Вси светии  

 

 

Св. мъченик Ермий

Св. мученик Ермий

II век
Чества се на 31 май

На същия ден св. апостол Ерм

 

Кондак, глас 6

Иже по Христе усердно подвизався, в сединах доблих мужество стяжал еси, мучениче Ермее: беззаконных злоумышление поправ Христовою силою, от чаровных напоений невредимь пребыл еси зовый: Бог есть со мною и никтоже на мя.

По-долу:

 

 

Житие на свети мъченик Ермий

Император Антонин (138–161 г.), който предприел жестоко гонение против християните, пратил в град Комана един от сановниците си, на име Севастиан, за да съди християните. Веднага му известили, че в града живее престарелият войник Ермий, който изповядва християнската вяра. Севастиан го повикал и му казал:

- Имам заповед от царя – всички християни да извършат жертвоприношение на боговете, а непокорните да бъдат наказани със смърт. И тъй, Ермий, принеси жертва и ще получиш награди и почести! Инак ще погубя и душата ти и тялото ти.

– Аз съм войник на небесния и безсмъртен Цар – Христос и не мога да Му изменя! – отговорил Ермий. – Ти си властен над тялото ми, но над душата ми никой няма власт, освен Бог, Който може да ми даде търпение и да ме запази навеки.

– Изпълни повелята ми – казал Севастиан – и ще се насладиш от радостите на живота!

– Каква радост ще бъде за мене и каква наслада, и какъв живот; ако отстъпя от моя Създател? – възразил християнинът. – Тогава не радост ще има за мене, а скръб, не наслада, а горчивина, не живот, а смърт.

Дълго Севастиан увещавал Ермий, като за отричането му обещавал разни награди.

– Аз не се нуждая от твоята награда – казал Ермий, – но търся Божията награда, която ще ме обогати чрез Светия Дух.

Тогава Севастиан заповядал страшно да мъчат стареца. Но Божията сила била с него и той оставал невредим сред изтезанията – пламъкът не се докоснал до него, отровното питие не му повредило. Като видял това действие на силата Господня, езичникът-магесник, който приготвял отровното питие, повярвал в Христа.

- Ти стана победител, рабе Христов,– казал той на Ермий, – ти изтъргна от ада погиващата моя душа. Сега аз, който съм остарял в грехове и заблуди, обновявам се по душа, обръщам се към вечния Бог. О, Боже небесни, Който едничък си истински, приеми мене грешния, който се обръща към Тебе, и се смили над мене!

Севастиан изпаднал в страшна ярост, като узнал за случилото се. Той веднага осъдил на смърт новия християнин, който по този начин се удостоил с кръщение в своята собствена кръв и като мъченик положил своя живот за вярата. А Ермий бил подложен отново на мъчения, но той всичко понасял радостно и спокойно, като че ли не чувствувал болка. Мъчителят заповядал да му извадят очите. Ермий му казал:

- Вземи телесните ми очи, които гледат суетата на тоя свят. Но аз имам нужда от душевни очи, с които гледам истинската светлина.

Много чудеса извършил Господ заради светия мъченик: мъчителите ослепели поради неверието си, и Ермий ги изцерил чрез призоваване името на Господа. Но всичко това не довело Севастиан до разбиране на истината. Той продължавал да изобретява нови мъчения – одрали Ермия жив и най-после му отрязали главата. Тайни християни с благоговение погребали тялото на светия мъченик и много чудеса се извършвали над гроба му.

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).

 

 

Страдания на светия мъченик Ермий

    *Император Антонин I царувал от 138 г. до 161 г.

** Киликия и Каппадокия - области в Мала Азия.

*** Гр. Комана се намирал в североизточната част на Мала Азия, в провинция Понт. В историята на християнската Църква този град е известен като място на заточението на св. Йоан Златоуст. Впрочем някои подразбират тук град Комана, който се намирал в Кападокия.

