МОЛИТВА - Петър Милчев, www.miltchevart.com Нашата вяра (прод.)

"Страха же нашего не убоимся, ниже смутимся, яко с нами Бог..."

 

:: Последните дни

:: Второто пришествие и Страшният Съд

:: Божието царство

 

 

Последните дни

Признаци на последните дни

Православен Катехизис, Синодално издателство

Макар че времето за второто идване на Иисуса Христа не е известно, за ободряване на праведниците и за вразумяване на грешниците Господ Сам, а и чрез Своите апостоли благоволил да открие някои признаци, предшествуващи Неговото идване. Тези признаци  >>

"Солта губи силата си" Признаци за приближаването на края на света

Архиепископ Аверкий (Таушев)

... Ето защо истинският, правилно вярващ християнин не бива да изпитва никаква "паника" пред мрачната картина на Отстъплението, от което така наивно и неразумно се боят някои хора, предпочитащи да "не го забелязват" и да мълчат за него. Истинският християнин знае от думите на самия Спасител, че всичко това "трябва да стане" (Марк 13:7; Лук. 21:9) и той не бива да затваря очи пред действителността, а трябва напълно съзнателно да се отнася към това, което става, правилно да преценява и претегля всички събития, в които се проявява Отстъплението, за да знае как да се държи при тези обстоятелства и да не бъде увлечен от потока на Отстъплението, което може да стане незабелязано за самия него при небрежност и недостатъчно внимание.

Напътвайки ни как да постъпваме в такива случаи епископ Игнатий Брянчанинов казва: "Отстъплението е допуснато от Бога. Не се опитвай да го спреш с немощната си ръка..." Какво означава това? Нима трябва да се примирим с Отстъплението и сами да участвуваме в него? — Не, разбира се! А ето какво: "Отдръпни се, опази се от него самият ти — повече не се иска от тебе. Опознай духа на времето, изучи го, за да избегнеш по възможност неговото, влияние!" ... "Всеки да спасява душата си", е казано на последните християни и това е казано от Божия Дух" — подчертава тази трудност епископ Игнатий, желаейки да ни внуши особена бдителност, особено внимание към себе си. >>>

За последните неща и последните събития

Прот. Георги Флоровски

Есхатологията дълго време бе пренебрегвана от съвременното богословие. ... Християнската вяра е преди всичко покорно свидетелство за великите Божии дела в историята, които достигат връхната си точка "в тези последни дни", в пришествието Христово и в Неговата изкупителна победа. Следователно, християнското богословие трябва да се изгражда като "богословие на историята". Християнската вяра е основана на събития, а не на идеи. Самият Символ на вярата е историческо свидетелство за спасителните и изкупителни събития, които се схващат от вярата като велики Божии дела. ... Самият факт на Сътворението представлява основния парадокс на християнската вяра, от който следват или по-скоро, в който се съдържат всички останали тайни Божии. >>>

 :: Есхатологията – една непопулярна тема
 :: Защо "край"?
 :: Второто Пришествие

 

Eпископ Калистос Уеър: Когато ние като православни християни мислим за Второто пришествие на Христа, има две неща, които намираме много ясно подчертани в Новия завет.

Първо, Христос казва на учениците Си, а чрез тях и на всички нас, че Той ще дойде скоро. В края на последната книга на Библията - книгата на Откровението - в най-последната глава възкръсналият Христос казва: "Ето, ида скоро". И св. Иоан отговаря във видението си: "Амин, да, дойди, Господи Иисусе!" Това е първото нещо. Винаги у християните трябва да има чувство за жадувано очакване.

Но второто, което трябва да помним, е, че също така ни е казано от Христа и от св. апостол Павел, че ние не знаем точното време на Второто пришествие; казано е, че Господ ще дойде като крадец нощем. Затова трябва много да внимаваме да не се опитваме да предсказваме точното време на Второто пришествие. Християните от самото начало са правили предсказания за завръщането на Христа, но тези предсказания не са се сбъдвали.

От духовна гледна точка връщането на Христа е винаги близо, но относно времето, мерено с часовници и календари, ние не знаем кога Той ще се върне. И тъй трябва да бъдем бдителни, но и много трезви. В Новия завет има важно учение за антихриста, за знаменията, които ще предхождат края. Но трябва да избягваме апокалиптичната параноя, която прекалява с обмислянето на тези неща.

