Християнско поклонничество
Сирия. Дамаск. Антиохия

Дъга над Дамаск, Сирия. © baraa_kell at flickr.com
Дъга над Дамаск, Сирия. © baraa_kell

 

:: Кратко описание
:: Сирия архим. Никифор (рус.)
:: Поглед към съвременна Сирия

:: Дамаск. Поклонничество по стъпките на апостолите
:: Сирийско християнско изкуство

:: Syria Google maps
:: Orthodox Church of Antioch
:: Посолство на Република България в Сирийската Арабска Република

 

 

Кратко описание

Сирия (Ис. 7:8; Деян 18:18; 21:3 и др.) е събирателно название на обширни земи и страни на север и североизток от Ханаанската земя; днес държава в Близкия Изток със столица Дамаск. Евреите наричали сирийците арамейци, а Сирия - Арам (“високата страна”) - Сирия и Месопотамия, взети заедно, т.е. цялото пространство от река Ефрат до Средиземно море и от Тавърските планини до Арабия.

В различни периоди Сирия е била владяна от Египет, Хетското царство, Митания и Асирия. Около IX в. пр.Хр. Сирия в широк смисъл, т.е. всички земи от Средиземно море до Сирийската пустиня, обхващала последователно Асирия, Вавилон, Персия и Гърция. Политически самостоятелна е от 312 г. пр.Хр. През I в. пр.Хр. всички земи на източното крайбрежие на Средиземно море били наричани Сирия (Кн. Деяния).

След смъртта на Александър Велики Сирия останала на Селевк, който построил Антиохия и я направил своя столица. През 64 г. пр.Хр. е присъдинена към Римската империя като самостоятелна провинция и се управлявала от наместник, а Палестина била част от нея.

Древният историк Евсевий Кесарийски говори, че св. евангелист Лука бил родом от Антиохия. Св. свещеномъченик Панкратий, когото св.ап. Петър и Павел поставили за епископ на сицилийския град Тавромения, бил също родом от Антиохия.

По древните земи на някогашна Месопотамия, Антиохия и Сирия са се подвизавали, проповядвали и светителствали много православни светии, почитани и до днес от цялата църква. Сред тях са:

Pravoslavieto.com

 

Град Антиохия има особено важно значение за християнската църква, като второ след Иерусалим средище на християнството и първа християнска църква от езичниците.

Антиохия била основана 300 години преди Рождество Христово от сирийския цар Селевк Никатор, който основал повече от десет града с името Антиохия, с което искал да увековечи името на баща си Антиох. А столичната Антиохия, за разлика от другите, се наричала Антиохия Епидафна, тоест близо до храма и гората на Дафна, тя се отличавала и с названието Антиохия на Оронт, по името на реката, на чийто бряг се намирала, на 10 версти преди вливането й в Средиземно море.

Сирийските царе и римските императори много се грижели за украсяването на този град, така че тя поразявала с великолепието си и разкошния блясък на постройките си; от изток на запад, в продължение на 15 км, градът пресичала алея, украсена с два реда колони, представляващи покрит ход от двете страни на открит каменен път...

Населението било смесено; имало и иудеи; животът бил весел и оживен; поети, ритори, философи, учени и гадатели щедро предлагали своите умствени трудове - изобщо, езическата култура процъфтявала, но била извратена.

В самото начало на възникването си християнството озарило Антиохия с божествената светлина на своето учение - там намерили убежище тези първи християни, които след убийството на архидякон Стефан, избягвайки неговата участ, трябвало да напуснат Иерусалим и да се скрият, и започната от тях, проповедта в Антиохия била призната за толкова необходима, че от Иерусалимската църква било поръчано на апостолите Варнава и Павел да утвърдят вярата там; те “поучаваха доста народ, и учениците в Антиохия бидоха наречени християни” (Деян. 11:20-26).

В Антиохия възникнала първата християнска мисия; апостол Павел оттук извършвал своите мисионерски пътешествия; църквата в Антиохия управлявал и апостол Петър. А след падането на Иерусалим Антиохия заела първо място в азийската църква и по значение била равна на Рим, Константинопол и Александрия. В Антиохия процъфтявала знаменитата богословска школа, която дала много видни учители на църквата; там ставали много събори на пастирите на църквата по време на еретическите разпри.

В ХIII в. Антиохия била напълно разрушена от египетския султан.

И в днешно време Антиохийският патриарх заема важно, трето място сред патриарсите на източната църква и носи титула “патриарх на целия Изток”.

