Икона от 17 век на Вси светии, от Светогорския манастир "Св. Георги Зограф".  

 

 

 

Вси светии
Неделя на всички светии

Първа неделя след Св. Петдесетница
Неделя Всех святых, первая по Пятидесятнице

Sunday of All Saints (All Saints Day), first Sunday after Pentecost

 

Неделно четиво:
на утренята Ев. Мат. 28:16-20.
на литургията Евр. 11:33-12-2
Ев. Мат. 10:32-33, 37-38; 19:27-30

 

Католическата църква чества своите светци на 1 ноември, след езическия Хелуин

 

Всички светии. Икона от XVII век, манастира "Св. Георги Зограф" в Света Гора Атон.

От Неделята на Всички светии започва Петровият пост в чест на св. първовърховни апостоли Петър и Павел.

По-долу:

На други езици:

Виж също:

 

 

Из песнопенията на празника

Тропар възкресен, глас 8

С высоты снишел еси...

Втори за светиите, глас 4

Иже во всем мире мученик Твоих,
яко багряницею и виссом, кровьми церковь Твоя украсившися,
теми вопиет Ти, Христе Боже: людем Твоим щедроты Твоя низпосли,
мир жительству Твоему даруй и душам нашим велию милость.

На Тебе, Който в целия свят с кървите на Твоите мъченици
като с багреница и визон Си украсил Твоята църква,
С тях Ти викаме: Христе Боже, изпрати щедростите Си на Твоите люде,
мир дай на Твоя народ и на нашите души - велика милост.

The Troparion of All Saints, Tone 4
Throughout the world Thy Church, O Lord, Is adorned with the blood of Thy Martyrs,
As with purple and fine linen through them She cries unto Thee, O Christ
Send down Thy bounties upon Thy people
Grant peace to Thine estate, And upon our souls the great mercy.

Кондак, глас 8

Яко начатки естества, насадителю твари,
вселенная приносит Ти, Господи, Богоносные мученики:
тех молитвами в мире глубоце церковь Твою,
жительство Твое, Богородицею соблюди, Многомилостиве.

As first-fruits of our nature to the Planter of created things,
the world presents the God-bearing myrtyred Saints in offering to You, O Lord.
Through their earnest entreates, keep Your Church in deep peace and divine tranquility,
through the pure Theotokos, O You Who is greatly merciful.

Тропар за светиите, събота, глас 2:

Апостоли, мученицы и пророцы, святителие, преподобнии и праведнии,
добре подвиг совершившии и веру соблюдшии,
дерзновение имуще ко Спасу,
о нас Того, яко Блага, молите спастися, молимся, душам нашим.

 

 

 

Неделя на всички светии

Всички светии, стенопис Св. ГораПървата неделя след Петдесетница е посветена на всички светии. Отците на Църквата са установили този празник по три причини.

Първо - да ни посочат плодовете, с които слизането на Светия Дух изпълни и оплоди нетленната действителност, духовния свят.

Второ - да ни напомнят, че има много герои на вярата, които със съвършен живот и с жертвена изповед са служили на Бога и са овенчани от Него с "венеца на славата", но са останали безименни и неизвестни за света.

И трето - да се съберат всички светии в един ден, за да се знае, че те са живели и просияли със силата на Единия Спасител Иисус Христос, че са се подвизавали на едно и също поприще на добродетелта, че всички са от Едната, Света, Съборна и Апостолска Христова Църква и че пребъдват в едно Небесно Царство на Отца и Сина, и Светия Дух - в Царството на благодатта. "Яви се Божията благодат, спасителна за всички човеци", казва св. апостол Павел.

Днес празнуваме всички светии, които със силата на Светия Дух вършеха и вършат чудеса, разпространяваха Евангелието на Спасението и с живота си доказаха, че Божият промисъл и всемогъщество действат винаги и че във всички времена и при всички обстоятелства възсияват нови и нови светци и светици, съсъди на Божията благодат и молитвени застъпници за нас пред престола на Всевишния.

Църквата Христова е създадена от Божия Син - Иисус Христос, осветена е от Светия Дух, изстрадана е и утвърдена от апостолите и от светиите. Тя стои здраво и твърдо през вековете, защото в нейните основи са вградени мъченичеството, подвигът и кръвта на хиляди и хиляди Христови последователи.

