Михаил и Евтихий

XIV век
 

 

Христос изгонва търговците в храма. Стенопис от XIV в. от зографите Михаил и Евтихий Астрапа в църквата "Св. Никита" в Скопие

 

:: Кратко животоописание

:: Икони и фрески от Михаил Астрапа и Евтихий

:: Църквата "Св. Богородица Перивлепта"

:: The Work of the Icon-Painters Michael and Eutychios And the Painters of Their Circle

:: Tворештвото на прочуените зографи Михаил и Евтихиј и на сликарите од нивниот круг

:: Средновековни майстори иконописци

 

 

 

 

Икони и стенописи от Михаил Астрапа и Евтихий

 

Христос изгонва търговците в храма. Стенопис от XIV в. от зографите Михаил и Евтихий Астрапа в църквата "Св. Никита" в Скопие
Христос изгонва търговците в храма.
Стенопис от XIV в. от зографите Михаил и Евтихий Астрапа в църквата "Св. Никита" в Скопие, дн. Република Македония

 

 

 

Моление Господне в Гетсиманската градина. Фреска от Михаил Астрапа и Еутихий от 1295 г. от църквата "Св. Богородица Перивлепта" в Охрид, Реп. Македония. Източник: all-photo.ru
Моление Господне в Гетсиманската градина.
Фреска от Михаил Астрапа и Евтихий от 1295 г. от Църквата "Св. Богородица Перивлепта" (Св. Климент") в Охрид.

 

 

 

i14.JPG (98213 bytes)
Възкресение Христово (Слизане в ада).
Икона от зографите Михаил и Евтихий от 1295-1317 г. от църквата Богородица Перивлептос (Св. Климент), Охрид. Днес в Галерията за икони, Охрид.

 

 

Успение Богородично. Стенопис от 13 в. от Астрапа и Евтихий от църквата "Св. Климент" в Охрид.  Dormition of the Virgin, fresque by Astrapas and Eutychios, church of St. Clement in Ochrid.
Успение Богородично.
Стенопис от 13 в. от Евтихий и Астрапа от Църквата "Св. Богородица Перивлепта" (Св. Климент") в Охрид. Dormition of the Virgin, fresque by Astrapas and Eutychios, church of St. Clement in Ochrid.

 

Стълбата в съня на св. праведни патриарх Яков (Бит. 28:12-16), борбата на Яков с ангела (Бит. 32:24-30). Стенопис от 1295 г. от нартекса на храма "Св. Богородица Перивлепта" в Охрид
Стълбата в съня на св. праведни патриарх Яков (Бит. 28:12-16), борбата на Яков с ангела (Бит. 32:24-30). Стенопис от Михаил и Евтихий от 1295 г. от нартекса на Църквата "Св. Богородица Перивлепта" (Св. Климент") в Охрид
 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com