 

Св. Писание и Светите отци за Антихриста

 :: За тираничното царство на Антихриста - Св. Ириней Лионски (ок.130—ок.202)

От това, което ще бъде при антихриста се вижда, че той, бидейки отстъпник и разбойник, иска да му се покланят като на бог, и, бидейки раб, иска да го провъзгласяват за цар. Той, получавайки цялата сила на дявола, ще дойде не като праведен и законен цар, а като нечестив, неправеден и незаконен, като богоотстъпник, злодей и човекоубиец, като разбойник, повтарящ в себе си дяволското богоотстъпничество. >>>

:: Слово за Христа и Антихриста  - Св. Иполит, епископ и мъченик (+235 г.)

...Сега е редно, взимайки Свещеното писание, да покажем от него, какво е и какво ще бъде пришествието на антихриста; в какво време и в кои години ще се яви този беззаконник; откъде ще дойде той и от какво племе и какво е името му, посочено в писанието с число на буквите; по какъв начин ще прелъсти той хората, събирайки ги от краищата на земята; как ще въздигне скръб и гонение на светци и ще се величае, като Бог; какъв ще бъде краят му; по какъв начин ще последва появяването на Господа от небесата, и как ще изгори целия свят; какво ще бъде славното и небесно царство на светците, царуващи с Христа, и какво ще бъде мъчението в огъня на нечистите? >>>

 :: Слово за Пришествието Господне, за свършека на света и за пришествието на антихриста Св. Ефрем Сирин (ок. 306-373)

... Защото по Божие допущение ще получи той власт да прелъстява людете; тъй като се е изпълнило безчестието на света, и навсякъде се вършат всякакви ужаси. Затова и Пречистия Владика, поради безчестието ни, е допуснал света да бъде изкушен от лъстивия дух, защото хората така са пожелали - да се отстъпят от Бога и да възлюбят лукавия. Голям подвиг ще е, братя, в тези времена, особено за верните, когато с голяма власт ще бъдат извършвани от самия змей поличби и чудеса, когато в страшни призраци ще се покаже той подобен на Бога, ще лети по въздуха, и всички дяволи, като ангели ще се възнесат пред мъчителя. Защото гласът му ще е силен, ще променя вида си и безмерно ще плаши всички хора. >>>

 :: Из огласително слово за Второто пришествие на Христа Св. Кирил Йерусалимски (318—386)

... Кой всъщност е този? И с каква сила действува? Разтълкувай ни, Павле. И той казва: "Тогова, чието явяване, по действие на сатаната, е с всяка сила и с поличби и лъжливи чудеса" (2Сол. 2:9). А с това апостолът дава да се разбере, че сатаната го ползва като оръдие, действайки собственолично чрез него. Защото знаейки, че за него няма да има прошка на съда, не чрез свои служители, а сам, накрая ще въстане явно с всякакви поличби и лъжовни чудеса; защото бащата на лъжата върши лъжливи дела за прелъстяване, за да си мисли народа, че вижда възкръснал мъртвец, когато той не е възкръснал, прохождащи куци, проглеждащи слепци, когато изцеление няма. И още казва Павел: "Който се противи и се превъзнася над всичко, що се нарича Бог, или светиня" (2Сол. 2:4). Над всичко, що се нарича Бог, тоест антихристът ще ненавижда идолите. Какво му коства да седне в Божията църква! А в коя църква?  >>>

Краят на света и историята

Св. Юстин (Попович)

През всички свои промени и изменения творението бърза към своя край. През всички дни и всички нощи всички хора, а с тях и подир тях — и цялото творение, бързат към последния ден, когато ще свърши тайната на тоя свят и човешката история. Всички дни, като бели потоци, и всички нощи, като черни потоци, се ломят и си пробиват път през урвите и клисурите на битието, носейки всички същества и цялото творение към последния ден, в който трябва да се влеят и приключат своето течение. Всичко, що е живяло и живее в клетката на времето, трябва да влезе в тоя последен ден, трябва да слезе върху неговия бряг. Няма същество, ни твар, които потокът на времето, бързо носещ се по руслото на пространството, да не довлече до тоя последен ден. С тоя ден времето ще свърши своето съществуване. Затова в Откровението той се и назовава "ден последен", "ден велик". >>>

