Това беше от Mен
От Меня это было

 

:: "Това беше от Мен" - кратка справка

:: Пълен текст на апокрифа "Това беше от Мен"

:: "Беседа с Бога" - от истинския автор на апокрифа

:: Живот и стихове от св. Серафим Вирицки

 

 

"Това беше от Мен" - кратка справка

През последните години на XX век в Русия, а по-късно и в България, намери широко разпространение поемата “Това беше от Мене” ("От Меня это было"), приписван на Св. преподобни Серафим Вирицки.

Текстът е изпълнен със съмнителна мистика, в която нито за миг не прозвучават евангелската простота и светоотеческият дух на трезвение и смирение. Под формата на библейско пророческо откровение, в тази поема сякаш Сам Бог се обръща към човешката душа чрез красиво звучащи, но изпълнени с чувственост словесни обрати.

Че текстът не е излязъл изпод перото на св. Серафим, свидетелстват както роднини на преподобния, така и негови духовни чеда и близки, милеещи паметта за него да не бъде опорочавана и осквернявана [1]. Въпреки това поемата продължава да бъде издавана под негово име, и вече може да бъде закупена дори в някои православни храмове.

 

Кратка история на утвърждаването на апокрифа

Православная газета "Благовест" издава поемата през 1992 година, под името "Из наставленията на иеросхимонах Серафим към епископ Мануил (Лемешовски) през септември 1937 година". Неговият първи издател Антон Жоголев знае, че авторството на преп. Серафим не е установено, и предполага, че еп. Мануил е приписал тази своя работа на неизвестния старец схийеромонах Серафим поради смирение.[2]  Сходството между стила и духа на поемата с извадки от дневниците на въпросния епископ е безспорно както за издателя, така и за всеки, който дори бегло зачете текстовете, приведени последователно по-долу.

В годината на канонизацията на йеросхимонах Серафим (2000 г.), няколко руски издателства издават поемата в многохиляден тираж, представяйки я за “Беседа на Бог с човешката душа. Духовното завещание на преподобния Серафим Вирицки" (“Беседа Бога с душою человека - Духовное завещание преподобного Серафима Вырицкого").

Новите издатели също споменават (в послеслова), че не знаят на кого принадлежи това “духовно завещание”. Въпреки това на заглавната страница йеросхимонах Серафим Вирицки е недвусмислено посочен за неин автор. Нещо повече, митологизацията и фалшификацията се засилват с твърдението, че "този текст... отец Серафим е адресирал към едно от своите духовни чеда – епископ, който се намирал в заточение...".

През 2003 г. този съмнителен образец на църковна поезия бе издаден от издателство “Витезда”. Оттогава е безкритично разпространяван и възхваляван в Интернет.

Pravoslavieto.com

1. Виж: Грубейшие искажения святоотеческого учения и фактологические ошибки, замеченные в книге "Старец иеросхимонах Серафим Вырицкий"

2. Виж: От Меня это было предговор от първия издател Антон Жоголев

 

 

Пълен текст на апокрифа "Това беше от Мен"

Не си ли мислила някога, че всичко отнасящо се до теб,
се отнася и до Мен? Защото, отнасящото се до теб
засяга зеницата на окото Ми.
Ти си скъпа, многоценна в Моите очи,
Аз съм те възлюбил и затова за Мен
е особена радост да те възпитавам.
Когато изкушенията от врага се приближат
към теб като река,
Аз искам да знаеш, че
ТОВА БЕШЕ ОТ МЕНЕ.

Че твоята немощ има нужда от Моята сила
и твоята безопасност се състои в това
да ми дадеш възможност да те защитя.
Намираш ли се в трудни обстоятелства
между хора, които не те разбират
и не се съобразяват с това, което ти е приятно,
които те отхвърлят –
ТОВА БЕШЕ ОТ МЕНЕ.

Аз съм твой Бог, разполагащ с обстоятелствата,
а ти не случайно си се оказала на своето място,
на мястото, което Аз съм ти определил.
Ти не Ме ли молеше да те науча на смирение?
И ето, Аз те поставих именно в тази среда,
в това училище, в което се изучава този урок.
Твоята среда и живеещите с теб само изпълняват
Моята воля. Намираш ли се в затруднение от бедност
и ти е трудно да си доставиш потребното, знай, че
ТОВА БЕШЕ ОТ МЕНЕ.

Защото Аз разполагам с твоите средства и искам
да прибягваш към Мен и да знаеш, че си зависима
от Мен . Моите запаси са неизчерпаеми.
Аз искам ти да се убеждаваш в Моята вярност
и във верността на Моите обещания.
И да не бъде това да ти кажат
в твоята нужда:”Не вярвай на твоя Господ Бог”.
Преживявала ли си нощ, изпълнена със скърби?
Била ли си разделена с близките и скъпите на сърцето ти –
ТОВА БЕШЕ ИЗПРАТЕНО ОТ МЕНЕ.

Аз съм мъж на скърби, изпитал недъзи,
Аз допуснах това, за да се обърнеш към Мен
и в Мен да намериш вечно утешение.
Ако си се излъгала в свои приятел, в някого,
на когото си откривала сърцето си –
ТОВА БЕШЕ ОТ МЕНЕ.

Аз допуснах това разочарование да се докосне до теб,
за да познаеш, че твоят най-добър приятел е Господ.
Аз искам всичко да принасяш и да казваш на Мен
и се прилепи към Мен, твоето прибежище, твоята душа,
за да се скриеш от нападки на езиците.
Аз ще изведа твоята правда като светлина
и твоята правота като ден.
Разрушили ли са се твоите планове,
и ти си отпаднала духом –
ТОВА БЕШЕ ОТ МЕНЕ.

