Свето-Троицка Сергиева лавра в Сергиев Посад

Троицко-Сергиева лавра
Свято-Троицка Сергиева лавра (Троице-Сергиева Лавра) в Сергиев Посад

 

Свето-Троицката Сергиева лавра. Източник: bogistina.info

                                                                                                         

По-долу:

Виж също:

 

 

 

Троице-Сергиевата лавра

Преподобный Сергий РадонежскийТроице-Сергиева лавра е знаменит руски манастир, разположен в центъра на град Сергиев Посад в Московска област.

Основан е от св. преподобни Сергий Радонежски, който около 1345 г. издигнал на това място малък дървен храм, посветен на Светата Троица. Поради големия духовен авторитет на св. Сергий, манастирът бързо укрепнал. Разрушен през 1408 г. от хан Едигей, той скоро бил възстановен и станал център на книжовното дело, иконописта и приложните изкуства.

През 1540-1550 обителта била превърната в мощна крепост, оградена от високи каменни стени и кули. Това й помогнало да удържи успешно полската обсада през 1608-1610 година.

През XVI в. манастирът бил вече почитан повече от останалите манастири в Московска епархия, и получил поради това през 1744 г. статус на лавра, отстъпвайки по исторически ранг единствено на Киево-Печорската лавра. 

През средата на XVIII в. Свето-Троицката Сергиева лавра станала един от най-богатите руски манастири. От 1814 г. в нея се помещавала и Духовната академия. В Троице-Сергиевата лавра се трудили Епифаний Премъдри (Епифаний Премудрый), Пахомий Логотет (Пахомий Логофет), Максим Грек, митрополит Платон (Левшин), Павел Флоренски и други християнски просветители и учени.

В началото на XX в. Троице-Сергиевата лавра разполагала с богата сбирка от книги и ръкописи, както и с уникална колекция от високохудожествени древни предмети.

 

 

Троице-Сергиева Лавра. Сергиев Посад - Изглед от върха на 70-метровата камбанария. Фото: stalker.fizteh.ru.
Троице-Сергиева Лавра. Сергиев Посад - Изглед от върха на 70-метровата камбанария. Фото: stalker.fizteh.ru.

 

Едни от най-забележителните постройки в лаврата са църквата "Св. Дух" (Духовская церковь, вляво на снимката) и древният Троицкий собор (от 1422 г.), изписан от св. Андрей Рубльов Иконописец, Даниил Чорни, Симон Ушаков и други майстори от XV-XVI век (виж също по-долу).

Забележителна по своите мащаби е и църквата "Успение на пресвета Богородица" (Успенски собор), изградена през 1559-1585, болничните палати с шатровия храм Зосима и Саватий (1635-1367), трапезна палата с църквата на св. Сергий, украсена богато с белокаменна резба (1686-1692), "Царските чертози" и други.

След Октомврийската революция Троице-Сергиевата лавра била закрита през 1920 г., манастирските сгради били предоставени на различни учреждения, които ги ползвали и за жилища.

Лаврата била върната на Руската православна църква през 1945 г., манастирският живот бил отново възобновен и тя отново станала център на духовното образование. В нея били разположени много административно-управленческите структури на Московската патриаршия, а към Академията бил създаден самобитен църковно-археологически музей.

След 1983 г. центърът на Московската патриархия бил официално преместен в Свето-Даниловия манастир, но Троице-Сергиевата лавра запазила статуса си  на главен център на монашеския живот и религиозно-възпитателна дейност.

Pravoslavieto.com

 

Мощехранителница с мощите на преп. Сергий Радонежски. Източник: bogistina.info.
Мощехранителница с мощите на преп. Сергий Радонежски. Източник: bogistina.info.

 

 

 

Посещението на Авраам (т.н. Старозаветна Троица). Икона от преп. Андрей Рубльов от Свето-Троицката Сергиева Лавра в Русия.
Посещението на Авраам (т.н. Старозаветна Троица).
Икона от Св. преподобни Андрей Рубльов Иконописец в Свето-Троицката Сергиева Лавра в Русия.

 

 

 

Шествие на праведните в рая. Икона от преп. Андрей Рубльов. Източник: krugosvet.ru
Шествие на праведните в рая.
Стенопис от Успенский собор

 

 

 

Троицкий собор

 

 

Троицкият събор е издигнат през 1422 г. над гроба на Св. Сергий Радонежски, на мястото на дървения храм от 1412 г., посветен на Светата Троица.

 

 

 

Лоно Авраамово, Светотроицки събор, 1662 г. Източник: uchcom.botik.ru,
Лоно Авраамово.
Светотроицки събор, 1662 г.

 

 

 

Посещението на Авраам (т.н. Старозаветна Троица). Икона от преп. Андрей Рубльов от Свето-Троицката Сергиева Лавра в Русия.
Посещението на Авраам (т.н. Старозаветна Троица).
Икона от преп. Андрей Рубльов от Свето-Троицката Сергиева Лавра в Русия.