Православие и хилиазъм

Проф. д-р Тотю Коев

Темата православие и хилиазъм е актуална по няколко причини:
1. Защото православието, както показва самото му име, отразява изконното Христово учение, а като Христово то всякога е актуално;
2. Защото хилиазмът като концепция винаги е съпътствал християнството, съпътства го и днес;
3. Защото хилиазмът е тема, с която много се спекулира. >>>

За анонимните писма

Църковен вестник, 1998

"... Предмет и на трите писма са: числото и печатът на антихриста и електронните лични карти като техни носители. ... Заявяваме, че те имат апокрифен характер и не отразяват единодушната позиция на зографското братство, нито са съгласувани със Св. Синод на Българската православна църква. Влиянието на тези писма и настроения е вредно за духовния живот на българските православни християни, защото..." >>>

  За нашето поражение  

Дякон Андрей Кураев

Християнството е едва ли не единственият мироглед в света, който е убеден в неизбежността на собственото си историческо поражение. То е провъзгласило една от най-мрачните есхатологии - то предупреждава, че в края на краищата на силите на злото ще бъде "дадено да водят война със светиите и да ги победят" (Откр. 13:7). Евангелието обещава, че портите адови няма да надделеят над Църквата; че Църквата е непобедима. Но "непобедима" не означава обезателно "победоносна".

Съдържание: Защо историята има край? :: Християнството в цивилизацията на свободното време :: Земна власт за господаря на ада :: Гонения в името на търпимостта :: Есхатологична етика

Страшно предзнаменование: кръвоточива икона в Русия 

..Не по-малко рядко се среща кръвоточаща икона. Когато за пръв път чух за нея, неволно у мен се прокрадна съмнение. Църквата винаги се е отнасяла много предпазливо към подобен род явления, като най-старателно проверява истинността на чудото. Но когато видях този образ, съмненията изчезнаха. На иконата, от главата на Спасителя, направо от шиповете на трънения венец, се стичаха червени струйки и аз усетих естествения мирис на кръв. А когато бе направен химически анализ на изтичащата течност, оказа се, че това е истинска плазма на човешка кръв.  >>

Подбрани пророчества за бъдещето (рус)

Высказывания святых, подвижников Православной Церкви, мнения философов, историков и даже литераторов. Сост. Сергей Владимирович Фомин.

Признаки скорого появления антихриста :: Антихрист :: Последний Царь :: "Стан святых и город возлюбленный" :: Россия и антихрист

End of the World Христианское учение о конце мира и будущей жизни

Bishop Alexander (Mileant) - Епископ Александр (Милеант)

Awaiting the return to earth of Jesus Christ :: Signs of the approaching end of the world ::
The Antichrist :: The Second Coming of Christ :: The Resurrection of the Dead ::
The Last Judgment and eternal life :: Conclusion :: Addendum: The inconsistency of chiliasm

Ожидание второго пришествия Христова :: Признаки приближения конца мира ::  Антихрист :: Второе пришествие Христово :: Воскресение мертвых :: Конец физического мира :: Страшный Суд :: Будущая жизнь :: Заключение. Несостоятельность хилиазма :: В приложении: О конце мира Священномученика митрополита Вениямина (Федченкова)

Знамения времени

Отец Серафим (Роуз) Беседа 1980 г.

Зачем наблюдать знамения времени? Знамения, данные нам Христом :: Основа для понимания знамений :: Духовное рассуждение :: Искажение христианского равенства :: Интерес "христиан" к НЛО :: Для чего нам необходимо православное мировоззрение :: Взгляд на особые знамения :: Охлаждение любви :: Иерусалимский храм :: Иные знамения :: Предостережение тем, кто поддается унынию

  Грехът и покаянието в последните времена

Архимандрит Лазар (Абашидзе)