Ти си създавала свои планове, имала си свои намерения,
и ги принесе на Мен, за да ги благословя.
Но Аз искам ти да предоставиш на Мен
да се разпореждам и да ръководя обстоятелствата
в твоя живот, защото ти си само оръдие,
а не действащо лице.
Ако неочаквано са те постигнали неуспехи в живота
и униние е обзело сърцето ти, знай, че
ТОВА БЕШЕ ОТ МЕНЕ.

Защото Аз искам сърцето ти и душата ти
винаги да бъдат пламенни пред Моите очи
и с Моето име да побеждават всяко малодушие.
Ако не получаваш дълго време известия
от близките и скъпи за теб хора
и поради своето малодушие и маловерие
паднеш в ропот и отчаяние, знай, че
ТОВА БЕШЕ ОТ МЕНЕ.

Защото с тази скръб на твоя дух Аз изпитвам
силата на твоята вяра и неизменността на обещанията
и дръзновението на твоята молитва от тези твои близки,
защото ти не възлагаше ли грижите на тях
на Моята промислителна любов?
И не ги ли поверяваш и сега
на Покрова на Моята Пречиста Майка?
постигнала ли те е тежка болест,
временна или неизлечима,
И ти си се оказала прикована към твоето легло –
ТОВА БЕШЕ ОТ МЕНЕ.

Защото Аз искам ти да Ме познаеш още по-дълбоко
в твоите телесни немощи и да не роптаеш за това
изпитание, което ти е изпратено,
и да не се опитваш да проникнеш в Моите планове
за спасението на душите по различни пътища,
а безропотно и покорно да преклониш главата си
под Моята благост за тебе.
Ако някога си мечтала да извършиш някакво
особено дело за Мен,
а вместо това си легнала на леглото на болестта
и немощта –
ТОВА БЕШЕ ОТ МЕНЕ.

Защото тогава ти беше потопена в своите дела
и Аз не можех да привлека мислите ти към Мен,
а Аз искам да те науча на Моите най-дълбоки мисли
и уроци , за да бъдеш на служба при Мен.
Искам да те науча да осъзнаваш, че ти си нищо без Мен.
Някои от Моите най-добри синове са онези,
които са откъснати от живота действителност,
за да се научат да владеят оръжието на непрестанната молитва.
Призована ли си неочаквано да заемеш трудно
и отговорно положение, облягайки се на Мен,
Аз ти поверявам тези трудности
и за това ще те Благослови Господ, твоят Бог
във всичките ти дела
и във всичките ти пътища,
във всичко Ръководител и Наставник щети бъде твоят Господ.
Днес, дете Мое, Аз давам в ръцете ти
този съд с осветен елей,
ползвай се от него свободно.
Винаги помни, че всяко възникващо затруднение,
всяка оскърбителна дума, всяка клевета и осъждане,
всяка пречка в твоята работа,
която би могла да предизвика чувство на досада и разочарование,
всяко откриване на твоята немощ и неспособност
ще бъде помазано с този елей –
ТОВА БЕШЕ ОТ МЕНЕ.

Помни, че всяка пречка е Божие наставление,
и затова вложи в сърцето си думите,
които Ти казах днес –
ТОВА БЕШЕ ОТ МЕНЕ.

Пази ги, знай и помни, че винаги, където и да се намираш,
всяко жило ще се притъпи, когато се научиш
във всичко да виждаш Мен.
Всичко ти е изпратено от Мен
За усъвършенстване на твоята душа –
ВСИЧКО ТОВА БЕШЕ ОТ МЕНЕ.

© Издателство "Витезда", София, 2003 година.

 

 

еседа с Бога" - из дневника на Митрополит Мануил Лемешевски (1884-1968)

Нито едно твое ридание, нито едно твое стенание, нито една твоя тежка въздишка, нито една твоя сълза - нищо, което страда и бие трепетно в умореното ти сърце, Аз не съм оставил напразно.
Моите милости са те обкръжавали именно в такива минути от твоя живот, когато ти не си ги очаквал, затова и не си ги забелязал, поради твоите грехове. Понякога те явно свидетелстват за Моята грижа към теб.
Когато скръбта и унинието започнат да терзаят твоята душа, спомни си колко радости ти давах Аз в дните на твоето детство и юношество.

Сега Аз не вземам под внимание мерзките ти дела, но чувам воплите и жалните стенания на твоето покаяние и те са ми скъпи, защото те сега са искрени и навременни.
Ти си Ми скъп и скъпи са Ми твоите страдания, защото твоите преживявани са искрени.
Ти си Ми скъп и затова Аз така често ти помагах, спасявах те от смъртта, нещастието и различните жизнени сътресения.
Ти си Ми скъп. защото твоето искрено покаяние не те напуска и желанието да се поправиш крепне в твоето сърце и съзнание.

Малодушни! Как ти не забелязваше в тежките минути, че Моята ръка, която те води, винаги те е укрепвала, чe Моята помощ, дори и в последната минута
(която както винаги не си я очаквал),
е дохождала при теб. Защото - всичко това беше от Мен.

Защото Аз се гневя миг, но за цял живот давам Моето благоволение. Защото "вечер настъпва плач, а сутрин - радост" (Пс. 29:6).
Помни, че всички тези преживявания и настроения, не бива да са ти присъщи, защото ти вървиш по пътя на самоограничение и безпощадност към самия себе си. Ти не бива да ги допускаш до себе си, като си спомняш в тези тъжни минути онези радости, с които Аз те водех към нов живот тогава, когато ти търсеше Бога.

