Мелхиседек.Детайл от иИзображение от 1397 г. в Киевския псалтир. Източник: vidovdan.org  

 

 

Мелхиседек

Saint Melchisedech (Melchizedek) king of Salem and priest of the Most High God

 

 

Мелхиседек. Изображение от 1397 г. в Киевския псалтир. Източник: www.vidovdan.org

По-долу:

Виж също:

 

 

 

Мелхиседек - кратко описание

Мелхиседек. Изображение от 1397 г. в Киевския псалтир. Източник: vidovdan.orgМелхиседек. Изображение от 1397 г. в Киевския псалтир. Източник: vidovdan.org

Мелхиседек (евр. malach-sedek, Малкицедек, букв. "цар на истината", "справедлив цар") е покрита в тайнственост, изключителна библейска личност, чийто образ е осмислян различно от юдеи и християни.

Най-вероятно той е принадлежал към племето на аморейците, живели тогава в Палестина, понеже бил техен цар - цар на Салим. Предполага се, че Салим, това е Иевус, а след това - Йерусалим (Пс. 75:3).

Можем да се досещаме, че Мелхиседек е бил особен, славен в цяла Палестина служител на Истинския Бог -  "свещеник на Бога Всевишни" (Бит. 14:18-24; Евр. 7:1).

Когато Авраaм се връщал от победата над еламския цар и съюзниците му ограбили Лот, Мелхиседек срещнал Авраам с хляб и вино и го благословил в името на Бога Всевишни. Авраам така високо и благоговейно приел това благословение, че дал на Мелхиседек една десета част от всичката си плячка.

Свещеното Писание е скрило подробностите за Мелхиседек, но ни дава да видим в него предобраз на Христа. Книга “Битие”, която повествува за Мелхиседек (14:18-24.) не говори нищо за произхода на Мелхиседек, нито за края на живота му, което, заедно с благословението му на Авраам, го направило, според изяснението на свети апостол Павел (Евр. 6:20), предобраз на Иисуса Христа - вечния първосвещеник и цар.

Пръв св. цар и пророк Давид Псалмопевец посочва предобразното значение на тази историческа личност, виждайки Христа - бъдещият Месия, като "свещеник навеки по чина Мелхиседеков" (Пс. 109:1,4: "Рече Господ Господу моему: седи от дясната Ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти. ... Кле се Господ и няма да се разкае: Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков).

Св. апостол Павел собено ясно и подробно разкрива преобразното значение на Мелхиседек в  три поредни глави на Посланието към евреите (Евр. 5:6,10; 6:20; 7).  

Pravoslavieto.com

 

Мелхиседек и Авраам. Фреска в манастира Панагия Сумела (Sumela Monastery) в Турция. Снимка: yandex.ru
Мелхиседек и Авраам.
Фреска в манастира Панагия Сумела (Sumela Monastery) в Турция. Снимка: yandex.ru

 


Мелхиседек.
Стенопис от 1378 г. от Теофан Грек в църквата "Спаса на Ильине улице" в Новгород.
Източник: Галерея Великий Новгород

 


Мелхиседек. Мозайка от "Сан Витале" в Равена.
Righteous Melchizedek San Vitale Ravenna

 

 


Авраам посреща Мелхиседек.
Мозайка от XIII век в базиликата "Сан Марко" във Венеция.

 

 

Мелхиседек

Мелхиседек е велика, тайнствена личност в Свещеното Писание. За него се споменава в Книга Битие (14:18), Псалом 109 и в Посланието към Евреите на св.ап. Павел (5:6,10; 6:20; 7:1,10,11,15,17,21), но св. Писание не ни разкрива нито живота, нито поизхода, нито народа, от който той е произлязъл.

Мелхиседек е бил цар на Салим (Бит. 14:18). Съгласно Псалом 75:3, древноюдейски таргуми и асирийски клинообразни надписи, в които Йерусалим е известен като "Уру-Салим", т.е. "град Салим", вече почти безспорно е прието да се смята, че Салим е Йерусалим.

