Обрезание Господне

 

 

Обрезание Господне

Обрезание Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Чества се на 1 януари (14 януари ст.стил) заедно със св. Василий Велики

Празник - и риба се разрешава
Евангелски синопсис: Лук 2:21

 

По-долу:

 

 

Празнични песнопения

Тропар на празника, глас 1

На престоле огнезрачнем в вышних седяй
со Отцем Безначальным и Божественным Твоим Духом,
благоволил еси родитися на земли от Отроковицы, неискусомужняя Твоея Матере, Иисусе;
сего ради и обрезан был еси, яко человек осмодневный.
Слава всеблагому Твоему совету, слава смотрению Твоему, слава снисхождению Твоему, едине Человеколюбче.

Седящ на огнезрачен престол във висините
с Безначалния Отец и с Божествения Твой Дух,
си благоволил да се родиш на земята от Дева, непорочната Твоя Майка, Иисусе;
затова и си бил обрязан като човек на осмия ден.
Слава на всеблагия Твой промисъл; слава на Твоето предведение;
слава на Твоето снизхождение, Човеколюбче.

Друг превод:
Ти, Който на огнезрачния престол във висините седиш
с Безначалния Отец и с Божествения Твой Дух,
си благоволил да се родиш на земята от Дева, непознаваща мъж, Твоята майка, Иисусе,
затова и обрязан си бил като човек осмодневен;
слава на всеблагия Твой промисъл, слава на предвиждането Ти,
слава на Твоето снизхождение, Единствен Човеколюбецо.

Кондак на празника, глас 3, подобен: Девицата днес

Богът на всички търпи обрязване
и всички човешки съгрешения обрязва като благ:
днес Той дава спасение на света;
радва се във висините и иерархът на Създателя,
светоносният Божествен Христов таинник, Василий.

Друг превод:
Господарят на всички претърпява обрязване
и като благ обрязва човешките прегрешения, спасение дава днес на света:
радва се във висините и Създателевият иерарх,
светоносният и божествен Христов довереник Василий.

Величание

Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем пречистие плоти Твоея законное обрезание.

 

 

Сведения за празника

Обрезание Господне - това е Старозаветното кръщение. На осмия ден от рождението Си Спасителят Иисус Христос е занесен в храма, за да бъде посветен на Бога, като Му се е дало името Иисус. Обрязан бил по еврейски обичай, за да се изпълни законът, събитие, което показва, че Той действително бил в тяло човешко, а не призрачно, както лъжливо учили евреите от I век. Наречен е Христос - Спасител.

† Траянополский епископ Иларион, Пространен православен месецослов, изд. Тавор.

С В.  П И С А Н И Е. 
   С КЛАВИАТУРАТА: 
Натисни едновременно ALT+P, последвано от ENTER (Mac: COMMAND+P, ЕNTER)

Обрезание Господне

Обрезанието е свещенодействие, установено в Стария Завет при патриарх Авраам в самото начало на второто хилядолетие преди Рождество Христово и послужило не само като "знак на завета" между Бога и богоизбрания народ, но и като далечен предобраз на християнското тайнство Кръщение (Колос. 2:11). Като печат на този "знак" служило името, което давали на младенеца при обрязването му. Потомък по плът на Авраам, прославян в Новия Завет като "баща на вярващите" (Рим. 4:11), Господ Иисус Христос бил обрязан в осмия ден от Своето рождение и Му дали името "Иисус", наречено от ангела (Лука 1:31; 2:21). Пресветата Му майка принесла предписаните по Мойсеевия закон две гургулици и два гълъба, каквито се полагали на онези бедни израилтяни, които не били в състояние да донесат агне или теле (Лев. 12:8).

Възпоминанието на Господнето обрезание още през ІV век било утвърдено като тържествен Господен празник, с който се приключвал осмодневният кръг на Рождественските дни. Както се вижда от едно слово на св. Амфилохий Иконийски (+ 394 г.), още през ІV век празникът Обрезание Господне бил съединен с честването на паметта на св. Василий Велики, който умрял същия ден. Началото на този Господски празник отнасят към първите християнски векове. До нас са стигнали светоотечески слова, произнасяни на този ден, като поученията на св. Григорий Нисийски, св. Амвросий Медиолански  и др. От V век е запазена беседа на Туринския епископ Максим. А Римският папа св. Григорий Велики споменава същия празник в своята книга за годишния кръг. През VІІІ век църковният песнописец Стефан Саваит написал канон за този празник, който и досега се изпълнява в нашето православно богослужение на този ден.