Кураж, уморени пътнико!
Облегни се на Моята грижовна ръка!
Ти ще видиш, че Аз водя всяка християнска душа по различни пътища към спасение. И тебе също, даже в единадесетия час от живота ти Аз те водя по твоя път.
Следвай Ме!
Аз искам да виждам в теб верен човек, какъвто ти беше някога. Следвай Ме без да се колебаеш. Заради това ти трябва да бъдеш свят във всичко, във всички твои постъпки, във всички твои помисли, за да не оскърбяваш Моята святост.

Победи! - говори в тебе вътрешният глас. Победи всичко лошо в себе си - повтаря той. Победи и докажи, че ти безвъзвратно си се отказал от греха.
Бъди човек, който не се срамува да оказва внимание на малките, на бедните, незабележими хора, които в своето мнозинство са беззащитни, като снизхождаш към немощите им. Бъди човек, у когото винаги може да се намери подкрепа, затова в общуването си с хората не позволявай в теб да се проявяват бездушие и нечувствителност, защото ти многократно си грешил в миналото.

Ти си самотен, но не забравяй и помни винаги, че Аз съм с теб. Трудно е да преживяваш тежка мъка и самота, но това е неизбежния път на всички хора с изострена интуиция и чувствителност към чужда скръб.
Аз искам ти още сега да започнеш да оправдаваш доверието, което Аз вложих в твоето сърце.
Аз имам право да изисквам от теб всичко това, защото изключително много съм ти дал.
Колко предупреждения ти пратих за поправяне и покаяние?
Аз чакам от теб искрен отговор, съгрян от порива на твоята душа.
Какво ти остава сега?
Да се стремиш към глъбините на тишината, каквато бива тя на дъното на езеро или в кладенец, или в дълбоките хранилища. Стреми се към тази дълбочина и по-често се заключвай в пустинята на твоето сърце, без да изпадаш в тишината на дрямката.

Аз искам ти да бъдеш господар на своите мисли. Забележи какви биват те: когато работата върви леко и точно, мислите биват свежи и свободни, те идват кратки, прозрачни, леещи се.Ти трябва само да ги подредиш, ясно и точно да ги обобщиш. И трябва много, много да мислиш над тях, за да отхвърлиш ненужните и чуждите.
Аз искам като работиш над тях да създадеш в своето сърце съкровищница, в която се мълви непрестанно Иисусовата молитва.

Ти си Ми скъп и затова, защото със своята ревност възлюби Пречистата Моя Майка и в простотата на своето сърце се обръщаш към нея като към родна майка.
Ти си Ми скъп и затова Моето незаспиващо око навсякъде те съпътства. В твоя живот и сред окръжаващите те хора, искрено или лицемерно загрижени за облекчаване на твоята тежка участ и страдания, нима не си забелязал Моята грижа за теб?

Аз искам ти да бъдеш добър човек с добър характер, никога да не те напуска чувството за справедливост, винаги да постъпваш както трябва, т.е., както повелява съвестта ти, за да се учат хората от теб на благородство, обмисленост, разсъдителност, великодушие и зрялост във всяка твоя постъпка и дума.
Аз искам всички, които те познават и те заобикалят винаги да могат да кажат за теб: "Това е човекът, на когото винаги и за всичко можеш да се облегнеш и на когото можеш да се довериш."
Аз искам ти да бъдеш отзивчив към окръжаващите те, към скърбите и нещастията на своите ближни.
Аз искам ти да даваш винаги повече, но да не искаш за себе си.
Аз искам ти да създадеш в себе си точност в работата, целеустременост - като главен стимул и начин на живот.
Аз искам делата и мислите в теб да не се разминават.
Към това се стреми, защото Аз искам да бъдеш човек със силен характер, никога да не те напуска силата на духа, изпълнителността и способността да отдаваш всичко от себе си на това дело, към което си призван и което вършиш. Такъв човек никога не се спира по средата и това е основната черта на характера му

Помни, че всичко, което се случва с теб е промислително и затова всякакви мисли и опити от твоя страна да ускориш хода на твоите дела, са недостойни за теб и престъпни. Вярвай, че всичко се извършва по Моята воля и нищо на света, и още повече свързано с теб, не става по-рано от своя срок. Затова мъжествено преживявай всички страдания, свързани с изпитанията на времето, незнайни и неочаквани, и знай, че всичко това беше от Мен.

 

 

 

Грубейшие искажения святоотеческого учения и фактологические ошибки, замеченные в книге "Старец иеросхимонах Серафим Вырицкий" (Издательство Братства святителя Алексия. Москва. 1999 г., 240 с., составитель А. Трофимов)

Как указано в предисловии книги, она построена на рассказах устного предания (кроме достоверных свидетельств, перепечатанных из книги В.П. Филимонова "Старец иеросхимонах Серафим Вырицкий и Русская Голгофа", СПб. 1999; но измененных и помещенных без указания подлинных имен свидетелей и ссылок на источник).

Хорошо известно, что отличительной чертой рассказов анонимного устного предания является ревность не по разуму. Более того, со временем они обрастают совершенно нелепыми выдумками, способными ввести читателя в состояние духовной прелести. "Прелесть есть усвоение человеком лжи, принятой им за истину, - пишет святитель Игнатий Брянчанинов, - Одна ложная мысль может свести в ад".

Несомненно, отец Серафим Вырицкий является одним из величайших подвижников и молитвенников, дарованных России Господом. Тем не менее, неуместной гиперболой является утверждение, что старец во время войны "тысячу ночей стоял на камне и молился..." (с.с. II, 43). При этом составители публикуют на с.с. 44-45, заимствованное из книги В.П. Филимонова, точное описание подвига моления на камне, сделанное родственниками отца Серафима. Там ясно сказано, что во время войны батюшка молился на камне насколько хватало сил - один, два, а иногда несколько часов в дневное время, добираясь до камня с помощью ближних. [...]

