Тейяр дьо Шарден - римокатолически свещеник, учен, философ и религиозен мислител (основен труд "Феноменът на човека"). Една от главните задачи на своето творчество вижда в утвърждаването на "научната феноменология", призвана да снеме противопоставянето между наука и религия. Католическата църква е осъдила учението на Тейяр като модернистко. Според някои изследователи Шарден има водещо влияние в "Нова духовност" (New age, Ню-Ейдж).

Шести Вселенски събор (680-681г.сл. Хр.) - Вселенски събор, свикан в Константинопол по повод появилата се монотелитска ерес (монотелитите признавали в Спасителя само една воля). Съборът формулира православното учение за двете воли в Иисус Христос. Шести вселенски събор (Трети Константинополски събор).

Шестопсалмие  (гр. ексапсалми) - шест псалми (3, 37, 62, 87, 102, 142), с които започва Утренята и чието четене изисква от вярващите особено внимание. Псалмите са предшествани от трикратното прознасяне на молитвата: "Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение" (Лк. 2:14). По време на шестопсалмието свещникът чете т.н. светилни молитви. Извън речника: Шестопсалмие.

Шиитски ислям (от арабското шиат Али - партията на Али) - едно от двете главни разклонения на ислямската религия (другото е насунитите). Шиитите смятат за законен приемник на мохамедовата теократична власт имама, какъвто според тях може да бъде единствено потомък на Али, зетя на Мохамед. Шиитският ислям набляга върху духовната функция на мохамедовия наследник, чиито следовници вярват, че той по божествен начин е защитен от грях и заблуда и притежава непогрешимо разбиране на Корана, свръхестествено знание за бъдещето и сила за молитвено застъпничество. Някои богослови, като напр. гр. професор Георги Металинос, намират сходство между шиитската и папската теокрация.

Прот. Александър Шмеман - съвременен православен богослов и проповедник с особен принос към изясняването и осмислянето на литургическото наследство на Църквата. Извън речника: Протоиерей Александр Шмеман.