Към новобрачните

 

Митрополит Антоний Сурожски

Митр. Антоний Сурожски

 

В деня на вашето венчание в апостолското четиво чухме думите:

"Носете един другиму тежестите и така изпълнявайте закона Христов..."

Днес ние стоим със запалени свещи и свидетелстваме за радостта, за това, че чрез вашия брак Вечността влезе във времето, че Царството Божие се приближи. Защото казано е: Царството Божие е вече дошло, когато двама души вече не са двама, а едно. Но това единство, което е Царството Божие, ни се дава в зачатък и постигането му е подвиг. Защото любовта е радост, умиление, взаимно ликуване, но и подвиг: "Носете един другиму тежестите си ..."

Често на иконите за Рождество Богородично има сцена: Иоаким и Анна, изправени и прегърнати. Може би това е най-прекрасният образ на човешката любов, която може да бъде така дълбока, така чиста и силна, че да роди най-святото, което тази земя е в състояние на понесе... Ценете, пазете тази човешка любов, която ви е привела един към друг и която ви съедини.

Спасителят е казал: "Вярвайте в светлината и ще бъдете чеда на светлината."... Бог ви е дарувал един на друг, така както дарува Ребека на Исаак и Исаак на Ребека. Вашата среща е в Бога, вашият брак е тайнство, чийто Извършител е Спасителят Христос. Вярвайте в светлината, в тази светлина, която Господ запали във всеки от вас, и я пазете от всяко затъмнение. И не се страхувайте от тъмнината, от полумрака, който на тази земя обгръща всяка светлина. Защото светлината в мрака свети и даже когато мракът не я приема и не става сам светлина, той не може да я затъмни, нито да се защити от нея. Тъй като всяка искра превръща тъмнината в мрак, пронизан от лъчи светлина...

Ние се молим Бог да ви даде вяра: крепка и непоколебима вяра в Него, но и един в друг. Вярвайте един в друг! В това е светлината. И не се страхувайте от нищо! Един съвременен писател казва: "Да кажеш някому "Аз те обичам", означава да кажеш "Ти никога няма да умреш"!" Да обикнеш и подвижнически да израснеш в тази любов, означава да утвърдиш вечното значение на другия човек. Всичко това ви е не просто дадено, но ви е заръчано като подвиг.

Ние обиколихме три пъти аналоя, на който е положено св. Евангелие. В центъра на вашия живот, в центъра на вашето шествие нека бъде това Евангелие и единствената заповед, дадена ни от Божията Майка: "Каквото Той ви каза, сторете..." И тогава човешката немощ и слабости мигновено ще се превърнат в дълбоко, бездънно богатство на Божието Царство, по подобие на водата в Кана Галилейска, която се претвори във вино на Небесното Царство.

Не се страхувайте да вървите по този път - тесен и труден: преди вас беше Кръстът; Христос измина този път преди да призове да Го последвате; Той прокара пътеката, така че не ви кани към неизвестното; Той ви зове да вървите по пътя, по който Сам е шествал. Нещо повече - Той е Пътят и Истината, и Животът. Вие чухте Неговото обещание - за вас са приготвени венците на славата. Той ги пази и ще ви ги даде, когато удържите своята последна победа - на верността.

Нека Бог ви благослови. Амин.


Брой втори за 1998 година

 

 

За мъжа и жената

...Христос дойде на земята да спаси човечеството, Бог стана човек и извърши това спасение с цената на Своя земен живот и смърт. И това е първото, за което трябва да мислят мъжете, встъпващи в брак: от Бога им се връчва крехко същество, на което те са казали: "Обичам те!" И тази любов трябва, длъжна е да бъде такава, че мъжът да е готов всичко да пожертва, дори своя земен живот, от любов към жената и децата си. Той е глава на семейството не защото е мъж, а защото е образ на Христа! Съпругата и децата му трябва да виждат в него онова подобие Божие, образа на безграничната, предана, себеотдайна любов, готова на всичко, за да спаси, защити, нахрани, утеши, зарадва и възпита своето семейство. Това трябва да помни всеки човек. Прекалено лесно е за мъжа да мисли, че само защото е мъж, има права над съпругата и децата си. Не е вярно! Ако съпругът не е образ на Христа, никой не му дължи уважение, страх или послушание.

А жената е икона, образ на Църквата. Църквата, бих казал, има две лица. Тя е невеста, радваща се на това, че е възлюбена от Бога с любов, явена в Христа. Но заедно с това (и това е образ, използван от св.ап. Павел) тя се явява невеста на Агнеца - онази, която тъй дълбоко и съвършено възлюбила своя жених, че от непоколебима вярност може да остави всичко, всичко да забрави и от всичко да се откъсне заради тази любов. Да го последва където и да иде той: ако трябва - даже на страдания, ако е нужно - и на кръст...
Виждате, в това послание не се говори за властта на мъжа и подчинението на жената, а за взаимна любов, която е жертвено-героична за мъжа и на която жената може да отвърне със същата жертвоготовна любов...

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com