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).

 

 

Слово на Обрезание Христово

    (1) Тоест Синът Божий Сам се подчинил на изискванията на Моисеевия закон, за да избави от тежкото иго на закона онези, които от самото си раждане били задължени да го изпълняват, но нямали сили за това. (Гал. 4:4, 5).

(2) Еретиците, наричащи се докети, учели, че Бог не е могъл да приеме върху Себе Си немощната човешка плът, и на хората само им се струвало, че Христос е страдал и умрял.

(3) Тоест кръщението, което, както е казано по-долу, премахва духовните страсти от човека.

(4) Ветхият Завет съдържал постановления, отнасящи се предимно до външното добро поведение на човека.

(5) Служба на Обрезание Господне, канон, IV песен. - Свети Стефан Саваит - песнописец от VIII век. Паметта му се чества на 28 октомври.

(6) Числото седем в Свещеното Писание означава пълнота. Затова светите отци, за да означат цялата дълговременност на живота на този свят, употребявали израза седем века или дни, а осмият век или ден, естествено, вече трябвало за означава бъдещия живот.

 

Нашият Господ Иисус Христос, след изтичане на осем дни от рождението Си, благоволил да приеме обрязване. От една страна, Той го приел, за да изпълни закона: "не да наруша съм дошъл - казал Той, - а да изпълня" (Мат. 5:17); защото Той се подчинявал на закона, за да освободи от него онези, които живеели в робско подчинение към него, както казва апостолът: "Бог изпрати Своя Син, Който... се подчини на закона, за да изкупи ония, които бяха под закона" (1). От друга страна, Той приел обрязване, за да покаже, че действително е възприел човешка плът, и за да се затворят еретическите уста, говорещи, че Христос не е приел върху Себе Си истинска човешка плът, но се е родил само призрачно (2). И така, Той бил обрязан, за да стане явна Неговата човешка природа. Защото, ако не беше се облякъл в нашата плът, тогава как би могъл да бъде обрязан призрак, а не плът? Свети Ефрем Сирин казва: "ако Христос не е бил плът, тогава кого е обрязал Иосиф? Но тъй като Той бил наистина плът, бил обрязан като човек, и младенецът действително се обагрял от Своята кръв; Той изпитвал болка и плакал, както подобава на имащ човешка природа." Но, освен това, Той приел плътско обрязване, за да установи за нас духовното обрязване (3); защото, след като завършил ветхия закон, отнасящ се до плътта (4), Той положил начало на новия, духовен закон. И както ветхозаветният плътски човек обрязвал чувствената си плът, така новият духовен човек трябва да обрязва душевните страсти: ярост, гняв, завист, гордост, нечисти желания и други грехове и греховни пожелания. Той бил обрязан в осмия ден, защото със Своята кръв предизобразявал за нас бъдещия живот, който учителите на Църквата обикновено наричат осмия ден или век. Така написалият канона на Обрезание Господне, свети Стефан, казва: "Бъдещето изобразява вечния живот в осмия век, в който Владиката се обряза по плът" (5). И свети Григорий Ниски казва: "Обрязването според закона трябвало да се извърши в осмия ден, при което числото осем означава осмия, бъдещия век" (6).

 

    (7) Кол. 2:14. Грехът от средата, тоест грехът стоял като препятствие, преграда, отделяща човека от Бога. Но след това грехът бил прикован към кръста, тоест изгубил всякаква сила и вече не можел да бъде препятствие за човека да влезе в общение с Бога.