 

Във време на гонението, повдигнато срещу християните при царуването на нечестивия римски император Антонин*, за преследването на християните бил назначен от императора един велможа, на име Севастиан. Като пътувал от Киликия за Кападокия**, той срещнал в Комана*** воин на име Ермий, вече побелял старец, който бил християнин, вярващ в Единия истински Бог и водещ добродетелен живот. Велможата казал на Ермий:

- До мен е изпратен указ на римския император Антонин, който заповядва на всички християни да принесат жертви на римските богове. А ако християните не пожелаят да принесат жертви, според заповедта те ще бъдат предадени на много ижестоки мъчения. Затова и ти, Ермий, принеси жертви на боговете! Тогава ще станеш приятел на царя и ще бъдеш възнаграден с големи почести. Вслушай се в думите ми, защото в противен случай ще предам и душата, и тялото ти на мъки.

Христовият подвижник Ермий отвърнал:

- Аз съм воин на небесния и безсмъртен Цар ­ Христос, Чието царство не ще има край. Затова няма да изпълня заповедта на смъртния и нечестив цар, чието царуване е краткотрайно, докато владичеството на нашия Господ Иисус Христос ще пребъде во веки. Всеки, който вярва в Него, ще наследи живот вечен. Ето ­ и аз вярвам в Него. По-рано аз Му служех тайно, а сега служа явно. Дяволът не ще ме победи. А ти имаш власт само над тялото ми, и то ­ само поради Божието допущение. Над душата ми пък никой няма власт, освен единствено Бог, Който ще ми даде търпение и ще ме опази невредим во веки.

Севастиан изслушал свети Ермий и му казал:

- Принеси жертва на боговете, ако искаш да се насладиш на радостите на този живот!

Но светията отговорил:

- Каква радост може да има за мене, какво наслаждение и какъв живот, ако аз отстъпя от моя Създател и се поклоня на бесовете? Наистина, това не ще бъде радост, а скръб. Това не е наслаждение, а горчивина; не е живот, а вечна смърт.

Князът казал:

- Аз виждам, че ти си много мъдър.

Светият отвърнал:

- Аз съм мъдър в Господа, моя Бог, в Когото вярвам и Комуто служа с цялото си сърце. За Него аз съм готов да пострадам и с радост ще отида на смърт.

- Като отдавам почит на твоите старини и на твоя ум ­ казал князът, ­ аз съм готов да те пощадя и да те помилвам. А светият отвърнал: Аз не търся милост от тебе, но търся милост от Бога, Който умъдрява със Светия Дух рабите Си.

На това князът отвърнал:

- И така, ти предпочиташ смъртта пред живота?

- Тази смърт ­ отговорил светията ­ не е смърт, а живот вечен, ако с търпение понеса мъките, на които ще ме подложиш.

Тогава князът заповядал да хвърлят камъни върху лицето на светията, след това да го бият през устата и да одерат кожата на лицето му. А светията през това време говорел:

- Благодаря на моя Бог, защото благодатта Му е винаги с мене.

След това князът попитал воина:

- Защо ти не вземаш своята заплата, както правят това всичките войници.

- Тъй като вие несправедливо обирате бедните ­ отвърнал мъченикът, ­ то аз по тая причина не взимам вашата издръжка и не се прехранвам с нея, защото имам духовна храна, която Светият Дух ми подава и от която никога не огладнявам.

Тогава князът наредил да запалят и нагорещят една пещ и да хвърлят Христовия мъченик в нея. След три дни отворили пещта и намерили светията жив и напълно невредим, тъй като огънят не се бил и докоснал до неговото тяло.

После князът извикал един влъхв и му заповядал да даде отрова на Ермий. А светият, след като се помолил на Бога, изпил отровното питие, без никак да пострада, съгласно думите на Христа Господа: "ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди" (Марк. 16:18).

Влъхвът приготвил още по-опасна отрова и я дал на мъченика с думите:

- Ако ти не претърпиш никаква вреда от тази отрова, аз ще оставя своето вълшебство и ще повярвам в разпнатия Бог, Комуто ти служиш.