 

 

Завершает книгу апокрифическое сочинение, которое составители выдают за духовное завещание отца Серафима, якобы отправленное им некому епископу, находившемуся в заключении.

Здесь возникают законные вопросы. Почему не названо имя епископа? В каком лагере он находился? Как сложилась его судьба? Если этот епископ выжил в годы гонений, то где находится первоисточник или хотя бы копия с него, снятая рукой этого епископа с пометкой, что это сочинение принадлежит перу отца Серафима Вырицкого? Есть ли люди, лично знавшие упомянутого епископа и слышавшие от него утверждение о том, что это завещание вырицкого старца?

Можно сразу сказать, что издатели из Братства святителя Алексия ответов на эти вопросы не дадут. Точный и однозначный ответ по поводу вышеуказанного сочинения дают родственники отца Серафима и ныне здравствующие его духовные чада - никогда ничего подобного старец не говорил и не писал.

Прежде всего, по своим неизреченным смирению и кротости, почитая себя грешнейшим паче всех человек, батюшка Серафим никогда не позволил бы себе говорить от имени Бога. По меткому выражению одного из святых отцов - попытка что-либо говорить от имени Бога есть ни что иное, как литературный папизм.

Во-вторых, батюшка был высокодуховным и глубокоэрудированным человеком, а приводимый в книге А. Трофимова апокриф написан полуграмотным, совершенно не свойственным отцу Серафиму языком и несет в себе ряд весьма сомнительных утверждений.

Подробный разбор неканонического текста под названием "От Меня это было", напоминающего по форме своей некое заклинание, могут сделать ученые-богословы.

Читатель же не видит в нем ни слова о покаянии, ни слова о необходимости хранения человеком евангельских заповедей, ни слова о проистекающей от этого любви человека к Богу.

По слову так называемого завещания, Бог - это, прежде всего, суровый воспитатель, использующий различные методы наказания, ибо Он другими способами вразумить человека и "привлечь мысли его к Себе не может". Человек же, будучи "слепым орудием", только через ниспосылаемые ему наказания должен познать, что он находится "в зависимости от Бога" и "безропотно и покорно преклонить свою главу..." (с.с. 230-234).

Святой апостол Иоанн Богослов говорит: "Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем... В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх..." (1 Ин. 4, 16, 18). Человек сотворен по образу Божию - свободным и ответственным. Образ Божий в человеке выражается в его душе, в его свободной, творческой личности. Личное существо - это венец творения. Душа человеческая, в своем устремлении к высотам христианского совершенства, способна восприять в дар, по благодати, то, что Бог имеет по Своему естеству. Но способность любви всегда предполагает и возможный отказ от любви - в противном случае человек был бы лишен возможности стать существом совершеннейшим. Господь наш Иисус Христос никого не призывает к Себе насильно.

Истинное послушание Единому Богу - это дар Божий человеку, обладающему свободой воли, свободой выбора. Это не смирение забитой овцы, а, основанное на взаимной любви, добровольное стремление человека к богоуподоблению.

Человеческое произволение всегда испытывается скорбями и искушениями, которые являются средством нравственного совершенствования христиан. Сам Сын Человеческий, Господь наш Иисус Христос "возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола" (Мф. 4, 1).

Скорби и искушения, попускаемые Промыслом Божиим от мира, плоти и диавола, признаются Священным Писанием, святыми отцами величайшим даром Божиим. Они попускаются не только через то, что бедственно и болезненно, но и через то, по-земному весьма радостно и приятно. Причем последние, о которых не упомянуто в так называемом завещании, являются наиболее тяжкими и опасными. При этом всегда надо помнить слова святого апостола Иакова: "В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого" (Иак. 1, 13). Не вяжется со словами Святого Евангелия словосочетание "От Меня это было"...

По мнению составителей книги, изданной Братством святителя Алексия, неканонический текст, выдаваемый ими за духовное завещание старца иеросхимонаха Серафима Вырицкого, "должен стать постоянным чтением для каждого православного". По учению Матери Церкви, постоянным чтением для каждого православного должны стать Святое Евангелие, Псалтирь и святоотеческие творения.

К сожалению, некоторые издательства начали публиковать неканонический текст "От меня это было" массовыми тиражами, не задумываясь о его смысле и происхождении. (В частности, издательский отдел Сретенского монастыря выпустил календарь на 2000 год, где поместил данный апокриф). [...]

 

Абсолютным вымыслом является утверждение составителей о том, что Василий Николаевич Муравьев нес подвиг старческого служения еще задолго до 1917 года. Все рассказы, относящиеся к этому периоду времени (с.с. 16-21, 81-83, 154-158 и др.) можно мягко говоря, назвать мифами, возникшими в воображении их сочинителей. В них, в частности, говорится, что "Василий Николаевич принимал людей" и "у старца в приемной было много народа". Где находилась эта приемная? Вероятно, в доме N 20 по Апраксину переулку, где у купца Василия Муравьева до 1917 года находился оптовый склад и магазин по продаже пушнины и меховых изделий...

Недопустимыми выдумками являются рассказы о несостоявшемся покушении парикмахера и ограблении квартиры Василия Николаевича (с.с. 17-18), после чего петербургский купец в одночасье становится старцем. В доме, где жили Муравьевы, находилась главная контора Апраксина Двора. Он усиленно охранялся, а до квартир его жильцов посетителей сопровождал сотрудник охраны.