Спасителят иска от нас да не пазим само за себе си своята вяра, а да я изповядваме, за да се осъществи Евангелието на практика като универсално Богооткровено учение за всички народи през всички времена. Най-висока стойност има изповядването и признаването името Христово пред неверници, богохулници и богоборци. Христос възвести учението Си не за ангели и за съвършени същества, а за грешната човешка природа. Христос познава и силата на греха. Затова ни учи как да живеем - с вяра в Него, с изповед на името Му пред човеците и смирено спазване на Неговата свята воля.

Защото, които са първи по преценката на света, според Божията отсъда може да се окажат последни, а които наглед и по преценката на хората са последни, според Божия праведен съд ще бъдат първи.

Николай Хаджиев
ЦВ
Брой 12 за 1998 година

 

С В.  П И С А Н И Е

Тълкувание на Евангелието

Вси светииВижте, братя и сестри, с тези думи Христос не забранява храната, но забранява да казваме: какво ще ядем? По примера на богатите, които още от вечерта мислят: какво ще закусваме утре? и отдават много сили и средства за приготвянето на изтънчени ястия. Тази грижа отслабва духа, води до забрава на духовното дело и пренебрегване на Бога. А онези, които се грижат за живота на своята душа, ще получат освен духовните блага, които търсят, и телесните. Защото Онзи, Който е дал по-висшето - душата и тялото, може да даде и нужното за тяхното съществуване.

И все пак много хора мислят, че Христовите заповеди са неизпълними. И наистина, как можеш да не се грижиш за утрешния ден? Как можеш да обичаш тези, които са ти направили зло? И възможно ли е човек да бъде съвършен като Небесния Отец, както иска Спасителят?А нима можем да допуснем, че Христос зле познава човешката природа или че като Творец не знае законите на нашия паднал свят? Невъзможно. Нима Той може да ни вмени в дълг неизпълнимото и да ни унижи с непосилни заповеди? "Игото Ми е благо", обаче казва Той. Как тогава да решим това противоречие?

Противоречие, братя и сестри, няма само ако осъзнаем с разума и сърцето си, че Христос не дойде да ни научи на нов морал, а ни остави Самия Себе Си. "Невъзможното за човека е възможно за Бога... Пребъдвайте в Моята любов... Пребъдвайте в Мене и Аз във вас." Знаейки, че съвършеното упование на Бога и негриженето за земни блага е непосилно за хората, Спасителят присъединява към Себе Си верните, както клонките се съединяват с лозата, за да се разкрие и прояви в тях Неговата любов и Неговото упование в Отца. И ако преди Христа законът ни вменяваше в дълг нещо, за което не ни даваше сили, то сега благодатта ни дава онова, което ни вменява в дълг.

Значи всяка Христова заповед е немислима без участието в Неговата Тайна. Значи не можем да отделим християнската нравственост от църковната мистика, от тайнствата на Църквата. Само чрез тях, а най-вече чрез св. ПричастиеРечник, ние немощните, като ставаме цяло с Христа, получаваме благодатта да ставаме подобни на Бога, към което сме и призвани от сътворение мира. И тъй, не се грижете и не думайте: какво да ядем, или какво да пием, или какво да облечем? Защото всичко това търсят езичниците, и защото вашият Небесен Отец знае, че имате нужда от всичко това. Но първо търсете царството на Бога и Неговата правда, и всичко това ще ви се придаде.

ЦВ
Брой 12 за 1998 година

 

 

Божията любов във всички светии

„Който обича баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене" (Мат.. 10:37)

В първата Неделя след Петдесетница, когато празнуваме снизхождането на Светия Дух и рождения ден на Църквата Христова, е определено да се празнуват заедно всички светии. Всички онези човеци, които със земния си живот са доказали, че са достойни за любовта Божия. Всички, които изповядали открито пред човеците Бога и вървели по Неговите пътища. А това са:

„Който обича баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който обича син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене; и който не взима кръста си, а следва подире Ми, не е достоен за Мене" (Матей 10:37-38).

На пръв поглед тези думи ни се струват странни и противоречащи на Свещ. Писание. Та нали там пише: „почитай баща си и майка си"...?! Как Господ изисква тук от нас да оставим близките и семейството си, за да Го последваме? Трябва правилно да разбираме смисъла на тези думи. Да обичаме повече Бога и да търсим Неговата правда не означава, че трябва да напуснем своите родители и деца. Напротив, законът Божи ни повелява да обичаме и да се грижим за своите близки. Но, ако наши кръвни сродници не само не живеят по Бога, но пречат и на нас да изпълняваме Божията воля, тогава трябва да изберем едното от двете. И блажен е оня, който се отрече от това, което му пречи по пътя към и след Бога.

