Вяра и икономика Църква и икономика

 

За истинското богатство

Св. Иоан Златоуст

Богатството, съчетано с добри дела, е добро. В кои случаи то е добро? Когато принася радост в бедността, когато облекчава нищетата. Послушай какво казва Иов: "Аз бях очи на слепия и нозе на хромия; за сиромаси бях баща" (Иов 29:15). Ето това е богатство: то не е грях, а любов към бедните и страдащите.  >>>

Към ефективна и справедлива икономика

Митрополит Смоленски и Калининградски Кирил

... Църквата признава две нравствени и религиозно оправдани подбуди към труда. Първо - да се трудиш, за да изхраниш себе си и близките си, т. е. да осигуриш материалните блага за поддръжка на собственото си физическо, социално и културно битие, за осигуряване на достойно ниво на живота на семейството си. Второ - това е труд за благото на тези, които се нуждаят. ..."Хлябът за мен - това е материалната грижа, а хлябът за ближния ми - духовната грижа." ... Православната етика постулира важен принцип - икономиката трябва да бъде ефективна и справедлива. >>>

Ктиторство и дарителство в миналото и днес

:: Въздигането на Зографския манастир от Стефан Велики - Георги Тодоров
:: Живите паметници на Зографския манастир - Георги Тодоров
:: Потомците на Паисий - щедри дарители и запалени историци - Галина Минчева
:: Ктитори за построяването на Семинарията в София - Свещ. Симеон Иванов

Дарителството: Знаци, съхранили устоите на българския етнос във времето

Маргарита Харбова

Съзнанието за обществено полезното – за съграждането на храм за всички от религиозната и етническата общност, на манастир, е характерно не само за заможните, но и за богомолци от близкото селище, на цели еснафски сдружения, които през ХVІІІ – ХІХ в. даряват средства за възстановяването или изграждането на храм, за стенописването на селищна или манастирска черква, за рисуването на някоя от иконите от "царския ред" на иконостаса, за преписването на богослужебни книги, евангелия, за откупуването на минеи за различни месеци, на църковна утвар. Дарители – царе и боляри, монаси и игумени, поклонници – цели семейства, родове, професионално обособени сдружения, са извършвали всичко това за спасение на душата си, за спасение душата на родителите си на този и на другия свят, за почит към светеца-патрон на храма. >>>

Зографският манастир и ктиторската дейност на Хаджи Вълчо

Хаджи Вълчо от Банско е един от първите възрожденски ктитори патриоти. Според думите на проф. Атанас Божков, той е най-щедрият, най-големият дарител от епохата на българското възраждане, превърнал се в символ на ктиторството в името на националното пробуждане. >>>

Христианское понимание реального и виртуального в экономике

Виталий Кандалинцев, кандидат экономических наук

В истории западных стран и, в меньшей степени, России христианство сыграло заметную роль в социально-экономическом развитии. На Западе эта роль прежде всего была связана с формированием протестантской хозяйственной этики и ее превращением в реальную преобразующую силу, обеспечившую трансформацию позднефеодального общества в общество капиталистическое.  >>>

Религия и икономикаФинансовая диктатура антихриста

"Русская Жизнь", 2, 9 и 16 октября 1999 г.

В этой статье мы ознакомимся с мероприятиями, проводимыми строителями Нового мирового порядка ("НМП"). Сразу оговорюсь, указав, что и в этой статье я тоже ограничусь пока только лишь финансовой стороной вопроса, так как, после наличия технологии и готовности техники, эта сторона -- один из главнейших инструментов строителей НМП. Должен сказать, что чтение этой статьи потребует от читателя некоторого гражданского мужества и готовности отрешиться от ряда твёрдо усвоенных, вколоченных в голову понятий, так как ФАКТЫ -- и только ФАКТЫ -- приводимые в статье идут вразрез со многими обыденными представлениями. Это происходит оттого, что антихрист, будучи, по Евангелию, "отцом лжи", тщательно маскирует свои планы и действия до того момента, когда человечество будет надёжно в его власти.  >>>

Сайт на Информационное агентство "НЕТДА"

:: Этноцид, депопуляция :: Экономика :: Новый мировой порядок :: Документы и другие

Материалите на български език са изключително малко. Ще приемем с благодарност предложените от вас!

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com