Велико Търново
Църквата "Св. апостоли Петър и Павел"
The Church of SS. Peter and Paul in Tarnovo, Bulgaria

 

     

По-долу:

Виж също:

 

Църквата "Св. Апостоли Петър и Павел" се намира в подножието на северния склон на хълма Царевец във Велико Търново.

По своя архитектурен план тя е едноапсидна, кръстокуполна църква. Наосът е разделен от два реда колони на три кораба. Подкуполният барабан се носи от втория чифт свободни колони. Капителите им са различно оформени и украсени с пластична и ажурна резба. Особеност в плана е издълженото източно рамо на кръста, което е свързано с появата на масивен, висок иконостас. В него се включва и предапсидното пространство. На изток църквата завършва с полукръгла апсида. Сводовете, покриващи четирите междурамия на кръст са полуцилиндрични и преминават в стените под тях. По същия начин е решен и притворът. Към притвора е добавен и екзонартекс, свързан с галерия от юг. Източният край на галерията е затворен от малко помещение (параклис), с вход към олтара.

В Похвалното слово за св. Йоан Поливотски от св. патриарх Евтимий има сведение, че Търновската църква "Св. Апостоли Петър и Павел", заедно с целия околeн манастир е изградена по поръка на съпругата на цар Иван Асен ІІ, царица Ана (1221-1237), която е наредила да бъдат пренесени там мощите на този светец.

След падането на Велико Търново под османско владичество в църквата "Св. Апостоли Петър и Павел" е преместена българската патриаршия. В нея около две години служил последният български патриарх Евтимий (до 1393 г.).

Църквата функционира като митрополитски център и през Възраждането. Запазена е надгробната плоча на търновския митрополит Иларион Критски, за който е сигурно, че е погребан в храма.

Патроните на църквата св. ап. Петър и Павел, фото Иво Хаджимишев
Патроните на храма св. ап. Петър и Павел, фото Иво Хаджимишев

Оцелелите до днес стенописи в църквата са от три различни периода. Първият живописен слой е представен от три образа, изписани в западната арка, между двете колони от север. Това са мъчениците от Едеса - Гурий, Самона и Авив. Този живописен слой се датира към средата на ХІІІ век.


В наоса и притвора на църквата живописта е от 40-те - 50-те години на ХV век.

В олтарната част са представени дяконите Димитриан, Роман, Филип и др. Над тези изображения са представени сцени, илюстриращи утринните неделни евангелия - "Жени мироносици", "Явявянето на Христос на Мария Магдалина" и "Явяването на Христос на Лука и Клеопа".

На южната стена е представена композицията Дейсис, а на западната - Успение Богородично.

От двете страни на входа към наоса са представени архангелите Михаил и Гавриил.

Впечатляващи са образите на светците-анахорети в притвора на църквата. Този втори живописен слой в стилово отношение има връзка с итало-критската художествена школа, идейно свързана и с униатския Фераро-Флорентински събор от 1439 година. Пропагандаторът на униатската идейна програма в Търново би могъл да бъде митрополитът на града Игнатий, който взел дейно участие по време на преговорите на събора. Надписите върху част от стенописите от този период са двуезични - български и гръцки.

Най-късно е стенописвана галерията от юг на църквата. По северната й стена е разположен стенописен календар за месеците януари, февруари, септември, ноември и декември. Фреските от галерията датират от ХVІ в.

В църквата са били съхранявали мощите на св. Йоан Поливотски, св. Михаил войн от Потука и на св. Йоан Рилски.

Църквата е архитектурно реставрирана през 1981 г., въз основа на снимки и рисунки по проект на арх. Б.Кузупов. Художествената реставрация е извършена от колектив, под ръководството на С.Русев. 

Текст: Регионален исторически музей - Велико Търново

 

 

 

Икони и стенописи от храма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст и снимки от електронната публикация на
www.veliko-tarnovo.net

 

 

Veliko Tarnovo, Bulgaria. The patrons of the Church of SS. Peter and Paul. PhotoØ Ivo HadjimishevThe Church of SS. Peter and Paul in Tarnovo

After the fall of Tarnovo in 1393 and of Constantinople in 1453 mural ensembles continued to follow the high style of the 14th century fine arts. Thus the Church of SS. Peter and Paul in Tarnovo, together with the monastery churches at Kremikovtsi, Poganovo, Dragalevtsi, and Boboshevo are examples of a continuation of trends employed in previous centuries.

In the narthex one of the columns features Archangel Gabriel from the second half of the 15th century. Characteristic features of the image are the plasticity of the volume modeling, the unfolded scroll, the complex movements and the skillfully performed folds of the garments.

The Old Testament prophets are portrayed in the same way - holding scrolls. These images reveal the monumental and plastic style typical of the closing decades of the preceding 14th century and the Paleologan art.

The patrons of the Church of SS. Peter and Paul are portrayed holding the model of the church. The columns feature the images in full height of St. Ivan of Rila and Varlaam, whilst Athanasios of Alexandria is portrayed to the waist. In the narthex gallery we find the scene of the Assumption, the images of Constantine and Elena, etc.

Prof. Axinia Dzurova, "Golden Pages of Medieval Bulgaria"
Photo Ivo Hadjimishev

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com