Св. Кирил Александрийски казва:

„Ако някой от нас има баща или син, или брат, който не вярва в Христа Господа, и ако някой от тях ни бърка да живем според вярата и да постигнем живот на небето, ние сме длъжни да скъсаме обещание с него... Ако твоят брат или син, или жена, или който и да било друг ти заговори за нещо богопротивно, нека в твое лице спечели победа над тях Христос, Който е страдал за тебе".

Семейството обаче, в което всеки вярно и предано носи кръста си подир Христа и ревностно служи на вярата, правдата и милосърдието, е благословено от Бога. В такова обкръжение игото Христово е още по-благо и бремето Му леко и с радост се понася. А колкото повече са тези благословени семейства, толкова по-спокойно е обществото. Ако се подвизаваме в Божията правда, ще пребъдем и в любовта Му. Защото

„кой ще ни отлъчи от любовта Божия: скръб ли, притеснение ли или гонение, глад ли или голотия, опасност ли или меч?... ни смърт, нито живот, ни Ангели, ни Власти, нито Сили, ни настояще, нито бъдеще... нито друга някоя твар ще може да ни отлъчи от любовта Божия в Христа Иисуса, нашия Господ" (Римл. 8:35, 38-39).

Всички светии, знайни и незнайни, които празнуваме, са въплътили и възвестили в живота си тази любов Божия през вековете. Всеки от тях със своя личен подвиг, дарба и призвание в служба на човеците е доказал евангелската истина, че „Бог е любов" (1Йоан. 4:8), с която трябва да живеем.

Ставрофорен иконом Стефан Енев
"Църковен вестник", брой 24 от 1995 година
Първа електронна публикация
Официален сайт на Св. Синод на Българската Православна Църква - Българска патриаршия

 

 

 

Триодь Цветная: Неделя Всех Святых (1-я по Пятидесятнице)

Вси Светии. Антиохийска иконаВ службе этой недели, сверх обычного прославления воскресения Христова, прославляются лики всех святых угодников Божиих, просиявших верой в грядущего и пришедшего обетованного Искупителя, а также и подвигами благочестия. В песнях церковных ублажаем: патриархов, праотцев, пророков, апостолов, мучеников, священномучеников, исповедников, святителей, преподобных и праведных отцов и матерей и всех святых, от века благоугодивших Богу, "прежде же всех" "Госпожу нашу и Владычицу, Богородицу, Марию Приснодеву."

Ублажая память их, просим также молитвенного их ходатайства о нас пред Богом. Поскольку "Святым Духом всяка душа живится," т. е. очищается, обновляется и устрояется горе, и поскольку Божественная благодать Святого Духа освятила, совершила первородных братий наших, на небесех написанных, и соделала их достойными молитвенниками нашими пред Богом, то, совершивши празднование преславного сошествия Святого Духа на апостолов и прославивши благодатную силу Его, освящающую души всех верующих, прилично потом прославить и тех святых питомцев благодати Божией, которые освящены и совершены силой Всесвятого и Животворящего Духа Господа. Этим празднованием восполняется также чествование и прославление и тех угодников Божиих, которым, по причине многочисленности и неизвестности их, не установлены особые празднования. Ублажая святых и исчисляя чины или лики их, святая Церковь указывает этим нам разнообразные добродетели для подражания им.

 

 

Молитвословия дня

All Saints, Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of North America. www.orthodoxkansas.orgТропарь воскресен, гл. 8.

Святым, гл. 4.

Иже во всем мире мученик Твоих, яко багряницею и виссом, кровьми церковь Твоя украсившие я, теми вопиет Ти, Христе Боже: людем Твоим щедроты Твоя низпосли, мир жительству Твоему даруй и душам нашим велию милость.

Кондак, гл. 8.

Яко начатки естества, насадителю твари, вселенная приносит Ти, Господи, Богоносные мученики: тех молитвами в мире глубоце церковь Твою, жительство Твое, Богородицею соблюди, Многомилостиве.

На великой вечерне положены 3 паремии в честь всех святых; по "Отче наш" поется: "Богородице Дево радуйся," 2-жды, и тропарь всех святых ("Иже во всем мире") 1-жды; "аще ли убо не творится бдению, то по "Отче наш" поется воскресный тропарь 8-го гласа, на "Слава" — тропарь всех святых и на "И ныне" — по гласу этого тропаря богородичен ("Еже от века утаенное") 4-го гласа (см. Пентикост.).

