Християнски ереси и секти
Манихейство

С В.  П И С А Н И Е. 
   С КЛАВИАТУРАТА: 
Натисни едновременно ALT+P, последвано от ENTER (Mac: COMMAND+P, ЕNTER)

Манихейството е еретично религиозно учение, което се появило в средата на III в. в Персия и се разпространило бързо от Рим до Китай. Манихеите били гонени още по време на царстването на Диоклетиан (284–305), но просъществували в различни страни до VI–IX век (Рим, Сирия, Мала Азия, Египет, Китай), макар че много народи изобщо не били засегнати от ереста. Към IV-V век тази ерес все още смущавала мира в Църквата и чистото благочестие на християните. Блажени Августин, едва се отърсил от нея в края на IV век.

Манихейството получило названието си от името на Манес (Мани) (216–277). По произход вероятно вавилонец, той се самообявил за Божий пратеник и съставил своето учение, в което избрал за себе си ролята на Месия, а на Иисус Христос отредил далеч по-скромно място. Мани бил разпънат от персийските магове.

Първоначално манихейството било съвсем нова религия, която нямала нищо общо с Християнството. Едва по-късно в него започнали да се използват понятия, заимствани от Християнството, но в съвсем друг смисъл.

В основата на манихейството стои дуализмът. Манихеите отричали материалния свят; признавали две противоборствуващи начала (царства): на светлината и на тъмнината, на доброто и злото, на духа и материята, на Бога и Дявола. Според тях борбата на тези две царства ще завърши с катастрофа, в която материята ще загине, а духът ще бъде освободен. Считали човека за творение на дявола, а бракът, земеделието и търговията - за престъпление. Вместо Св. Троица в манихейството фигурира седмица.

По отношение на месото и виното тази ерес се е придържала към крайно отрицателно становище и е повелявала на своите вярващи да ядат проста постна храна и да пият само вода.

Православната църква, която според неподправеното божествено откровение изповядва, че цялата твар, видима и невидима, е дело на добрия и единствения Бог, е отрекла и осъдила тази ерес.

По отношение на поста православното учение също така коренно се отличава от манихейското: православният пости, за да успокои и обуздае плътта си, като за тази цел от богатото разнообразие на богодадени храни той избира само по-слабите. Но това съвсем не означава, както у манихеите, че силните храни - месо и вино - не са от Бога, а от дявола, или че са скверни и оскверняват със самото си докосване езика на постещия.

По своята същност манихейството е по-близо до гнoстицизма, отколкото до християнството (по други мнения  манихейството съдържа белези на зороастризъм с елементи на вавилонските религи, християнската идея за Месия и аскетизъм, повлиян от будизма). Основните принципи на манихейството са заложени в основата на други религиозни учения (виж богомилство).

Pravoslavieto.com

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com