А свети Ермий, след като изпил отровата до дъно, никак не пострадал, а си останал здрав и невредим.

Тогава влъхвът възкликнал:

- Ти ме победи, Ермий! Ти ме надви и показа по-голяма сила от мен, рабе Христов! Ти спаси от ада моята погинала душа и ме призова, за да служа на Бога. Така, както старото желязно изваяние, когато се прекове, става съвсем ново; така се обновявам духом и аз, който се състарих в грехове и нечестие. Обновявам се, като се обръщам към Живия Бог, Който пребивава вечно. О, Боже небесни, Ти, Който си един и истинен и Който чрез Твоя раб Ермий ме избави от бесовската измама и от сквернотата на идолослужението! Приеми мен, грешния, който се обръща към Теб, и помилуй мен, който Те изповядвам!

Като чул това, князът се преизпълнил с ярост и заповядал да го обезглавят. И така, влъхвът бил посечен, като се кръстил в собствената си кръв. И отишъл новият християнин и мъченик при Христа Бога, за Когото предал живота си.

Свети Ермий пък князът заповядал да измъчват безмилостно, като разкъсват всички жили по тялото му. Измъчван така светията говорел:

- Аз въобще не чувствам никаква болка от мъченията, защото така както ножът, като разреже жилата, изпуска нечистата кръв и дава здраве на тялото; така и аз, като изтръгват сега жилите от моето тяло, ставам все по-здрав и по-здрав в Христовата вяра.

След това мъчителят заповядал да хвърлят светеца в котел, пълен с врящо масло. Но котелът веднага изстинал, а врящото масло се превърнало в прохладна роса. А Христовият мъченик силно възклицавал:

- Аз не чувствам болка и не ще изпълня твоята заповед, мъчителю! Аз ще изпълня единствено волята на небесния Отец, на Когото сам себе си принасям в непорочна жертва, защото Той е Господарят на нашите души и тела!

Докато светията казвал това, мъчителят заповядал да налеят в устата му горчив оцет, смесен с жлъчка. А мъченикът говорел:

- Тази горчивина за мен е като вощен мед заради моя Бог, в името на Когото аз търпя всичко това!

После мъчителят наредил да извадят очите на Ермий. Като чул това, светецът му казал:

- Ако на теб са ти нужни моите телесни очи, които виждат суетата на този свят, вземи ги. Аз имам сърдечни очи, с които ясно съзерцавам истинската светлина.

Палачите извадили очите на светия мъченик.

След това повесили светията с главата надолу и го оставили да виси така в продължение на три дена, така че от носа му изтекла много кръв. Когато изминали трите дни, няколко души дошли да видят светията, като мислели, че вече е умрял, но за свое удивление го намерили жив и прославящ Бога. Но заради тяхното неверие, пред очите им паднал мрак, те ослепели и завикали:

- Смили се над нас, рабе на истинския Бог, защото ни порази слепота!

А светият им казал:

- Приближете се до мен! Когато те се приближили до него, той възложил върху тях ръцете си и казал:

- В името на моя Господ Иисус Христос ­ прогледнете!

Те прогледнали веднага и като се върнали, разказали за всичко, което им се случило.

А князът, като бил обладан от още по-голям гняв, наредил да одерат кожата от цялото тяло на мъченика. Докато слугите изпълнявали заповедта на мъчителя, светият се надсмивал над княза и изобличавал неговите мерзки богове, с което предизвикал още по-голяма ярост у княза. Ръмжейки от гняв като лъв, той сам със своя нож отрязал честната му глава.

Така завършил своя подвиг Христовият мъченик Ермий.

Християните дошли тайно на това място, взели неговото честно тяло и го погребали в Кападокия, на мястото, наричано Комана. Тук чрез честните мощи на мъченика се извършили много чудеса и се подавали различни изцеления за слава на Христа, нашия Бог, на Когото заедно с Отца и Светия Дух, отдаваме слава, чест и поклонение, сега и во веки. Амин.

© Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите ("Четьи-Минеи") на св. Димитрий Ростовски.

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com