Лъжеучението на "Свидетели на Иехова"

Архимандрит Александър Милеант

Съдържание (frames)

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настойчивото ходене на йеховистките проповедници по домовете за привличане на нови членове, както и масовото разпространение на тяхната литература на много езици способствали от малка група хора, изучаващи Библията, сектата да се разрасне в многомилионна организация с неограничени материални ресурси. Тя се ръководи от неголяма група лидери на Обществото, които деспотично и безапелационно определят нейното вероучение и политика. Беглият обзор на всички безсмислици в учението на "свидетелите", пълно с противоречия и глупост, води до недоумение как е възможно то все още да съществува и да се разпространява.

В духовен план цялата им система е пълно фиаско. Може да се прочете цялата огромна колекция от съчинения на Ръсел, Рутфорд и техните приемници, и да не се намери в тях никакво споменаване на основните християнски добродетели - на смирението, покаянието, милосърдието. Няма нито дума за любовта към Бога или към ближния, не се споменава за развитието на твърдостта на духа, за потушаването на страстите, за носенето на кръста, за тесния път към царството Небесно. Всичко, върху което се набляга, е: "Чети, вярвай и продавай книгите на Ръсел - Рутфорд, говори за Бог като за Иехова и за всички църкви и учреждения като за антихристки. Постъпвай така, и ще се спасиш!"

Учението на "свидетелите", че "Бог никога не наказва нито в този, нито в другия живот" открива пътя към разпуснатост и греховност. Как ще живее човек сега, това няма значение за вечния живот. На всички ще бъде даден втори шанс. А ако ти и там се окажеш недостоен за награда, то просто ще престанеш да съществуваш и ще преминеш безболезнено в небитието.

"Свидетелите" манипулират произволно свещените текстове, съвършено игнорират историческите факти и най-елементарните правила на екзегетиката, на литературната логичност и последователност. Те отричат най-важните християнски истини - учението за Светата Троица, за Божеството на Иисус Христос, за безсмъртието на душата, а други - за възкресението, за Страшния съд и вечния живот - изопачават до неузнаваемост. "Свидетелите на Иехова" крайно сериозно се готвят за срещата на Армагедон, след което те очакват да настъпи хилядолетното земно царство.

За мярка на тяхното усърдие ни служи енергията, с която те, кръстосвайки квартал след квартал, разпространяват своето учение. Всяка година раздават безплатно 150 милиона екземпляра книги и брошури на 106 езика. Тази организация не допуска пасивност у своите членове, а се старае да завоюва света, употребявайки колосални средства и най-съвременни методи за пропаганда.

Тяхната основна проповед за приближаващото се щастливо хилядолетно царство разпространява мнението, че накрая е необходимо всички страни да се обединят в една световна държава. Само така можело да се преодолеят изконните проблеми на човечеството - войните, престъпността, социалното неравенство, бедността, гладът и т.н. Действително от Писанието ние знаем, че преди Второто пришествие на Христос ще възникне такава всемирна държава - "Вавилон", който ще бъде възглавен от "звяра" - лютия враг на Христос и Църквата. Той ще предложи на света своята универсална религия, съставена от различни учения, в това число и християнското.

В новия пантеон от почитани пророци и божества ще бъде поставен и пиедестал за Христос като един от великите учители и пророци. Отричайки Неговата Божественост и изопачавайки учението Му, "Свидетелите на Иехова" подготвят света за "постхристиянската" ера. Не е ли духовната война, която "Свидетелите на Иехова" водят срещу Църквата и християнството онзи духовен Армагедон, за който предсказва книгата Откровение? И така никой който макар и малко уважава авторитета на Свещеното Писание и на християнското учение, не може да постъпи по друг начин, освен с отвращение да отхвърли богохулното учение на лъжесвидетелите на Иехова!

Съдържание 1  2  3  4  5  6  7

 

Миссионерский листок номер 60

Издательство храма Покрова Пресвятой Богородицы

Copyright © 1996 and Published by Holy Protection Russian Orthodox Church

2049 Argyle Ave. Los Angeles, CA 90068, USA

Редактор: Архимандрит Александр Милеант

 

Издадена на български език в книжно тяло от Тавор прес © София

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com