На самом же деле о Василии Николаевиче Муравьеве достоверно известно, что он в течение нескольких десятилетий, будучи известным купцом, сознательно готовил себя к принятию монашества под руководством опытных духовных наставников, сверяя каждый свой шаг с заповедями Евангелия. Основой тому служили внутренний подвиг в миру, дела милосердия и благотворительности (см. книгу "Старец иеросхимонах Серафим Вырицкий и Русская Голгофа"). Старцами в одну ночь не становятся.

Как мог Василий Николаевич раздавать благословения известным фабрикантам и прочим людям (с.с. 21, 158 и др.) за много лет до принятия им священного сана?

На кого рассчитана сказка о том, что находившаяся в Петербурге семья знатного генерала голодала после начала первой Мировой войны? Издатели, видимо, не знают, как жили в 1914 году генеральские семьи, имевшие счета в банках, управляющих домами, прекрасные кухни и пр. Не менее глупой выдумкой является и последующий рассказ о том, что купец Василий Муравьев благословляет генеральскую дочь идти работать кондуктором трамвая, при этом она называет его "батюшкой" (с.с. 157, 158). Плохо знают историю и сословное состояние российского общества господа-составители. Подобная неграмотность присуща и всему дальнейшему повествованию...

Недопустимым искажением святоотеческого учения о послушании (см. прп. Иоанн Лествичник, прп. авва Дорофей и др.) является сообщение о том, что духовник Александро-Невской Лавры иеросхимонах Серафим, окормлявший будущих первоиерархов Русской Православной Церкви, сам имел послушание у некого иеродиакона и бегал по Петрограду искать для него какую-то "ясную пуговицу" (с.с. 25, 26). Следовало бы назвать имя этого иеродиакона и сослаться на выписку из журнала Духовного Собора Лавры о назначении иеродиакона "N" духовным руководителем духовника Лавры иеросхимонаха Серафима (Муравьева). В книге же А. Трофимова говорится: "Вот иеродиакон идет в Лавре, а ему духовник (отец Серафим) имеет послушание..." (с. 25). [...]

Неужели неизвестно издателям, что духовным руководителем может быть только опытный наставник, прошедший многолетнюю школу монашеского делания...

На с. 29 помещен короткий рассказ об исцелении одержимой злым духом, содержание которого заимствовано из аналогичного, но полного рассказа из книги "Старец иеросхимонах Серафим Вырицкий и Русская Голгофа". Составители убрали из него самое главное - прежде, чем помазать лоб страждущей маслом из лампады, горевшей пред иконой Пресвятой Богородицы, старец долго коленопреклоненно молился с болящей перед иконой, а затем, наложив на голову страждущей епитрахиль, читал молитвы от злых духов. Таких, наспех выхваченных из чужого труда и поэтому искажающих факты и выхолащивающих смысл православного делания фрагментов в книге, небрежно составленной А. Трофимовым, немалое количество. (По А. Трофимову выходит, что женщина зашла к отцу Серафиму, словно в поликлинику - батюшка помазал ей лоб, и она исцелилась... Только Господу известно, чего стоила батюшке одна молитва за такую одержимую...)

Вновь навязывается читателю мысль о пребывании отца Серафима в заключении (с. 30). Согласно имеющимся архивным свидетельствам, 18 февраля 1932 года было арестовано 40 иноков Александро-Невской Лавры. В этом списке нет имени иеросхимонаха Серафима (Муравьева), так же, как в списке насельниц Воскресенского Новодевичьего монастыря, арестованных в тот же день, нет имен схимонахини Серафимы (Муравьевой) и внучки отца Серафима, послушницы Маргариты Муравьевой, жившей в монастыре при бабушке, ибо еще за 2 года до ареста монашествующих, они вместе со старцем отбыли в Вырицу.

11 апреля 1932 года состоялся суд, и в обвинительном заключении вновь указаны имена всех монахов и инокинь, осужденных на различные сроки. Среди них нет имен отца Серафима и его родных. В книге "Старец иеросхимонах Серафим Вырицкий и Русская Голгофа" указано, что проверка по линии архивных служб ФСБ в отношении отца Серафима и его родных проводилась дважды. Никаких документов по поводу его ареста и заключения не обнаружено. Причем, имеются дела на всех его сподвижников по Александро-Невской Лавре... Чудо милости Божией к отцу Серафиму как раз то и заключалось в том, что в годы кровавых гонений на Церковь старец ни разу не был арестован.

На с. 33 и 57 говорится, что батюшка служил в вырицком Казанском храме и совершал требы. Доподлинно известно из свидетельств его родственников и близких духовных чад, что отец Серафим, пребывая в Вырице на одре болезни, никаких треб, а тем более богослужений в храме, не совершал. Ему был дан иной подвиг.

Хотелось бы также узнать, из каких источников берут издатели сообщение о том, что старец устраивал многолюдные общие трапезы. По свидетельствам очевидцев жизни отца Серафима, ничего подобного не было, тем более, при том подвиге поста, который наложил на себя старец.

Известно, что батюшка был более чем тактичным человеком, поэтому никак не мог он сделать из матушки Серафимы "ангела смерти". Родственники старца категорически отрицают сообщение составителей о том, что он, якобы, посылал келейницу предупреждать людей об их предстоящей кончине (с. 37-38)...

Понимают ли издатели, к какому разряду явлений относятся чувственные видения людей, находившихся на далеком расстоянии от Вырицы, к которым, якобы, воочию являлся отец Серафим и разговаривал с ними (с.с. 60, 87-88 и др.), в то время как старец находился на одре болезни и Вырицу не покидал?

Полнейшим вымыслом являются рассказы о том, что батюшка кого-то заставлял снимать с поезда не попавших к нему людей, и о том, что старец перед кончиной спал 12 суток подряд (с. 63)...