 (8) 2 Кор. 5:21. Христос, бидейки Сам безгрешен, приел върху Себе Си нашите грехове и отговорността за тях)

 

Също така подобава да кажем, че обрязването във Ветхия Завет било установено като образ на кръщението и очистването от прародителския грях, макар че с обрязването този грях не се очиствал напълно, което и не било възможно дотогава, докато Христос доброволно не пролял за нас в страдания Своята пречиста кръв. Обрязването било само предобраз на истинското очистване, а не самото истинско очистване, което извършил нашият Господ, като взел греха "от средата и го прикова(л) на кръста" (7), а вместо ветхозаветното обрязване установил новото благодатно кръщение с вода и Дух. В онези времена обрязването било като наказание за прародителския грях и знак за това, че обрязваният младенец е заченат "в беззакония", както казва Давид, и "в грях" го родила майка му (Пс. 50:7), от което оставала язва на тялото на детето. А нашият Господ бил безгрешен; защото, макар че Той по всичко се уподобил на нас, нямал грях в Себе Си. И както медната змия, издигната в пустинята от Моисей, на вид била подобна на змия, но нямала змийска отрова в себе си (Числ. 21:9), така и Христос бил истински човек, но непричастен към човешкия грях, и се родил по свръхестествен начин, от чиста и безмъжна Майка. На Него, като на безгрешен и Законодател, не било необходимо да претърпява болезненото законно обрязване; но тъй като Той дошъл, за да вземе върху Себе Си греховете на целия свят, и Бог, както казва апостолът, "Който не знаеше грях, Той за нас Го грях направи" (8), то Той, бидейки без грях, претърпява обрязване, като грешник. И в обрязването Си Владиката ни показал по-голямо смирение, отколкото в раждането Си. Защото в раждането Си Той приел върху Себе Си образа на човек, по думите на апостола: като "се уподоби на човеци; и по вид се оказа като човек" (Фил. 2:7); в обрязването Той приел върху Себе Си образа на грешник, претърпявайки като грешник болката, полагаща се за греха. Той не бил виновен в нищо, и затова страдал като невинен, сякаш повтаряйки с Давид: "каквото не съм отнемал, него трябва да дам" (Пс. 68:5), тоест за този грях, към който съм непричастен, приемам болката на обрязването.

     (9) Гал. 4:19. Да се изобрази - ясно да се отпечата в нас образът на Христа, за да бъдем напълно достойни да се наречем християни)
 

С обрязването, прието от Него, Той поставил началото на Своите страдания за нас и вкусването на тази чаша, която Той трябвало да изпие докрай, когато, висейки на кръста, произнесъл: "свърши се!" (Иоан 19:30) Сега Той пролива капки кръв от крайната плът, а по-късно потоци от нея ще се изливат от цялото Му тяло. Той започва да търпи от най-ранно детство, така че, като стане мъж съвършен, да бъде в състояние да понесе още по-люти страдания, защото към подвизите на мъжеството следва да привикваме от младини. Човешкият живот, изпълнен с трудове, е подобен на ден, за което утрото е раждането, а вечерта - смъртта. И така, от сутринта, от пелените, Христос, обоженият човек, излиза "по делата Си", на трудове - Той живее от най-ранната Си възраст - "и по Своя работа до вечерта" (Пс. 103:23), тази вечер, когато слънцето ще помръкне и по цялата земя ще бъде тъмнина, "до деветия час". И Той ще каже на иудеите: "Моят Отец досега работи, и Аз работя" (Иоан 5:17). Какво извършва за нас Господ? - Нашето спасение: "извърши спасение посред земята" (Пс. 73:12 по слав.превод). А за да направи това дело напълно съвършено, Той се заема с него от сутринта, от детство, започвайки да претърпява телесна болка, а заедно с това и сърдечна болка за нас, като за Свои чеда, "докле се изобрази" в нас Самият Той - Христос (9). От сутринта Той започва да сее Своята кръв, за да събере вечерта прекрасния плод на нашето изкупление.

 

На обожения Младенец при раждането било наречено името Иисус, което било принесено от небето от Архангел Гавриил, когато той благовестил за Неговото зачатие на Пречистата Дева Мария, преди Той да бъде заченат в утробата, тоест преди Пресветата Дева да е приела словото на благовестника, преди да е казала: "ето рабинята Господня; нека ми бъде по думата ти!" (Лук. 1:38) Защото при тези Нейни думи Словото Божие на часа станало плът, вселявайки се в пречистата ѝ и пресвята утроба. И така, пресвятото име Иисус, наречено от ангела преди зачатието, било дадено при обрязването на Христа Господа, което известявало за нашето спасение; защото името Иисус значи спасение, както обяснил същият ангел, като се явил насън на Иосиф и казал: "ще Му наречеш името Иисус; защото Той ще спаси народа Си от греховете му" ( Мат. 1:21). И свети апостол Петър свидетелства за Иисусовото име с думите: "в никого другиго няма спасение; защото под небето няма друго име, на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим" (Деян. 4:11, 12).

