, изразени в иконата
 :: Алегорическият образ на "космоса"
 :: "Отворената" композиция на иконата
В традиционната икона на Света Петдесетница винаги се изобразяват дванадесетте Апостоли, седящи в Сионската горница. Както обикновено на иконите, където действието става в някакво здание, това действие е изобразено не вътре, а на фона на зданието. С това се показва, че значението на събитието, което става на определено място и в определено време не се ограничава с даденото място и с определения момент във времето. В горната част на иконата, над Апостолите символично е изобразено небето във вид на полукръг, от който над тях се спускат лъчи. >>>

 > Св. Петдесетница - празнични икони

Иконите на Пресвета Богородица

Икони на Пресвета Богородица, източник: fomacenter.ru. > Иконите на Божията Майка Митр. Антоний Сурожки
Има два вида икони на Божията Майка. На обичайния, който можете да срещнете на Изток и на Запад, Божията Майка държи Дете. Това е образ не само на Божията Майка като личност, но и на няколко други неща: образ на Въплъщението; утвърждаване на реалността на Въплъщението; утвърждение на истинното и реално майчинство на Девата. И ако се вгледате внимателно, ще видите, че държейки Детето, Богородица никога не гледа към Него. >>>
 > Първите икони на Божията майка Леонид Успенски
 > Св. Богородица Молеща се (Оранта)
 > Св. Богородица Пътеводителка (Одигитрия)
 :: Иконата "Св. Богородица Одигитрия" в Рилския манастир
:: Иконата "Св. Богородица Троеручица" в Троянския манастир
:: Иконата "Св. Богородица Одигитрия" от Влахерна
 > Умиление (Елеуса)
:: Владимирската икона на Божията Майка
:: Иконата Св. Богородица Бачковска
:: Иконата "Утоли моя печали"
:: Казанската икона на Пресвета Богородица
 > Богородица Светоръчица (Агиосоритиса)
 > Иконата на Успение Богородично
Православната иконография на Успение на Пресвета Богородица, както и самият празник се основава изцяло на Свещеното Предание. През V век св. Ювеналий, патриарх Иерусалимски пише на византийската царица св.Пулхерия за успението на Божията Майка така: "В свещените и Боговдъхновени писания ние не намираме нищо за кончината на Св. Приснодева Богородица Мария, но всичко сме приели от най-древното и достоверно предание".
:: Иконата "Успение Богородично" Киево-Печерска
 > Събор на Пресвета Богородица

Светите апостоли в православната иконография

:: Светите дванадесет апостоли
:: Причастието на светите апостоли
:: Светите Първовърховни Апостоли Петър и Павел
:: Събор на светите Седемдесет апостоли

Керамичната икона на св. Теодор Стратилат от Патлейнския манастир

Иконата на Св. Теодор Стратилат е безценен паметник на българската история и култура и един от най-съкровените образци на православното изкуство. От уникално изработената икона в нас се взира светият войн-мъченик, устоявал с мъжеството на душата си вярата в Христа до последен дъх.
Иконата е открита преди век в руините на манастира "Св. Панталеймон" в резервата "Патлейна" край столицата на Първото българско царство Велики Преслав, но необичайната й история вълнува все още почитатели и учени. >>>

Иконописец, 11 в. манастира Дионисий в Света Гора.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Български зографи и иконописни школи

:: ПРЕСЛАВСКА ИКОНОПИСНА ШКОЛА
:: ОХРИДСКА ИКОНОПИСНА ШКОЛА: Св. Пимен Зографски
:: БАНСКА ИКОНОПИСНА ШКОЛА: Тома Вишанов - Молера. Димитър Молеров
:: САМОКОВСКА ИКОНОПИСНА ШКОЛА: Димитър Зограф. Захарий Зограф. Цанко Лавренов. Станислав Доспевски
:: ТРЕВНЕНСКА ИКОНОПИСНА ШКОЛА: Обзор. Йоаникий папа Витанов (1790-1853)

Майстори иконописци

:: Евтихий и Михаил Астрапа
:: Мануил Панселинос (ок. 1300)
:: Теофан Грек (1330-1410)
:: Св. Андрей Рубльов (1370-1430)
:: Дионисийю (ок. 1440 - ок. 1502-1510)
:: Теофан Критски (XVI век)
:: Михаил Дамаскин (ок. 1530 - ок. 1593)
:: Леонид Успенски (1902 - 1987)