Следует еще раз напомнить издателям, что, по свидетельствам родственников отца Серафима, у старца всегда были запасные Святые Дары, и он самостоятельно причащался по мере необходимости. Поэтому странным является сообщение о том, что его причащали непосредственно ангелы (с. 64).

Зачем составители приписывают отцу Серафиму слова, содержащие в себе элементы древних еретических учений гностиков и манихеев: "Старец говорил, что душу нам дал Господь, но тело наше - от прародителей наших" (с. 71)? Священное Писание и святоотеческое учение совершенно определенно говорят, что Господь даровал человеку и тело, и душу, а от прародителей мы унаследовали только грех.

В книге А. Трофимова неоднократно описываются явления плотским человекам ангелов, святых угодников Божиих, Пресвятой Богородицы и Самого Господа Иисуса Христа (с.с. 156-164, 163-164, 167 и др.). Во все времена святые отцы со всей твердостью назидали, что плотским человекам несвойственно общение со святыми, находящимися в небесном состоянии; что духи, чувственно являющиеся людям, суть демоны, а никак не святые ангелы. Они являются с целью обольстить и погубить неопытных и любопытных. У них истина перемешана с ложью: "Сатана преобразуется во Ангела светла и служители его преобразуются, яко служители правды" (2 Кор. 11, 14, 15). Полную характеристику всем подобным явлениям любой желающий может найти в книге святителя Игнатия Брянчанинова "Слово о смерти", где святой настоятельно предостерегает: "... единственное средство к избежанию обмана, повреждения и погибели заключается в решительном отречении от всякого видения, явления и гласа, по совершенной неспособности к правильному суждению о них"... Таким образом издатели толкают множество читателей на неправильный путь познания духовных вещей!

В книге имеется множество, казалось бы, мелких упущений, которые создают определенный фон. Скажем, на с. 88 можно прочесть: "Во время войны духовная дочь старца по имени Пелагея работала в столовой на раздаче супа. Она хотела уйти из столовой и пришла за благословением к отцу Серафиму..." Пусть найдется хоть один человек, который засвидетельствует, что в Вырице в годы оккупации была общественная столовая. Кажется, мелкая неправда, но ведь неправда! А может, неправда всегда неправда? Для случаев, подобных вышеуказанному, издатели изобрели удобное название - "неточности". Подобными неточностями книга просто пестрит. Но можно ли допускать неточности в жизнеописании великого святого?!

Отец Серафим был живым воплощением неизреченного смирения и детского незлобия. Нравственные недуги своих посетителей врачевал он духом кротости и любви. Ни одним словом он не мог никого огорчить, никогда не оттолкнул от себя ни единого человека. Он воистину был земным ангелом. Видимо, не задумывались об этом составители книги. О полном непонимании духа старца говорит хотя бы такой эпизод: "В усадьбе около дома, где жил отец Серафим, было много людей. Время от времени на крыльце появлялась матушка Серафима... Перед нами стояло несколько человек, которым матушка говорила: "Отец Серафим вас принять не может, вы пришли не с чистым сердцем" (с. 93).

Хорошо известно, что чем грешнее был человек, тем больше жалел его и молился за него отец Серафим, молился с искренними слезами и воздыханиями. Старец всегда в первую очередь принимал людей, за спасение которых он переживал, с любовью наставляя заблудших на путь истины.

На с.с. 55-57 помещен рассказ, в котором отец Серафим в присутствии множества народа обличает человека, страдавшего пристрастием к спиртному. Никогда не позволял себе старец ничего подобного. Правильнее сказать - он не мог позволить себе такого...

В книге А. Трофимова неоднократно попирается правда о кровавых гонениях, постигших Русскую Православную Церковь в годы правления большевистского режима. Описывая время, когда десятками тысяч уничтожались священнослужители и миллионами - простые верующие, издатели попросту извращают историческую действительность. Яркий тому пример - рассказ "Евдокия" (с. 161): "... Десять лет пробыла она в лагерях... У нее было с собой Евангелие - все десять лет хранилось". Или не знают составители, какие обыски бывали на "пересылках", да и в самих лагерях?

Лагеря строились с одной целью - уничтожение людей. Больных тяжелыми болезнями часто расстреливали, а в лучшем случае, бросали на произвол судьбы. Тем не менее, далее читаем: "Однажды у нее образовалась опухоль на щеке: врачи признали рак... Предлагали операцию..." Неистощима фантазия составителей - в лагере каторжного режима начальство борется за жизнь онкологических больных-заключенных! Далее одной из близких Евдокии является Спаситель и велит составить смесь для лечения из семи компонентов: святой воды, сливочного масла, яичного белка и других веществ, о которых тогда уже на воле забывать стали. В лагере сразу все находится. Евдокия исцеляется и делится опытом лечения с врачом лагерного госпиталя... На кого рассчитаны подобные истории? Рассказали бы издатели такую легенду хотя бы одному из оставшихся в живых узников ГУЛАГа!

Из издания в издание сочинения А. Трофимова кочует рассказ о том, как в 1955 году узники ГУЛАГа, в целом составе одного из лагерей, справляют праздник Пасхи. И вновь все начинается с "маленьких неточностей", а попросту лжи. На с. 147 читаем: "... появились священники в белых ризах, сшитых из простыней и покрывал". Кто еще не знает, что узникам ГУЛАГа постельное белье никогда не выдавали? Далее по тексту: "... явилось знамение - прошла огромная волна, ударила с шумом о берег, так, что брызги окропили людей..." В 1955 году день Святой Пасхи наступил 4/17 апреля. В это время в регионе, где находился описываемый лагерь ("трасса смерти" Тайшет-Братск), еще стоят трескучие морозы и все водоемы покрыты метровой коркой льда, а зима 1955 года была особенно суровой - стояли морозы ниже 40 С. Откуда же взялась волна? Откуда появилось множество птиц, которые "летали над лагерем, ликовали, радовались вместе с людьми". Те места птицы, за исключением очень редких особей, на зиму покидают. Можно также задуматься, откуда в лагере строгого режима, затерянном вдали от всякого жилья на сотни километров в дремучей сибирской тайге, взялось все потребное для совершения Литургии, яйца, куличи и пасхи...