Това спасително име Иисус преди всички векове, в Троическата Воля, било предварително подготвено, написано и дотогава се пазело за нашето избавление, а сега, като безценна перла, било принесено от небесната съкровищница за изкупление на човешкия род и открито на всички от Иосиф. В това име е открита "неизвестната и тайна премъдрост" Божия (Пс. 50:8, по слав.). Това име като слънце озарявало света със своето сияние, по думите на пророка: "за вас, които благоговеете пред името Ми, ще изгрее Слънцето на правдата" (Мал. 4:2). То, като благовонно миро, напоило вселената със своя аромат: "името Ти - е казано в Писанието - е като разлято миро" (Песен на песн. 1:2), Неговото име не е като миро, останало в съсъд, но разлято. Защото, докато мирото се пази в съсъд, дотогава и благовонието му се задържа вътре; а когато се разлее, то веднага изпълва въздуха с благоухание.

    (10) Фил. 2:11. Тоест Господ Иисус със Своя подвиг, който приел върху Себе Си, прославил Бога Отца)
 

Силата на Иисусовото име била неизвестна, докато се пазела в Предвечната Воля като в съсъд. Но когато това име се изляло от небесата на земята, то веднага, като ароматно миро, при проливането на младенческата кръв по време на обрязването, изпълнило вселената с благоуханието на благодатта, и сега всички народи изповядват, "че Иисус Христос е Господ, за слава на Бога Отца" (10).

Силата на Иисусовото име се открила сега, защото това дивно име Иисус изпълнило с удивление ангелите, зарадвало хората, изплашило бесовете, защото "и бесовете вярват, и треперят" (Иак. 2:19); от това име се тресе адът, разклаща се преизподнята, изчезва князът на тъмнината, падат истуканите, разпръсва се мракът на идолопоклонството и на негово място възсиява светлината на благочестието и "просветява всеки човек, идващ на света" (Иоан 1:9). "В това" превелико "име на Иисуса прекланя колене всичко небесно, земно и подземно" (Фил. 2:10). Това име Иисусово е силно оръжие против враговете, както казва свети Иоан Лествичник: "Винаги поразявай враговете с името Иисусово, защото по-силно оръжие няма да намериш нито на небето, нито на земята. Колко е сладко на сърцето, обичащо Иисуса Христа, това най-драгоценно име Иисус! Колко е приятно то на този, който го има! Защото Иисус е целият любов, целият сладост. Колко скъпо е това пресвято име Иисус на Иисусовия раб и затворник, взет в плен на Неговата любов! Иисус - в ума, Иисус - на устата, Иисус - "със сърце се вярва за оправдаване", Иисус - "с уста се изповядва за спасение" (Рим. 10:10). Ходиш ли, седиш ли на едно място, работиш ли - Иисус е винаги пред очите ти. "Не намерих за добре - казва апостолът - да зная между вас нещо друго, освен Иисуса" (1Кор. 2:2). Защото Иисус за този, който се прилепява към Него, е просвещение на ума, душевна красота, здраве на тялото, веселие на сърцето, помощник в скърби, радост в печал, лекарство за болки, утешение във всички беди, и надежда за спасение, и за този, който Го обича, Сам е награда и въздаяние".

 

    (11) Златната дъсчица, прикрепена към основната превръзка на първосвещеника, имала върху себе си начертанието на Божието име (Иехова).

(12) Това било казано за апостол Павел (Деян. 9:15))

 

Някога, според сказанието на Иероним, неизповедимото Божие име се изписвало на златна дъсчица, която великият първосвещеник (11) носел на челото си; сега божественото име Иисус се изписва с Неговата истинна кръв, пролята при обрязването. То се изписва вече не на веществено, а на духовно злато, тоест на сърцето и на устата на Иисусовите раби, както то било изписано в този, за когото Христос казал: "той Ми е избран съд, за да понесе името Ми" (12).

