Св. пророк Енох. Детайл от фреска от 1378 г. от Теофан Грек в църквата "Спаса на Ильине улице" в Новгород. Източник: Галерея Великий Новгород  

 

 

 

 

 

Св. патриарх Енох

The Holy Patriarch and Prophet Enoch Enoh

Празнува се в Неделя на на светите Праотци
Разрешава се вино и елей.

 

Св. пророк Енох. Детайл от фреска от 1378 г. от Теофан Грек в църквата "Спаса на Ильине улице" в Новгород. Източник: Галерея Великий Новгород

 

Стихира на св. отци

Славою украшаются Божественнаго причастия, Адам радуяся днесь, яко основание и утверждение праотцев мудрых: совзыграет же Авель, и Енох веселится, и ликует Сиф, и Ное купно: с патриархи же поет Авраам всехвальный: и рождение без Отца ныне Мелхиседек видит свыше. Темже божественную память Христовых праотцев и мы совершающе молим, спастися душам нашим.

По-долу:

Виж също:

 

Старозаветните патриарси

В Древна Юдея наричали патриарси ръководителите на Синедриона - върховният юдейски съд. Старият Завет разказва за десет патриарха преди Потопа - Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малелеил, Иаред, Енох, Мафусал, Ламех и Ной (Бит. 5:1-32). След Потопа, до получаването на Закона от св.пророк Мойсей патриарси били Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф.

Pravoslavieto.com

 

 

Св. патриарх Енох

Св. пророк Енох е седмият старозаветен патриарх преди потопа. Той доживял до 365 годишна възраст, за което разказва Книга Битие:

"Иаред живя сто шестдесет и две години и роди Еноха. След Еноховото рождение Иаред живя осемстотин години и роди синове и дъщери. А всички дни Иаредови бяха деветстотин шестдесет и две години; и той умря.
Енох живя шестдесет и пет (165) години и роди Матусала. И откак роди Матусала, Енох ходи по Бога триста (200) години и роди синове и дъщери. А всички дни Енохови бяха триста шестдесет и пет години". (Бит 5:18-23)

"И ходи Енох по Бога, и изчезна, понеже Бог го взе", продължава разказът (Бит 5:24). За своята праведност Енох, като св. пророк Илия, бил взет жив на небето. До Христовото Възкресение те са били единствените хора, пребиваващи в Небесното Царство.

Преди Великото Второ пришествие на Господа тези двама Божии свидетели ще дойдат отново на земята (Откр. 11:3-12). Това е намерило отражение в някои изображения на Страшния Съд. Според апокрифната Книга на Енох, той бил призован ог Господа на съда над падналите ангели.

Църквата почита паметта на пророка в Неделя на светите праотци.

Pravoslavieto.com

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com