Съдържание
I. Тайнството Покаяние
ІІ. За греховете
ІІІ. Съвети към готвещия се за изповед
IV. Кратък разбор на някои от най-разпространените в наше време греховни увлечения: Рок-музиката :: Наркоманията :: Съвременната магия :: Източните култове
V. Маловерие и нецърковност
VI. Разказът на преп. Теодора Цариградска за митарствата
VII. Пиянството
VIII. Поучения на св. отци на Църквата за покаянието 1. За очистването на сърцето 2. За страстите и пагубните пороци и за това, кои от кои се раждат 3. Що е истинско покаяние 4. За епитимията 5. Как трябва да се каем
   A. Кои помисли трябва да се изповядват веднага и кои не се нуждаят от незабавна изповед
   Б. При съзнание за собствената греховност трябва да избягваме смущението и отчаянието, които са от бесовете
   B. Припомнянето на предишните плътски грехове е вредно
   Г. За откриването на греховете пред някого от близките (не пред духовник)
   Д. За това, че е крайно опасно да се отлага изповядването на греховете и самоизправлението
   Е. Съгрешилият не бива да се смущава, ако духовникът със строги думи лекува раната му

 

P D Korin Spas Jaroe Oko 1932

 

 

 

 

 

 

 

Второто пришествие и Страшният Съд

Единадесети член на Символа на вярата: Чакам възкресението на мъртвите

Православен Катехизис, Синодално издателство, София, 1991

:: Възкресение на мъртвите
:: Всеобщност на възкресението на мъртвите и изменението на живите
:: Свършекът на света
:: Състояние на душите на умрелите до всеобщото възкресение
:: Молитви и благотворения от живите за умрелите

Чаю воскресения мертвых и жизн будущаго века

Свт. Филарет (Дроздов) - Пространный Православный Катихизис

Свещеното Писание и Свещеното Предание за Частния Божи съд, митарствата и Всеобщия Божи съд в края на времената

С прекъсване нишката на земния живот душата влиза в отвъдния свят. Там бива съдена на т. нар. Частен Божий съд. Съобразно с духовно-нравственото си състояние на Частния съд за душата се определя временно задгробната й участ до Второто Христово пришествие. "Душите на праведните, макар и да се намират на небесата,  ... не получават до последния Съд съвършена награда, а също така и душите на осъдените не търпят пълно наказание, но след последния Съд душите заедно с телата си ще получат окончателно или венец на славата, или наказание" >>>

Точно изложение на православната вяра

Възкресение на тялото

Б. Пoпов, 1939 г.

Човек е съставен от тяло и душа. По тялото си той прилича на материалния свят, а по душата си - на Бога. Той е създаден по образ и подобие Божие, а това значи не само, че душата му е надарена с разум и свободна воля, а и че е способен чрез постепенно духовно усъвършенстване все повече да се уподобява на Бога, да се приближава до Него и да живее в Него. Душата е божественото в човека, затова е най-ценната част в съществото ни и заслужава повече внимание. Тя струва повече, както говори св. Библия, отколкото целият свят. Тя е безсмъртна и вечна. Това е основно положение на християнския светоглед. >>>

Слово за Пришествието Господне, за свършека на света и за пришествието на антихриста

Св. Ефрем Сирин. От сборника "Антихристът - човекът на греха от последните времена", изд. Тавор 

Спасителят, възнамерявайки да спаси човешкия род, се е родил от Дева и стъпквайки в човешки образ врага със святата сила на Своето божество, е бил кротък и смирен на земята, за да ни възнесе от земята на небето. Същият този Бог, който действително и наистина е бил заченат, се е въплътил и се е родил в нашата плът от Светата Дева, и е спасил всички ни със Своето кръстно страдание, и заповеди. И Той ще дойде пак в последния ден да съди живите и мъртвите, и на всички праведни и нечестиви, като праведен Съдия, ще отсъди според делата им. 

Научавайки това, а именно, че Господ пак ще дойде от небето в славата на Божеството, врагът е намислил да приеме образа на Неговото пришествие и да прелъсти всички. Но нашият Господ, подобно на страшна мълния, ще дойде на земята на светлоносни облаци. Не така и не на светли облаци ще дойде на земята врагът, защото той е отстъпник. Наистина оръдието му ще се роди от омръсена жена и не той сам ще се въплъти, а в неговия образ ще дойде презрения, като крадец, за да прелъсти всички, ще дойде престорено благоговеен, смирен, кротък, ненавиждащ неправдата, както сам ще каже за себе си, отвращаващ се от идолите, предпочитащ благочестието, добър, обичащ бедните, благообразен във висша степен, доста постоянен, ласкав към всички, особено уважаващ иудейския народ, защото иудеите ще очакват пришествието му.  >>>