 

 

 

Гибелта на Содом и Гомор. Фреска от 1662 г. от Троицкий собор
Гибелта на Содом и Гомор.
Фреска от 1662 г. от Троицкий собор

 

 

 

Наказанието на жената на Лот. Фреска от 1662 г. от Троицкий собор в Свято-Троицката Сергиева лавра.  Lot's Wife. Наказание жены Лота
Наказанието на жената на Лот.
Фреска от 1662 г. от Троицкий собор в Свято-Троицката Сергиева лавра.

 

 

 

Школата на Андрей Рубльов. Явяването на ангела на жените мироносици. Икона от празничния чина на иконостаса в Троицкия събор в Троице-Сергиевата лавра. Източник: russianculture.ru
Явяването на ангела на жените мироносици.
Школата на Андрей Рубльов. Икона от празничния чина на иконостаса в Троицкия събор в Троице-Сергиевата лавра.

 

 

Св. ап. Павел. Икона от Андрей Рубльов от деисусния чин на иконостаса на Троиция събор в Троице-Сергиевата лавра. Източник: russianculture.ru.
Св. ап. Павел.
Икона от св. Андрей Рубльов от деисусния чин на иконостаса на Троиция събор в Троице-Сергиевата лавра. Източник: russianculture.ru.

 

 

Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры

Собор сооружен в 1422 г. над гробом Сергия Радонежского на месте деревянного собора 1412 г., посвященного Троице (строительство осуществлялось на средства Московского вел. кн. Василия I и Звенигородского кн. Юрия Дмитриевича). В XV-XVI вв. здесь крестили наследников московского престола, скрепляли договоры целованием креста у гроба Сергия. Как и собор Успения "на Городке" в Звенигороде, это четырехстолпный, крестовокупольный храм, стоящий на подклете и возведенный из белого камня. Но декор в соответствии с общим обликом здания стал строже: осталась только тройная лента резного орнамента, опоясывающая стены, апсиды и барабан. Стены членятся здесь лишь плоскими лопатками, на которые опираются килевидные арки закомар.

Все формы храма очень просты и компактны апсиды почти не выступают за пределы основного куба и подняты на одну высоту, к самому его верху; килевидные кокошники, так называемые диагональные закомары, едва возвышаются над закомарами фасадов (кокошники у постамента барабана разобраны в 1510г.); гладкие стены имеют довольно значительный наклон внутрь, чему соответствует сужение кверху барабана купола. Внутренняя конструкция здания не отвечает членениям его фасадов. Небольшой по размерам храм-мавзолей внутри довольно просторен: его столпы сильно сдвинуты к востоку, и алтарная часть очень невелика, что связано, вероятно, со стремлением увеличить вместительность храма. Но этот сдвиг неблагоприятно сказался на внешнем облике здания, несколько нарушив его центричность и равновесие масс: глава смещена к востоку, западные диагональные закомары оторвались от нее, южный и северный порталы также расположены не в центре, а ближе к апсидам.

Ради восстановления симметрии и пришлось сохранить равномерное трехчастное членение фасадов лопатками, не выявляющее внутренней планировки. Внутри плоскости стен, лишенные всяких декоративных элементов, производят еще более строгое впечатление, чем наружные стены фасадов. Со стороны западного фасада в XVI в. к собору пристроили паперть, а с юго-восточной 1548г. над гробом игумена Никона Никоновский придел (в 1623 г. перестроен).

Ок. 1425-1427 гг. собор был расписан Андреем Рублевым и Даниилом Черным с помощниками. В 1635 г. их фрески ввиду плохой сохранности были сбиты и заменены новыми, исполненными местными иконописцами, но с сохранением старой системы росписи.

В дальнейшем стенопись неоднократно поновлялась. В настоящее время стены собора (в их верхней части) украшают фрески 1635 г., раскрытые в процессе реставрационных работ 1949-1954 гг. (в нижней части стен роспись не сохранилась и была восстановлена заново в стиле XVII в.). Первоначальная орнаментальная роспись, принадлежащая Андрею Рублеву, сохранилась лишь на откосах двери в дьяконнике.

Одновременно с Троицким собором в 1635 г. был расписан и Никоновский придел, но живопись этого времени сохранилась только в его средней закомаре над апсидой (композиция "Богоматерь с младенцем и святителями") и в простенках барабана купола (фрагментарно).

Андреем Рублевым и Даниилом Черным с артелью был выполнен ок. 1425-1427 гг. и иконостас (за исключением праотеческого яруса, созданного в 1600 г. по велению Бориса Годунова).

Кроме того, Андрей Рублев несколькими годами раньше написал для Троицкого собора икону "Троица", входившую в состав местного ряда иконостаса (с 1929 г. хранится в Третьяковской галерее, а на ее месте находится копия).

В местный ряд входит и другая глубоко чтимая икона "Сергий с житием" (конец XV в.), принадлежащая школе Дионисия.

В соборе стоит серебряная рака над гробом Сергия Радонежского (исполнена мастерами Оружейной палаты в Москве в конце XVI в. по велению Ивана Грозного) прекрасный образец русской чеканки (поступила в монастырь после смерти Грозного в 1585г. как вклад царя Феодора и царицы Ирины). Серебряная сень вклад императрицы Анны Иоанновны изготовлена в Москве в мастерской Давида Прифа и установлена в 1737 г.

Москва и Подмосковье. М., Искусство. 1979. С.548
russianculture.ru

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com