На утрене, на "Бог Господь," поются: тропарь воскресный 2-жды, "Слава" — тропарь всех святых и, по гласу этого тропаря, на "И ныне," — богородичен 4-го гласа (см. выше); каноны положены: из Октоиха 8 гласа — воскресный со ирмосом на 4 (ирмос 1-жды), крестовоскресный на 2 и Богородицы на 2, и из Триоди — канон всех святых, на 6; катавасия: "Отверзу уста;" "на 9-й песни поем Честнейшую."

На литургии поются 2 прокимна и 2 причастна (воскресный и Всех Святых).

Паремия. 1) Ис. 43:9-14. 2) Прем. Сол. 3:1-9. 3) Прем. Сол. 5:15-24, 6:1-3. Глас 8.

Утреннее Евангелие. 1-е.

Апостол. Евр. 11:33-40; 12:1-2; 330 зач.

Евангелие. Мф. 10:32-33; 37-38; 19:27-30; 38 зач.

"Аще храм Всех Святых: На малей и велицей вечерни, и на утрени, и на литургии, подобие поем, якоже случится в неделю великого святого, емуже бывает бдение, точию на утрени поем полиелей." После поителея положено следующее величание:

Величаем вас, апостолы, мученицы, пророцы и вси святии, и чтем святую память вашу: вы бо молите о нас Христа Бога нашего.

После 50-го псалма поется: "Слава," "Молитвами всех святых," "И ныне," "Молитвами Богородицы," "Помилуй мя Боже," вместо же воскресной стихиры ("Воскрес Иисус") Устав указывает петь стихиру всем святым, "кую волиши" (подр. см. в Уст.).

От этой недели до 1 авг. поется катавасия: Отверзу уста моя.

"От сего убо дне утренняя Евангелия воскресна начинает чести по ряду" (т. е. по порядку, начиная 1-го и кончая 11-м, а затем опять с 1-го по 11-е и т. д.)

С неделей Всех Святых оканчиваются церковные службы, совершаемые по Триоди Цветной. Завершение триодных служб празднованием в честь всех святых есть, как поучает преосвященный Иннокентий. архиепископ Херсонский (см. Сочинения Иннокентия, архиеп. Херсонского, т. I, стр. 519-521), самое приличное заключение торжествам Господним. Ибо цель, для которой Спаситель наш оставил землю и взошел на небо, для которой Дух Святый оставил небо и сошел на землю, — сия высокая цель состоит не в другом чем, как в освящении грешного рода человеческого, в возведении всех нас на небо. Но лики святых Божиих составляют сонм непререкаемых свидетелей, что сия блаженная цель достигнута, что вознесшийся от нас Спаситель точно уготовал место для всех Своих последователей, что снисшедший к нам Утешитель действительно соделывает способными самых плотских людей обитать в обителях Отца Небесного.

Ибо что были все святые Божии, ныне нами ублажаемые, как не подобные нам люди? Посему слава их есть слава Сына Искупителя и Духа Освятителя: без заслуг Сына ни пред одним из них не отверзлось бы небо, а без благодати Духа ни один из них не смог бы войти и в отверстое небо. Посему настоящее празднество в честь всех святых и составляет самое естественное и приличное заключение празднеств Господних; ибо само есть непосредственный плод событий, в них воспоминаемых. Но дивная последовательность и богомудрый порядок празднеств святой Церкви, естественно, побуждает нас спросить себя: есть ли таковая последовательность такой святой порядок и в наших празднованиях?

Мы прошли теперь весь круг торжеств, достигли конца празднеств — по времени; но достигли ли конца и намерения оных на самом деле? Приблизились ли к тому, что составляет главный конец всех празднеств и учреждений Церкви, всех таинств и всего служения ея, всей нашей благодатной и естественной жизни — к нашему освящению во Христе? Совершая уже ныне память всех святых, можем ли сказать о себе, что мы сами сделались свободнее от всего греховного, чище от всего земного и тленного, сроднее в духе со всем духовным и небесным? Это естественный и необходимый плод, который Церковь предполагала видеть в нас ныне, после стольких светлых торжеств! Она чаяла, что страдания Господа поколеблют самое упорное во грехе сердце, что с воскресением Его воскреснет в нашем духе все, что еще не успело быть совершенно подавлено грехом, что с вознесением Его на небо поднимутся мысль и желания к небу самых равнодушных, что с сошествием на землю Утешителя обратятся самые слабые и отважатся вступить на путь веры и любви.

