Начало :: Литургия на оглашените :: Литургия на верните :: Бележки

 

Свети Иоан Златоуст

Божествена Литургия

на български език

 

 

Свещенодействията по време на причастните молитви и тропари, преди свещеникът да яви Светите Дарове

 

Народът: Един е свят, единственият Господ Иисус Христос, за слава на Бога Отца. Амин.

(Пеят определен причастен стих от псалмите или други духовни текстове и песни)

Свещеникът с ръцете си благоговейно раздробява светия Агнец на четири части, като казва:

Раздробява се и се разделя Агнецът Божи, раздробяван, но неразделяем, който всякога се яде и никога не оскъдява, но освещава тия, които се причастяват.

Раздробените четири части на светия Агнец свещеникът полага с меката част нагоре във вид на кръст, така, както е изобразено тук:


 

Взема горната част ИС, прави с нея кръст над светата чаша и, като я пусне в чашата казва:
Пълнотата на чашата на вярата е от Дух Свети.

Благославя теплотата8 и казва:

Благословена е топлината на Твоите светини, всякога, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Взема теплотата и кръстообразно налива в светата чаша от нея, колкото е потребно, като казва:

Топлината на вярата е изпълнена от Дух Свети. Амин.

След това свещеникът, наведен пред светия престол чете молитвите преди свето причастие:

Вярвам, Господи, и изповядвам, че Ти наистина си Христос, Синът на живия Бог, Който Си дошъл в света да спасиш грешниците, от които пръв съм аз. Вярвам още, че Това е самото Твое пречисто Тяло и това е самата Твоя драгоценна Кръв. И тъй, моля Ти се, помилвай ме и ми прости прегрешенията, волни и неволни, извършени с думи или дело, съзнателно или несъзнателно, и ме удостой неосъдно да се причастя с пречистите Твои Тайни, за прошка на греховете и за вечен живот. Амин!

Ето пристъпвам към Божественото Причастие.
Създателю, да не ме изгориш с причастието.
Защото Ти си огън, който изгаря недостойните.
Но ме очисти от всяка сквернота.

На Твоята тайна вечеря за участник ме приеми днес, Сине Божий. Защото няма да издам на враговете Ти тайната, нито целувка ще Ти дам като Юда, но като разбойника Ти изповядам: Спомни си за мене, Господи, кога дойдеш в Царството Си.

Причастието с Твоите свети тайни, Господи, да не ми бъде за съд и осъждане, но за изцерение на душата и тялото.

След тези молитви свещеникът издига ръцете си нагоре и се моли тихо, като казва:

Благословете ме всички небесни сили на светите ангели и архангели и всички светии и молете Бога за мене грешния.

Ако в светия олтар има духовни лица и църковнослужители, свещеникът се покланя към тях и изпросва прощение, като казва:

Простете ме, отци и братя, и се помолете за мене грешния.

Обръща се към светия престол, прави три поклона и тихо се моли:

Боже, очисти мене грешния и ме помилвай.

Господи, Който си ме създал, помилвай ме.

Безброй пъти съгреших, Господи, прости ми.

След това с благоговеен страх и трепет пристъпва към светите Тайни, като целува светия престол; взема частицата ХС с лявата ръка, поставя я на отворената дясна ръка, след което поставя отворената си лява ръка под дясната като подпора, навежда се и казва:

Драгоценното и пресвято Тяло на Господа и Бога и наш Спасител Иисус Христос се преподава на мен, свещеник (името) за опрощаване на греховете ми и за живот вечен.

И се причастява със светия Дар.

След като се причасти със светото Тяло, отрива с антиминсната гъба дланта си над светия дискос, взема края на нарочния покровец с лявата си ръка, а с дясната ръка другия край на покровеца и хваща светата чаша и доближавайки я до устата си казва:

Драгоценната, всесвятата и животворяща кръв на Господа и Бога и наш Спасител Иисус Христос се преподава на мен, свещеник (името) за опрощаване на греховете ми и за живот вечен.

Причастява се, като отпива от светата чаша три пъти и казва:

В името на Отца (отпива един път) Амин. И Сина (отпива втори път) Амин. И Светия Дух (отпива трети път) Амин.

След това с нарочния покровец отрива устните си и горния край на светата чаша, откъдето е отпил, целува я, като казва:

Ето това се докосна до устните ми и ще отнеме беззаконията ми, и греховете ми ще очисти.

След това поставя светата чаша на мястото й.

Ако има желаещи да се причастят, свещеникът раздробява с копието останалите две частици НИ и КА, като предварително прибира с копието на една страна на дискоса всички други частици, за да не се смесват с частиците за живи и покойни и другите, защото те не са тяло Христово. Двете частици НИ и КА раздробява на малки частици и с копието и гъбата внимателно ги влага в светата чаша, след което я покрива с покровеца. Другите частици на светия дискос покрива със звездицата и покровеца. Тези оставени частици той влага, след като причасти желаещите да се причастят, т.е. когато потребява светите Дарове.

Ако няма желаещи да се причастят, свещеникът взема по-големите частици и ги влага в светата чаша, а малките, като си служи с гъбата, събира и изсипва в светата чаша. Когато върши това, казва:

Като видяхме Христовото възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя кръст се покланяме, Христе, и Твоето свято възкресение възпяваме и славим. Защото Ти си наш Бог, освен Тебе другиго не знаем, и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на светото Христово възкресение, защото, ето, чрез кръста, дойде радост за целия свят. Всякога, като благославяме Господа, нека възпяваме Неговото възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.

Тържествувай, тържествувай, нови Иерусалиме, защото славата Господня над тебе възсия! Ликувай сега и се весели, Сионе! А Ти, чиста Богородице, радвай се за възкресението на Родения от теб!

О, велика и най-свещена Пасха, Христе! О, мъдрост и Слово Божие, и Сила! Давай ни истински да се причастяваме с Тебе в невечерния ден на Твоето царство.

Когато изсипва малките частици, отрива добре светия дискос с гъбата над светата чаша и казва:

По молитвите на Твоите светии измий, Господи, с Твоята честна кръв греховете на тези, които бяха поменати тук.

След това свещеникът застанал пред светия престол, тихо чете благодарствената молитва:

Благодарим Ти, Владико Човеколюбче, благодетелю на душите ни, че и в днешния ден ни удостои с Твоите небесни и безсмъртни Тайни. Изправи пътя ни, утвърди всички нас в страхопочитание към Тебе, запази живота ни, утвърди стъпките ни, по молитвите и молбите на Славната Богородица и винаги дева Мария и на всички Твои светии.

След като певците изпеят причастния стих, завесата и царските двери се отварят. Свещеникът се покланя пред светия престол веднъж, взема благоговейно светата чаша с дясната ръка, а с лявата подкрепя дъното й, целува я, излиза на царските двери и, обърнат към народа, поиздига светата чаша и възглася:

Със страх Божий, с вяра и любов пристъпете.

Народът: Благословен е, който иде в името Господне! Бог е Господ и ни се яви!

 

Явление на Св. Дарове (Обратно към текста на Литургията)

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com