Светините на Синайския манастир "Св. Екатерина"

 

На други сайтове и на други езици

  > Най-хубавите икони в Интернет
:: Icons of Macedonia - Иконите во Македонија XI-XVI век
:: Виртуальный каталог икон
  > Постоянна експозиция "Християнско изкуство" в гр. Сливен
Богата и красива Онлай галерия с творби на Йоаникий папа Витанов, Кръстю Захариев, Симеон Цонюв, Ангел Цонюв, Паскал Василев, Недко Теодорович, Христо Агности и др. на сайта на града, www.sliven.bg.
  > Библиотека "Икона. Иконография. Иконопочитание"
Материалы, касающиеся иконы, иконописи, иконопочитания. Библиотека содержит несколько разделов:
Иконопочитание :: История иконы :: Об иконе :: Школы и стили :: Чудеса и знамения :: Иконография :: Иконописцу :: Источники сюжетов :: Иконоборчество :: Художественная литература
  > Иллюстрированный словар по иконописи
  > The Icon: A Manifestation of Theology
In tGreek, the word for "image" (imago, Latin) is "icon." Iconography began in the Old Testament. Images were indeed permitted in the Scriptures. God forbade the Hebrews to create images of God, because no one had ever seen Him.
  > Icons of Bosnia-Herzegovina, 16th-19th century - Svetlana Rakic
The Oldest Icon :: Serbian Icons :: Icons by Foreign Artists
 > Иконе Босне и Херцеговине (16-19. вијек) Светлана Ракић
  > Иконография в восточных религиях - Архимандрит Рафаил
Православная иконопись является органической частью Предания. Нарушение канонов иконописи или подменяет духовные переживания душевными, эстетическими, эмоционально-чувственными и так далее, или превращает икону в средство информации, то есть в иллюстрацию библейского текста (например, иллюстрации Доре), или, что еще опаснее — способствует ложной мистике, деформации в созерцании духовного мира, в некоторых случаях — контактированию нашего подсознания с демонической сферой (картины Врубеля и Дали на религиозные темы). Православие относится не только к одной догматике и литургике, оно объемлет собой жизнь Церкви как единого организма. В понятие Православия входит как его органическая часть учение о каноничности иконы и об иконопочитании. Замена иконы натуралистической или абстрактной картиной представляет собой такую же коррозию предания, как замена церковных напевов оперной или джазовой музыкой или древних литургических текстов — стихами современных поэтов на религиозные темы.
  > Ikoner: Hellige bilder - Av Nelly Malmanger
Benevnelsen ikon kommer av det greske eikon som betyr bilde. Ettersom eikon på gresk har en generell betydning for bilde, kaller grekerne ikoner for "hellige bilder". All ortodoks kunst, uansett medium, er omfattet av ikonbegrepet; veggfaste utsmykninger som mosaikker og fresker, relieff i tre,  metall eller elfenben, bokilluminasjoner, broderi og arbeider i emalje. På norsk forbinder vi begrepet ikon med et maleri innenfor den ortodokse tradisjonen, malt med eggtemperafarge på en treplate.

Виж също:

Въведение в Православието: Апологетика: За чудесата и знаменията

Православен бит, морал и изкуство: Вяра и култура

 

Тържество на Православието. Гръцка икона. Source: www.iconograms.org

Иконопочитание

Догмат за иконопочитанието на триста шестдесет и седемте свети отци на Седмия вселенски събор в Никея (787 г.) :: 82 правило на Трулския събор

Почитането на светите икони

Православен катехизис, Синодално издателство, София 1991

Втората Божия заповед не забранява да имаме свещени изображения. Това се вижда ясно още в Стария Завет, гдето Бог заповядал на Мойсей да постави в скинията (подвижния еврейски храм) златни свещени изображения на херувими, и то да ги постави в онази вътрешна част на скинията, към която народът се обръщал да се покланя на Бога, т.е. да ги постави в Святая Святих (Изх. 25:18-19). Знае се също, че в храма, изграден от Соломон, вътре на стените били изваяни и изписани образи на херувими; такива имало и на вратите на храма (3 Цар. 6:23-29, 32, 35). >>>

В защита на светите икони и молитвеното призоваване на помощта на светиите

Много хора днес, особено попадналите под въздействие на антиправославна сектантска пропаганда, недоумяват защо в църквите и по домовете се поставят икони на Христос, Пресвета Богородица и светиите и защо вярващите се молят пред тях.