Необходимо также напомнить, что узников строем выгоняли на лесоповал и также строем загоняли после работы в бараки, закрывая последние на амбарные замки. После этого из бараков никто выйти не мог. О каком ночном богослужении может идти речь!? Если даже представить себе теоретически, что начальник лагеря решился бы выпустить около десяти тысяч заключенных в ночную тайгу, то он, в лучшем случае, тут же сменил бы полковничью форму на арестантский костюм. Скорее же всего его бы поставили к стенке...

Составители книги относят празднование Пасхи в ГУЛАГе к категории чуда. Им, видимо, не известно, что самым большим чудом являлись те редкие случаи, когда человек живым возвращался из лагеря...

В книге В.П. Филимонова "Старец иеросхимонах Серафим Вырицкий и Русская Голгофа" представлен подлинный документальный материал об истинном положении дел в лагерях, в которых нес исповеднический крест отец Алексий Кибардин. Там же даны выдержки из его писем к родственникам, которые красноречиво свидетельствует о том, что никакого празднования Пасхи в системе Озерлага и быть не могло -- там процветало доносительство, а в числе лагерного начальства и охраны находились самые лютые богоборцы.

Измышления А. Трофимова и его соработников вполне можно считать оскорблением памяти исповедников и новомучеников Российских. Похоже, что кому-то очень угодно, чтобы изгладились в памяти народной ужасы гонений того времени. А их забывать нельзя - в истории все повторяется!

Очень обидно, что россказни издателей из Братства святителя Алексия, не задумываясь, подхватили "Русь Державная" и радио "Радонеж". А ведь это не просто празднословие, а духовный яд, вводящий людей в состояние прелести!

Подробно об ужасах, которые происходили в лагере, где находился отец Алексий Кибардин, можно прочесть в книгах: "Озерлаг: как это было. Документальные данные и воспоминания узников 50-х - 60-х годов. Иркутск. 1992 год" и "Озерлаг. Стихи узников. Братск. 1992 год". В этих книгах - подлинная правда о лагерях смерти, объединенных одним условным названием: Озерлаг. Богоборцы уничтожили в них несколько миллионов человек. В первой из указанных книг приведены циничные высказывания бывшего начальника Озерлага, который, называя себя "верным сыном партии", рассказывает, как "трудились" заплечных дел мастера в его учреждениях...

Известно, что индуизм провозглашает корову священным животным, но А. Трофимов и иже с ним трудившиеся превзошли представителей восточных религий. На с. 167 описывается, как коровы целым стадом созерцают Господа Иисуса Христа с апостолами и пророками и целый день слезно молятся, стоя на коленях. О подобном только мечтал автор известной еретической книги "Роза мира" Даниил Андреев, поклонник Рерихов, Будды, Кришны и Магомета. В своем сочинении он высказал предположение, что со временем души животных достигнут уровня душ человеческих...

В первых двух изданиях книги Братства святителя Алексия был помещен рассказ о том, как отец Серафим в лагерях и тюрьмах проходил сквозь стены и запертые двери. Слава Богу, из третьего издания книги составители этот вымысел убрали. Но в ней появляется рассказ о рабе Божией Наталии, которую издатели вновь наделяют свойствами бесплотных духов - она неоднократно проходит сквозь запертые двери. Не прикасаясь к ее памяти, можно лишь отметить, что, согласно Евангелию, подобным образом являлся Своим ученикам Господь наш Иисус Христос, но только после Своего Воскресения. Святые угодники Божии, находясь еще в земных телах, подобными свойствами не обладали...

 

В целом же книга искажает духовный облик старца иеросхимонаха Серафима Вырицкого и не дает истинных понятий о вере и благочестии. Она составлена с расчетом на читателей, ищущих не духовных, а чувственных ощущений. Таких, к сожалению, среди верующих сегодня немало. С жадностью набрасываются они на подобные сочинения, не понимая, что через такие книги действует лукавый дух обольщения.

По справедливому замечанию Председателя Издательского Совета Московского Патриархата, архиепископа Бронницкого Тихона - в таких книгах скорее изображены некие народные целители и предсказатели типа Ванги, а не святые подвижники (Соборная Весть. СПб. 1999). [...]

Ревнители памяти старца иеросхимонаха Серафима Вырицкого

Полний текст на www.voskres.ru
Грубейшие искажения святоотеческого учения и фактологические ошибки, замеченные в книге "Старец иеросхимонах Серафим Вырицкий"
[http://www.voskres.ru/podvizhniki/kritika.htm]

 

 

От Меня это было
Предисловие.

Почти десять лет назад, в 1992 году, я впервые прочел "От Меня это было". Эту небольшую работу в рукописном виде для публикации в "Благовесте" мне передал известный самарский священник протоиерей Иоанн Гончаров, в пору своей молодости лично знавший Митрополита Мануила. У меня не было сомнений, что этот таинственный, величественный текст, похожий на Библейское пророческое откровение, написан Митрополитом Мануилом (Лемешевским), который из смирения (речь ведь идет об обращении Бога к душе человеческой!) "приписал" эту работу неизвестному старцу схииеромонаху Серафиму. Такие случаи в литературе не единичны.

