Св. пророк Агей. Миниатюра от Светогорски ръкопис от XVII в. Източник: pravoslavie.ru  

 

Св. пророк Агей

The Holy Prophet Haggai

V век преди Рождество Христово

Чества се на 16 декември

 

 

Тропар на пророк, глас 2

На Твоя пророк (името) паметта, Господи, като празнуваме,
с него Те молим: спаси нашите души.

По-долу:

Виж също:

 

 

Кратко животоописание

Св. пророк Агей - от Левиевото коляно, от Дванадесетте малки пророци.

Живял в V в. пр.Хр. Роден във Вавилон по време на плена. След връщането от плена (около 520 г. пр.Хр.) пророчествал със Захарий 36 години. Предсказал възстановяването на Иерусалимския храм, като казал, че тоя - вторият храм - ще бъде по-славен от Соломоновия, защото в него ще се яви Царят на света, Спасителят на всички народи. Алилуиа.

† Траянополский епископ Иларион, Пространен православен месецослов, изд. Тавор.

 

С В.  П И С А Н И Е. 
   С КЛАВИАТУРАТА: 
Натисни едновременно ALT+P, последвано от ENTER (Mac: COMMAND+P, ЕNTER)

Житие на св. на пророк Агей

Св. Пророк Агей е един от Дванадесетте тъй наречени малки пророци.

Родил се във Вавилон по времето на плена и пророчествувал след връщане от плена (около 520 г. пр. Хр.). Тогава завърналите се от Вавилон в Йерусалим юдеи започнали да възстановяват Йерусалимския храм. Но поради силната съпротива на самаряните и на персийските управители те изоставили наченатото дело в продължение на 14 години.

От това изпаднали в униние и започнали да мислят, че още не е дошло времето за възтановяване на храма Господен. Тогава Господ, проявявайки милост към тях, чрез устата на пророк Агей ги ободрил и обещал, че вторият храм ще бъде по-славен от първия, понеже в него ще се яви Царят на мира, Спасителят на всички народи.

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).

 

 

Прослава на свети пророк Агей

Св. пророк Агей. Ръкопис от книгата на пророка от ок. 1265 г., днес в Biblioteca Vaticana в Рим.

Свети пророк Агей произхождал от Левиевото коляно и бил роден по време на вавилонския плен. Още като юноша той се завърнал в Иерусалим и пророкувал тук със свети пророк Захарий тридесет и шест години. И двамата живели 500 години преди въплъщението на Христа.

Свети Агей бил съвременник на построяването на втория Иерусалимски храм, издигнат на мястото на Соломоновия храм. След завръщането от вавилонски плен Зоровавел, водачът на иудеите, назначен за техен владетел от персийския цар Кир, започнал строежа му. Изграждането на храма било съпроводено с много трудности, създавани от самаряните, чието участие в това дело иудеите отклонили, защото искали да запазят чистотата и неприкосновеността на богослужението от всичко нечисто и езическо. Самаряните подкупили началниците на някои персийски области и те наклеветили иудеите пред персийския двор. Но главното препятствие било това, че предишното горещо усърдие на иудеите охладняло. Те насочили дейността си към други неща, започнали да строят и украсяват своите собствени домове, като смятали, че още не е дошло време да се строи Божият дом и посочвали много други оправдания за нерадението си.

И в това време Господ им пратил пророк Агей с изобличения и заплахи, а също и с обещание за помощ свише и славно пророчество за превъзходството и величието на втория храм в сравнение с първия.

С Божията помощ и при съдействието на пророците Агей и Захария Зоровавел преодолял козните на враговете и бездействието на иудеите и храмът, започнат през 520 г. пр. Р. Хр., бил завършен през 516 г., на шестата година от владичеството на персийския цар Дарий.

"Ръцете на Зоровавеля ­ казал Господ чрез пророка ­ туриха основата на тоя Дом; неговите ръце ще го и свършат" (Зах. 4:9). 

Речите, с които пророк Агей призовавал към изграждането на храма, са четири. В тях той подбужда иудеите и изобличава безгрижието и нерадението им за Божия дом, посочва, че поради това са неуспешни делата им, земята им е безплодна и ги застигат Божии наказания. Той ги увещава, че строежът е безопасен и своевременен, уверява ги в присъствието и покровителството на Бог, величието и превъзходството на новия храм, нуждата от него и обещанието за Божието благословение заради изпълнението на Господнята воля. Пророкът изобразява величествено бъдещата слава на храма и утвърждаването на непоклатимото царство на земята, царството на Христа:

"Защото тъй казва Господ Саваот: още един път, ­ и ето, скоро ще бъде, ­ ще потреса небе и земя, море и суша; ще потреса всички народи, ­ и ще дойде Желаният от всички народи; ще изпълня тоя Дом със слава, казва Господ Саваот. Среброто е Мое и златото е Мое, казва Господ Саваот. Славата на тоя последен храм ще бъде по-голяма, отколкото на предишния, казва Господ Саваот; и на това място ще дам мир, казва Господ Саваот" (Агей 2:6-10).