Най-често те цитират следния пасаж от св. Библия: "Не си прави кумир, или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе… да не им се кланяш нито да им служиш, защото Аз господ, твоя Бог, съм Бог ревнив…" (Изх. 20:4). Разрешаването на това недоумение може да стане и без привеждането на допълнителни текстове от св. Писание. >>>

Светци - изповедници и мъченици за иконопочитанието

 :: Св. патриарх Герман Константинополски (645—740)
 :: Св. преподобни Яков Изповедник (VIII)
 :: Св. преподобни Василий Изповедник († 750)
 :: Св. преподобномъченик Стефан Нови († 767)
 :: Св. мъченик Теоктирист, игумен Пеликитски (29 февруари)
 :: Св. Йоан Дамаскин (680—780)
 :: Св. патриарх Тарасий Цариградски († 806)
 :: Св. Михаил Синадски Изповедник († 818)
 :: Св. Емилиан Изповедник Кизически († 820)
 :: Св. преподобни Атанасий Изповедник († 821)
 :: Св. Теодор Студит (758—826)
 :: Св. преподобни Тит Чудотворец (IX)
 :: Св. преподобни Георги, епископ Митилински (IX)
 :: Св. Григорий Декаполит
 :: Св. преподобни Йосиф Песнописец (IX)
 :: Св. патриарх Никифор Цариградски († 828)
 :: Св. преподобни Никита Изповедник († 824)
 :: Св. Теофилакт Изповедник Никомидийски († ок. 832)
 :: Св. преподобни Теодор Начертани († ок. 840)
 :: Св. преподобни Теофан Изповедник (Начертани), епископ Никейски († 847)
 :: Св. патриарх Методий Цариградски († 846)
 :: Св. Кирил Славянобългарски († 869)

Тържество на Православието, първа неделя от Великия пост

Неделно литургийно свето Евангелие :: Проповед

Неделя на Светите отци от Седмия Вселенски събор

Кратка история на иконоборството и победата на Православието

Любомир Попов

Днес никой не би помислил да приеме пазенето и почитта, която имаме към снимките и портретите на нашите близки или изобщо на почитани хора като идолопоклонство. В средновековието обаче около два века във Византия се водели спорове относно смисъла на иконопочитанието. Проблемът бил породен както от суеверното отношение към иконата, така и от формалното тълкуване на Втората от Десетте заповеди, която забранява идолопоклонството. Борците против иконопочитанието имали и чисто политически и икономически мотиви. То било използвано като непряк повод за преследване на монашеството на Изток, за затваряне на монастирите и разграбване на църковното имущество. Нещо подобно става и в Западна Европа по време на Реформацията.

Иконоборство

Проф. Тотьо Коев

Съдържа: Социално-икономически, политически и религиозни причини за възникване на иконоборството :: Двете фази на спора за иконите :: Светите братя Кирил и Методий за мястото и значението на иконите
Иконоборството е религиозно-политическо движение, насочено против култа към иконите в християнската църква. Църковната история познава редица изолирани случаи на отрицателно отншение към иконите и свързаната с тях почит. Като организирано движение обаче иконоборството възникнало и се оформило във Византия в първите десетития на VIII век. Негов държавен идеолог бил византийският император Лъв Сириец (717-741). >>>

Светите братя Кирил и Методий за мястото и значението на иконите

Проф. Тотю Коев

Светите братя Кирил и Методий били съвременници на иконоборството в заключителната му фаза, когато причините от социално-икономически и политически характер били вече отпаднали. Останали само тези от религиозен характер, но и те били до голяма степен притъпени, защото ревностни защитници на иконите разкрили богословската същност на иконопочитанието и доказали, че последното не е идолослужение.

Reformation and iconoclasm

Iconoclasm: the destruction of works of art on the grounds that they are impious. The the first Iconoclastic Riot occurred at the beginning of February in the city church of Wittenberg. It was followed by many similar attacks on art works in other places, notably in Zurich in September 1523.