Иконография на Страшния Съд Господен

За страшния съд

Св. Илия Минятий, Слово в Трета неделя на Великия пост

...Когато на света има да се случи нещо забележително, Бог обикновено дълго преди това дава някои предзнаменования. Иосиф Флавий разказва, че преди римските войски да нахлуят в Иудея, за да разрушат Иерусалим и изтребят иудейския народ, се явили знамения. ... Несравнимо по-страшни знамения и чудеса ще яви Бог преди второто Си пришествие. Тъй говори Той чрез пророк Иоила: "И ще покажа личби на небе и земя: кръв, огън и стълбове дим" (Иоил. 2:3). Подобно нещо изобразява и Иисус Христос в Евангелието според Матея: "чудеса на небето": слънцето без лъчи ще се превърне в хладно и тъмно тяло; луната без сияние — в тъмночервен кървав кръг. Звездите, прегорели в собствения си пламък, ще паднат от местата си като угаснали въглени. Цялата небесна твърд ще се промени: вече не ще ни показва своя лазурен лик, който сега съзерцаваме — дълбока и мрачна нощ ще я покрие тогава. "Знамения на земята": войни на човеците и зверовете помежду им и един против другиго, тъй че лицето на земята ще потъне в кръв и реките ще се обагрят. Когото войната не е убила, ще го погуби гладът, а който оцелее подир глада, ще погине от мор. От една страна морето, развълнувано от бури, а от друга — сушата, люляна от земетресения: те ще бъдат последните признаци за края на времето. Защото морето, в края на краищата, излизайки от своите брегове, ще погълне сушата, а сушата, подместена от основите си, ще падне в морето и от смесването на суша и море ще се образува един безобразен хаос. Той ще бъде гроб за вселената и живеещите в нея.  ... Съдията е Бог, цял — гняв без милост, а ти си подсъдимият, грешник, виновник без оправдание; какво, тогава, окончателно решение очакваш? >>>

Неделя на Страшния Съд (Месопустна)

 

 

Божието царство

Преображение Господне

митр. Антоний Сурожски, ЦВ 2002

В деня на Господнето Преображение виждаме с каква светлина е призван да блесне нашия материален свят, с каква слава е призован той да сияе в Царството Божие, във вечността Божия... И ако внимателно и сериозно приемем това, което ни се разкрива тук, то би трябвало да изменим най-дълбоко отношението си към всичко видимо, към всичко осезаемо; не само към човечеството, не само към човека, но и към самото му тяло; и не само към човешкото тяло, но и към всичко телесно и веществено, към всичко видимо около нас... всичко това е призвано да стане място и селение на благодатта Господня. всичко е призвано някога, в края на времената да бъда пропито с тази слава и да засияе с нея. >>>

Всеобщото възкресение на човечеството

Таня Груева, ЦВ 2002

...Ето как описва възкресението св. Йоан Дамаскин в заключителната глава на "Точно изложение на православната вяра": "Вярваме и във възкресението на мъртвите. Но като говорим за възкресение, ние си представяме възкресение на телата. Защото възкресението е повторно въздигане на падналия, а след като душите са безсмъртни, по какъв начин ще възкръснат? Защото ако определят смъртта като отделяне на душата от тялото, то възкресението е повторно съединяване на душата и тялото и вторично въздигане на умрялото живо същество. И така – само тялото, което изтлява и се разпада, ще възкръсне за нетление – защото Този, Който в началото го направи от земна пръст, може отново да го възкреси. След като по волята на Твореца се е разложило и върнало обратно в земята, от която е било взето..." >>>

Възкресението и завръщането ни в "Царството на живите"

Дария Захариева, ЦВ 2003

..Преобразяването на самата същност на битието, което претърпява човешката природа на Христос след Възкресението е описано някак косвено в Евангелието, защото е невъзможно да се определи и опише това единствено събитие в „обективните категории" на нашия ежедневен опит. Библейският текст говори за изменение, но това изменение не може да бъде описано, то е тайна. Христос е Този, известен на нас Син Човешки, но явил ни се в нов, различен, вечен образ. >>>

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com