Той е тайнствената фигура, появила се неочаквано пред праотеца Авраам, когато той се връщал с освободения Лот. Мелхиседек се приближил до него с хляб и вино, благословил го “от Всевишния Бог, Владетеля на небето и земята” и приел от него една десета част от отнетото от врага (Бит. 14:17 и сл.).

 


Срещата на Мелхиседек с Аврам.
Изображение от 16в. в Château de Langeais, Франция

Освен цар на един от ханаанските градове, Мелхиседек е бил "свещеник на Бога Всевишни" (Бит. 14:18), или "Ел-Елион", както Св. Писание нарича Висшата Сила и Върховно Господство, които се простират над цялата вселена (виж Кн. Чис. 24:16; Втор. 32:8; Пс. 7:18; 9:3; 57:3; 20:8 и др.). За него за първи път в Св. Писание е използвано специално понятие, сочещо жреческо или свещеническо служене. Служението на Мелхиседек датира преди Левиевото коляно да бъде отделено за свещенство (и предавано след това по наследство) и преди законът за даване на десятък на жреците и левитите да бъде даден при св. пророк Мойсей Боговидец (Лев. 27:30-33; Чис. 18:21-23).

Мелхиседек е бил много известен (Бит. 14:18, Евр. 7:1). Неговото свещенство е признавал не само св. патриарх Авраам, но и тези, от чието имущество му е бил даден жречески десятък. И това не е чудно. Защото истинната вяра и поклонение на Бога Всевишни са били дадени както на евреите - потомци на Авраам, сред които праведният Йов, така и на представители на други народи, като Медиамският свещеник Иофор (Изх. 2:20) и Валаам от Месопотамия (Чис. гл. 22, 23, 24 и 29).

 

Хиляда години след срещата с Авраам, Св. Писание споменава отново за Мелхиседек:

"Рече Господ Господу моему: седи от дясната Ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти. ... из утроба преди денница като роса е Твоето рождение. Кле се Господ и няма да се разкае: Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков. Господ е Тебе отдясно, Той в деня на гнева Си ще порази царете; ще извърши съд над народите, ще изпълни земята с трупове, ще строши главата, що владее в широката земя. По пътя из поток ще пие, и затова ще дигне високо глава." (Пс. 109)

Тук св. пророк Давид Псалмопевец пророчества за Месия, който не ще бъде свещеник според чина Ааронов (произходът, освещението, животът и смъртта на когото са известни), а ще бъде “свещеник навеки по чина Мелхиседеков” (Пс. 109:4).

За Мелхиседек св.ап. Павел казва, че е бил

“без баща, без майка, без родословие, нямащ нито начало на дни, нито край на живот и, по такъв начин, е уподобен на Сина Божий, - пребъдва завинаги свещеник” (Евр. 7:1)

Нови хиляда години след Мойсеевото пророчество идва Този, чийто праобраз и чийто “чин” е бил тайнственият свещеник. Подобно на Мелхиседек, Господ Иисус Христос е Цар и Първосвещеник. Подобно на Мелхиседек, Той несравнимо превъзхожда Авраам и потомците му, в т.ч. цялото старозаветно свещенство (Евр. 5:6 и сл.; 6:19-7:28).

Св.ап. Павел нееднократно сочи, че Мойсеевото пророчество напълно се е осъществило в Господ Иисус Христос:

Господ Иисус Христос е произхождал от царски род и от Иудиното коляно, но е превъзхождал Левииното коляно и Сам е заменил човешкото свещенство с непреходно свещенство, “понеже Сам пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава към другиго” Евр 7:24. Той е вечен както и Мелхиседек – без начало и край на дните Си, нито край на живота Си, без баща, без майка, без родословие. “Уподобен на Сина Божий, - пребъдва завинаги свещеник” (Евр. 7:3).

Впрочем, самото мълчание на Св. Писание за Мелхиседек е само по себе си знаменателно и праобразователно.

 

Обстоятелството, че св. пророк Мойсей не дава никакви сведения за произхода и живота на Мелхиседек, а Псалмопевецът и св. апостол Павел го поставят в тайнствена връзка със самия Господ Иисус Христос, е породило множество различни мнения относно личността на Мелхиседеки и достойнството на неговото служение, някои от които са твърде странни и произволни: 

Pravoslavieto.com

 

Виж също:

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com