Академик Иван Снегаров

Ivan Ivanov Snegarov

3 септември 1883, Охрид - 1971 София

 

Академик Иван Снегаров е виден български историк, оставил като учен и професор в Софийската духовна академия изключителна следа в българската историография. Основните му трудове са относно историята на българската църква. Бил е редактор на "Църковен вестник", сп. "Духовна култура", "Македонски преглед" и други.

:: Кратко животоописание

:: Научни постове и степени

:: Научните трудове на акад. Снегаров

:: Академик Иван Снегаров - биобиблиографическая справка

 

 

 

Кратко животоописание

Иван Снегаров е виден български църковен историк, академик (1943), редактор на "Църковен вестник" от 1928 до 1931 г.

Роден на 30 септември 1883 г. в град Охрид. Учил първо в гръцкото и българското класно училище в родния си град, а от 1900 г. - в Цариградската духовна семинария. След завършването й през 1906 преподавал в Ениджевардарското класно училище и в Цариградската духовна семинария, а през следващата година бил писар в Българската екзархия в Цариград.

По-късно специализирал  византология в Духовната академия в Киев, Украйна и за изследването си "История на Охридската Архиепископия" получил през 1912 г. научната степен "Кандидат по богословие".

През периода 1912-1926 г. Ив. Снегаров учителствал последователно в Цариградската семинария, Педагогическото училище в Сяр (дн. Серес, Северна Гърция), в Солунската мъжка реална гимназия, в Ямболската гимназия, Софийската семинария и др., след което започнал дългогодишна преподавателска дейност в Софийския университет.

В Катедрата по история на Богословския факултет Ив. Снегаров е преподавал Древна и средновековна история на християнската църква, История на българската църква до края на ХІV век и История на съвременните православни и славянски църкви (сръбска, карловичка, черногорска, далматинска).

Академичната и научната му кариера продължила като доцент и професор (1926, 1933), дописен член на Българската академия на науките (1933), академик (1943), директор на Института за Българска история при Българската академия на науките (БАН) (от основаването му през 1947 г. до 1950 г.), директор на Архивния институт при БАН (от 1951 до 1959 г.), действителен член на Българския археологически институт и на учредения през 1923 г. Македонски научен институт. След пенсионирането си преподава история и в Софийската семинария.

Академик Снегаров е бил редактор на периодичните издания "Духовна култура", "Народен страж" и "Македонски преглед" (орган на Македонския научен институт), на вестник "Автономна Македония" и на "Църковен вестник" (от 1928 до 1931 г.).

Главен научен принос са изследванията му по история на Българската църква, в т.ч. историята и живота на епархиите в Скопие, Струга, Солун, както и приносът на Охридската книжовна школа (през 1924 г. е публикуван капиталния му труд "История на Охридската архиепископия"). Оставил е ценни изследвания върху живота и делото на св. Климент Охридски, св. патриарх Йоаким I Търновски, св. Климент Римски, на цар Симеон I, Неофит Рилски, Райко Жинзифов, както и върху теми, свързани с българското възраждане, руско-българските връзки и на феодалните отношения през Средновековието.

Акад. Снегаров е предал Богу дух на 1 март 1971 г. в гр. София. През 1972 г. посмъртно е отпечатана последната му публикация за манастира "Св. Наум". Огромният му научен архив се съхранява в БАН.

Pravoslavieto.com

 

 

Научни постове и звания

В Богословския факултет на Софийския университет Иван Снегаров е бил редовен доцент по църковна история през 1926-1929 година, извънреден професор през 1929-1933 г, редовен професор, завеждащ катедра и 1933-1951 година. Декан на Богословския факултет в Софийския университет през 1928-1929, 1934-1935, 1942-1943, 1947-1949 година.

В Духовната академия в София той е бил хоноруван професор през 1952-1956 г. Действителен член на Българския археологически институт от 1933 година.

И. Снегаров е бил също така дописен член на Българската академия на науките (БАН) през 1933-1943, редовен член на БАН (академик) от 1943 г., секретар на Историко-филологическия клон на БАН през 1944-1947 г, директор на Института за българска история при БАН през 1947-1950 г., директор на Архивния институт при БАН през 1951-1959 година.

По Петър Чолов "Български историци. Биографично-библиографски справочник", София 1999 година.

 

 

Главните научни публикации на акад. Снегаров

 

Книги

 

Избрани студии и статии

Библиографската справка е дело на "Bibliotheca Slavica"

 

Преводи

 

 

Академик Иван Снегаров - биобиблиографическая справка

Дата рождения: 12 октября 1883 г.
Дата смерти: 01 марта 1971 г.
Имя на родном языке: Снегаров Иван
Ученое звание: академик
Тип персоны: Зарубежные исследователи
Профессиональные интересы: История
Конфессии: Православие

Краткая биографическая справка:

Снегаров Иван (12.10 (30.09).1883, Охрид - 1.03.1971, София) - болгарский церковный историк-медиевист.

Первоначальное образование получил в греческо-болгарском классическом училище в Охриде. В 1900-1906 обучался в болгарской духовной семинарии в Константинополе. После ее окончания работал учителем в г. Енидже Вардаре (греч. - Γιαννιτσά (Янница),  город в Эгейской Македонии, территория современной Греции) и писарем в Болгарской Экзархии в Константинополе. В 1908-1912 обучался в Киевской Духовной Академии, которую окончил со степенью кандидата богословия, присвоенной ему за диссертацию "История Охридской Архиепископии". В 1912-1916 - преподаватель болгарской духовной семинарии в Константинополе, педагогического училища в г. Сяр (греч. - Σέρρες (Серес), город в северо-восточной части Эгейской Македонии, территория современной Греции), Солунской мужской гимназии, Софийской духовной семинарии и др. уч. заведений. 1926 - доцент кафедры истории богословского факультета Софийского университета, 1929 - профессор общей и болгарской церковной истории, 1933 - член-корреспондент Болгарской Академии наук (БАН), 1943 - действительный член БАН. В 1928/29 и 1934/35 - декан богословского факультета. В 1947-1950 - директор Института болгарской истории БАН, 1951-1959 - директор Архивного института БАН. В 1958 награжден орденом святых Кирилла и Мефодия I степени. В 1920-1923 - редактор вестника "Автономна Македония". С 1924 - член Македонского научного института и сотрудник его печатного органа "Македонски преглед". Многие годы сотрудничал в периодических изданиях "Църковен вестник", "Духовна култура", "Народен страж", "Българска историческа библиотека".

На богословском факультете Софийского университета профессор И. Снегаров читал следующие курсы: история Христианской Церкви (древняя и средневековая), история Болгарской Церкви (до конца XIV века), история современных Поместных Православных Церквей.

Полный библиографический список трудов академика И. Снегарова включает в себя 660 позиций. Основным направлением его исследовательской деятельности была история Церкви в Македонии. Главным трудом его жизни стала фундаментальная "История Охридской Архиепископии" (в двух томах общим объемом около 1000 страниц). Также перу академика Снегарова принадлежит трехтомный курс истории Поместных Православных Церквей, явившийся плодом его многолетнего преподавания этого предмета на богословском факультете Софийского университета.

 

Библиография работ автора:

Книги

Статьи

Переводы

Библиография работ об авторе:

Источник: www.bogoslov.ru

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com