Теософия
Theosophy

 

 

:: За теософията накратко

:: Библията и теософският спиритизъм и окултизъм

:: Православният път към спасението и източните и окултните мистически учения

:: Учението на Петър Дънов

:: Ваклуш Толев

:: Прераждане. Реинкарнация

:: Ориген: анафематствованный мученик

:: Сатанизм для интеллигенции: Иисус есть Христос Връзка извън Pravoslavieto.com

 

 

Тeософия (от гр. "theos " - Бог и "sophia" - мъдрост) -
1) в широк смисъл - всяко мистично учение, което претендира, че разкрива особени "божествени тайни".
2) мистическата доктрина на Елена Блаватска и нейните последователи, която представлява съединение на мистиката на будизма и други източни учения с елементи на окултизъм. В този смисъл теософията е синкретично мистично учение за познание на Бога чрез непосредствена връзка с отвъдния свят, включително чрез извикване на душите на умрелите чрез спиритически сеанси.

Теософията учи, че всички религии се основават на единно езотерическо(тайно) учение, което се е съхранило в най-чист вид в индийските религии и тяхното понятие за Абсолюта, кармата и подобни.

Теософията отрича основни християнски истини, като учението за сътворението на света, учението за създаването на човека, за грехопадението на първите хора, за Божия промисъл, за Въплъщението на Божия Син и изкуплението на човешкия род. В замяна теософията предлага ученията за предсъществуването на душите, учението за преселението на душите и други.

От края на XIX в. теософията се разпространява сред религиозно настроената интелигенция. Първото теософско дружество е основано през 1875 в Ню Йорк от Е. Блаватска. По-нататъшната си популярност дължи също на писанията и ученията на Эдуард Шюре (1841-1929), Ани Безант (1847-1933), Рудолф Щайнер(създал по-късно антропософията), Петър Дънов (Беинса Дуно) и други.

Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
Православен речник

 

 

Елена Петровна Блаватска
 Елена Петровна Блаватска (1831-1891)

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com