Исполнились ли сколько-нибудь сии чаяния? Велика ли в нас жатва после столь долгого сеяния? Что видит теперь в нас Господь наш, приникая с высоты святой славы Своей? Усматривает ли хотя малое соответствие тем великим подвигам, кои Он подъял за нас, находясь на земле? Что нашел в нас Дух Святой, снисшедший к нам от Отца? Может ли Он засвидетельствовать пред Отцом, что земные чада Его еще помнят о своем происхождении, и не хотят оставаться навсегда в земле чуждой?

Много ли радостного находят ныне в нас, несмотря на торжество наше в честь их, и святая братия наша на небе? Когда мы празднуем в честь их, и они без сомнения не остаются праздными. Мы припоминаем их деяния и подвиги, а они рассматривают наши нравы, образ жизни и действия; видя их труды и победы над врагами спасения. мы не можем не утешаться духом; видя наши падения и измены истине, они не могут не сокрушаться о нас. Что же, если они во многих из нас ничего не увидят, кроме падений и измен? Что после сего будет значить наше празднование в честь всех святых для самих святых, если не день сетования о всех нас грешниках?

Таковы наши празднества! Круг церковных празднеств светел и благолепен; круг наших празднеств бывает и темен, и безобразен. В круге церковном самые сетования оканчиваются духовным торжеством; в нашем круге самые торжества приводят нередко к духовному сетованию. В самом деле, может ли веселиться о нас вознесшийся Господь наш, когда видит, что крестные страдания Его остаются для многих из нас без всякого плода, и что многие из последователей Его живут так, как бы Он и не приходил для спасения их на землю? Может ли утешаться нами Дух Утешитель, когда видит, как многие вовсе не памятуют о Его присутствии среди нас, дышат непрестанно духом мира, идут вопреки Его благодатным внушениям? Могут ли принимать с радостью наши величания и небесная братия наша, когда находят, что земная братия их безумно расточают общее всем человекам драгоценное наследие благодати, нисколько не соответствуют своему небесному благородству, идут на всякое зло, вопреки воле Отца Небесного? После сего одно средство соделать нынешнее празднество благоприятным для нашего Спасителя, для Духа Утешителя и для всех святых — усвоить себе сетование их о грехах наших.

Покаяние все вдруг изменяет. Когда мы начнем сетовать по Бозе, тогда небожители возрадуются, подобно как они сетуют. Когда мы предаемся радостям греховным, но сетованию о грехах прилично ли быть заключением торжеств Церкви? Для праведных, конечно, было бы это не прилично, а для грешников всего приличнее. Больные лечатся и в праздники; а какая болезнь опаснее греха? Впрочем, чем начался круг священных дней, ныне заключаемых? Не воспоминанием ли падения Адамова, а в лице Адама и всех нас, потомков его? Посему, чем лучше и заключить его, как не восстанием из падений собственных, через покаяние? Таким образом, конец возвратится к началу и возвратит нас к тому блаженному и безначальному началу, в коем блаженствуют ныне души всех святых братий. "Не медли, — внушает каждому из нас Священное Писание. — обратиться к Господу и не откладывай со дня на день;" "при мысли об умилостивлении не будь бесстрашен, чтобы прилагать грех ко грехам" "внезапно найдет гнев Господа, и ты погибнешь во время отмщения" (Сир. 5:8-9).

С. В. Булгаков, Триодь Постная. Триодь Цветная. Настольная книга для священнослужителей. Издание исправленное и дополненное, 2004 год

Интернет-версия под общей редакцией Его Преосвященства Александра (Милеанта), Епископа Буэнос-Айресского и Южно-Американского

www.paskha.gatchina3000.ru

 

 

 

All Saints Day. Commemorated first Sunday after Pentecost

The Orthodox Church celebrates the memory of All Saints on the first Sunday after Pentecost. The need for setting aside one day in the ecclesiastical calendar to honour 'all saints' was felt right after the Persecutions. Obviously, and in spite of the fact that the Church was already celebrating the memory of well-known saints, it was impossible to know individually and by name, all those who gave themselves for the faith in Christ. And though the day of commemoration varied among the various local Churches, the faithful of the Christian Church at large felt the need not only to commemorate the life and martyrdom of those athletes of the new faith, but also to establish a communion with them.

The present day of celebration of the feast of All Saints goes back at least to St. John Chrysostom, who in one of his homilies in Constantinople says that the commemoration of the Martyrs of the Universal Church was observed on the first Sunday after Pentecost. All Saints Day has always been observed not only as an opportunity for the Church to project to her living membership Christian ideals to be emulated, but also as an opportunity to establish a unity between the Triumphant Church of Christ in heaven and His militant one on earth.

by the Late Rev N. Patrinacos, Greek Orthodox Archidiocese of Australia

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com