Сладчайшият Иисус иска Неговото име, като най-сладко питие, да бъде носено в съд, защото Той наистина е сладък за всички, вкусващи Го с любов, към които Псалмопевецът се обръща с такива думи: "Вкусете и ще видите, колко благ е Господ" (Пс. 33:9). След като Го вкусил, пророкът казва: "ще Те възлюбя, Господи, крепост моя" (Пс. 17:2)! След като Го вкусил, и свети апостол Петър казва: "ето, ние оставихме всичко и Те последвахме... при кого да отидем? Ти имаш думи за живот вечен" (Мат. 19:27; Иоан 6:68). С тази сладост тежките мъчения на светите страдалци били дотолкова усладени, че те не се бояли и от най-ужасната смърт. "Кой" - викали те - "ще ни отлъчи от любовта Божия: скръб ли, или гонение... или меч; ни смърт, нито живот, защото любовта е силна като смърт" (Рим. 8:35, 38; Песен на песн. 8:6). В какъв съд обича да бъде носена неизказаната сладост - името Иисусово? Разбира се, в златен, който е изпитан в горнилото на бедите и нещастията, който е украсен като със скъпоценни камъни, с раните, приети за Иисуса, и казва: "аз нося на тялото си раните на Господа Иисуса" (Гал. 6:17). Такъв съд изисква тази сладост, в такъв желае да бъде носено името Иисусово. Не случайно Иисус, приемайки име при обрязването, пролива кръв; с това Той сякаш казва, че съсъдът, който ще носи в себе си Неговото име, трябва да се обагри с кръв. Защото, когато Господ взел за Себе Си избрания съд за прославяне на Своето име - апостол Павел, то веднага добавил: "Аз ще му покажа, колко трябва той да пострада за Мое име" (Деян. 9:16). "Погледни Моя съд, окървавен, изранен - така името Иисусово се изписва с червения цвят на кръвта, болките и страданията на тези, който устояват до кръв, подвизавайки се "против греха" (Евр. 12:4).

И така, целуваме те с любов, о пресладко Иисусово име! С усърдие се покланяме на Твоето пресвято име, о, пресладки и всещедри Иисусе! Хвалим Твоето превисоко име, Иисусе Спасителю, припадаме пред пролятата при обрязването Твоя кръв, незлобив Младенец и съвършен Господ! При това ние умоляваме Твоята преизобилна благост, заради това Твое пресвято име и заради Пренепорочната Твоя Майка, родила Те нетленно, излей върху нас Твоята богата милост! Услади, Иисусе, сърцето ни със Самия Тебе! Защити ни и ни огради, Иисусе, навсякъде с Твоето име! Отбелязвай и запечатвай нас, Твоите раби, Иисусе, с това име, за да можем да бъде приети в Твоето бъдещо Царство, и там заедно с ангелите да славим и възпяваме, Иисусе, пречестното и великолепно Твое име во веки. Амин.

Св. Димитрий Ростовски

© Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите ("Четьи-Минеи") на св. Димитрий Ростовски.

 

 

Слово на Обрезание Господне

Празникът Обрезание Господне обикновено преминава незабелязано. Причините за това са няколко. При великата светлина на празника Рождество Христово и при настъпващото Кръщение Господне, Богоявление, този празник Обрезание, притиснат между тях, се губи като звезда при две слънца. За него даже няма време: на 31 декември се отдава Рождество Христово, а на 2 януари вече започва предпразнеството на Богоявление. За Обрезание Господне остава само един ден: ни предпразнество, ни отдание на празника има, само един ден - този на празника. Към това добавете още отбелязването на паметта на такъв голям светилник на Църквата като св. Василий Велики, починал на 1 януари, чието тържество също отслабва празника Обрезание Господне. Освен това много хора знаят този ден именно като Нова година, а не като Обрезание Господне. Може би има и такива, които даже и не знаят този празник.

Във всеки случай в съзнанието на вярващите този празник е един от най-засенчените. Но не е ли причината и в самата същност на празника? Може би, в него има малко празнични елементи? Ясно е, че Обрезанието Господне по своята същност някак си малко завладява душите ни. Защо е така? Не пропускаме ли нещо?

Господ дошъл да установи Новия Закон, и Той бил длъжен да изпълни Ветхия. И ето със самото Си рождение - а обрезанието е първото свещенодействие след рождението -  Той веднага започва да изпълнява закона. Законодателят пръв се подчинява на закона.