Мы опубликовали "От Меня это было" в № 2 за 1992 год Православной газеты "Благовест". Это была, по-видимому, первая публикация этого замечательного текста. Подзаголовок работы звучал так: "Из наставлений иеросхимонаха Серафима Епископу Мануилу (Лемешевскому) в сентябре 1937 года".

Этот небольшой текст всегда воспринимался мной не как литературное произведение, а как факт мистического опыта, откровение, действительный разговор Небес с душой христианского подвижника. И смысл этого откровения далеко выходит за рамки отдельной, пусть даже и выдающейся личности.

В самиздатовском сборнике, выпущенном в свет в конце 80-х годов, посвященном жизни Митрополита Мануила (Лемешевского), я увидел, что в перечне завершенных литературных работ Владыки за 1937 год значится и эта, как сказано там, "короткая работа".
Через несколько лет в известном двухтомнике Пестова "Практика Христианского благочестия" была опубликована эта статья без указания автора.

И вот в прошлом году московское издательство "Благовест" тиражом 20 тысяч экземпляров издала небольшую книгу с названием "От Меня это было". На обложке указан автор - иеросхимонах Серафим Вырицкий (в изданной годом раньше в Москве книге А. Тимофеева "Жизненный путь старца Серафима" опубликована эта работа и тоже безоговорочно приписана недавно канонизированному старцу иеросхимонаху Серафиму).

Интересно, что в этой же книге "От Меня это было" после вышеназванной работы публикуется отрывок из дневника Митрополита Мануила (Лемешевского), написанный в стилистике "От Меня это было".

Но в массовом восприятии окончательно возобладала версия, что эту работу написал именно петербургский святой, посвятивший ее некоему безымянному Епископу, находившемуся в то время в заключении. Об этом прямо говорится в московском издании в послесловии к статье: "Этот текст ... отец Серафим адресовал одному из своих духовных чад - епископу, находящемуся в заключении... Это духовное завещание старца, обращенное ко всем нам".

Если с последним утверждением нельзя не согласиться, то по поводу первого имеются серьезные возражения. Зная это, издатели книги "От Меня это было" в предисловии пишут совсем другое: "Еще в период драгоценных тетрадочек верующие утешались этим словом. Тогда "Разговор Бога с душой" был подписан никому не известным старцем Серафимом. Ныне же старец Серафим Вырицкий не только любим многими, но и канонизирован в лике преподобных. Не так давно увидели свет дневники Владыки Мануила (Лемешевского) - в них то же напряженное желание исполнить во всем волю Божию, а по форме это продолжение "Разговора Бога с душой". Кому же все-таки принадлежит духовное завещание "От Меня это было"? Мы пока не можем дать точный ответ", - признаются издатели и... все же ставят имя старца Серафима в заглавие книги.

Как первый издатель, "выдернувший" эту работу из потока самиздатовской литературы, я все же дерзну дать свою трактовку авторства этой работы. Но сразу предупреждаю, что это лишь версия, а не окончательное утверждение нашедшего ответ на все вопросы издателя.

Мы имеем дело с необычным текстом. Текстом, имеющим сакральный характер, текстом, который уже стал частью предания нашей Поместной Церкви. Текстом, который таинственным образом связан с именами двух великих подвижников Православия, из которых один уже причислен к лику святых, а другой несомненно будет со временем канонизирован. И потому вопрос об авторстве в этом случае не играет столь принципиальной роли. Но, конечно, и этот вопрос, раз уж он встал перед нами, должен быть разрешен. В ходе опроса духовных чад Митрополита Мануила, живущих в настоящее время в Самаре, я убедился, что некоторые из них (например, Людмила Даниловна Горбачева) еще при жизни Владыки Мануила были убеждены в его авторстве этой небольшой статьи.

Для них впоследствии стало неожиданностью то, что со временем стало принято считать автором "От Меня это было" иеросхимонаха Серафима Вырицкого. В свою очередь родственники преподобного Серафима (по заявлению исследователя жизненного пути старца Серафима В.П. Филимонова из Санкт-Петербурга - о его странном "мнении" на этот счет далее скажу особо) категорически отказываются признать авторство старца Серафима.

Самарский исследователь архива Митрополита Мануила иерей Михаил Мальцев и питерский исследователь духовного пути Серафима Вырицкого В.П. Филимонов сходятся в одном: Владыка и старец лично знали друг друга, не раз встречались в 1927 году, когда Епископ Мануил в Петербурге боролся с обновленчеством, а старец Серафим являлся духовником Александро-Невской Лавры. Епископ Мануил не раз приезжал в келью к старцу в Александро-Невскую Лавру и просил старческого наставления, молитв. В.П. Филимонов также подтвердил, что Владыка Мануил приезжал к старцу и позднее, в 1928 году, во время своего краткого пребывания в северной столице. Известна даже келья, в которой старец принимал Епископа Мануила. Возможно, во время одного из таких посещений старец-духовник дал наставление Епископу, в основе своей соответствующее написанной позднее рукой Владыки работе "От Меня это было". Старец в виде духовного совета открыл подвижнику, что за всеми внешними событиями его жизни следует видеть всемогущий и спасительный Промысел Божий. А спустя десять лет будущий Митрополит облек завещание старца в совершенную литературную форму [...] многие другие работы Митрополита Мануила (которые принадлежат его перу несомненно) написаны в этом же "жанре" разговора Бога с душой подвижника. [...]

Антон Жоголев
"Благовест" - Православная газета. 30.11.2001
(http://www.cofe.ru/blagovest/article.asp?heading=37&article=5958)

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com