Щ

Рудолф Щайнер (1861 - 1925) - световноизвестен немски мислител, представител на гностичното неохристиянство, теософ-окултист, създател на "духовната наука" антропософия. Извън речника: Tеософия. Петър Дънов.