Из "Жития на светиите" от св. Димитрий Ростовски, бележка към 21 юли

 

 

Сирия

Слово Сирия (2Цар 8:12) означается в Еврейском тексте словом Арсш. В обширнейшем значении слова, Сирия простиралась от Средиземного моря и р. Кидна до Евфрата и от г. Тавр на севере до Аравии и до границ Египта на ю. Она разделялась на Сирию Палестинскую, которая вмещала в себе Ханаан и Финикию, Килисирию - между двумя рядами гор Ливана, и верхнюю Сирию. Последняя была известна под названием Сирии в тесном смысле.

Цари Сирийские вели частые войны с сынами Израилевыми и иногда были подчиняемы ими, а иногда вступали в союз с ними. Сирия преимущественно находилась под владычеством Ассириян, Вавилонян, Персов, Македонян, Римлян и Магометан, которым принадлежит и в настоящее время.

Сирия и Ассирия суть названия совершенно различного происхождения. Первое родственно с Тиром или Суром, как обыкновенно произносят, а другое ведет свое начало от Ассура.

Отличительные черты в физическом виде Сирии составляют большие горные хребты Ливан и Антиливан, тянущиеся с с. к ю. и большие пустыни, лежащие на в. и ю.-в. Долины Сирии очень плодоносны и доселе еще изобилуют пшеницею, виноградом, табаком, тутовыми деревьями, оливками, превосходными плодами, как например апельсины, финики, фисташки и др. Климат в обитаемых частях Сирии удивительно здоров и приятен.

Сирию населяют разные народности, но в городах народонаселение по преимуществу состоит из Турок и Греков. Единственное поколение, которое может считаться туземным, - суть жители вершин Ливана. Замечательнейшие из них суть Друзы и Марониты. Общий язык их Арабский. Воины и правительственные чиновники говорят по Турецки. От древних Сирийцев почти не существует никаких следов. Ни одна страна не была так известна в древности, как Сирия.

 

На ю.-з. находилась Обетованная земля, страна Израильтян, колыбель Христианства, Финикия, особенно города ее - Тир и Сидон славились своею торговлею. Первоначально столицею Сирии был г. Иоппия, а затем Дамаск, бывший долгое время столицею могущественного государства. Антиохия была некогда царскою резиденцией и считалась третьим городом в мире по богатству и народонаселению. Баалбек и Пальмира доселе еще представляют замечательнейшие развалины своего древнего величия.

Здесь некогда в различные времена сражались за свое господство и преобладание Ассирияне, Иудеи, Греки, Парфяне, Римляне, Сарацины, Крестоносцы и Турки. Нина, Семирамида, Сезострис, Александр, Помпеи, Антоний, Тит, Аврелиан и др., в позднейшее же время Готфрид Бульонский, Ричард Львиное Сердце, Саладин и др., и потом во времена ближайшие к нам, Наполеон и Магомет-Али на равнинах Сирии представляли собою грозных завоевателей.

В настоящее время невежество, суеверие и варварство господствуют в этой стране и от ее древней славной цивилизации не остается почти никаких следов. Несториане настоящего времени называют себя Сирийскими Христианами, потому что они употребляют у себя древние формы богослужения. Они имеют Новый Завет, переведенный на Сирийский язык, вообще же в настоящее время в Сирии преобладает Арабский язык и Сирийцы читают Библию на означенном языке.

Сирия составляет одно из самых интересных поприщ для миссионерской деятельности, какое только можно найти в наше время.

В ее пределах можно найти девять десятых местностей различных событий из Свящ. Истории. Она в продолжении целого тысячелетия была единственною местностью для сохранения Церкви Божией, она была светильником и светочем, свет которого сиял во мраке мира почти в продолжении 12-ти столетий; все части ее были освящены стопами Сына Божия, или Его пророков и апостолов; едва ли какой-либо холм и долина здесь не оглашались песнопениями Моисея, Давида и Исаии; здесь, наконец, пролилась кровь Богочеловека, вземлющего грех мира. Таким образом вся эта страна составляет огромный, живой комментарий слова Божия, раскрытый для религиозного и нравственного чтения во все века и для посрамления неверующих.

В новейшее время Сирия делится на 4 эйялета, или наместничества; Дамасское, Бейрут, Алеппо и Мераш; к последнему присоединена и древняя Коммагена.