Иконата и монасите

Дякон Андрей Кураев

Когато говорим за Преданието, не можем да отминем въпроса за иконата. Очевидно е, че иконата не заема случайно място в практиката на православното благочестие. Очевидно е също така, че в Новия Завет не се вижда никаква нужда от икони. Оттук следват естествените въпроси: не е ли накърнило историческото православие простотата на евангелското богообщение? Има ли въобще в християнството основания за съществуването на иконата?  >>>

Светци закрилят войните на бойното поле

Надя Аспарухова, Тамара Дичева

... Преобладаващата част от нагръдните икони в колекцията на Военноисторическите музеи в Плевен представят изображения на Богородица и св. Николай Чудотворец. ... Образите на светците, които ни гледат от тая колекция, са част от разтърсващия иконостас на войната, пред който обикновеният руски войник е дал и изпълнил своя обет да се сражава за свободата на един поробен народ. >>>

 

The Icon FAQ

Father Deacon John Whiteford

Frequently asked questions about Icons. This is a good place for inquirers to start learning about the Orthodox view of Icons.

 

Слово о святых иконах в Неделю Православия

Святитель Мефодий Константинопольский

Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия единородного, рожденного от Отца прежде всех веков. И во всесвятого Духа, Святого и Господа, сопоклоняемого и сопрославляемого вместе с Отцом и Сыном, Которым все освящается: во Святую Троицу нераздельную, неизреченную и неописуемую, Святую Троицу всепревосходящую и вседетельную, равнобожественную и единомощную, тождественную по воле и намерению, тождественносущную и единосущную, совечную и собезначальную, единоначалие триипостасное, в Боге Сыне Порождении и в Боге Духе, содержащем и животворящем все. Ибо Дух всегда с Отцом и Сыном - ведь Они никогда не отделялись один от другого. Ибо Отец был всегда и был вместе с Сыном. И Сын был вместе с Ними Обоими, Отцом и Духом. Так поклоняюсь и славлю нераздельную Святую Троицу, в трех ипостасях одно Божество. >>>

Иконы в Православной Церкви

:: Православное почитание икон - Архиепископ Михаил Мудьюгин
:: Современные чудотворные иконы - А.М. Любомудров

  О почитании икон

Доктор Богословия Архимандрит Сергий Спасский.

Православие и иконопочитание

Говорун Сергей

Почему Церковь начала праздновать Торжество Православия в связи со своей победой именно над иконоборчеством, а не какой-либо другой ересью. Ответ, на наш взгляд, состоит в том, что иконопочитание и Православие не могут мыслиться друг без друга, но являются одним целым. Иконопочитание - лишь одно из имен Православия. Иконопочитание является универсальным критерием Православия, оно выражает его суть. Осмелимся сказать, что иконопочитание наиболее полно выражает его суть. Всякая попытка оспорить иконопочитание является попыткой оспорить само Православие. И наоборот, любое отклонение от Православия немедленно отражается на отношении к иконам. Для того, чтобы определить "православность" той или иной конфессии - достаточно зайти в храм и взглянуть на его стены...

Согласно православному вероучению, мы изображаем Христа в силу того, что Он стал подлинным человеком. Подлинность Его человечества и реальность соединения в Нем божественного и человеческого естества как раз и позволяют нам изображать Его на иконах. Он, истинный неизобразимый Бог, стал "изобразим", по выражению Святых Отцов, в силу того, что стал подлинным человеком. Ненависть иконоборцев к иконам питалась желанием расторгнуть соединенные во Христе два естества - божественное и человеческое. >>>

Как устроить домашний иконостас

Алексеев Сергей Владимирович

:: Где разместить иконы?
:: В чем же разница между православной иконой и картиной?
:: Какие иконы иметь дома?
:: Как наклеить бумажную репродукцию, не повредив ее?
:: Как разместить иконы, в какой последовательности?
:: Что делать, если в семье есть особо почитаемая, передающаяся по наследству икона, но написана она не вполне канонически или имеет некоторые потери красочного слоя?
:: Каким должно быть отношение к святыне?
:: К чему может привести искаженный, неправославный взгляд на почитание святых икон?
:: Что делать, если икона пришла в состояние негодности и не подлежит реставрации?

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com