И още имало слово Господне към пророка:

"Кажи на Зоровавеля, управителя на Иудея: ще разтърся небе и земя; ще срутя престоли на царство и ще изтребя силата на царствата езически... В оня ден, казва Господ Саваот, ще те взема, Зоровавеле, сине Салатиилев, рабе Мой, казва Господ, и ще те държа като печат, защото те избрах, казва Господ Саваот" (Агей 2:21-24).

След кончината си свети Агей бил погребан с почести близо до свещеническите гробове, защото произхождал от свещенически род. Той бил мъж съвършен в добродетелите и като славен и велик пророк бил обичан и почитан от всички. Името му означава празник или празнуващ.

Свети Агей се изобразява като старец с благообразно лице и кръгла брада, главата му била почти без коса.

© Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите ("Четьи-Минеи") на св. Димитрий Ростовски.

 

 

Св. пророк Агей

 

Книга на пророк Агей

На еврейски Хагай, от хаг 'праздник'. Книга от сборника Малки пророци, състояща се от две глави (виж Книга на пророк Агей, ред.).

 

Автор, датировка и композиция на книгата

Св. пророк Агей. Миниатюра от Светогорски ръкопис от XVII в. Източник: www.pravoslavie.ru.

Св. пророк Агей. Миниатюра от Светогорски ръкопис от XVII в. Източник: pravoslavie.ruСпоред 1Ездр 5:1; 6:14 прор. Агей проповядва по едно и също време с пророк Захария в Ерусалим в края на VІ в. пр. н.е. Според по-късно предание пророк Агей е роден по време на вавилонския плен и идва в Юдея заедно с кн. Зоровавел. Върналите се започват да възстановяват Храма, разрушен от Навуходоносор, но различни пречки спират работата.

Когато Дарий І Хистасп (522-486 г. пр. н.е.) завзема престола на Иран, чието владение е Палестина, надеждите за възраждане на Божия дом оживяват. Призивът да се започне работа прозвучава от устата на Агей, който сам датира четирите си речи, от които се състои книгата му (520 г. пр. н.е.):

1) август-септември: пророкът упреква народа и неговите вождове за немарливостта им към святото дело (1:1-15);

2) септември-октомври: пророк Агей предсказва месианско Царство, което ще изпревари възстановяването на Храма (2:1-9);

3) ноември-декември: тежкото положение на народа е знак за Божи гняв - жертвите, принасяни без разкаяние, са "нечисти" (2:10-19);

4) в същото време Месията в образа на кн. Зоровавел се нарича "служител" (роб) на Повелителя. При възцаряването на Месията земната сила ще бъде развенчана (2:20-23).

Православната църква чества паметта на пророк Агей на 16 декември.

 

Духовно значение на книгата

Ако пророците от преди пленничеството говорят най-често за нравствено служене на Бога, Агей ги допълва, като показва, че обредите са също ценни, тъй като са външен израз на благочестието. Равнодушието на разочарования и уморен от несгодите народ пророкът оценява като признак на маловерие. Жалките камъни, останали на мястото на светинята, не трябва да отчайват тези, които са виждали по-добри времена. Изпитателният срок не е вечен. Възстановяването на Храма ще означава доверие в Божия обет. С други думи, Агей призовава старозаветната църква да вярва в неотменимостта на Завета, което не е лесно в условията на разруха и упадък на малката област Ехуд, останала от юдейското царство. Това засяга и новозаветната църква, преминаваща през времена на изкушения.

Но Храмът и обредите не са ценни сами по себе си. В пълно съгласие с предшестващите го пророци Агей учи, че култът е угоден на Бог само тогава, когато се извършва с чисти ръце.

Месианското Царство Агей свързва с политически очаквания. "Но на пророчествата - за Храма и месианското Царство - е съдено да се сбъднат различно от очакванията на съвременниците на Агей и Захария. Славата не изпълва новия храм по времето на Зерубабел и не от този последен "филиз", княз от дома на Давид, израства "клонката" - жадувания Месия" (Трубецкой).

Въпреки това самото пророчество за вечното Царство, което "ще разтърси небето и земята", се сбъдва. Сбъдва се в лицето на Исус Христос.

Коментари на светите отци: Блж. Иероним, "Творения", ч.14, К., 1898; Свт. Кирилл Александрийский, "Толкование на Кн. прор. А.", ч.10, Серг. Пос., 1897; Блж. Феодорит Киррский, "Творения", ч.5, М., 1857. Свящ. Виноградов Н.И., "Книга прор. Аггея", Серг. Пос., 1914; Свящ. Виноградов Н.И., "О каком народе и племени говорит прор. Аггей во 2-й гл. 12-14 ст. своей книги?", БВ, 1915, № 1; Свящ. Глаголев, А. "Кн. прор. Аггея", ТБ, т.7; Свящ. Образцов, П. "Св. прор. Аггей в его церк.-историч. и библ. значении", Смоленск, 1867; Попович, Г.Г. "Кн. прор. Аггея", К., 1913; "Хаггай", ЕЭ, т.15; JBC, v.1, p.387-89 (има и библиогр.).

Александр Мень Словарь по библиологии (www.pravoslavie.org).
Превод Pravoslavieto.com на основата на превода на Павел Б. Николов.

 

Виж също:

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com