Из свидетельств новейших путешественников видно, что как во внешнем, так и во внутреннем ее состоянии продолжается тоже неустройство, какое давно господствует в стране этой: тот же деспотизм властей, тот же произвол, то же разорение и опустошение земли, та же свирепость Турок, то же грабительство Арабов, та же дикость, то же варварство. Жители Сирии давно не имеют возможности пользоваться безопасностью жизни и собственности, благодаря своему правительству. Вот как описывает эту страну Портер, бывший в Гауране: "Холмы со всех сторон казались внезапно преисполненными жизни, и долины и равнины огласились криком пастухов и блеянием огромных стад их, когда они гнали их на пажити. Но пастухи не имели того спокойного и смиренного вида, который обыкновенно соединяется с пастушескою жизнью и ее привычками; все они имели вид свирепый и дикий, в особенности Арабы. Кроме длинного ружья, многие из них имели маленькие топоры и за поясом были пистолеты и кинжалы.”

Кроме такой постоянной опасности для оседлой жизни, Арабские племена не только питают постоянную наследственную вражду к Христианам и Туркам, но часто ведут междоусобные войны и между собою, часто одно племя ведет войну с другим племенем, почему правильное возделывание почвы и усовершенствование естественных богатств, которыми так щедро наделена страна эта, становится делом невозможным. Отсюда многие разрушенные города и селения остаются в своих развалинах и запустении; во многих местах счастливо можно бы было жить, но жителей нет. Многие равнины, вместо изобилия, которое должны были бы производить, представляют бесплодный вид пустынь, который только кое-где оживляется рощами из диких фиговых деревьев; травы остаются нескошенными, поля пустыми. Обрабатываются только небольшие частички лучшей почвы и то лишь тогда, когда есть надежда и средства оградить свою жатву от вторжения неприятелей. Арабские стада свободно бродят по долинам и равнинам и полевые ограды не составляют для них никакого препятствия.

Нигде в мире нет такого плачевного примера тиранства, хищения и бесчинства, как в большей части Сирии. Большая часть жителей терпят от своеволия толпы вооруженных людей, которые располагают всем по своим прихотям и произволу. В каждой провинции паша есть совершенный деспот. В деревнях жители ограничиваются одним уже необходимым для жизни; у них известны только такие искусства, без которых существовать невозможно. Здесь нет убежища от насилий, исключая разве городов.

Нельзя не сказать еще, что нигде, кажется, нет такого множества и смешения различных народностей и вместе с этим такого множества различных верований и исповеданий и различных ересей, сект и расколов, как в Сирии, и при этом здесь господствует грубое невежество, множество суеверий и нечестивых обрядов и большой разврат преобладающей массы; и отсюда постоянная ненависть и вражда партий и бедствие страны.

В недавнее время Ливан, в продолжении многих веков сохранявший свою независимость, населяемый деятельным и промышленным племенем и изобиловавший разными прекраснейшими произведениями страны — шелковицей, оливковыми деревьями, виноградом и проч., представлял самую печальную картину вследствие вражды и междоусобий между Маронитами и Друзами. Убийства, грабежи и опустошительные пожары свирепствовали в разных частях горы в 1846 и 1847 г., и снова возобновились в 1860 г. Многие деревни были охвачены пламенем и некоторые из самых цветущих мест в Ливане сделались необитаемыми и покрылись развалинами. Из Бейрута было известие: 60 городов и деревень в Ливане сожжены, и эта прекрасная гора обратилась в угрюмую степь. По приблизительным соображениям, сгоревших деревень было 150. Целый Христианский квартал в Дамаске, который сам по себе был как город безжалостно ограблен и сожжен до основания.

В 1861 г. Европейские державы должны были послать туда и в Бейрут свои войска (Франц. и Англ.), чтобы обуздать Магометанский фанатизм.

Aрхим. Никифор
Библейская Энциклопедия. Труд и издание Архимандрита Никифора Москва. 1891. Репринтное издание 1990 г.

 

 

 

Поглед към съвременна Сирия

Влак, преминаващ край християнска църква в Изра, северно от Дераа
Влак, преминаващ край християнска църква в Изра, северно от Дераа. Hartmann 262 passing Christian Church near Izra north of Deraa. Източник: damplokomotiv.dk

 

 

 


Християнска църква в Izra, Сирия. Източник: 'Igor+Alena' на picasaweb.com

 

 

 

Св. Саркис. Арменска църква в Дамаск, Сирия
Арменската църква "Св. Саркис" в християнския квартал на Дамаск, Сирия.
Източник: azad-hye.net

 

 

 

The Armenian Church, Christian Quarter, Damascus
Арменска църква "Св. Саркис" в Християнския квартал в Дамаск, Сирия.
Източник: Brian McMorrow

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com