Ако нашият Господ изпълнявал закона, то и ние по Неговия пример сме задължени да правим същото. Тоест преди да достигнем високи духовни съзерцания, ние сме задължени отначало да изпълняваме заповедите за делата; преди да се молим със свои молитви, трябва да изпълняваме църковното правило; преди да дойдем до свободата на духа, нужно е да се научим на дисциплината на послушанието; преди да встъпим в областта на благодатта, нужно е да изпълним закона; преди да достигнем безстрастие, нужно е да водим борба със страстите и особено със "собствената воля"; преди да достигнем до съвършенството на любовта, нужно е да се научим да изпълняваме повеленията на властта, на Църквата (например, за постите); преди да навлезем в духовното, във вътрешното, трябва да спазваме външното. С една дума, преди да станем новозаветни човеци, нужно е още да надвием в себе си ветхите човеци, т.е. да изпълним ветхозаветните изисквания.

Но това е само началото, само пътят, който трябва да преминем. Да спрем на закона (на борбата, на буквата) е невъзможно, и то по много проста причина: нито законът, нито буквата спасяват душата.

Борбата във Ветхия Завет била безплодна (Рим. 7:14-25). Застинал на този етап, човекът умира духовно, както, например, застинали иудеите. Не мъртво-обредно, а съвършено, спасяващо, свободно и истински духовно е новозаветното състояние - него е ужно да достигнем. Затова трябва наистина да влезем в завет с Бога, а не формално външно да спрем на буквата, на обреда.

Преди това, обаче, трябва да преминем "школата" на законничеството. Така първо ще почувстваме колко тежка е операцията "обрезание" на личната воля. После ще разберем, че поради своите грехове сами сме заслужили тази рабска школа. Накрая - и това може би, е най-главното - ще познаем опитно, че школата на закона (букви, обреди, дори и в християнството) не достига целта, че тя не спасява, не утешава, не насища, не избавя от злото, и поради това е нужно да търсим друг път на спасение - пътят на благодатта, чрез който човек оживява духовно, получавайки "Духа Животворящаго".

И ето - преди да получи в тайнството Кръщение благодатта на Светия Дух (слязъл във вид на гълъб), и Господ първоначално изпълнявал закона. За да да станем и ние действително благодатни, за да се възродим окончателно, нужно е да изпълняваме [предписаните от Църквата] закони, канони, правила и послушания. Следователно, първо трябва да се изпълнява закона.

Митрополит Вениамин (Федченков)
Превод със съкращения свещеник Йоан Карамихалев
Православна младеж, www.pravmladeji.org

 

С В.  П И С А Н И Е. 
   С КЛАВИАТУРАТА: 
Натисни едновременно ALT+P, последвано от ENTER (Mac: COMMAND+P, ЕNTER)

Из Слова на Обрезание Христово

Помещенного в Житиях святых святителя Димитрия Ростовского на 1 (14) января)
Виж също: О смысле Ветхозаветного обрезания и Слово на обрезание Господне Игумен Никон (Воробьев) 1963 г. Връзка извън нашия сайт.

Господь наш Иисус Христос, по истечении восьми дней от рождения, соизволил принять обрезание. С одной стороны он принял его для того, чтобы исполнить закон: "Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков, - сказал Он, - не нарушить пришел Я, но исполнить" (Мф. 5:17); ибо Он повиновался закону, дабы освободить от него тех, кто пребывал в рабском подчинении ему, как говорит апостол: "Бог послал Сына Своего, Который подчинился закону, чтобы искупить подзаконных" (Гал. 4:4-5). С другой стороны, Он воспринял обрезание для того, чтобы показать, что Он принял действительно плоть человеческую, и чтобы заградились еретические уста, говорящие, что Христос не принял на Себя истинной плоти человеческой, но родился только призрачно. Итак, Он был обрезан, чтобы явно было Его человечество. Ибо, если бы Он не облекся в нашу плоть, то как мог быть обрезан призрак, а не плоть? Святой Ефрем Сирин говорит: "Если Христос не был плотию, то кого обрезал Иосиф? Но как Он был воистинну плотию, то и обрезан был как человек, и младенец обагрялся действительно Своею кровию, как сын человеческий; Он болел и плакал от боли, как подобает имеющему человеческую природу". Но, кроме того, Он принял плотское обрезание и для того, чтобы установить для нас духовное обрезание; ибо, закончив Ветхий, касавшийся плоти, закон, Он положил начало Новому, духовному. И как ветхозаветный плотский человек обрезывал чувственную свою плоть, так новый духовный человек должен обрезывать душевные страсти: ярость, гнев, зависть, гордость, нечистые желания и другие грехи и греховные вожделения.

