Лъжеучението на "Свидетели на Иехова"

Архимандрит Александър Милеант

Съдържание (frames)

 

Влияние на окултизма

Още апостол Павел предупреждавал християните да бъдат внимателни с всякакви нови откровения: "На ако дори ние, или Ангел от небето ви благовестеше нещо по-друго от това, що ние ви благовестихме, анатема да бъде" (Гал. 1:8). Запознавайки се по-дълбоко с учението на свидетелите, в него ние откриваме много общо с това, което вещаят съвременните духове чрез своите медиуми (channalers).

Действително още "съдия" Рутфорд твърдял, че ангели помагали в съставянето на тяхното периодическо списание, казвайки, че "Бог чрез Своите ангели се грижи Неговите хора навреме да получат нужната информация" (J. F. Rutherford, Prophecy WBTS, Watchtower Bible § Track Society, 1929, Richer, 1936, стр. 316; Vindicacion, 1932, стр. 250).

При друг случай той признал, че "светият дух" престанал да бъде негов учител, тъй като го заменили ангелите, които му внушавали нужните мисли (The Watchtower, 1. 9. 1930 стр.263, 1. 2. 1935 стр. 41).

Четвъртият президент на обществото Ф. Франц също говори за ангели, ръководещи Обществото на Кулата. Той казал: "Ние вярваме, че ангелите Божии ръководят Свидетели на Иехова" (William and Joan Center, Questions for Jehovah's Witnesses, Kunkletown PA 1983, 55).

Списание "Кулата" твърди, че ангелите просвещават, утешават и донасят чисти истини, съобщават откровения на "помазания народ Божий".

На друго място в списанието се твърди, че "Свидетели на Иехова" днес ще съобщят благата вест за царството под прякото ръководство на ангелите" (Tche Watchtower, 1. 4. 1972, стр. 200).

Лидерите на свидетелите дори не се стесняват открито да употребяват терминологията на Нова епоха, когато твърдят, че са Божии проводници (channels of communication), които активно предават (channel) откровенията. С други думи, те откровено се признават за медиуми (The Watchtower, 1. 12. 1981, стр. 27).

В един от априлските броеве на своето списание от 1972 година на стр. 201 те твърдят, че цялото духовно ръководство получават от невидими ангели, че самото име "Свидетели на Иехова" и тяхното учение за невидимото пришествие на Христос в 1914 година им били съобщени (channaled, по медиумен път) чрез тези ангели (Кулата, дек. 15, 1987 стр. 7). Подобни твърдения могат да бъдат открити в списание Кулата, от 1. 3. 1972, стр. 155, 1. 8. 1987, стр. 19).

Тези и други подобни признания на лидерите на Обществото за "ангелски" откровения ни убеждават, че тяхното учение не е от Бога, както предупреждава апостол Павел: "А Духът ясно говори, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата си, като се предават на мамливи духове и бесовски учения" (1 Тим. 4:1).

Съдържание 1  2  3  4  5  6  7

 

Миссионерский листок номер 60

Издательство храма Покрова Пресвятой Богородицы

Copyright © 1996 and Published by Holy Protection Russian Orthodox Church

2049 Argyle Ave. Los Angeles, CA 90068, USA

Редактор: Архимандрит Александр Милеант

 

Издадена на български език в книжно тяло от Тавор прес © София

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com