Обрезан же был Он в восьмой день потому, что предизображал нам кровию Своею грядущую жизнь, которая обыкновенно учителями Церкви называется восьмым днем или веком. Так писатель канона на обрезание Господне святой Стефан говорит: будущего непрестанную осьмаго века жизнь изображает, в нюже Владыка обрезался плотию. И святой Григорий Нисский так говорит: "обрезание по закону должно было совершаться в осьмой день, причем осьмое число предуказывало на осьмой будущий век".

Подобает также знать, что обрезание в Ветхом Завете было установлено во образ крещения и очищения прародительского греха, хотя тот грех и не очищался совершенно обрезанием, чего и не могло быть до тех пор, пока Христос добровольно не пролил за нас в страданиях Своей пречистой крови. Обрезание было только прообразом истинного очищения, а не самым истинным очищением, которое совершил Господь наш, взяв грех от среды и пригвоздив его на кресте, а вместо ветхозаветного обрезания установив новое благодатное крещение водою и Духом. Обрезание было в те времена как бы казнью за прародительский грех и знаком того, что обрезываемый младенец зачат был в беззаконии, как говорит Давид, и во грехе родила его мать его (Пс. 50:7); отчего и язва оставалась на отроческом теле. Господь же наш был безгрешен; ибо хотя Он и по всему уподобился нам, но не имел на Себе греха. Подобно тому, как медный змий, сооруженный в пустыне Моисеем, был по виду подобен змию, но не имел в себе змеиного яда (1 Чис. 21:9), так и Христос был истинный человек, но непричастный человеческому греху, и родился сверхъестественным образом, от чистой и безмужней Матери. Ему как безгрешному и Самому бывшему Законодателем не нужно бы и претерпевать того болезненного законного обрезания; но так как Он пришел взять на Себя грехи всего мира и Бог, как говорит апостол, "не знавшего греха сделал для нас жертвою за грех" (2 Кор. 5:21) то Он, будучи без греха, претерпевает обрезание, как бы грешник. И в обрезании Владыка нам явил большее смирение, нежели в рождении Своем. Ибо в рождении Он принял на Себя образ человека, по слову апостола: "сделавшись подобным человекам и по виду став как человек" (Флп. 2:7); в обрезании же Он принял на Себя образ грешника, как грешник претерпевая боль, положенную за грех. И в чем не был виновен, за то Он страдал как невинный, как бы повторяя с Давидом: чего Я не отнимал, то должен отдать (Пс. 68:5), т.е. за тот грех, коему я непричастен, принимаю болезнь обрезания. Обрезанием, им принятым, Он предначал Свои страдания за нас и вкушение той чаши; которую Он имел испить до конца, когда, вися на кресте, произнес: совершилось! (Ин. 19:30). Он изливает теперь капли крови от крайней плоти, а затем она потоками будет истекать впоследствии из всего Его тела. Он начинает терпеть в младенчестве и приучается к страданию, чтобы, став мужем совершенным, быть в состоянии вынести более лютые страдания, ибо к подвигам мужества следует приучаться с юности. Жизнь человеческая, полная трудов, подобна дню, для которого утро составляет - рождение, а вечер - кончину. Итак, с утра, из пелен, Христос, обоженный человек, выходит на дело свое, на труды - Он в трудах с самой юности Своей - и на работе своей до вечера (Пс. 103:23), того вечера, когда солнце померкнет и по всей земле будет тьма, до часа девятаго. И возглаголет Он иудеям: Отец Мой доныне делает, и Я делаю! (Ин. 5:17). Что же обделывает нам Господь? Наше спасение: спасение посреди земли (Пс. 73:12). А чтобы сделать это дело вполне совершенно, Он принимается за него с утра, с юности, начиная претерпевать телесную болезнь, а вместе с тем и сердечно болезнуя о нас, как о Своих чадах, доколе не вообразится (Гал. 4:19) в нас Сам Он - Христос. С утра Он начинает сеять Своею кровию, чтобы к вечеру собрать прекрасный плод нашего искупления.

Источник: www.eparhia-saratov.ru

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com